Son Sayılar
 
-Yazarlara Bilgi-
-Arşiv-

-Son Sayılar-
-Danışma Kurulu-
-Editörler Kurulu-
-Dergi Hakkında-
-Anasayfa-
2015 Cilt:62 Sayı:2

Veterinary Journal of Ankara University

Procalcitonine, Nitric oxide and C-Reactive Protein concentrations in rats with experimentally-induced infectious and noninfectious inflammation
ULUTAŞ, Pınar Alkım; KIRAL, Funda; URAL , Mürüvvet
Cilt: 62 Sayı: 2 Sayfa: 081-085 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002662 Yayın Tarihi: 2015

A morphological and histometric study on the distribution and heterogeneity of mast cells found in lungs and trachea of Van Cats
USLU, Sema; YÖRÜK , Mecit
Cilt: 62 Sayı: 2 Sayfa: 087-091 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002663 Yayın Tarihi: 2015

Investigation on Tularemia in potential reservoirs' of Anatolia
KARATAŞ YENİ, Derya; İZGÜR, Müjgan
Cilt: 62 Sayı: 2 Sayfa: 093-098 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002664 Yayın Tarihi: 2015

Laboratuvar şartlarında Hyalomma excavatum'un üretilmesi ve kolonizasyonu
BAKIRCI, Serkan; BİLGİÇ, Hüseyin Bilgin; HACILARLIOĞLU, Selin; ÜNLÜ, Ahmet Hakan; KÖSE, Onur; AKSULU, Ayça; EREN, Hasan ; KARAGENÇ, Tülin
Cilt: 62 Sayı: 2 Sayfa: 099-104 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002665 Yayın Tarihi: 2015

Köpeklerde pleural efüzyonun tanısal değerlendirilmesinde ultrasonografik ve torakoskopik yaklaşım
ŞEN, Yusuf ; BUMİN, Ali
Cilt: 62 Sayı: 2 Sayfa: 105-111 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002666 Yayın Tarihi: 2015

Prevalence and molecular typing of Clostridium perfringens isolates from edible offal of broiler
HANIFEHNEZHAD, Alireza; GÖNCÜOĞLU, Muammer; EROL, İrfan
Cilt: 62 Sayı: 2 Sayfa: 113-117 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002667 Yayın Tarihi: 2015

Extended spectrum beta-lactamase activity and multidrug resistance of Salmonella serovars isolated from chicken carcasses from different regions of Turkey
ATA, Zafer; DİNÇ, Gökçen; YIBAR, Artun; MÜŞTAK, Hamit Kaan; ŞAHAN, Özlem
Cilt: 62 Sayı: 2 Sayfa: 119-123 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002668 Yayın Tarihi: 2015

Presence of Salmonella in retail grade a eggs determined by the International Organization for Standardization 6579 method and a LightCycler polymerase chain reaction system
TEMELLİ, Seran; KAHYA, Serpil; ATA, Zafer; CARLI , Kamil Tayfun; EYIGOR, Aysegul
Cilt: 62 Sayı: 2 Sayfa: 125-132 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002669 Yayın Tarihi: 2015

Pastırma üretim ve satışının kullanılan karkas parçasına göre ekonomik analizi
AKÇAY, Aytaç; SARIÖZKAN, Savaş; AL, Serhat; DİNÇ, Ferhat
Cilt: 62 Sayı: 2 Sayfa: 133-137 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002670 Yayın Tarihi: 2015

Birth and weaning weights of Awassi lambs raised in the GAP International Agricultural Research and Training Center
ŞİRELİ, Halit Deniz; VURAL, Mehmet Emin; KARATAŞ, Ahmet ; AKÇA, Nalan; KONCAGÜL, Seyrani; TEKEL, Nihat
Cilt: 62 Sayı: 2 Sayfa: 139-145 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002671 Yayın Tarihi: 2015

Effects of different fattening systems on slaughter and carcass traits of male Hemsin lambs
SARI, Mehmet; ÖNK, Kadir; AKSOY, Yüksel; AYDIN, Erol; ADIGÜZEL IŞIK, Serpil
Cilt: 62 Sayı: 2 Sayfa: 147-152 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002672 Yayın Tarihi: 2015

Effects of different thawing methods on the quality of meagre fillets
GENÇ, İsmail Yüksel; ESTEVES, Eduardo; ANÍBAL, Jaime; DİLER, Abdullah
Cilt: 62 Sayı: 2 Sayfa: 153-159 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002673 Yayın Tarihi: 2015

Abomasal ulcer and jejunal ileus caused by trichobezoar in a two-day-old calf
ÇATIK, Serkan; AKBALA, Melike; KURT, Hasan; SALCI, Hakan
Cilt: 62 Sayı: 2 Sayfa: 161-163 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002674 Yayın Tarihi: 2015

0000000000000