Son Sayılar
 
-Yazarlara Bilgi-
-Arşiv-

-Son Sayılar-
-Danışma Kurulu-
-Editörler Kurulu-
-Dergi Hakkında-
-Anasayfa-
2017 Cilt:64 Sayı:2
Cilt / Volume: 64 Sayı / Number:2  2017


Toxocara vitulorum ile doğal enfekte buzağılarda serum haptoglobin düzeyi, oksidatif belirteçler ve bazı biyokimyasal parametrelerin düzeyinin belirlenmesi
BOZUKLUHAN, Kadir; MERHAN, Oğuz; ÖZCAN, Ayla; GÖKÇE, Halil İbrahim; GÖKÇE, Gürbüz
Cilt: 64 Sayı: 2 Sayfa: 075-079 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002778 Yayın Tarihi: 2017

Farklı kültür ortamlarındaki böbrek hücrelerinde osteopontin sentezi ve lokalizasyonu
TAŞÇENE, Neslihan; KARAGÜL, Hilal
Cilt: 64 Sayı: 2 Sayfa: 081-086 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002779 Yayın Tarihi: 2017

Köpeklerde kısa süreli uygulanan propofolün pankreatitis oluşumuna etkisi
PEKCAN, Zeynep; KARAİSAOĞLU ONGAN, Emel Funda
Cilt: 64 Sayı: 2 Sayfa: 087-091 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002780 Yayın Tarihi: 2017

Kırıkkale'de yetiştirilen koyunlarda Schmallenberg virüs seroprevalansı ve bazı coğrafi özelliklerle ilişkisi
MACUN, Hasan Ceyhun; AZKUR, Ahmet Kürşat; KALENDER, Hakan; ERAT, Serkan
Cilt: 64 Sayı: 2 Sayfa: 093-097 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002781 Yayın Tarihi: 2017

Effects of Aroclor 1254 and vitamin E on arginase activity in adult, pregnant rats and their offsprings
DOĞAN, Ayşe; ERİŞİR, Mine
Cilt: 64 Sayı: 2 Sayfa: 099-102 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002782 Yayın Tarihi: 2017

Protective effect of CDP-choline on hypotension and tissue injury in septic shock model
SEVİM, Çiğdem; ALTINBAŞ, Burçin; YALÇIN, Murat; İNAN, Sevda; ÖZYİĞİT, Musa Özgür; ARICAN, İlker; YILMAZ, Mustafa Sertaç
Cilt: 64 Sayı: 2 Sayfa: 103-110 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002783 Yayın Tarihi: 2017

Investigation of mycotoxin residues in poultry feeds by LC MS/MS method
YALÇIN, Nihayet Fadime; IŞIK, Mehmet Kürşat; AVCI, Tülay; OĞUZ, Halis; YURDUSEVEN, Tuncay
Cilt: 64 Sayı: 2 Sayfa: 111-116 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002784 Yayın Tarihi: 2017

Effect of egg weight and amount of protoporphyrin and biliverdin in the egg shell on hatching characteristics and embryonal mortality in pheasants (Phasianus Colchicus)
UĞURLU, Mustafa; DAŞ, Yavuz Kürşad; AKDAĞ, Filiz; ATMACA, Enes; SALMAN, Mustafa; TEKE, Bülent; ARSLAN, Serhat
Cilt: 64 Sayı: 2 Sayfa: 117-124 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002785 Yayın Tarihi: 2017

Immunohistochemical examination on the effects of malathion and Onosma nigricaule (Boraginaceae) on the catalase (CAT) and superoxide dismutase-2 (Mn-SOD) in renal tissues of mice
BAKIR, Buket; ERDAĞ, Dinçer; ELİŞ YILDIZ, Sevda; KARADAĞ SARI, Ebru; ASKER, Hasan; SÖZMEN, Mahmut
Cilt: 64 Sayı: 2 Sayfa: 125-130 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002786 Yayın Tarihi: 2017

Comparing the performances of prediction models: A study on growth of lambs
GÜLLÜ, Özlem; GÜRCAN, İsmayil Safa
Cilt: 64 Sayı: 2 Sayfa: 131-136 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002787 Yayın Tarihi: 2017

First isolation of Alternaria alternata from a dog in Turkey
AVSEVER, Meriç Lütfi; HİLMİOĞLU POLAT, Süleyha; ÇAMKERTEN, İlker; AKSOY, Adil
Cilt: 64 Sayı: 2 Sayfa: 137-139 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002788 Yayın Tarihi: 2017

First investigation on vectorial potential of Blattella germanica in Turkey
OĞUZ, Bekir; ÖZDAL, Nalan; ORUNÇ KILINÇ, Özlem; DEĞER, Mustafa Serdar
Cilt: 64 Sayı: 2 Sayfa: 141-144 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002789 Yayın Tarihi: 2017

Bir oğlakta konjenital kolo-veziko-üretral fistül, atrezia koli, rektal agenezis ve atrezia ani olgusu
YILDIRIM, Serkan; KARASU, Abdullah; GENÇCELEP, Musa; ÇAKMAK, Gamze
Cilt: 64 Sayı: 2 Sayfa: 145-148 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002790 Yayın Tarihi: 2017

 

0000000000000