Son Sayılar
 
-Yazarlara Bilgi-
-Arşiv-

-Son Sayılar-
-Danışma Kurulu-
-Editörler Kurulu-
-Dergi Hakkında-
-Anasayfa-
2017 Cilt:64 Sayı:3
Cilt / Volume: 64 Sayı / Number:3  2017

The effect of testosterone supplementation on morphometry and VEGF expression level of thoracic aorta in aged mice
DABANOĞLU, İlknur; ÖREN, Mehmet Utkan
Cilt: 64 Sayı: 3 Sayfa: 149-154 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002791 Yayın Tarihi: 2017

A modified S10B silicone plastination method for preparation and preservation of scaled reptile specimens
EKİM, Okan; HAZIROĞLU, R. Merih; İNSAL, Burcu; BAKICI, Caner; AKGÜN, R. Orkun; TUNALI, Selçuk
Cilt: 64 Sayı: 3 Sayfa: 155-160 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002792 Yayın Tarihi: 2017

Septisemili buzağılarda lipid peroksidasyon düzeyi ve antioksidan enzim aktiviteleri
MERAL, Öğünç; ERCAN, Nazlı; FİDANCI, Ulvi Reha
Cilt: 64 Sayı: 3 Sayfa: 161-164 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002793 Yayın Tarihi: 2017

Detection of Clostridium difficile and toxin genes in samples of modified atmosphere packaged (MAP) minced and cubed beef meat
ATASOY, Fatma; GÜCÜKOĞLU, Ali
Cilt: 64 Sayı: 3 Sayfa: 165-170 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002794 Yayın Tarihi: 2017

In vivo and in vitro assessment of ovarian echotexture through computer assisted real time ultrasonography in bitches
ERDOĞAN, Güneş; KÜÇÜK, Niyazi; KANCA, Halit; AKSOY, Melih
Cilt: 64 Sayı: 3 Sayfa: 171-176 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002795 Yayın Tarihi: 2017

Effects of dietary yeast autolysate on performance, some blood parameters and lysozyme activity in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
GÜVEN, Ayşegül; YALÇIN, Sakine
Cilt: 64 Sayı: 3 Sayfa: 177-182 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002796 Yayın Tarihi: 2017

Effects of dietary probiotic and synbiotic supplementation on broiler growth performance and intestinal histomorphology
ÇALIK, Ali; EKİM, Burcu; BAYRAKTAROĞLU, Alev Gürol; ERGÜN, Ahmet; SAÇAKLI, Pınar
Cilt: 64 Sayı: 3 Sayfa: 183-189 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002797 Yayın Tarihi: 2017

Kalp hastalığı bulunan 88 köpekte kardiyopulmoner konsültasyon istemlerinin değerlendirilmesi
ÇOLAKOĞLU, Ekrem Çağatay; KURTDEDE, Arif; HAYDARDEDEOĞLU, Ali Evren; ALİHOSSEİNİ, Hadi; ÖZEN, Doğukan; AYDEMİR, Ece
Cilt: 64 Sayı: 3 Sayfa: 191-198 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002798 Yayın Tarihi: 2017

Kedilerde toksoplazmoz tanısında seroloji, sitoloji ve polimeraz zincir reaksiyonunun tanısal değerlerinin araştırılması
YASA DURU, Sibel; KUL, Oğuz; BABÜR, Cahit; DENİZ,Ahmet; PEKCAN, Zeynep; PİR YAĞCI, İlknur
Cilt: 64 Sayı: 3 Sayfa: 199-203 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002799 Yayın Tarihi: 2017

First isolation of Vibrio furnissii (emerging Vibrio) from mussels (Mediterranean mussel and bearded mussel) in Turkey
ÇAMKERTEN, İlker; AVSEVER, Meriç Lütfi; AKSOY, Adil
Cilt: 64 Sayı: 3 Sayfa: 205-209 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002800 Yayın Tarihi: 2017

Theileria annulata DNA'sının loop aracılı izotermal yöntemle (LAMP) çogˆaltılması
BİLGİÇ, Hüseyin Bilgin; KARAGENÇ, Tülin; BAKIRCI, Serkan; EREN, Hasan; WEIR, William
Cilt: 64 Sayı: 3 Sayfa: 211-221 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002801 Yayın Tarihi: 2017

Cost-benefit analysis of different fattening systems with Tuj and Hemşin lambs in controlled conditions
AYDIN, Erol; SARI, Mehmet; ÖNK, Kadir; AKSOY, Yüksel; ARAL, Yılmaz
Cilt: 64 Sayı: 3 Sayfa: 223-228 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002802 Yayın Tarihi: 2017

Surgical management of ectrodactyly in a Turkish Kangal dog
YARDIMCI, Cenk; ÖNYAY, Taylan; İNAL, Kamil Serdar; ÖZBAKIR, Birsen Deniz; ÖZAK, Ahmet
Cilt: 64 Sayı: 3 Sayfa: 229-233 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002803 Yayın Tarihi: 2017

Alternatives to animal use in veterinary education: A growing debate
PEREIRA, Gonçalo da Graça; DIÉGUEZ, Fco. Javier; DEMİRBAŞ, Yasemin Salgırlı; MENACHE, Andre
Cilt: 64 Sayı: 3 Sayfa: 235-239 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002804 Yayın Tarihi: 2017

0000000000000