Makale Gönderme
ISSN :   1300-0861
E-ISSN: 1308-2817
Yazışma adresi: Ankara Üniversitesi,Veteriner Fakültesi Dekanlığı,Yayın Alt Komitesi,06110  Dışkapı ,Ankara
Tel: 90 (312) 3170315
Faks: 90 (312) 3164472

Sürdürüm ve iletişim/E-posta: vfdergi@veterinary.ankara.edu.tr

Makale kabul etme koşulları: Makaleler,yazım koşulları uygun yazılmak ve en az 3 hakemin yayımlanabilir görüşünü almak koşuluyla kabul edilmektedir.   

Makale yazım kuralları

Hakem Değerlendirme Formları
2009
---En iyi İnternet Explorer 5,0 Üzeri ve 1024 & 768 Çözünürlükte İzlenir.---
-Yazarlara Bilgi-
-Arşiv-

-Son Sayılar-
-Danışma Kurulu-
-Editörler Kurulu-
-Dergi Hakkında-
-Anasayfa-
İletişim