Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

The influence of insemination time, age and semen dose on fertility of mares inseminated with frozen semen

Yıl 2016, Cilt: 63 Sayı: 4, 359 - 363, 01.12.2016
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002753

Öz

In this study the influence of three different factors (semen dose, age, insemination time) on fertility were investigated. 48 mares were inseminated with 400×106 and 800×106 and 1200×106 (0,5 ml, French straw) frozen-thawed semen, in breeding season. Each group were randomly divided into two sub-groups, inseminated before (when follicle diameter was 40-45 mm) and after ovulation. The average number of pregnancy rates were 12.5 ± 9.4; 37 ± 11.7 and 37.5 ± 11.4 % at dose groups (400×106, 800×106 and 1200×106), 37.5 ± 9.6 and 20.8 ± 9.7 % at insemination time groups (before and after ovulation), 28.1 ± 8.2 and 31.3 ± 11.7 % in age groups , respectively (p>0.05). As a result, for the optimization of fertility related issues such as; insemination time, dose, age have to be identified and solutions need to be revealed for the development of artificial insemination programs in Arabian horse breeding systems. Fertility related studies with frozen-thawed semen are quite limited in Arabian horse artificial programs. Current study is expected to provide important contribution to the artificial insemination programs with frozen thawed semen for Arabian horse breeds as a pioneer study in Turkey. This research will lead to future investigations on local Arabian horse breeding programs

Kaynakça

 • Benhajali H, Richard–Yris MA, Ezzaouia M, et al. (2010): Factors influencing conception rates of Arab mares in Tunisia. Anim Rep Sci, 117, 106 -110.
 • Gahne S, Ganheim A, Malmgren L (1997): Effect of insemination dose on pregnancy rate in mares. Theriogenology, 49, 1071-1074.
 • Hearn P, Bonnett B, Samper J (1993): Factors influencing pregnancy and pregnancy loss on one thoroughbred. Farm. Proc. 39th Ann. Conv. Am. Ass. Equine Pract, 161-163.
 • Hemberg E, Lundeheim N, Einarsson S (2004): Reproductive performance of thoroughbred mares in Sweden. Reprod Dom Anim, 39, 81-85.
 • Householder DD, Pickett BW, Voss JL, et al. (1981): Effect of extender, numbers of spermatozoa and hCG on equine fertility. Equine Vet Sci, 1, 9-13.
 • Katila T, Nivola K, Reilas T, et al. (2010): Factors affecting Pferdeheilkunde, 26, 6-9. performance of horses.
 • Langlois B, Blouin C (2004): Statistical analysis of some factors affecting the number of horse births in France. Reprod Nutr Dev, 44, 583-595.
 • Leipold SD, Graham JK, Squires PM, et al. (1998): Effect of spermatozoal concentration and number on fertility of frozen equine semen. Theriogenology, 49, 1537- 1543.
 • Loomis PR (2001): The equine frozen semen industry. Anim Rep Sci, 68, 191-200.
 • Miller CD (2008): Optimizing the use of frozen–thawed equine semen. Theriogenology, 70, 463-468.
 • Morris L, Allen WR (2002): Reproductive efficiency of intensively managed thoroughbred mares in new market. Equine Vet J, 34, 51-60.
 • Morris LHA (2004): Low dose insemination in the mare: An update. Anim Rep Sci, 82-83, 625-632.
 • Pace MM, Sullivan JJ (1975): Effect of timing of insemination, numbers of spermatozoa and extender components on the pregnancy rate in mares inseminated with frozen stallion semen. J Reprod Fertil Suppl, 23, 115- 121.
 • Pickett BW, Voss JL (1975): The effect of semen extenders and sperm number on mare fertility. J Reprod Fertil Suppl, 23, 95-98.
 • Rossi R, Silva JM, Palhares MS, et al. (2014): Effect of age on fertility and embryonic loss of mares inseminated with jackass semen diluted and cooled at 5 degrees C for 12 hours. Arq Bras Med Vet Zootec, 66, 1442-1448.
 • Samper JC (2001): Management and fertility of mares bred with frozen semen. Anim Rep Sci, 68, 219-228.
 • Sevinç A, Yurdaydın N, Tekin N (1984): Karacabey harası safkan Arap ve Haflinger aygırlarından alınan spermaların dondurulması ve Haflinger kısraklarından elde edilen döl verimi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 31, 304-315.
 • Sieme H, Schafer T, Stout TAE, et al. (2003): The effects of different insemination regimes on fertility in mares. Theriogenology, 60, 1153-1164.
 • Vidament M (2005): French field results (1985-2005) on factors affecting fertility of frozen stallion semen. Anim Rep Sci, 89, 115-136.
 • Vidament M, Dupere AM, Julienne P, et al. (1997): Equine frozen semen freezability and fertility fields results. Theriogenology, 48, 907-917.
 • Voss JL, Wallace RA, Squires EL, et al. (1979): Effects of synchronisation and frequency of insemination on fertility. J Reprod Fertil Suppl, 27, 257-261.

Dondurulmuş sperma ile tohumlanan kısraklarda tohumlama zamanı, yaş ve sperma dozunun dölverimine etkileri

Yıl 2016, Cilt: 63 Sayı: 4, 359 - 363, 01.12.2016
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002753

Öz

Bu araştırma, Safkan Arap atı kısraklarında, dondurulmuş-çözdürülmüş spermayla farklı dozlarda ve farklı zamanlarda yapılan tohumlamaların ve kısrak yaşının döl verimi üzerine etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Toplam 48 Arap atı kısrağı 50×106 motil spermatozoa içeren 0.5 ml’lik (400×106), (800×106) ve (1200×106) dondurulmuş–çözdürülmüş sperma ile suni olarak tohumlanmıştır. Tohumlamalar yapılırken her bir grup kendi içerisinde rasgele iki alt gruba ayrılmış; yarısı ovulasyon öncesi (follikül çapı 40-45 mm iken), yarısı da ovulasyon sonrası dondurulmuş–çözdürülmüş sperma ile tohumlanmışlardır. Gebelik oranları, doz gruplarında (400×106, 800×106 ve 1200×106) sırasıyla % 12.5 ± 9.4; 37 ± 11.7 ve 37.5 ± 11.4; tohumlama zamanı gruplarında (ovulasyondan önce ve sonra) % 37.5 ± 9.6 ve 20.8 ± 9.7; yaş gruplarında sırasıyla % 28.1 ± 8.2 ve 31.3 ± 11.7 olarak kaydedilmiştir. Gebelik oranına sperma dozu, tohumlama zamanı ve yaşın etkisi istatistik olarak önemsiz (p>0,05) bulunmuştur. Sonuç olarak, Arap atı yetiştiriciliğinin gelişmesi için sorunların belirlenmesi, çözümlerin araştırılması ve çeşitli suni tohumlama uygulamalarının fertilite sonuçlarının ortaya konması gerekmektedir. Fertilitenin arttırılması için de tohumlama dozları ve zamanlarının belirlenmesi önem taşımaktadır. Arap atlarında dondurulmuş spermayla yapılan tohumlamaların fertilite ile ilişkilisini ortaya koyan araştırmalar sınırlıdır. Yapılan çalışma Türkiye arap atı yetiştiriciliğinde dondurulmuş sperma ile gerçekleştirilmiş olması ve fertilite oranlarını ortaya koyması açısından orijinal bir çalışmadır. Bu çalışma, ileride yapılabilecek arap atı yetiştirme programı çalışmaları için öncü olacağı düşünülmektedir

Kaynakça

 • Benhajali H, Richard–Yris MA, Ezzaouia M, et al. (2010): Factors influencing conception rates of Arab mares in Tunisia. Anim Rep Sci, 117, 106 -110.
 • Gahne S, Ganheim A, Malmgren L (1997): Effect of insemination dose on pregnancy rate in mares. Theriogenology, 49, 1071-1074.
 • Hearn P, Bonnett B, Samper J (1993): Factors influencing pregnancy and pregnancy loss on one thoroughbred. Farm. Proc. 39th Ann. Conv. Am. Ass. Equine Pract, 161-163.
 • Hemberg E, Lundeheim N, Einarsson S (2004): Reproductive performance of thoroughbred mares in Sweden. Reprod Dom Anim, 39, 81-85.
 • Householder DD, Pickett BW, Voss JL, et al. (1981): Effect of extender, numbers of spermatozoa and hCG on equine fertility. Equine Vet Sci, 1, 9-13.
 • Katila T, Nivola K, Reilas T, et al. (2010): Factors affecting Pferdeheilkunde, 26, 6-9. performance of horses.
 • Langlois B, Blouin C (2004): Statistical analysis of some factors affecting the number of horse births in France. Reprod Nutr Dev, 44, 583-595.
 • Leipold SD, Graham JK, Squires PM, et al. (1998): Effect of spermatozoal concentration and number on fertility of frozen equine semen. Theriogenology, 49, 1537- 1543.
 • Loomis PR (2001): The equine frozen semen industry. Anim Rep Sci, 68, 191-200.
 • Miller CD (2008): Optimizing the use of frozen–thawed equine semen. Theriogenology, 70, 463-468.
 • Morris L, Allen WR (2002): Reproductive efficiency of intensively managed thoroughbred mares in new market. Equine Vet J, 34, 51-60.
 • Morris LHA (2004): Low dose insemination in the mare: An update. Anim Rep Sci, 82-83, 625-632.
 • Pace MM, Sullivan JJ (1975): Effect of timing of insemination, numbers of spermatozoa and extender components on the pregnancy rate in mares inseminated with frozen stallion semen. J Reprod Fertil Suppl, 23, 115- 121.
 • Pickett BW, Voss JL (1975): The effect of semen extenders and sperm number on mare fertility. J Reprod Fertil Suppl, 23, 95-98.
 • Rossi R, Silva JM, Palhares MS, et al. (2014): Effect of age on fertility and embryonic loss of mares inseminated with jackass semen diluted and cooled at 5 degrees C for 12 hours. Arq Bras Med Vet Zootec, 66, 1442-1448.
 • Samper JC (2001): Management and fertility of mares bred with frozen semen. Anim Rep Sci, 68, 219-228.
 • Sevinç A, Yurdaydın N, Tekin N (1984): Karacabey harası safkan Arap ve Haflinger aygırlarından alınan spermaların dondurulması ve Haflinger kısraklarından elde edilen döl verimi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 31, 304-315.
 • Sieme H, Schafer T, Stout TAE, et al. (2003): The effects of different insemination regimes on fertility in mares. Theriogenology, 60, 1153-1164.
 • Vidament M (2005): French field results (1985-2005) on factors affecting fertility of frozen stallion semen. Anim Rep Sci, 89, 115-136.
 • Vidament M, Dupere AM, Julienne P, et al. (1997): Equine frozen semen freezability and fertility fields results. Theriogenology, 48, 907-917.
 • Voss JL, Wallace RA, Squires EL, et al. (1979): Effects of synchronisation and frequency of insemination on fertility. J Reprod Fertil Suppl, 27, 257-261.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA74ER36NE
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa Avcı

Mehmet Borga Tırpan

Koray Tekin

Ergun Akçay

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016Cilt: 63 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Avcı, M., Tırpan, M. B., Tekin, K., Akçay, E. (2016). The influence of insemination time, age and semen dose on fertility of mares inseminated with frozen semen. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 63(4), 359-363. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002753
AMA Avcı M, Tırpan MB, Tekin K, Akçay E. The influence of insemination time, age and semen dose on fertility of mares inseminated with frozen semen. Ankara Univ Vet Fak Derg. Aralık 2016;63(4):359-363. doi:10.1501/Vetfak_0000002753
Chicago Avcı, Mustafa, Mehmet Borga Tırpan, Koray Tekin, ve Ergun Akçay. “The Influence of Insemination Time, Age and Semen Dose on Fertility of Mares Inseminated With Frozen Semen”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63, sy. 4 (Aralık 2016): 359-63. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002753.
EndNote Avcı M, Tırpan MB, Tekin K, Akçay E (01 Aralık 2016) The influence of insemination time, age and semen dose on fertility of mares inseminated with frozen semen. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63 4 359–363.
IEEE M. Avcı, M. B. Tırpan, K. Tekin, ve E. Akçay, “The influence of insemination time, age and semen dose on fertility of mares inseminated with frozen semen”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 63, sy. 4, ss. 359–363, 2016, doi: 10.1501/Vetfak_0000002753.
ISNAD Avcı, Mustafa vd. “The Influence of Insemination Time, Age and Semen Dose on Fertility of Mares Inseminated With Frozen Semen”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63/4 (Aralık 2016), 359-363. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002753.
JAMA Avcı M, Tırpan MB, Tekin K, Akçay E. The influence of insemination time, age and semen dose on fertility of mares inseminated with frozen semen. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2016;63:359–363.
MLA Avcı, Mustafa vd. “The Influence of Insemination Time, Age and Semen Dose on Fertility of Mares Inseminated With Frozen Semen”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 63, sy. 4, 2016, ss. 359-63, doi:10.1501/Vetfak_0000002753.
Vancouver Avcı M, Tırpan MB, Tekin K, Akçay E. The influence of insemination time, age and semen dose on fertility of mares inseminated with frozen semen. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2016;63(4):359-63.