Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Evidence of Leishmania spp. antibodies and DNA in dogs in the Middle Black Sea Region of Turkey

Yıl 2016, Cilt: 63 Sayı: 2, 111 - 114, 01.06.2016
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002717

Öz

The World Health Organization considers leishmaniasis to be one of the most important zoonotic diseases with approximately 350 million people in 98 countries at risk of contracting the disease. The leishmaniasis also remains a severe public health problem in Turkey. It is important to evaluate the prevalence of Canine leishmaniasis (CanL) for designing control policies. In the present study, we report for the first time the occurrence of Leishmania infection in dogs living in the Middle Black Sea Region of Turkey. For the diagnosis of the infection parasitological (direct microscopic examination of lymph nodes), serological (ELISA) and molecular (kDNA-PCR) methods were performed using blood samples obtained from 240 dogs. Sand flies were also collected using CDC miniature light traps from the same locations for testing Leishmania presence by kDNA-PCR. Only one (0.41%) dog out of 240 was found to be positive by both tests. Amastigotes of Leishmania spp. were detected in the same animal lymph node aspirate sample. A total of 18 sand flies were collected and no Leishmania was detected Phlebotomus spp. sample pool. Our results showed that CanL could have public health implications and future screening studies are needed in this region of Turkey

Kaynakça

 • 1. Aslantaş Ö, Özdemir V, Kılıç S, et al (2005): Seroepidemiology of leptospirosis, toxoplasmosis, and leishmaniosis among dogs in Ankara, Turkey. Vet Parasitol, 129, 187-191.
 • 2. Atasoy A, Paşa S, Özensoy Toz S, et al (2010): Seroprevalence of canine visceral leishmaniasis around the Aegean cost of Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16, 1-6.
 • 3. Baneth G, Koutinas AF, Solano-Gallego L, et al (2008): Canine leishmaniosis - new concepts and insights on an expanding zoonosis: part one. Trends Parasitol, 24, 324- 330.
 • 4. Ertabaklar H, Özensoy Toz S, Taylan Özkan A, et al (2005): Serological and entomological survey in a zoonotic visceral leishmaniasis focus of North Central Anatolia, Turkey: Corum province. Acta Trop, 93, 239- 246.
 • 5. Gomes AHS, Ferreira IMR, Lima MLSR, et al (2007): PCR identification of Leishmania in diagnosis and control of canine leishmaniasis. Vet Parasitol, 144, 234-241.
 • 6. Miró G, Cardoso L, Pennisi MG, et al (2008): Canine leishmaniosis - new concepts and insights on an expanding zoonosis: part two. Trends Parasitol, 24, 371-377.
 • 7. Motazedian H, Karamian M, Noyes HA, et al (2002): DNA extraction and amplification of Leishmania from archived, Giemsa-stained slides, for the diagnosis of cutaneous leishmaniasis by PCR. Ann Trop Med Parasit, 96, 31-34.
 • 8. Ok ÜZ, Balcıoğlu İC, Özkan AT, et al (2002): Leishmaniasis in Turkey. Acta Tropica, 84, 43-48.
 • 9. Özbel Y (2013): The infections transmitted by Sand flies in Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg, 60, 225-228.
 • 10. Özbel Y, Oskam L, Özensoy S, et al (2000): A survey on canine leishmaniasis in western Turkey by parasite, DNA and antibody detection assays. Acta Tropica, 74, 1-6.
 • 11. Özensoy Toz S, Ertabaklar H, Özbel Y, et al (2005): Seroprevalance of canine visceral leishmaniasis in Kusadasi, Turkey. Turkish J Vet Anim Sci, 29, 23-26.
 • 12. Özensoy Toz S, Özbel Y, Ertabaklar H, et al (2005): Comparisons of clinical findings and serological data in the diagnosis of canine leishmaniosis. Turk J Vet Anim Sci, 29, 269-273.
 • 13. Özensoy Toz S, Özbel Y, Turgay N, et al (1998): Serodiagnosis and epidemiology of visceral leishmaniasis in Turkey. Am J Trop Med Hyg, 59, 363-369.
 • 14. Özensoy Toz S, Şakru N, Ertabaklar H, et al (2009): Serological and entomological survey of zoonotic visceral leishmaniasis in Denizli province, Aegean Region, Turkey. New Microbiologica, 32, 93-100.
 • 15. Özerdem D, Eroğlu F, Genç A, et al (2009): Comparison of microscopic examination, rK39, and PCR for visceral leishmaniasis diagnosis in Turkey. Parasitol Res, 106, 197- 200.
 • 16. Reale S, Maxia L, Vitale F, et al (1999): Detection of Leishmania infantum in dogs by PCR with lymph node aspirates and blood. J Clin Microbiol, 37, 2931-2935.
 • 17. Rodgers MR, Popper SJ, Wirth DF (1990): Amplification of kinetoplast DNA as a tool in the detection and diagnosis of Leishmania. Exp Parasitol, 71, 267-275.
 • 18. Schallig HDFH, Oskam L (2002): Molecular biological applications in the diagnosis and control of leishmaniasis and parasite identification. Trop Med Int Health, 7, 641- 651.
 • 19. Totan M, Hökelek M, Çetinkaya MC (2003): Five pneumonia cases associated with visceral leishmaniasis in Turkey. Intern Pediatr, 18, 185-187.

Orta Karadeniz Bölgesi’nde köpeklerde Leishmania spp. antikor ve DNA’sının kanıtı

Yıl 2016, Cilt: 63 Sayı: 2, 111 - 114, 01.06.2016
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002717

Öz

Dünya Sağlık Örgütü 98 ülkede, yaklaşık 350 milyon kişinin hastalığa yakalanma riski taşıdığı leishmaniasisi en önemli zoonozlardan birisi olarak görmektedir. Leishmaniasis aynı zamanda Türkiye’de de ciddi bir halk sağlığı problemidir. Hastalığın kontrol politikalarını oluşturabilmek için köpek leishmaniasisin yaygınlığının bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma ile Orta Karadeniz Bölgesi’nde köpeklerde Leishmania enfeksiyonu ilk kez bildirildi. Enfeksiyonun tanısı için 240 köpekten alınan örnekler parazitolojik (lenf aspiratı), serolojik (ELISA) ve moleküler (kDNA-PCR) yöntemler kullanılarak incelendi. Aynı bölgelerden CDC (Centers for Disease Control) minyatür ışık tuzakları kullanılarak kum sinekleri yakalandı ve kDNA-PCR ile Leishmania varlığı yönünden incelendi. İncelenen 240 kan örneğinin sadece birinde (% 0.41) Leishmania cinsine karşı antikor ve Leishmania kDNA’sı tespit edildi. Aynı köpeğin lenf aspiratında Leishmania spp. amastigotlarına rastlandı. Bununla birlikte Phlebotomus spp. örnek havuzunda Leishmania kDNA’sı saptanmadı. Sonuçlar göz önüne alındığında köpek leishmaniasisin halk sağlığına etkileri olabileceği ve bu bölgede tarama çalışmalarına devam edilmesine ihtiyaç olduğu düşünülmüştür

Kaynakça

 • 1. Aslantaş Ö, Özdemir V, Kılıç S, et al (2005): Seroepidemiology of leptospirosis, toxoplasmosis, and leishmaniosis among dogs in Ankara, Turkey. Vet Parasitol, 129, 187-191.
 • 2. Atasoy A, Paşa S, Özensoy Toz S, et al (2010): Seroprevalence of canine visceral leishmaniasis around the Aegean cost of Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16, 1-6.
 • 3. Baneth G, Koutinas AF, Solano-Gallego L, et al (2008): Canine leishmaniosis - new concepts and insights on an expanding zoonosis: part one. Trends Parasitol, 24, 324- 330.
 • 4. Ertabaklar H, Özensoy Toz S, Taylan Özkan A, et al (2005): Serological and entomological survey in a zoonotic visceral leishmaniasis focus of North Central Anatolia, Turkey: Corum province. Acta Trop, 93, 239- 246.
 • 5. Gomes AHS, Ferreira IMR, Lima MLSR, et al (2007): PCR identification of Leishmania in diagnosis and control of canine leishmaniasis. Vet Parasitol, 144, 234-241.
 • 6. Miró G, Cardoso L, Pennisi MG, et al (2008): Canine leishmaniosis - new concepts and insights on an expanding zoonosis: part two. Trends Parasitol, 24, 371-377.
 • 7. Motazedian H, Karamian M, Noyes HA, et al (2002): DNA extraction and amplification of Leishmania from archived, Giemsa-stained slides, for the diagnosis of cutaneous leishmaniasis by PCR. Ann Trop Med Parasit, 96, 31-34.
 • 8. Ok ÜZ, Balcıoğlu İC, Özkan AT, et al (2002): Leishmaniasis in Turkey. Acta Tropica, 84, 43-48.
 • 9. Özbel Y (2013): The infections transmitted by Sand flies in Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg, 60, 225-228.
 • 10. Özbel Y, Oskam L, Özensoy S, et al (2000): A survey on canine leishmaniasis in western Turkey by parasite, DNA and antibody detection assays. Acta Tropica, 74, 1-6.
 • 11. Özensoy Toz S, Ertabaklar H, Özbel Y, et al (2005): Seroprevalance of canine visceral leishmaniasis in Kusadasi, Turkey. Turkish J Vet Anim Sci, 29, 23-26.
 • 12. Özensoy Toz S, Özbel Y, Ertabaklar H, et al (2005): Comparisons of clinical findings and serological data in the diagnosis of canine leishmaniosis. Turk J Vet Anim Sci, 29, 269-273.
 • 13. Özensoy Toz S, Özbel Y, Turgay N, et al (1998): Serodiagnosis and epidemiology of visceral leishmaniasis in Turkey. Am J Trop Med Hyg, 59, 363-369.
 • 14. Özensoy Toz S, Şakru N, Ertabaklar H, et al (2009): Serological and entomological survey of zoonotic visceral leishmaniasis in Denizli province, Aegean Region, Turkey. New Microbiologica, 32, 93-100.
 • 15. Özerdem D, Eroğlu F, Genç A, et al (2009): Comparison of microscopic examination, rK39, and PCR for visceral leishmaniasis diagnosis in Turkey. Parasitol Res, 106, 197- 200.
 • 16. Reale S, Maxia L, Vitale F, et al (1999): Detection of Leishmania infantum in dogs by PCR with lymph node aspirates and blood. J Clin Microbiol, 37, 2931-2935.
 • 17. Rodgers MR, Popper SJ, Wirth DF (1990): Amplification of kinetoplast DNA as a tool in the detection and diagnosis of Leishmania. Exp Parasitol, 71, 267-275.
 • 18. Schallig HDFH, Oskam L (2002): Molecular biological applications in the diagnosis and control of leishmaniasis and parasite identification. Trop Med Int Health, 7, 641- 651.
 • 19. Totan M, Hökelek M, Çetinkaya MC (2003): Five pneumonia cases associated with visceral leishmaniasis in Turkey. Intern Pediatr, 18, 185-187.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA92SP63KE
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cenk Soner Bolukbas

Gokmen Zafer Pekmezcı

Ali Tumay Gurler

Didem Pekmezcı

Murat Guzel

Murat Hokelek

Mustafa Acıcı

Sinasi Umur

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016Cilt: 63 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Bolukbas, C. S., Pekmezcı, G. Z., Gurler, A. T., Pekmezcı, D., vd. (2016). Evidence of Leishmania spp. antibodies and DNA in dogs in the Middle Black Sea Region of Turkey. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 63(2), 111-114. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002717
AMA Bolukbas CS, Pekmezcı GZ, Gurler AT, Pekmezcı D, Guzel M, Hokelek M, Acıcı M, Umur S. Evidence of Leishmania spp. antibodies and DNA in dogs in the Middle Black Sea Region of Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2016;63(2):111-114. doi:10.1501/Vetfak_0000002717
Chicago Bolukbas, Cenk Soner, Gokmen Zafer Pekmezcı, Ali Tumay Gurler, Didem Pekmezcı, Murat Guzel, Murat Hokelek, Mustafa Acıcı, ve Sinasi Umur. “Evidence of Leishmania Spp. Antibodies and DNA in Dogs in the Middle Black Sea Region of Turkey”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63, sy. 2 (Haziran 2016): 111-14. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002717.
EndNote Bolukbas CS, Pekmezcı GZ, Gurler AT, Pekmezcı D, Guzel M, Hokelek M, Acıcı M, Umur S (01 Haziran 2016) Evidence of Leishmania spp. antibodies and DNA in dogs in the Middle Black Sea Region of Turkey. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63 2 111–114.
IEEE C. S. Bolukbas, “Evidence of Leishmania spp. antibodies and DNA in dogs in the Middle Black Sea Region of Turkey”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 63, sy. 2, ss. 111–114, 2016, doi: 10.1501/Vetfak_0000002717.
ISNAD Bolukbas, Cenk Soner vd. “Evidence of Leishmania Spp. Antibodies and DNA in Dogs in the Middle Black Sea Region of Turkey”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63/2 (Haziran 2016), 111-114. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002717.
JAMA Bolukbas CS, Pekmezcı GZ, Gurler AT, Pekmezcı D, Guzel M, Hokelek M, Acıcı M, Umur S. Evidence of Leishmania spp. antibodies and DNA in dogs in the Middle Black Sea Region of Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2016;63:111–114.
MLA Bolukbas, Cenk Soner vd. “Evidence of Leishmania Spp. Antibodies and DNA in Dogs in the Middle Black Sea Region of Turkey”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 63, sy. 2, 2016, ss. 111-4, doi:10.1501/Vetfak_0000002717.
Vancouver Bolukbas CS, Pekmezcı GZ, Gurler AT, Pekmezcı D, Guzel M, Hokelek M, Acıcı M, Umur S. Evidence of Leishmania spp. antibodies and DNA in dogs in the Middle Black Sea Region of Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2016;63(2):111-4.