Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Treatment of coxofemoral luxations by double-sided modified toggle pin technique and assessment ofearly results in cats: 17 cases

Yıl 2016, Cilt: 63 Sayı: 2, 121 - 126, 01.06.2016
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002719

Öz

The aim of this study was to evaluate coxofemoral joint luxation in cats clinically and radiographically, to treat with double-sided modified toggle pin technique and to share the early-term outcomes. The study material consisted cases of 17 cats which were brought with complaints of hind limb lameness and diagnosed with coxofemoral luxation by radiography and orthopaedic examination. Radiograms revealed that the luxations of all cases either at right or left sides were formed craniodorsally. Fractures of femur (n=2), sacroiliac luxation (n=1), and os pubis and os ischii fractures (n=1) accompanied coxofemoral luxation in some cats. Toggle pins of different sizes were prepared using Kirschner wires and they were sterilized a day before surgery. Approaching the hip joint craniolaterally, luxated coxofemoral joint was allowed to set to its anatomic position, using an apparatus prepared with toggle pin and nylon sutures (USP: 0). Double-sided modified toggle pin technique was performed for the treatment. Cats, which only had luxations were able to use their legs without any problems one day after surgery; although, this time was prolonged in cases having additional orthopaedic problems. However, postoperative clinical and radiographical findings were satisfactory in all cases. As a result, double-sided modified toggle pin technique was concluded to be an appropriate method for surgical treatment of coxofemoral luxations in cats, with its satisfactory joint stabilization, quick gain of extremity functions and its compatibility with body tissues

Kaynakça

 • 1. Acar SE, Perk C, Altunatmaz K (1996): Köpeklerde luxatio femoris olgularının toggle pin kullanılarak sağaltımı. Veteriner Cerrahi Dergisi, 2, 26-30.
 • 2. Ash K, Rosselli D, Danielski A, et al. (2012): Correction of kraniodorsal coxofemoral luxation in cats and small breed dogs using modified Knowles technique with the braided polyblend TightRopeTM systems. Vet Comp Orthop Traumatol, 25, 54-60.
 • 3. Beckham HP, Smith MM, Kern DA (1996): Use of a modified toggle pin for repair of coxofemoral luxation in dogs with multiple orthopedic injuries: 14 cases (1986- 1994). J Am Vet Med Assoc, 208, 81-84.
 • 4. Belge A, Bozkan Z, Sarıerler M, et al. (2014): The treatment of coxofemoral luxation by modified synthetic capsule technique in dogs: 6 cases. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 20, 337-343.
 • 5. Çakıroğlu H, Bilgili H (2012): Köpeklerde travmatik koksofemoral luksasyonların eksternal fiksatör ile sağaltımının klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg, 59, 47-53.
 • 6. Hammer DL (1980): Recurrent coxofemoral luxation in fifteen dogs and one cat. J Am Vet Med Assoc, 177, 1018- 1020.
 • 7. Holsworth IG, Decamp CE (2003): Coxofemoral luxation. 2002-2008. In: D Slatter (Ed), Textbook of Small Animal Surgery. W.B. Saunders, Philadelphia.
 • 8. Kilic E, Ozaydın I, Atalan G, et al. (2002): Transposition of the sacrotuberous ligament for the treatment of coxofemoral luxation in dogs. J Small Anim Pract, 43, 341-344.
 • 9. Knowles AT, Knowles JO, Knowles RP (1953): An operation to preserve the continuity of the hip joint. J Am Vet Med Assoc, 123, 508-515.
 • 10. Martini FM, Simonazzi B, Del Bue M (2001): Extra-articular absorbable suture stabilization of coxofemoral luxation in dogs. Vet Surg, 30, 468-475.
 • 11. Mc Laughlin RM Jr (1995): Traumatic joint luxations in small animals. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 25, 1175-1196.
 • 12. Meij BP, Hazewinkel HAW, Nap RC (1992): Results of extra-articular stabilisation following open reduction of coxofemoral luxation. J Small Anim Pract, 33, 320-326.
 • 13. Murphy ST, Lewis DD, Kerwin SC (1997): Traumatic coxofemoral luxation in dysplastic dogs managed with a triple pelvic osteotomy: results in four dogs. Vet Comp Orthop Traumatol, 10, 136-140.
 • 14. Ozaydın I, Kilic E, Baran V, et al. (2003): Reduction and stabilization of hip luxation by the transposition of the ligamentum sacrotuberale in dogs: an in vivo study. Vet Surg, 32, 46-51.
 • 15. Perez-Aparicio FJ, Fjeld TO (1993): Coxofemoral luxations in cats. J Small Anim Pract, 34, 345-349.
 • 16. Piermattei DL, Johnson KA (2004): The pelvis and hip joint. 290-295. In: An Atlas of Surgical Approach to the Bones and Joints of the Dog and Cat. WB Saunders, Philadelphia.
 • 17. Pratesi A, Grierson J, Moores AP (2012): Toggle rod stabilisation of coxofemoral luxation in 14 cats. J Small Anim Pract, 53, 260-266.
 • 18. Scott HW, Mclaughlin R (2007): Fractures and disorders of the hindlimb. 184-191. In: Feline Orthopedics. Manson Publishing Ltd, London.
 • 19. Tamburro R, Carli F, Cinti F, et al. (2013): Caudal approach and mini tightrope system (mTR) application for the treatment of kraniodorsal hip luxation in a cat: a case report. Vet Med, 58, 500-504.
 • 20. Voss K, Langley-Hobbs SJ, Montavon PM (2009): Hip joint. 443-454. In: PM Montavon, K Voss, SJ Langley-Hobbs (Eds), Feline Orthopedic Surgery and Musculoskeletal Disease. Saunders Elsevier, Philadelphia.

Kedilerde koksofemoral eklem luksasyonlarının çift taraflı modifiye toggle pin tekniği ile sağaltımı ve erken dönem sonuçlarının değerlendirilmesi: 17 olgu

Yıl 2016, Cilt: 63 Sayı: 2, 121 - 126, 01.06.2016
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002719

Öz

Bu çalışmada, kedilerde koksofemoral eklem luksasyonlarının klinik ve radyografik olarak değerlendirilerek, çift taraflı modifiye toggle pin tekniği ile sağaltımı ve erken dönem sonuçlarının paylaşılması amaçlandı. Çalışma materyalini, arka ekstremite topallığı şikayeti ile getirilen ve ortopedik ve radyografik muayeneleri sonucunda koksofemoral eklem luksasyonu tanısı konulan 17 kedi oluşturdu. Radyografik değerlendirme sonucunda tüm olgularda sağ veya sol taraftaki luksasyonun kraniodorsal yönde şekillendiği görüldü. Bazı kedilerde luksasyona femur kırığı (n=2), sakroiliak luksasyon (n=1), os pubis ve os ischii’de (n=1) kırıkların da eşlik ettiği dikkati çekti. Operasyondan bir gün önce Kirschner tellerinden kedilere uygun olacak şekilde farklı büyüklüklerde toggle pinler hazırlanarak sterilize edildi. Kalça eklemine kraniolateral yaklaşım yoluyla ulaşılarak, toggle pin ve naylon dikiş materyalinden (USP 0) hazırlanan bir düzenek ile lukse olan koksofemoral eklemin anatomik pozisyonuna getirilmesi sağlandı. Operasyonda çift taraflı modifiye toggle pin tekniği kullanılarak pinler hem asetabulum hem de femur’a birer tane olacak şekilde çift yerleştirildi. Yalnızca luksasyonu bulunan kedilerin ertesi gün opere edilen bacaklarını sorunsuz bir şekilde kullanabildikleri gözlenirken, luksasyona farklı ortopedik problemlerin eşlik ettiği olgularda bu sürenin uzadığı görüldü. Ancak tüm hastalarda operasyon sonrası klinik ve radyografik sonuçlar memnuniyet vericiydi. Sonuç olarak; tatmin edici düzeyde eklem stabilizasyonu sağlaması, operasyon sonrası ekstremite fonksiyonlarının hızlı kazanılması ve kullanılan materyallere karşı vücudun reaksiyon yaratmaması açısından çift taraflı modifiye toggle pin tekniğinin koksofemoral eklem luksasyonu olan kedilerde oldukça uygun bir operasyon tekniği olduğu sonucuna varıldı

Kaynakça

 • 1. Acar SE, Perk C, Altunatmaz K (1996): Köpeklerde luxatio femoris olgularının toggle pin kullanılarak sağaltımı. Veteriner Cerrahi Dergisi, 2, 26-30.
 • 2. Ash K, Rosselli D, Danielski A, et al. (2012): Correction of kraniodorsal coxofemoral luxation in cats and small breed dogs using modified Knowles technique with the braided polyblend TightRopeTM systems. Vet Comp Orthop Traumatol, 25, 54-60.
 • 3. Beckham HP, Smith MM, Kern DA (1996): Use of a modified toggle pin for repair of coxofemoral luxation in dogs with multiple orthopedic injuries: 14 cases (1986- 1994). J Am Vet Med Assoc, 208, 81-84.
 • 4. Belge A, Bozkan Z, Sarıerler M, et al. (2014): The treatment of coxofemoral luxation by modified synthetic capsule technique in dogs: 6 cases. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 20, 337-343.
 • 5. Çakıroğlu H, Bilgili H (2012): Köpeklerde travmatik koksofemoral luksasyonların eksternal fiksatör ile sağaltımının klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg, 59, 47-53.
 • 6. Hammer DL (1980): Recurrent coxofemoral luxation in fifteen dogs and one cat. J Am Vet Med Assoc, 177, 1018- 1020.
 • 7. Holsworth IG, Decamp CE (2003): Coxofemoral luxation. 2002-2008. In: D Slatter (Ed), Textbook of Small Animal Surgery. W.B. Saunders, Philadelphia.
 • 8. Kilic E, Ozaydın I, Atalan G, et al. (2002): Transposition of the sacrotuberous ligament for the treatment of coxofemoral luxation in dogs. J Small Anim Pract, 43, 341-344.
 • 9. Knowles AT, Knowles JO, Knowles RP (1953): An operation to preserve the continuity of the hip joint. J Am Vet Med Assoc, 123, 508-515.
 • 10. Martini FM, Simonazzi B, Del Bue M (2001): Extra-articular absorbable suture stabilization of coxofemoral luxation in dogs. Vet Surg, 30, 468-475.
 • 11. Mc Laughlin RM Jr (1995): Traumatic joint luxations in small animals. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 25, 1175-1196.
 • 12. Meij BP, Hazewinkel HAW, Nap RC (1992): Results of extra-articular stabilisation following open reduction of coxofemoral luxation. J Small Anim Pract, 33, 320-326.
 • 13. Murphy ST, Lewis DD, Kerwin SC (1997): Traumatic coxofemoral luxation in dysplastic dogs managed with a triple pelvic osteotomy: results in four dogs. Vet Comp Orthop Traumatol, 10, 136-140.
 • 14. Ozaydın I, Kilic E, Baran V, et al. (2003): Reduction and stabilization of hip luxation by the transposition of the ligamentum sacrotuberale in dogs: an in vivo study. Vet Surg, 32, 46-51.
 • 15. Perez-Aparicio FJ, Fjeld TO (1993): Coxofemoral luxations in cats. J Small Anim Pract, 34, 345-349.
 • 16. Piermattei DL, Johnson KA (2004): The pelvis and hip joint. 290-295. In: An Atlas of Surgical Approach to the Bones and Joints of the Dog and Cat. WB Saunders, Philadelphia.
 • 17. Pratesi A, Grierson J, Moores AP (2012): Toggle rod stabilisation of coxofemoral luxation in 14 cats. J Small Anim Pract, 53, 260-266.
 • 18. Scott HW, Mclaughlin R (2007): Fractures and disorders of the hindlimb. 184-191. In: Feline Orthopedics. Manson Publishing Ltd, London.
 • 19. Tamburro R, Carli F, Cinti F, et al. (2013): Caudal approach and mini tightrope system (mTR) application for the treatment of kraniodorsal hip luxation in a cat: a case report. Vet Med, 58, 500-504.
 • 20. Voss K, Langley-Hobbs SJ, Montavon PM (2009): Hip joint. 443-454. In: PM Montavon, K Voss, SJ Langley-Hobbs (Eds), Feline Orthopedic Surgery and Musculoskeletal Disease. Saunders Elsevier, Philadelphia.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA37VB96PV
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İrem ERGİN
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara


Oytun Okan ŞENEL
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara


Özge ÖZDEMİR
Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Sivas


Sinan ULUSAN
Balıkesir Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye.


Hasan BİLGİLİ
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016Cilt: 63 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd531928, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {63}, number = {2}, pages = {121 - 126}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000002719}, title = {Treatment of coxofemoral luxations by double-sided modified toggle pin technique and assessment ofearly results in cats: 17 cases}, key = {cite}, author = {Ergin, İrem and Şenel, Oytun Okan and Özdemir, Özge and Ulusan, Sinan and Bilgili, Hasan} }
APA Ergin, İ. , Şenel, O. O. , Özdemir, Ö. , Ulusan, S. & Bilgili, H. (2016). Treatment of coxofemoral luxations by double-sided modified toggle pin technique and assessment ofearly results in cats: 17 cases . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 63 (2) , 121-126 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000002719
MLA Ergin, İ. , Şenel, O. O. , Özdemir, Ö. , Ulusan, S. , Bilgili, H. "Treatment of coxofemoral luxations by double-sided modified toggle pin technique and assessment ofearly results in cats: 17 cases" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63 (2016 ): 121-126 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/43515/531928>
Chicago Ergin, İ. , Şenel, O. O. , Özdemir, Ö. , Ulusan, S. , Bilgili, H. "Treatment of coxofemoral luxations by double-sided modified toggle pin technique and assessment ofearly results in cats: 17 cases". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63 (2016 ): 121-126
RIS TY - JOUR T1 - Kedilerde koksofemoral eklem luksasyonlarının çift taraflı modifiye toggle pin tekniği ile sağaltımı ve erken dönem sonuçlarının değerlendirilmesi: 17 olgu AU - İremErgin, Oytun OkanŞenel, ÖzgeÖzdemir, SinanUlusan, HasanBilgili Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002719 DO - 10.1501/Vetfak_0000002719 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 126 VL - 63 IS - 2 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002719 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002719 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Treatment of coxofemoral luxations by double-sided modified toggle pin technique and assessment ofearly results in cats: 17 cases %A İrem Ergin , Oytun Okan Şenel , Özge Özdemir , Sinan Ulusan , Hasan Bilgili %T Treatment of coxofemoral luxations by double-sided modified toggle pin technique and assessment ofearly results in cats: 17 cases %D 2016 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 63 %N 2 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000002719 %U 10.1501/Vetfak_0000002719
ISNAD Ergin, İrem , Şenel, Oytun Okan , Özdemir, Özge , Ulusan, Sinan , Bilgili, Hasan . "Treatment of coxofemoral luxations by double-sided modified toggle pin technique and assessment ofearly results in cats: 17 cases". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63 / 2 (Haziran 2016): 121-126 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002719
AMA Ergin İ. , Şenel O. O. , Özdemir Ö. , Ulusan S. , Bilgili H. Treatment of coxofemoral luxations by double-sided modified toggle pin technique and assessment ofearly results in cats: 17 cases. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2016; 63(2): 121-126.
Vancouver Ergin İ. , Şenel O. O. , Özdemir Ö. , Ulusan S. , Bilgili H. Treatment of coxofemoral luxations by double-sided modified toggle pin technique and assessment ofearly results in cats: 17 cases. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2016; 63(2): 121-126.
IEEE İ. Ergin , O. O. Şenel , Ö. Özdemir , S. Ulusan ve H. Bilgili , "Treatment of coxofemoral luxations by double-sided modified toggle pin technique and assessment ofearly results in cats: 17 cases", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 63, sayı. 2, ss. 121-126, Haz. 2016, doi:10.1501/Vetfak_0000002719