Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Sığır, koyun ve keçi sürülerinde Coxiella burnetii prevalansının saptanması

Yıl 2015, Cilt: 62 Sayı: 3, 177 - 181, 01.09.2015
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002677

Öz

Bu çalışmada Aydın ili ve çevresinde bulunan 4’er farklı çiftlikte bulunan 200 adet sığır, 200 adet koyun ve 200 adet keçinin her birinden kan alınmak üzere 600 adet örnekleme yapılarak C. burnetii etkeninin varlığı yönünden serolojik ve moleküler olarak incelenmiştir. ELISA yöntemine göre, sığırlardan koyunlardan ve keçilerden elde edilen serum örneklerinde pozitif örnek sayısı sırasıyla 40 (% 20.0), 58 (% 29.0) ve 42 (% 21.0) olarak belirlenmiştir. IFA yöntemine göre, sığırlardan koyunlardan ve keçilerden elde edilen serum örneklerinde pozitif örnek sayısı sırasıyla 44 (% 22.0), 58 (% 29.0) ve 46 adet (% 23.0) olarak belirlenmiştir. PCR yöntemine göre, sığırlardan elde edilen kan örneklerinde PCR pozitif örnek sayısı 96 (% 48.0), koyunlardan 72 (% 36.0), keçilerden ise 46 (% 23.0) olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak sağlıklı görünen hayvanlardan alınan kanlardan C. burnetii varlığının araştırılması için en duyarlı metodun PCR olduğu ortaya konulmuştur

Kaynakça

 • Berberoğlu U, Gozalan A, Kılıç S, Kurtoğlu D, Esen B (2004):A seroprevalence study of in Antalya, Diyarbakir and Samsun provinces. Mikrobiyol Bült,38, 385-391.
 • Çetinkaya B, Kalender H, Ertas HB, Muz A, Arslan N, Ongor H, Gurcay M (2000):Seroprevalence of coxiellosis in cattle, sheep and people in the east of Turkey. Vet Rec, 29, 146, 131-6.
 • Domingo P, Munoz C, Franquet T (1999):Acute Q fever in adult patients: report on 63 sporadic cases in an urban area. Clin Infect Dis, 29, 874–879.
 • Eyigör M, Kırkan Ş, Gültekin B, Yaman S, Tekbıyık S, Aydın N (2006): Q Ateşi İçin Risk Gruplarında Coxiella burnetii’ye Karşı Oluşan Antikorların ELISA ve IFA Testleri İle Saptanması. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection),20, 31-36.
 • Gökçen SS (1989):Ege Bölgesi sığırları arasında Q-fever vakalarının yaygınlık derecesinin mikroaglütinasyon tekniği ile araştırılması. Etlik Mikrobiyol. Derg., 6, 79-85.
 • Jager C, Willems Thiele D, Baljer G (1998):Molecular characterization of Coxiella burnetii isolates. Epidemiol. and Inf., 120, 157-164.
 • Kalender H (2001): Elazığ ve komşu illerdeki koyunlarda Coxiella burnetii enfeksiyonunun yaygınlığı. Turk J Vet Anim Sci, 25, 51-55.
 • Kılıç S, Pasa S, Babur C, Ozlem MB (2005): Investigation of Coxiella burnetii antibodies in sheep in Aydin region Turkey. Revue Med Vet, 156, 336-340.
 • Kırkan Ş, Kaya O, Tekbıyık S, Parın U (2008): Detection of Coxiella burnetii in cattle by using PCR. Turk J Vet Anim Sci, 32, 215-220.
 • Lorenz H, Cornelie J, Willems H, Baljer G (1998):PCR Detection of Coxiella burnetii from Different Clinical Specimens, Especially Bovine Milk, on the Basis of DNA Preparation with a Silica Matrix. Appl Environ Microbiol,64, 4234-4237.
 • Marrie TJ (1990):Acute Q fever. 125-160. In: eRe Press Inc Boca Raton Fla.
 • Nicollet P and Valognes A (2007):Current review of Q fever diagnosis in animals. B. Acad. Vet. France, 160, 289-295.
 • Öngör H, Cetinkaya B, Karahan M, Açik MN, Bulut H, Muz A (2004):Detection of Coxiella burnetii by immunomagnetic separation-PCR in the milk of sheep in Turkey. Vet Rec,154, 570-572.
 • Özgür NY, Hasöksüz M, Yılmaz H, İkiz S, Ilgaz A (1997):Detection of antibodies to Coxiella burnetii in cattle with infertility problems and human sera by ELISA and its seroprevalence. Pendik Vet Mikrobiyol Derg, 28, 207-218.
 • Punda-Polic V, Leko-Grbic J, Radulovic S (2005): Prevalence of antibodies to rickettsiae in the north-western part of Bosnia and Herzegovina. Eur J Epidemiol,11, 697-9.
 • Samuel JE, Kiss K, Varghees S (2003):Molecular pathogenesis of Coxiella burnetii in a genomics era. Ann NY Acad Sci,990, 653–663.
 • Seyitoğlu F, Özkurt Z, Okumuş B (2006): The seroprevalance of Coxiellosis in Farmers and cattle in Erzurum District in Turkey. Turk J Vet Anim Sci,30, 71-75.
 • Uhaa IJ, Fishbein DB, Olson JG, Rives CC, Waag DM, Williams JC (1994): Evaluation of specificity of indirect enzyme-linked immunosorbent assay for diagnosis of human Q fever. J Clin Microbiol,32, 1560-1565.
 • Varga V (1997): An explosive outbreak of Q-fever in Jedl’ove Kostol’any, Slovakia. Cent Eur J Public Health,4, 180–182.
 • Waag D, Chulay J, Marrie T (1995): Validation of an enzyme immunoassay for serodiagnosis of acute Q fever. Eur J Clin Microbiol Infect Dis,14, 421–427.

Detection of Coxiella burnetii prevalence in bovine, ovine and caprine herds

Yıl 2015, Cilt: 62 Sayı: 3, 177 - 181, 01.09.2015
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002677

Öz

In this study, a total of 600 blood samples of 200 cattle, 200 sheep and 200 goats from 4 different farms in Aydin Province were investigated serologically and molecularly for the presence of C. burnetii. According to ELISA, the number of positive samples gathered from cattle, sheep and goats were 40 (20.0%), 58 (29.0 %) and 42 (21.0 %), respectively. According to IFA method, the number of positive samples gathered from cattle, sheep and goats were 44 (22.0%), 58 (29.0 %) and 46 (23.0 %), respectively. According to PCR analysis, the number of PCR positive samples of cattle were 96 (48.0%), sheep were 72 (36.0%) and goats were 46 (23.0%). In conclusion, PCR analysis was found as the most sensitive method for detecting C. burnetii from blood samples taken from animals which seem to be healthy

Kaynakça

 • Berberoğlu U, Gozalan A, Kılıç S, Kurtoğlu D, Esen B (2004):A seroprevalence study of in Antalya, Diyarbakir and Samsun provinces. Mikrobiyol Bült,38, 385-391.
 • Çetinkaya B, Kalender H, Ertas HB, Muz A, Arslan N, Ongor H, Gurcay M (2000):Seroprevalence of coxiellosis in cattle, sheep and people in the east of Turkey. Vet Rec, 29, 146, 131-6.
 • Domingo P, Munoz C, Franquet T (1999):Acute Q fever in adult patients: report on 63 sporadic cases in an urban area. Clin Infect Dis, 29, 874–879.
 • Eyigör M, Kırkan Ş, Gültekin B, Yaman S, Tekbıyık S, Aydın N (2006): Q Ateşi İçin Risk Gruplarında Coxiella burnetii’ye Karşı Oluşan Antikorların ELISA ve IFA Testleri İle Saptanması. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection),20, 31-36.
 • Gökçen SS (1989):Ege Bölgesi sığırları arasında Q-fever vakalarının yaygınlık derecesinin mikroaglütinasyon tekniği ile araştırılması. Etlik Mikrobiyol. Derg., 6, 79-85.
 • Jager C, Willems Thiele D, Baljer G (1998):Molecular characterization of Coxiella burnetii isolates. Epidemiol. and Inf., 120, 157-164.
 • Kalender H (2001): Elazığ ve komşu illerdeki koyunlarda Coxiella burnetii enfeksiyonunun yaygınlığı. Turk J Vet Anim Sci, 25, 51-55.
 • Kılıç S, Pasa S, Babur C, Ozlem MB (2005): Investigation of Coxiella burnetii antibodies in sheep in Aydin region Turkey. Revue Med Vet, 156, 336-340.
 • Kırkan Ş, Kaya O, Tekbıyık S, Parın U (2008): Detection of Coxiella burnetii in cattle by using PCR. Turk J Vet Anim Sci, 32, 215-220.
 • Lorenz H, Cornelie J, Willems H, Baljer G (1998):PCR Detection of Coxiella burnetii from Different Clinical Specimens, Especially Bovine Milk, on the Basis of DNA Preparation with a Silica Matrix. Appl Environ Microbiol,64, 4234-4237.
 • Marrie TJ (1990):Acute Q fever. 125-160. In: eRe Press Inc Boca Raton Fla.
 • Nicollet P and Valognes A (2007):Current review of Q fever diagnosis in animals. B. Acad. Vet. France, 160, 289-295.
 • Öngör H, Cetinkaya B, Karahan M, Açik MN, Bulut H, Muz A (2004):Detection of Coxiella burnetii by immunomagnetic separation-PCR in the milk of sheep in Turkey. Vet Rec,154, 570-572.
 • Özgür NY, Hasöksüz M, Yılmaz H, İkiz S, Ilgaz A (1997):Detection of antibodies to Coxiella burnetii in cattle with infertility problems and human sera by ELISA and its seroprevalence. Pendik Vet Mikrobiyol Derg, 28, 207-218.
 • Punda-Polic V, Leko-Grbic J, Radulovic S (2005): Prevalence of antibodies to rickettsiae in the north-western part of Bosnia and Herzegovina. Eur J Epidemiol,11, 697-9.
 • Samuel JE, Kiss K, Varghees S (2003):Molecular pathogenesis of Coxiella burnetii in a genomics era. Ann NY Acad Sci,990, 653–663.
 • Seyitoğlu F, Özkurt Z, Okumuş B (2006): The seroprevalance of Coxiellosis in Farmers and cattle in Erzurum District in Turkey. Turk J Vet Anim Sci,30, 71-75.
 • Uhaa IJ, Fishbein DB, Olson JG, Rives CC, Waag DM, Williams JC (1994): Evaluation of specificity of indirect enzyme-linked immunosorbent assay for diagnosis of human Q fever. J Clin Microbiol,32, 1560-1565.
 • Varga V (1997): An explosive outbreak of Q-fever in Jedl’ove Kostol’any, Slovakia. Cent Eur J Public Health,4, 180–182.
 • Waag D, Chulay J, Marrie T (1995): Validation of an enzyme immunoassay for serodiagnosis of acute Q fever. Eur J Clin Microbiol Infect Dis,14, 421–427.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA59RD78YJ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Uğur Parın

Osman Kaya

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015Cilt: 62 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Parın, U., & Kaya, O. (2015). Detection of Coxiella burnetii prevalence in bovine, ovine and caprine herds. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 62(3), 177-181. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002677
AMA Parın U, Kaya O. Detection of Coxiella burnetii prevalence in bovine, ovine and caprine herds. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2015;62(3):177-181. doi:10.1501/Vetfak_0000002677
Chicago Parın, Uğur, ve Osman Kaya. “Detection of Coxiella Burnetii Prevalence in Bovine, Ovine and Caprine Herds”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 62, sy. 3 (Eylül 2015): 177-81. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002677.
EndNote Parın U, Kaya O (01 Eylül 2015) Detection of Coxiella burnetii prevalence in bovine, ovine and caprine herds. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 62 3 177–181.
IEEE U. Parın ve O. Kaya, “Detection of Coxiella burnetii prevalence in bovine, ovine and caprine herds”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 62, sy. 3, ss. 177–181, 2015, doi: 10.1501/Vetfak_0000002677.
ISNAD Parın, Uğur - Kaya, Osman. “Detection of Coxiella Burnetii Prevalence in Bovine, Ovine and Caprine Herds”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 62/3 (Eylül 2015), 177-181. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002677.
JAMA Parın U, Kaya O. Detection of Coxiella burnetii prevalence in bovine, ovine and caprine herds. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2015;62:177–181.
MLA Parın, Uğur ve Osman Kaya. “Detection of Coxiella Burnetii Prevalence in Bovine, Ovine and Caprine Herds”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 62, sy. 3, 2015, ss. 177-81, doi:10.1501/Vetfak_0000002677.
Vancouver Parın U, Kaya O. Detection of Coxiella burnetii prevalence in bovine, ovine and caprine herds. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2015;62(3):177-81.