Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Comparison of two different triple pelvic osteotomy plates for the treatment of hip dysplasia in 23 dogs

Yıl 2015, Cilt: 62 Sayı: 3, 197 - 203, 01.09.2015
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002680

Öz

This study was performed on different breeds, age and sex 23 dogs, which were brought with canine hip dysplasia (CHD). All cases separated into randomized two groups. Although Standard Triple Pelvic Osteotomy (TPO) procedure and Standard TPO Plate were applied on the first group (6 cases), in the other (17 cases) Standard TPO procedure and Twisted Dynamic Compression Plate (DCP) plate were applied. Pre and postoperative Norberg-Olsson Angles (NO) was measured by Bs200Pro Software Programme (BsCelik, BAB Digital Imaging System 2007, Ankara, Turkiye) on computer imaging. Although group numbers are not equal we concluded that there were not any considerable difference shown between two groups. Twisted DCP group’s evaluation was found to be similar to evaluation of TPO Plate group. Twisted DCP is as effective as original TPO Plate for treatment of canine hip dysplasia

Kaynakça

 • Bardens JW (1972): Palpation for the detection of joint laxity, in Proceedings AVMA Symp. Hip Dysplasia, 105-109.
 • Barlow JG (1962): Early diagnosis and treatment of congenital dislocation of the hip. J Bone Joint Surg Br, 44, 292-301.
 • Çaptuğ Ö, Bilgili H (2006): Can early diagnosis of canine hip dysplasia be possible? J Turkish Vet Med Assoc, 77, 22-25.
 • Çaptuğ Ö, Bilgili H (2006): Current Approaches of Canine Hip Dysplasia. Part I.: Etiology and Pathogenesis of Canine Hip Dysplasia. J Fac Vet Med Univ Erciyes, 3, 123-128.
 • Çaptuğ Ö, Bilgili H (2007): Current Approaches of Canine Hip Dysplasia. Part II.: Clinical Diagnosis of Canine Hip Dysplasia. J Fac Vet Med Univ Erciyes, 4, 35-42.
 • Dejardin LM, Perry RL, Arnoczky SP (1996): The effect of triple pelvic osteotomy on hip forces in dysplastic dogs, a theoretical analysis. Vet Surg, 25, 114-120.
 • Hazewinkel HAW (1998): Nutritional influences on hip dysplasia. 9th Annual ESVOT Congress. 16th-19th 1998 Munich, Germany. Congress Book, 7-9.
 • Hazewinkel HAW, Meij BP (1998): Triple pelvic osteotomy (TPO) for the treatment of hip dysplasia. Vet Quart, 20, 25-26.
 • Hohn RB, Janes JB (1969): Pelvic osteotomy in the treatment of canine hip dysplasia. Clin Orthop, 62, 70-78.
 • Hunt GA, Litsky AS (1988): Stabilization of canine pelvic osteotomies with AO/ASIF plates and screws. VCOT, 1, 52-57.
 • Koch DA, Hazewinkel HAW, Nap RC, et al (1993): Radiographic evaluation and comparison of plate fixation after triple pelvic osteotomy in 32 dogs with hip dysplasia. VCOT, 6, 9-15.
 • McLauglin R Tomlinson J (1996): Symposium on CHD: Diagnosis and medical treatment. Vet Med, 91, 25-53.
 • Olmstead ML (1987): Total hip replacement. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 17, 943-955.
 • Ortolani M (1976): Congenital hip dysplasia in the light of early and very early diagnosis. Clin Orthop, 119, 6-10.
 • Pauwels F (1976): Biomechanics of the normal and diseased hip. Springer-Verlag, Berlin, 1-37.
 • Poss R (1984): The role of osteotomy in the treatment of osteoarthritis of the hip. J Bone Joint Surg (Am), 66, 144-151.
 • Priester WA, Mulvihill JJ (1972): Canine hip dysplasia: Relative risk by sex, size, and breed, and, comparative aspects. J Am Vet Med Assoc, 160, 735-739.
 • Richardson D (1992): The role of nutrition in canine hip dysplasia. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 22, 529-540.
 • Riser WH, Rhodes WH, Newton CD (1985): Hip dysplasia. 953-997. In: Newton CD, Nunamaker DM (Eds), Textbook of Small Animal Orthopedics. JB Lippincott Co, Philadelphia.
 • Schnelle GB (1937): Congenital subluxation of the coxofemoral joint in a dog. Univ Pa Bull., 65, 15-16.
 • Schrader SC (1981): Triple osteotomy of the pelvis as a treatment for canine hip dysplasia. J Am Vet Med Assoc, 178, 39-44.
 • Schulz KS, Dejardin LM (2003): Surgical treatment of canine hip dysplasia. 2029-2059. In: Slatter DH (Eds), Textbook of Small Animal Surgery. Saunders Co, Philadelphia,
 • Slocum B, Slocum TD (1986): Pelvic osteotomy technique for axial rotation of the acetabular segment in the dogs. J Am Anim Hosp Assoc, 22, 331-338.
 • Slocum B, Slocum TD (1987): Pelvic osteotomy in the dog as a treatment for hip dysplasia. Semin Vet Med Surg, 22, 107-116.
 • Speull JS (1961): Excision arthroplasty as a method of treatment of hip joint disease in the dog. Vet Rec, 73, 573-576.
 • Walker TL, Prieur WD (1981): Intertrochanteric femoral osteotomy. Semin Vet Med Surg, 2, 117-130.
 • Wallace L (1987): Canine hip dysplasia: Past and present. Semin Vet Med Surg (Small Anim), 2, 92-106.

Yirmi üç köpekte kalça displazisinin sağaltımında iki farklı pelvik osteotomi plağı uygulamasınınkarşılaştırılması

Yıl 2015, Cilt: 62 Sayı: 3, 197 - 203, 01.09.2015
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002680

Öz

Bu çalışma, kalça displazili değişik ırk, yaş ve cinsiyette 23 köpek üzerinde gerçekleştirildi. Bütün olgular rastgele olarak 2 farklı gruba ayrıldı. Birinci gruba (6 olgu) standart Triple Pelvik Osteotomi (TPO) operasyonu ve standart TPO Plağı uygulanırken, 2. gruba (17 olgu) yine standart TPO operasyonu ve bükülmüş Dinamik Kompresyon Plağı (DCP) uygulandı. Tüm olguların preoperatif ve postoperatif Norberg-Olsson (NO) açıları Bs200Pro Software (BsCelik, BAB Digital Imaging System 2007, Ankara, Türkiye) programı ile ölçüldü. Sonuçta grup numaraları farklı olmasına ragmen gruplar arasında önemli bir farklılık izlenmedi. Bükülmüş DCP’dan elde edilen verilerin TPO Plağı’ndan alınan verilere yakın değerler olduğu belirlendi. Kalça displazisinin sağaltımında bükülmüş DCP’nın orjinal TPO Plağı kadar etkili olduğu sonucuna varıldı

Kaynakça

 • Bardens JW (1972): Palpation for the detection of joint laxity, in Proceedings AVMA Symp. Hip Dysplasia, 105-109.
 • Barlow JG (1962): Early diagnosis and treatment of congenital dislocation of the hip. J Bone Joint Surg Br, 44, 292-301.
 • Çaptuğ Ö, Bilgili H (2006): Can early diagnosis of canine hip dysplasia be possible? J Turkish Vet Med Assoc, 77, 22-25.
 • Çaptuğ Ö, Bilgili H (2006): Current Approaches of Canine Hip Dysplasia. Part I.: Etiology and Pathogenesis of Canine Hip Dysplasia. J Fac Vet Med Univ Erciyes, 3, 123-128.
 • Çaptuğ Ö, Bilgili H (2007): Current Approaches of Canine Hip Dysplasia. Part II.: Clinical Diagnosis of Canine Hip Dysplasia. J Fac Vet Med Univ Erciyes, 4, 35-42.
 • Dejardin LM, Perry RL, Arnoczky SP (1996): The effect of triple pelvic osteotomy on hip forces in dysplastic dogs, a theoretical analysis. Vet Surg, 25, 114-120.
 • Hazewinkel HAW (1998): Nutritional influences on hip dysplasia. 9th Annual ESVOT Congress. 16th-19th 1998 Munich, Germany. Congress Book, 7-9.
 • Hazewinkel HAW, Meij BP (1998): Triple pelvic osteotomy (TPO) for the treatment of hip dysplasia. Vet Quart, 20, 25-26.
 • Hohn RB, Janes JB (1969): Pelvic osteotomy in the treatment of canine hip dysplasia. Clin Orthop, 62, 70-78.
 • Hunt GA, Litsky AS (1988): Stabilization of canine pelvic osteotomies with AO/ASIF plates and screws. VCOT, 1, 52-57.
 • Koch DA, Hazewinkel HAW, Nap RC, et al (1993): Radiographic evaluation and comparison of plate fixation after triple pelvic osteotomy in 32 dogs with hip dysplasia. VCOT, 6, 9-15.
 • McLauglin R Tomlinson J (1996): Symposium on CHD: Diagnosis and medical treatment. Vet Med, 91, 25-53.
 • Olmstead ML (1987): Total hip replacement. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 17, 943-955.
 • Ortolani M (1976): Congenital hip dysplasia in the light of early and very early diagnosis. Clin Orthop, 119, 6-10.
 • Pauwels F (1976): Biomechanics of the normal and diseased hip. Springer-Verlag, Berlin, 1-37.
 • Poss R (1984): The role of osteotomy in the treatment of osteoarthritis of the hip. J Bone Joint Surg (Am), 66, 144-151.
 • Priester WA, Mulvihill JJ (1972): Canine hip dysplasia: Relative risk by sex, size, and breed, and, comparative aspects. J Am Vet Med Assoc, 160, 735-739.
 • Richardson D (1992): The role of nutrition in canine hip dysplasia. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 22, 529-540.
 • Riser WH, Rhodes WH, Newton CD (1985): Hip dysplasia. 953-997. In: Newton CD, Nunamaker DM (Eds), Textbook of Small Animal Orthopedics. JB Lippincott Co, Philadelphia.
 • Schnelle GB (1937): Congenital subluxation of the coxofemoral joint in a dog. Univ Pa Bull., 65, 15-16.
 • Schrader SC (1981): Triple osteotomy of the pelvis as a treatment for canine hip dysplasia. J Am Vet Med Assoc, 178, 39-44.
 • Schulz KS, Dejardin LM (2003): Surgical treatment of canine hip dysplasia. 2029-2059. In: Slatter DH (Eds), Textbook of Small Animal Surgery. Saunders Co, Philadelphia,
 • Slocum B, Slocum TD (1986): Pelvic osteotomy technique for axial rotation of the acetabular segment in the dogs. J Am Anim Hosp Assoc, 22, 331-338.
 • Slocum B, Slocum TD (1987): Pelvic osteotomy in the dog as a treatment for hip dysplasia. Semin Vet Med Surg, 22, 107-116.
 • Speull JS (1961): Excision arthroplasty as a method of treatment of hip joint disease in the dog. Vet Rec, 73, 573-576.
 • Walker TL, Prieur WD (1981): Intertrochanteric femoral osteotomy. Semin Vet Med Surg, 2, 117-130.
 • Wallace L (1987): Canine hip dysplasia: Past and present. Semin Vet Med Surg (Small Anim), 2, 92-106.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA55FB38BM
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özge Özdemir

Sancak İrem Gül

Sinan Ulusan

Barış Kürüm

Hasan Bilgili

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015Cilt: 62 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Özdemir, Ö., Gül, S. İ., Ulusan, S., Kürüm, B., vd. (2015). Comparison of two different triple pelvic osteotomy plates for the treatment of hip dysplasia in 23 dogs. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 62(3), 197-203. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002680
AMA Özdemir Ö, Gül Sİ, Ulusan S, Kürüm B, Bilgili H. Comparison of two different triple pelvic osteotomy plates for the treatment of hip dysplasia in 23 dogs. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2015;62(3):197-203. doi:10.1501/Vetfak_0000002680
Chicago Özdemir, Özge, Sancak İrem Gül, Sinan Ulusan, Barış Kürüm, ve Hasan Bilgili. “Comparison of Two Different Triple Pelvic Osteotomy Plates for the Treatment of Hip Dysplasia in 23 Dogs”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 62, sy. 3 (Eylül 2015): 197-203. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002680.
EndNote Özdemir Ö, Gül Sİ, Ulusan S, Kürüm B, Bilgili H (01 Eylül 2015) Comparison of two different triple pelvic osteotomy plates for the treatment of hip dysplasia in 23 dogs. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 62 3 197–203.
IEEE Ö. Özdemir, S. İ. Gül, S. Ulusan, B. Kürüm, ve H. Bilgili, “Comparison of two different triple pelvic osteotomy plates for the treatment of hip dysplasia in 23 dogs”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 62, sy. 3, ss. 197–203, 2015, doi: 10.1501/Vetfak_0000002680.
ISNAD Özdemir, Özge vd. “Comparison of Two Different Triple Pelvic Osteotomy Plates for the Treatment of Hip Dysplasia in 23 Dogs”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 62/3 (Eylül 2015), 197-203. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002680.
JAMA Özdemir Ö, Gül Sİ, Ulusan S, Kürüm B, Bilgili H. Comparison of two different triple pelvic osteotomy plates for the treatment of hip dysplasia in 23 dogs. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2015;62:197–203.
MLA Özdemir, Özge vd. “Comparison of Two Different Triple Pelvic Osteotomy Plates for the Treatment of Hip Dysplasia in 23 Dogs”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 62, sy. 3, 2015, ss. 197-03, doi:10.1501/Vetfak_0000002680.
Vancouver Özdemir Ö, Gül Sİ, Ulusan S, Kürüm B, Bilgili H. Comparison of two different triple pelvic osteotomy plates for the treatment of hip dysplasia in 23 dogs. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2015;62(3):197-203.