Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Determination of factors affecting pregnancy rate in Turkish Saanen goats

Yıl 2014, Cilt: 61 Sayı: 4, 303 - 307, 01.12.2014
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002646

Öz

Reproductive performance in goats is one of the important trait which has a major effect on commercial farm income. The objective of this study was to evaluate the factors effecting reproductive performance of Turkish Saanen goats with using Logistic Regression. The records of Turkish Saanen goats, aged 2 - 4 (2.05 ± 1.19), were used in this study. Data were analyzed with using stepwise multivariate logistic regression analyses. The response variable was pregnancy and the model included milk yield, insemination type and insemination day. As a result, milk yield at the insemination day (P<0.001) was one of the major factor with insemination type (P<0.05) and the increase in insemination day (P<0.05) was tend to be significant factor for the likelihood of pregnancy and were determined as the main factors. Milk yield at the insemination day 99.9% effects pregnancy and artificially inseminated goats were 2.4 times less likely to become pregnant than the naturally inseminated goats. The increase of insemination day also caused 30.0% increase in likelihood of pregnancy. As a conclusion, milk yield on the insemination day is the most significant factor affecting the pregnancy likelihood in Saanen goats. On the other hand, artificial insemination is not very effective to get higher pregnancy rates in Saanen goats

Kaynakça

 • Andonov S, Odegard J, Boman IA, Svendsen M, Holme IJ, Adnoy T, Vukovic V, Klemetsdal G (2007): Validation of test day models for genetic evaluation of dairy goats in Norway. J. Dairy Sci. 90, 4863–4871.
 • Berenson ML, Levine DM (1996): Basic Statistics: Concepts and Applications. Sixth Ed. 837. Prentice Hall International, New York.
 • Cedden F (2002): Effects of Some Environmental Factors on Gestation Lenght in Angora Goat. Yüzüncü Yıl University J. Agric. Sci, 12, 59-61.
 • Chandler JE, Painter CL, Adkison RW, Memon MA, Hoyt PG (1988): Semen quality characteristics of dairy goats. J Dairy Sci, 71, 1638-1646.
 • Engeland IV, Waldeland H, Andersen O, Loken T, Bjorkman C, Bjerkas I (2002): Foetal loss in dairy goats: an epidemiological study in 22 herds, 30, 37-48.
 • Esen F, Özbey O (2002): Fertility and Milk Yield Characteristics in White Karaman and Chios x White Karaman (F1) Crossbred Sheep. Turk J Vet Anim Sci, 26, 503-509.
 • Greyling JPC (2000): Reproduction traits in Boer goat doe. Small Ruminant Research, 36, 171-177.
 • İnce D (2010): Reproduction performance of saanen goats. African Journal of Biotechnology, 9, 8253-8256.
 • Konyalı A, Tölü C, Daş G, Göncü C, Savaş T (2004): A Study on the Birth and Birth Behavior of Goats. Journal of Agricultural Science, 10, 397-401.
 • Majid AM, Cartwright TC, Jazman JA, Fitzhug Jr. HA (1993): Performance of five breeds of dairy goats in southern United States. 1. Reproductive traits and maturing pattern. World Rev. Anim. Prod. 28, 15–23.
 • Mellado M, Foote RH, Gomez A (1991): Reproductive efficiency of Nubian goats throughout the year in northern Mexico. Small Ruminant Research, 6, 151–157.
 • Mellado M, Meza-Herrera C (2002): Influence of season and environment on fertility of goats in a hot-arid environment. J. Agric. Sci. 138, 97–102.
 • Mellado M, Valdez JE, Garcia JE, Lopez R, Rodriguez A (2006): Factors affecting the reproductive performance of goats under intensive conditions in a hot arid environment. Small Ruminant Research, 6, 110-118.
 • Mickey J, Greenland, S (1989): A study of the Impact of Confounder- Selecton Criteria on Effect Estimation. American Journal of Epidemiology, 129, 125-137.
 • Mtenga LA, Kifaro GC, Belay B (1994): Studies on factors affecting reproductive performance and mortality rates of Small East African goats and their crosses. In: Lebbie, SHB.,Bey, B., Irungu, E.K. Small Ruminant Research and Development in Africa. ILCA/CTA; 69-74, Ethiopia.
 • Olivier JJ, Cloete SWP, Schoeman SJ, Muller CJC (2005): Performance testing and recording in meat and dairy goats. Small Ruminant Research, 60, 83-93.
 • Özcan L (1989): Küçükbaş Hayvan Yetiştirme-I (Keçi Üretimi). Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Ders Kitabı. No:111, 38-40, Adana.
 • Özdamar K (1999): Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Kaan Yayınevi, Eskişehir.
 • Özder M (2006): Keçi Irkları. 17-18. Editör: M. Kaymakçı. Keçi Yetiştiriciliği. İzmir.
 • Wilson RT, Light D (1986): Livestock production in Central Mali: economic characters and productivity indices for traditionally managed goats and sheep. J.Anim.Sci., 62, 557-567.

Türk Saanen keçilerinde gebelik oranını etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Yıl 2014, Cilt: 61 Sayı: 4, 303 - 307, 01.12.2014
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002646

Öz

Hayvanlarda üreme performansını etkileyeceği düşünülen birçok faktör farklı araştırmalarda incelenmiştir. Bu çalışmada, Saanen ırkı keçilerde gebeliği etkileyen faktörlerin Lojistik Regresyon yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri, yaşları 2 ile 4 (2.05 ± 1.19) arası değişen 39 baş Saanen keçisine ait kayıtlardan oluşmaktadır. Tohumlama günündeki süt veriminin, tohumlama tipinin ve tohumlama gününün gebeliği etkilediği belirlenmiştir. Tohumlama günündeki süt veriminin gebeliği %99.9 olasılıkla etkilediği (P<0.001), suni tohumlanan keçilerde doğal tohumlananlara göre gebe kalma oranının 2.4 kat (P<0.05) azaldığı belirlenmiştir. Tohumlama yapılan gün sayısının artması da gebe kalmayı %30 oranında (P<0.05) arttırmaktadır. Sonuç olarak, tohumlama günündeki süt veriminin, Saanen keçilerde gebeliğin şekillenmesini etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğu saptanmıştır. Ayrıca, Saanen keçilerde suni tohumlama uygulamasından etkin düzeyde gebelik elde edilemediği görülmektedir

Kaynakça

 • Andonov S, Odegard J, Boman IA, Svendsen M, Holme IJ, Adnoy T, Vukovic V, Klemetsdal G (2007): Validation of test day models for genetic evaluation of dairy goats in Norway. J. Dairy Sci. 90, 4863–4871.
 • Berenson ML, Levine DM (1996): Basic Statistics: Concepts and Applications. Sixth Ed. 837. Prentice Hall International, New York.
 • Cedden F (2002): Effects of Some Environmental Factors on Gestation Lenght in Angora Goat. Yüzüncü Yıl University J. Agric. Sci, 12, 59-61.
 • Chandler JE, Painter CL, Adkison RW, Memon MA, Hoyt PG (1988): Semen quality characteristics of dairy goats. J Dairy Sci, 71, 1638-1646.
 • Engeland IV, Waldeland H, Andersen O, Loken T, Bjorkman C, Bjerkas I (2002): Foetal loss in dairy goats: an epidemiological study in 22 herds, 30, 37-48.
 • Esen F, Özbey O (2002): Fertility and Milk Yield Characteristics in White Karaman and Chios x White Karaman (F1) Crossbred Sheep. Turk J Vet Anim Sci, 26, 503-509.
 • Greyling JPC (2000): Reproduction traits in Boer goat doe. Small Ruminant Research, 36, 171-177.
 • İnce D (2010): Reproduction performance of saanen goats. African Journal of Biotechnology, 9, 8253-8256.
 • Konyalı A, Tölü C, Daş G, Göncü C, Savaş T (2004): A Study on the Birth and Birth Behavior of Goats. Journal of Agricultural Science, 10, 397-401.
 • Majid AM, Cartwright TC, Jazman JA, Fitzhug Jr. HA (1993): Performance of five breeds of dairy goats in southern United States. 1. Reproductive traits and maturing pattern. World Rev. Anim. Prod. 28, 15–23.
 • Mellado M, Foote RH, Gomez A (1991): Reproductive efficiency of Nubian goats throughout the year in northern Mexico. Small Ruminant Research, 6, 151–157.
 • Mellado M, Meza-Herrera C (2002): Influence of season and environment on fertility of goats in a hot-arid environment. J. Agric. Sci. 138, 97–102.
 • Mellado M, Valdez JE, Garcia JE, Lopez R, Rodriguez A (2006): Factors affecting the reproductive performance of goats under intensive conditions in a hot arid environment. Small Ruminant Research, 6, 110-118.
 • Mickey J, Greenland, S (1989): A study of the Impact of Confounder- Selecton Criteria on Effect Estimation. American Journal of Epidemiology, 129, 125-137.
 • Mtenga LA, Kifaro GC, Belay B (1994): Studies on factors affecting reproductive performance and mortality rates of Small East African goats and their crosses. In: Lebbie, SHB.,Bey, B., Irungu, E.K. Small Ruminant Research and Development in Africa. ILCA/CTA; 69-74, Ethiopia.
 • Olivier JJ, Cloete SWP, Schoeman SJ, Muller CJC (2005): Performance testing and recording in meat and dairy goats. Small Ruminant Research, 60, 83-93.
 • Özcan L (1989): Küçükbaş Hayvan Yetiştirme-I (Keçi Üretimi). Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Ders Kitabı. No:111, 38-40, Adana.
 • Özdamar K (1999): Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Kaan Yayınevi, Eskişehir.
 • Özder M (2006): Keçi Irkları. 17-18. Editör: M. Kaymakçı. Keçi Yetiştiriciliği. İzmir.
 • Wilson RT, Light D (1986): Livestock production in Central Mali: economic characters and productivity indices for traditionally managed goats and sheep. J.Anim.Sci., 62, 557-567.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA86UB45HP
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ender Uzabacı

Kağan Çubukçu

Serdal Dikmen

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014Cilt: 61 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Uzabacı, E., Çubukçu, K., & Dikmen, S. (2014). Determination of factors affecting pregnancy rate in Turkish Saanen goats. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 61(4), 303-307. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002646
AMA Uzabacı E, Çubukçu K, Dikmen S. Determination of factors affecting pregnancy rate in Turkish Saanen goats. Ankara Univ Vet Fak Derg. Aralık 2014;61(4):303-307. doi:10.1501/Vetfak_0000002646
Chicago Uzabacı, Ender, Kağan Çubukçu, ve Serdal Dikmen. “Determination of Factors Affecting Pregnancy Rate in Turkish Saanen Goats”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61, sy. 4 (Aralık 2014): 303-7. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002646.
EndNote Uzabacı E, Çubukçu K, Dikmen S (01 Aralık 2014) Determination of factors affecting pregnancy rate in Turkish Saanen goats. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61 4 303–307.
IEEE E. Uzabacı, K. Çubukçu, ve S. Dikmen, “Determination of factors affecting pregnancy rate in Turkish Saanen goats”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 61, sy. 4, ss. 303–307, 2014, doi: 10.1501/Vetfak_0000002646.
ISNAD Uzabacı, Ender vd. “Determination of Factors Affecting Pregnancy Rate in Turkish Saanen Goats”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61/4 (Aralık 2014), 303-307. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002646.
JAMA Uzabacı E, Çubukçu K, Dikmen S. Determination of factors affecting pregnancy rate in Turkish Saanen goats. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2014;61:303–307.
MLA Uzabacı, Ender vd. “Determination of Factors Affecting Pregnancy Rate in Turkish Saanen Goats”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 61, sy. 4, 2014, ss. 303-7, doi:10.1501/Vetfak_0000002646.
Vancouver Uzabacı E, Çubukçu K, Dikmen S. Determination of factors affecting pregnancy rate in Turkish Saanen goats. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2014;61(4):303-7.