Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Yedi kedide tibia kırıklarının sirküler eksternal fiksasyon kullanılarak sağaltımı

Yıl 2014, Cilt: 61 Sayı: 3, 173 - 178, 01.09.2014
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002625

Öz

Bu çalışma kedilerde Sirküler Eksternal Fiksatör tekniğinin kullanımını değerlendirmektedir. Çalışmanın konusunu özel olarak dizayn edilmiş Sirküler Eksternal Fiksatör kullanarak tibia kırıkları sağaltılan 7 kedi oluşturmuştur. Bütün tibia kırıkları cerrahi olarak sağaltılmıştır. Olguların kontrolleri; post operatif 25. ve 48. günlerde radyografik olarak yapılmıştır. Hastanın eşgali, kırığın lokalizasyonu, komplikasyonlar ve implant çapları not edilmiştir. Halka çapları 5 olguda 45 mm ve 2 olguda 55 mm olarak tercih edilmiştir. CEF sistemi postoperatif takip döneminde bütün kediler tarafından iyi tolere edilmiştir. Tedavi edilen ekstremitenin ilk kullanımı tüm olgularda ameliyat sonrası 1-3 günde gerçekleşmiştir. Pin deformasyon veya CEF’te kırılma ve bozulma olguların hiçbirinde gözlenmemiştir. 2 kedide pin dibi enfeksiyonu komplikasyonu ile karşılaşılmıştır. 5 olguda sonuçlar mükemmel 2 olguda ise iyi olarak değerlendirilmiştir. Sirküler Eksternal Fiksatör sistemi kedi ekstremite kırıklarında kullanışlı bulunmuş ve meslektaşlarımıza tavsiye edilmektedir

Kaynakça

 • Aslanbey D, Bilgili H (2000): The use of mini titanium plate fixation system in the repair of fractures in dogs and cats: 41 clinical cases. Turkish J Vet Surg, 6, 28-35.
 • Bilgili H, Kurum B, Captug O (2007): Treatment of radius-ulna and tibia fractures with circular external skeletal fixator in 19 dogs. Pol J Vet Sci, 10, 217-231.
 • De Young DJ, Probst CW (2003): Methods of internal fracture fixation. p.1610-1631 D. Slatter (Ed), In: Textbook of Small Animal Surgery, (vol 2). WB Saunders Philadelphia.
 • Farese JP, Lewis DD, Cross AR, et. al. (2002): Use of IMEX SK-Circular external fixator hybrid constructs for fracture stabilization in dogs and cats. J Am Vet Med Assoc, 38, 279-289.
 • Harasen G (2003): External coaptation of the distal radius and ulna fractures. Can Vet J, 44, 1010-1011.
 • Ilizarov GA (1990): Clinical application of tension-stress effect of limb lengthening. Clin Orthop Rel Res, 250, 8-26.
 • Johnson AL, Boone EG (2003): Fractures of the tibia and fibula. 1866-1876. D. Slatter (Ed), In: Textbook of Small Animal Surgery, (vol 2). WB Saunders Philadelphia.
 • Kirkby KA, Lewis DD, Lafuente MP, et. al. (2008): Management of humeral and femoral fractures in dogs and cats with linear-circular hybrid external fixators. J Am Anim Hosp Assoc, 44, 180-197.
 • Langley-Hobbs SJ, Voss K, Lapish JP, et al. (2009): Orthopedic material instruments implants & techniques. 259-282. Montavon PM, Voss K, Langley-Hobbs SJ (Eds), In: Feline Orthopedic Surgery and Musculoskeletal Diseases. WB Sounders, Philadelphia.
 • Lewis DD, Bronson DG, Cross AR, et al. (2001): Axial characteristics of circular external fixator single ring constructs. Vet Surg, 30, 386-394.
 • Marcellin-Little DJ (1998): Hinged ilizarov external fixation for correction of antebrachial deformities. Vet Surg, 27, 231-245.
 • Ness MG Treatment of inherently unstable open or infected fractures by open wound management and external skeletal fixation. J Small Anim Pract, 47, 83-88.
 • Paley D (1990): Problems, obstacles and complications of limb lengthening by the Ilizarov technique. Clin Orthop Rel Res, 250, 81-104.
 • Pardo AD (2003): Cerclage wiring and tension band fixation. 1631-1640 Slatter D (ed), In: Textbook of Small Animal Surgery, (vol 2). W.B. Saunders, Philadelphia.
 • Philips IR (1979): A survey of bone fracture in the dog and cat. J Small Anim Pract, 20, 661.
 • Rovesti GL, Bosio A, Marcellin-Little DJ (2007): Management of 49 antebrachial and crural fractures in dogs using circular external fixator. J Small Anim Pract, 48, 194-200.
 • Sardinas JC, Montavon PM (2005): Use of a medial bone plate for repair of radius and ulna fractures in dogs and cats: A report of 22 cases. Vet Surg, 26, 108-113.
 • Scott H (2005): Repair of long bone fractures in cats. In Practice 27: 390-397.
 • Sumner-Smith G, Cawley AJ (1970): Non-union fractures in the dog. J Small Anim Pract, 11, 311.
 • Theyse LFH, Voorhout G, Hazewinkel HAW (2005): Prognostic factors in treating antebrachial growth deformities with a lengthening procedure using a circular external skeletal fixation system in dogs. Vet Surg, 34, 424-435.
 • Worth AJ (2007): Management of fractures of the long bones of eight cats using external skeletal fixation and a tied-in intra-medullary pin with a resin-acrylic bar. New Zeal Vet J, 55, 191-197.

Treatment of tibial fractures in seven cats using circular external skeletal fixation

Yıl 2014, Cilt: 61 Sayı: 3, 173 - 178, 01.09.2014
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002625

Öz

This study covers the technique of a custom designed circular external fixator (CEF) in tibial fractures in 7 cats. All tibial fractures were surgically treated. The cases were followed-up using radiographs obtained on 25 and 48 days after surgery. Signalment, fracture localization, complications and implant diameter for each cat were noted. Ring diameters were as follows: in 4 tibial fracture cases 45 mm and in 3 tibial fracture cases 55 mm. Complications were observed in 2 cats, both of which had pin tract infection. Fracture cases were evaluated as follows: 5 of the tibial fractures had excellent results and 2 cases had good results. The CEF system was well tolerated by all the cats during the postoperative follow-up period. First use of the treated limb occurred on postoperative 1-3 day in all cases. Pin deformation or CEF breakage and distortion were not observed in any of the cases. The CEF system designed by the authors was suitable for fixation of tibial fractures in cats. Clinical use of CEF system in tibial fractures of cats is found to be useful and its use is highly recommended to our colleagues

Kaynakça

 • Aslanbey D, Bilgili H (2000): The use of mini titanium plate fixation system in the repair of fractures in dogs and cats: 41 clinical cases. Turkish J Vet Surg, 6, 28-35.
 • Bilgili H, Kurum B, Captug O (2007): Treatment of radius-ulna and tibia fractures with circular external skeletal fixator in 19 dogs. Pol J Vet Sci, 10, 217-231.
 • De Young DJ, Probst CW (2003): Methods of internal fracture fixation. p.1610-1631 D. Slatter (Ed), In: Textbook of Small Animal Surgery, (vol 2). WB Saunders Philadelphia.
 • Farese JP, Lewis DD, Cross AR, et. al. (2002): Use of IMEX SK-Circular external fixator hybrid constructs for fracture stabilization in dogs and cats. J Am Vet Med Assoc, 38, 279-289.
 • Harasen G (2003): External coaptation of the distal radius and ulna fractures. Can Vet J, 44, 1010-1011.
 • Ilizarov GA (1990): Clinical application of tension-stress effect of limb lengthening. Clin Orthop Rel Res, 250, 8-26.
 • Johnson AL, Boone EG (2003): Fractures of the tibia and fibula. 1866-1876. D. Slatter (Ed), In: Textbook of Small Animal Surgery, (vol 2). WB Saunders Philadelphia.
 • Kirkby KA, Lewis DD, Lafuente MP, et. al. (2008): Management of humeral and femoral fractures in dogs and cats with linear-circular hybrid external fixators. J Am Anim Hosp Assoc, 44, 180-197.
 • Langley-Hobbs SJ, Voss K, Lapish JP, et al. (2009): Orthopedic material instruments implants & techniques. 259-282. Montavon PM, Voss K, Langley-Hobbs SJ (Eds), In: Feline Orthopedic Surgery and Musculoskeletal Diseases. WB Sounders, Philadelphia.
 • Lewis DD, Bronson DG, Cross AR, et al. (2001): Axial characteristics of circular external fixator single ring constructs. Vet Surg, 30, 386-394.
 • Marcellin-Little DJ (1998): Hinged ilizarov external fixation for correction of antebrachial deformities. Vet Surg, 27, 231-245.
 • Ness MG Treatment of inherently unstable open or infected fractures by open wound management and external skeletal fixation. J Small Anim Pract, 47, 83-88.
 • Paley D (1990): Problems, obstacles and complications of limb lengthening by the Ilizarov technique. Clin Orthop Rel Res, 250, 81-104.
 • Pardo AD (2003): Cerclage wiring and tension band fixation. 1631-1640 Slatter D (ed), In: Textbook of Small Animal Surgery, (vol 2). W.B. Saunders, Philadelphia.
 • Philips IR (1979): A survey of bone fracture in the dog and cat. J Small Anim Pract, 20, 661.
 • Rovesti GL, Bosio A, Marcellin-Little DJ (2007): Management of 49 antebrachial and crural fractures in dogs using circular external fixator. J Small Anim Pract, 48, 194-200.
 • Sardinas JC, Montavon PM (2005): Use of a medial bone plate for repair of radius and ulna fractures in dogs and cats: A report of 22 cases. Vet Surg, 26, 108-113.
 • Scott H (2005): Repair of long bone fractures in cats. In Practice 27: 390-397.
 • Sumner-Smith G, Cawley AJ (1970): Non-union fractures in the dog. J Small Anim Pract, 11, 311.
 • Theyse LFH, Voorhout G, Hazewinkel HAW (2005): Prognostic factors in treating antebrachial growth deformities with a lengthening procedure using a circular external skeletal fixation system in dogs. Vet Surg, 34, 424-435.
 • Worth AJ (2007): Management of fractures of the long bones of eight cats using external skeletal fixation and a tied-in intra-medullary pin with a resin-acrylic bar. New Zeal Vet J, 55, 191-197.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA75BJ43DU
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İrem Gül Sancak

Özge Özdemır

Sinan Ulusan

Hasan Bılgılı

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014Cilt: 61 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Sancak, İ. G., Özdemır, Ö., Ulusan, S., Bılgılı, H. (2014). Treatment of tibial fractures in seven cats using circular external skeletal fixation. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 61(3), 173-178. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002625
AMA Sancak İG, Özdemır Ö, Ulusan S, Bılgılı H. Treatment of tibial fractures in seven cats using circular external skeletal fixation. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2014;61(3):173-178. doi:10.1501/Vetfak_0000002625
Chicago Sancak, İrem Gül, Özge Özdemır, Sinan Ulusan, ve Hasan Bılgılı. “Treatment of Tibial Fractures in Seven Cats Using Circular External Skeletal Fixation”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61, sy. 3 (Eylül 2014): 173-78. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002625.
EndNote Sancak İG, Özdemır Ö, Ulusan S, Bılgılı H (01 Eylül 2014) Treatment of tibial fractures in seven cats using circular external skeletal fixation. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61 3 173–178.
IEEE İ. G. Sancak, Ö. Özdemır, S. Ulusan, ve H. Bılgılı, “Treatment of tibial fractures in seven cats using circular external skeletal fixation”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 61, sy. 3, ss. 173–178, 2014, doi: 10.1501/Vetfak_0000002625.
ISNAD Sancak, İrem Gül vd. “Treatment of Tibial Fractures in Seven Cats Using Circular External Skeletal Fixation”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61/3 (Eylül 2014), 173-178. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002625.
JAMA Sancak İG, Özdemır Ö, Ulusan S, Bılgılı H. Treatment of tibial fractures in seven cats using circular external skeletal fixation. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2014;61:173–178.
MLA Sancak, İrem Gül vd. “Treatment of Tibial Fractures in Seven Cats Using Circular External Skeletal Fixation”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 61, sy. 3, 2014, ss. 173-8, doi:10.1501/Vetfak_0000002625.
Vancouver Sancak İG, Özdemır Ö, Ulusan S, Bılgılı H. Treatment of tibial fractures in seven cats using circular external skeletal fixation. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2014;61(3):173-8.