Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Kuru döneme çıkarken enfekte ve sağlıklı meme loblarında California Mastitis Test ve somatik hücre sayısı ile bakteriyolojik muayene sonuçlarının karşılaştırılması

Yıl 2014, Cilt: 61 Sayı: 3, 179 - 183, 01.09.2014
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002626

Öz

Bu çalışmada kuruya çıkarma sırasında California Mastitis Test (CMT) sonuçlarının somatik hücre sayımı (SHS) ve bakteriyolojik muayene sonuçları ile karşılaştırılması ve CMT’nin kuru dönem başlangıcında enfekte meme loblarının belirlenmesinde etkinliğinin ortaya konması amaçlandı. Bu amaçla, 28 adet Holştayn ırkı ineğe ait 112 meme lobundan alınan 109 adet süt örneği değerlendirildi, 3 meme kör olduğu için süt örneği alınamadı. Kuruya çıkarmadan önceki son sağımda klinik muayenede normal olan meme loblarından alınan süt örneklerine CMT yapıldı ve sonuçlar aynı kişi tarafından yorumlandı. Bu uygulamadan sonra her meme lobundan SHS ve bakteriyolojik muayene için süt örnekleri alındı. CMT sonucuna göre 83 meme lobu negatif (N), 8 meme lobu şüpheli (T), 15 meme lobu + ve 3 meme lobu ise ++ reaksiyon verdi. CMT ile SHS sonuçları karşılaştırıldığında, CMT negatif meme loblarında ortalama SHS 155.178 hücre/ml, şüphelilerde 221.750 hücre/ml, + ve ++ reaksiyon verenlerde sırasıyla 635.400 ve 1.782.000 hücre/ml idi. Herhangi bir bakteri üreyen ve üremeyen meme loblarında ortalama somatik hücre sayıları ise sırasıyla 195.350 hücre/ml ve 304.400 hücre/ml idi. Bakteri üremesi olan ve olmayan gruplara ait ortalama somatik hücre sayıları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değildi (p>0.05). Sonuç olarak kuruya çıkarılan ineklerde subklinik meme içi enfeksiyonların belirlenmesinde CMT’nin tek başına yeterli olmadığı, CMT sonuçlarının bakteriyolojik muayene sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanısına varıldı

Kaynakça

 • Awale MM, Dudhatra GB, Avinash K, Chauhan BN, Kamani DR, Modi CM, Patel HB, Mody SK (2012): Bovine mastitis: A threat to economy. Open Access Scientific Reports, 1, 295.
 • Barkema HW, Schukken YH, Lam TJGM, Galligan DT, Beiboer ML, Brand A (1997): Estimation of interdependence among quarters of the bovine udder with subclinical mastitis and implications for analysis. J Dairy Sci, 80, 1592–1599.
 • Baştan A (2013): İneklerde meme sağlığı ve sorunları. 2. Baskı. Kardelen Ofset Matbaacılık, Ankara.
 • Berry EA, Hillerton JE (2002): The effect of selective dry cow treatment on new intramammary infections. J Dairy Sci, 85, 112-121.
 • Bhutto AL, Murray RD, Woldehiwet Z (2012): California Mastitis Test scores as indicators of subclinical intra-mammary infections at the end of lactation in dairy cows. Res Vet Sci, 92, 13-17.
 • Blowey R, Edmondson P (2010): Mastitis control in dairy herds. 2. Baskı. MRM Graphics, Ltd, Winslow, UK.
 • Browning JW, Mein GA, Barton M, Nicholls TJ, Brightling P (1990): Effects of antibiotic therapy at drying off on mastitis in the dry period and early lactation. Aust Vet J, 67, 440–442.
 • Green MJ, Green LE, Medley GF, Schukken YH, Bradley AJ (2002): Influence of dry period bacterial intramammary infection on clinical mastitis in dairy cows. J Dairy Sci, 85, 2589-2599.
 • Harmon RJ, Eberhart RJ, Jasper DE, Langlois BE, Wilson RA (1990): Microbiological Procedures for Diagnosis of Bovine Udder İnfection. National Mastitis Council Inc, Arlington, VA, USA.
 • Kaşıkçı G, Çetin Ö, Bingöl EB, Gündüz MC (2012): Relations between electrical conductivity, somatic cell count, California Mastitis Test and some quality parameters in the diagnosis of subclinical mastitis in dairy cows. Turk J Vet Anim Sci, 36, 49-55.
 • Middleton JR, Hardin D, Steevens B, Randle R, Tyler JW (2004): Use of somatic cell counts and California Mastitis Test results from individual quarter milk samples to detect subclinical intramammary infection in dairy cattle from a herd with a high bulk tank somatic cell count. J Am Vet Med Assoc, 224, 419-423.
 • Rişvanlı A, Kalkan C (2002): The effect of age and breed on somatic cell count and microbiological isolation rates in milk of dairy cows with subclinical mastitis. YYÜ Vet Fak Derg, 13, 84-87.
 • Ruegg PL (2005): California Mastitis Test (CMT) Fact Sheet 1. Erişim Adresi: [http://milkquality.wisc.edu/wp- content/uploads/2011/09/california-mastitis-test-fact- sheet.pdf.] Erişim Tarihi: 19.07.2013.
 • Sanford CJ, Keefe GP, Sanchez J, Dingwell RT, Barkema HW, Leslie KE, Dohoo IR (2006): Test characteristics from latent-class models of the California Mastitis Test. Prev Vet Med, 77, 96-108.
 • Sargeant JM, Leslie KE, Shirley JE, Pulkrabek BJ, Lim GH (2001): Sensitivity and specificity of somatic cell count and California Mastitis Test for identifying intramammary infection in early lactation. J Dairy Sci, 84, 2018-2024.
 • Smith KL, Todhunter DA, Schoenberger PS (1985): Environmental mastitis: Cause, prevalence, prevention. J Dairy Sci, 68, 1531-1553.
 • Varatanović N, Podžo M, Mutevelić T, Podžo K, Čengić B, Hodžić A, Hodžić E (2010): Use of California Mastitis Test, somatic cells count and bacteriological findings in diagnostics of subclinical mastitis. Biotechnology in Animal Husbandry 26, 65-74.
 • Viguier C, Arora S, Gilmartin N, Welbeck K, O'kennedy R (2009): Mastitis detection: Current trends and future perspectives. Trends Biotechnol, 27, 486-493.
 • Wesen DP, Luedecke LO, Forster TL (1967): Relationship between California Mastitis Test reaction and bacteriological analyses of stripping samples. J Dairy Sci, 5, 679-683. Geliş tarihi: 03.01.2014 / Kabul tarihi: 11.03.2014

Comparision of results of California Mastitis Test, somatic cell counts and microbiologicalexamination in healthy and infected quarter in cows at dry-off.

Yıl 2014, Cilt: 61 Sayı: 3, 179 - 183, 01.09.2014
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002626

Öz

The aim of this study was to compare California Mastitis Test (CMT) findings with Somatic Cell Count (SCC) and bacteriological examination at the dry-off, and to investigate the effectiveness of the CMT to detect the infected quarters at the beginning of the dry period. For this purpose, 109 milk samples collected from 112 udder quarters of 28 Holstein cows were evaluated, 3 milk samples could not take from these quarters owing to blindness. CMT was made on milk samples taking from clinically normal quarters before the last milking and the results was interpreted by the same person. After this examination milk samples were collected from each quarter for SCC and bacteriological isolation. Of the samples, 83 were CMT (-), 8 were trace (T), 15 were CMT (+), 3 were CMT (++). According to comparision of CMT and SCC results, the mean SCC was 155.178 cell/ml, 221.750 cell/ml, 635.400 cell/ml, 1.782.000 cell/ml in CMT (-), trace (T), CMT (+), CMT (++) quarters, respectively. The mean SCC of any bacteria isolated and non-isolated udder quarters were 195.350 cell/ml and 304.400 cell/ml, respectively. Difference in SCC levels between infected and non-infected groups was not significant statistically (p>0.05). In conclusion, only CMT was not adequate to determine subclinical intramammary infections at the dry-off cows, and to evaluate the findings of CMT with the results of bacteriological examination

Kaynakça

 • Awale MM, Dudhatra GB, Avinash K, Chauhan BN, Kamani DR, Modi CM, Patel HB, Mody SK (2012): Bovine mastitis: A threat to economy. Open Access Scientific Reports, 1, 295.
 • Barkema HW, Schukken YH, Lam TJGM, Galligan DT, Beiboer ML, Brand A (1997): Estimation of interdependence among quarters of the bovine udder with subclinical mastitis and implications for analysis. J Dairy Sci, 80, 1592–1599.
 • Baştan A (2013): İneklerde meme sağlığı ve sorunları. 2. Baskı. Kardelen Ofset Matbaacılık, Ankara.
 • Berry EA, Hillerton JE (2002): The effect of selective dry cow treatment on new intramammary infections. J Dairy Sci, 85, 112-121.
 • Bhutto AL, Murray RD, Woldehiwet Z (2012): California Mastitis Test scores as indicators of subclinical intra-mammary infections at the end of lactation in dairy cows. Res Vet Sci, 92, 13-17.
 • Blowey R, Edmondson P (2010): Mastitis control in dairy herds. 2. Baskı. MRM Graphics, Ltd, Winslow, UK.
 • Browning JW, Mein GA, Barton M, Nicholls TJ, Brightling P (1990): Effects of antibiotic therapy at drying off on mastitis in the dry period and early lactation. Aust Vet J, 67, 440–442.
 • Green MJ, Green LE, Medley GF, Schukken YH, Bradley AJ (2002): Influence of dry period bacterial intramammary infection on clinical mastitis in dairy cows. J Dairy Sci, 85, 2589-2599.
 • Harmon RJ, Eberhart RJ, Jasper DE, Langlois BE, Wilson RA (1990): Microbiological Procedures for Diagnosis of Bovine Udder İnfection. National Mastitis Council Inc, Arlington, VA, USA.
 • Kaşıkçı G, Çetin Ö, Bingöl EB, Gündüz MC (2012): Relations between electrical conductivity, somatic cell count, California Mastitis Test and some quality parameters in the diagnosis of subclinical mastitis in dairy cows. Turk J Vet Anim Sci, 36, 49-55.
 • Middleton JR, Hardin D, Steevens B, Randle R, Tyler JW (2004): Use of somatic cell counts and California Mastitis Test results from individual quarter milk samples to detect subclinical intramammary infection in dairy cattle from a herd with a high bulk tank somatic cell count. J Am Vet Med Assoc, 224, 419-423.
 • Rişvanlı A, Kalkan C (2002): The effect of age and breed on somatic cell count and microbiological isolation rates in milk of dairy cows with subclinical mastitis. YYÜ Vet Fak Derg, 13, 84-87.
 • Ruegg PL (2005): California Mastitis Test (CMT) Fact Sheet 1. Erişim Adresi: [http://milkquality.wisc.edu/wp- content/uploads/2011/09/california-mastitis-test-fact- sheet.pdf.] Erişim Tarihi: 19.07.2013.
 • Sanford CJ, Keefe GP, Sanchez J, Dingwell RT, Barkema HW, Leslie KE, Dohoo IR (2006): Test characteristics from latent-class models of the California Mastitis Test. Prev Vet Med, 77, 96-108.
 • Sargeant JM, Leslie KE, Shirley JE, Pulkrabek BJ, Lim GH (2001): Sensitivity and specificity of somatic cell count and California Mastitis Test for identifying intramammary infection in early lactation. J Dairy Sci, 84, 2018-2024.
 • Smith KL, Todhunter DA, Schoenberger PS (1985): Environmental mastitis: Cause, prevalence, prevention. J Dairy Sci, 68, 1531-1553.
 • Varatanović N, Podžo M, Mutevelić T, Podžo K, Čengić B, Hodžić A, Hodžić E (2010): Use of California Mastitis Test, somatic cells count and bacteriological findings in diagnostics of subclinical mastitis. Biotechnology in Animal Husbandry 26, 65-74.
 • Viguier C, Arora S, Gilmartin N, Welbeck K, O'kennedy R (2009): Mastitis detection: Current trends and future perspectives. Trends Biotechnol, 27, 486-493.
 • Wesen DP, Luedecke LO, Forster TL (1967): Relationship between California Mastitis Test reaction and bacteriological analyses of stripping samples. J Dairy Sci, 5, 679-683. Geliş tarihi: 03.01.2014 / Kabul tarihi: 11.03.2014
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA26BR46BT
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hasan Alkan

Ayhan Baştan

Seçkin Salar

Merve Özdal

Mustafa Kaymaz

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014Cilt: 61 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Alkan, H., Baştan, A., Salar, S., Özdal, M., vd. (2014). Comparision of results of California Mastitis Test, somatic cell counts and microbiologicalexamination in healthy and infected quarter in cows at dry-off. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 61(3), 179-183. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002626
AMA Alkan H, Baştan A, Salar S, Özdal M, Kaymaz M. Comparision of results of California Mastitis Test, somatic cell counts and microbiologicalexamination in healthy and infected quarter in cows at dry-off. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2014;61(3):179-183. doi:10.1501/Vetfak_0000002626
Chicago Alkan, Hasan, Ayhan Baştan, Seçkin Salar, Merve Özdal, ve Mustafa Kaymaz. “ Somatic Cell Counts and Microbiologicalexamination in Healthy and Infected Quarter in Cows at Dry-Off”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61, sy. 3 (Eylül 2014): 179-83. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002626.
EndNote Alkan H, Baştan A, Salar S, Özdal M, Kaymaz M (01 Eylül 2014) Comparision of results of California Mastitis Test, somatic cell counts and microbiologicalexamination in healthy and infected quarter in cows at dry-off. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61 3 179–183.
IEEE H. Alkan, A. Baştan, S. Salar, M. Özdal, ve M. Kaymaz, “ somatic cell counts and microbiologicalexamination in healthy and infected quarter in cows at dry-off”., Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 61, sy. 3, ss. 179–183, 2014, doi: 10.1501/Vetfak_0000002626.
ISNAD Alkan, Hasan vd. “ Somatic Cell Counts and Microbiologicalexamination in Healthy and Infected Quarter in Cows at Dry-Off”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61/3 (Eylül 2014), 179-183. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002626.
JAMA Alkan H, Baştan A, Salar S, Özdal M, Kaymaz M. Comparision of results of California Mastitis Test, somatic cell counts and microbiologicalexamination in healthy and infected quarter in cows at dry-off. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2014;61:179–183.
MLA Alkan, Hasan vd. “ Somatic Cell Counts and Microbiologicalexamination in Healthy and Infected Quarter in Cows at Dry-Off”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 61, sy. 3, 2014, ss. 179-83, doi:10.1501/Vetfak_0000002626.
Vancouver Alkan H, Baştan A, Salar S, Özdal M, Kaymaz M. Comparision of results of California Mastitis Test, somatic cell counts and microbiologicalexamination in healthy and infected quarter in cows at dry-off. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2014;61(3):179-83.