Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Aydın ilinde insanları tutan kene türlerinin çeşitliliği

Yıl 2014, Cilt: 61 Sayı: 2, 93 - 98, 01.06.2014
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002611

Öz

Bu çalışma da Aydın ilinde (Türkiye) Şubat 2007 ile Kasım 2008 tarihleri arasında, kene tutunma şikayeti ile hastanelere başvuran insanlardan toplanan 3655 örnek incelenmiştir. Keneler tür, cinsiyet, gelişme dönemleri, konak özellikleri ve mevsimsel dağılımları bakımından irdelenmiştir. İncelen örneklerin %14,49’unda (n=530) keneye rastlanmamış, ayrıca örneklerin % 12,33’ü de (n=462) tür veya soy bazında tanımlanamayacak kadar parçalanmış olduğundan teşhisleri yapılamamıştır. Teşhisi yapılan 2664 kenenin 9’unun (% 0,3) Argasidae, 2655’inin ise (%99,7) Ixodidae ailesine bağlı olduğu anlaşılmıştır. Kenelerin gelişim dönemi ve tür dağılımlarını belirlemek üzere yapılan değerlendirmelerde sayısal üstünlüğün Hyalomma spp. nimflerine (n=1718) ait olduğu ve toplam örneklerin %64,71‘ini oluşturdukları tespit edilmiştir. Erişkin kenelerin tür bazında yapılan incelemelerinde ise en fazla Hyalomma marginatum (n=409, %15,40) türüne rastlanmıştır

Kaynakça

 • Anonymous (2010): The Ministry of Health of Turkey http://kirimkongo.gov.tr/
 • Arıkan İ, Tıraş Ü, Saraçoğlu D, Taşar MA, Dallar Y (2009): Evaluation of the cases appealed as Crimean- Congo hemorrhagic fever. Ege Journal of Medicine, 48, 29-31.
 • Aydın L, Bakırcı S (2007): Geographical distribution of ticks in Turkey. Parasitology Research, 101: 163 - 166.
 • Bakırcı S (2009): Distribution of Tick Species on Cattle in the Western Anatolia. Dissertation, University of Uludag.
 • Bakırcı S, Sarali H, Aydın L, Latif A, Eren H, Karagenç T (2011): Hyalomma rufipes (Koch, 1844) infesting cattle in the West Aegean region of Turkey. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 35: 359-363.
 • Bakırcı S, Sarali H, Aydın L, Eren H, Karagenç T (2012): Distribution and seasonal activity of tick species on cattle in the West Aegean region of Turkey. Experimental Applied Acarology, 56: 165-178.
 • Barker SC, Murrell A (2004): Systematics and evolution of ticks with a list of valid genus and species names. Parasitology, 129: 15–36.
 • Bursalı A, Tekin S, Orhan M, Keskin A, Özkan M (2010): Ixodid ticks (Acari: Ixodidae) infesting humans in Tokat Province of Turkey: species diversity and seasonal activity. Journal of Vector Ecology, 35: 180-186.
 • Bursalı A, Keskin A, Tekin S (2012): A review of the ticks (Acari: Ixodidae) of Turkey: species diversity, hosts and geographical distribution. Experimental Applied Acarology, 57: 91-104.
 • Çelebi S, Aydın L, Hacımustafaoğlu M, Çelik U, Çakır D, Emir BR, Çetin M (2010): Evaluation of Children Cases Admitted for Tick Bite in Uludag University Medicine of Faculty. Journal of Pediatric Infection, 4: 133-137.
 • Değer S, Biçek K, Özdal N, Yılmaz AB, Denizhan V, Hallaç B, Sona A (2010): Distribution of Tick Species Collected from Individuals Who Applied to Health Centres due to Tick Bite in the Erciş District of Van. The Journal of The Faculty of Veterınary Medıcıne Unıversıty of Yuzuncu Yıl, 21: 95-98.
 • de la Fuente J, Estrada Pena A, Venzal JM, Kocan KM, Sonenshine DE (2008): Overview: Ticks as vectors of pathogens that cause disease in humans and animals. Frontiers in Bioscience, 13: 6938-6946.
 • Estrada Pena A, Bouattour A, Camicas JL, Walker AR (2004): Tıcks of Domestic Animals in the Mediterranean Region: a Guide to Identification of Species. Published by University of Zaragoza, Spain.
 • Estrada-Pena A, Jongejan F (1999): Ticks feeding on humans: a review of records on human-biting Ixodoidea with special reference to pathogen transmission. Experimental Applied Acarology, 23: 685-715
 • Gargılı A, Kar S, Yılmazer N, Cerit Ç, Sönmez G, Şahin F, Alp HG, Vatansever Z (2010): Evoluation of ticks biting humans in Thrace province, Turkey. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine Kafkas University, 16 (Suppl A): 141-146.
 • Gargılı A, Kar S, Yılmazer N, Ergönül Ö, Vatansever Z (2011): Different abundances of human-biting ticks in two neighboring provinces in Turkey. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine Kafkas University, 17 (Suppl A): 93-97.
 • Guglielmone AA, Robbins RG, Apanaskevich DA, Petney TN, Estrada – Pena A, Horak IG, Shao R and Barker SC (2010): The Argasidae, Ixodidae and Nuttalliellidae (Acari: Ixodida) of the world: a list of valid species names. Zootaxa. 2528: 1 – 28.
 • Hoogstral H (1956): African Ixodoidea. I Ticks of the Sudan. U.S. Naval Medical Research Unit Cario, Egypt, No: 3.
 • Jongejan F, Uilenberg G (2004): The global importance of ticks. Parasitology, 129 Suppl: 3-14.
 • Kar S, Güven E, Vatansever Z (2009): Marmara Bölgesin- deki bir harada kene enfestasyonu ve H. rufipes varlığı. XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1-7 Kasım, Adana, 254.
 • Kar S, Dervis E, Akın A, Ergonul O, Gargili A (2013): Preferences of different tick species for human hosts in Turkey. Experimental Applied Acarology, doi: 10.1007/s10493-013-9698-2.
 • Karaer Z (1983): Anakara ili ve civarında bulunan kene türleri ile Hyalomma scupense’un (Schulze, 1919) bazı ekolojik özellikleri üzerine araştırmalar. Tübitak VII. Bilim Kongresi Tebliğleri, Ankara, 371–377.
 • Karaer Z, Güven E, Nalbantoğlu S, Kar S, Orkun Ö, Ekdal K, Kocak A, Akçay A (2011): Tics on humans in Ankara, Turkey. Experimental Applied Acarology, 54: 85-91.
 • Karaer Z, Yukarı BA and Aydin L (1997): Türkiye keneleri ve vektörlükleri. 363–434. In: Ozcel MA and Daldal N (Eds.), Parazitolojide arhropod hastalıkları vek- törler. Türkiye Parazitoloji Derneği, Yayın no:13, Izmir.
 • Klompen JSH, Black WC IV, Keirans JE, Oliver JH Jr (1996): Evolution of ticks. Annual Review Entomology, 41: 141-161.
 • Labuda M, Nuttall PA (2004): Tick-borne viruses. Parasitology, 129 Suppl: 221-245.
 • Över L, İnceboz T, Yapar N, Bakırcı S, Günay T, Akısü Ç (2012): Investigation of the Cases Presenting to Dokuz Eylül University Hospital with Tick Bites. Turkish Journal of Parasitology, 36: 75-81.
 • Özkurt Z, Kiki İ, Erol S, Erdem F, Yılmaz N, Parlak M, Gündogdu M, Taşyaran MA (2006): Crimean–Congo hemorrhagic fever in Eastern Turkey: clinical features, risk factors and efficacy of ribavirin therapy. The Journal of Infection, 52, 207–215.
 • Randolph SE (2004): Evidence that climate change has caused ‘emergence’ of tick-borne diseases in Europe? International Journal of Medical Microbiology, 293: 5-15.
 • Randolph SE (2010): To what extent has climate change contributed to the recent epidemiology of tick-borne diseases? Veterinary Parasitology, 167: 92-94.
 • Rieg S, Schmoldt S, Theilacker C, de With K, Wölfel S, Kern WV, Dobler G (2011): Tick-borne lymphadenopathy (TIBOLA) acquired in Soutwestern Germany. BMC Infectious Diseases, 11:167.
 • Selmi M, Bertolotti L, Tomassone L, Mannelli A (2008): Rickettsia slovaca in Dermacentor marginatus and Tick-borne Lymphadenopathy, Tuscany, Italy. Emerging Infectious Diseases, 14: 817-820.
 • Serter, D (1980): Present status of arbovirus sero- epidemiology in the Aegean Region of Turkey. 155-161. In: Vesenjak-Hirjan J, Porterfield JS, Arslanagic E (Eds), Arboviruses in the Mediterranean Countries. Gustav Fisher Verlag, Stuttgart.
 • Sonenshine DE (1993): Biology of ticks. Oxford University Press, New York.
 • Soulsby EJL (1986): Arachnida, helmints, arthropods and protozoa of domesticated animals. Bailliere Tindall, London 11, 456–475.
 • Sutherst RW (2004): Global change and human vulnerability to vector-borne diseases. Clinical Microbiology Rewiews, 17: 136-173.
 • Turell M (2007): Role of ticks in the transmission of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus. 143-154. In: Ergonul O, Whitehouse CA (Eds.), Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: A Global Perspective.
 • Uılenberg G (1992): Veterınary sicnificance of ticks and tick-borne diseases. 23–35. In: Fıvaz B, Petney T, Horak I (Eds), Tick vector biology. Medical and Veterinary Aspects, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Vatansever Z, Gargılı A, Aysul NS, Sengöz G, Estrada- Pena A (2008): Ticks biting humans in the urban area of Istanbul. Parasitology Research, 102: 551-553.

Diversity of ticks biting humans in Aydın province of Turkey

Yıl 2014, Cilt: 61 Sayı: 2, 93 - 98, 01.06.2014
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002611

Öz

A total of 3655 samples collected from people applied to the hospitals with a complaint of tick bite between February 2007 and November 2008 in Aydin Province (Turkey) were examined in the present study. The samples were evaluated in respect to species, sex, development periods, host speciality and seasonal distribution. Of 3655 samples, 14,49 % (n=530) were not ticks. On the other hand, 12,33 % (n=462) of examined samples were comminuted and therefore could not be identified on the basis of genus or species. Results indicated that 9 out of 2664 ticks (0,3%) were Argasidae, while 2655 of them (99,7%) were Ixodidae. Evaluation of the developmental periods of ticks and the distribution of tick species indicated that the majority of the ticks were the nymph of Hyalomma spp. (n=1718), constituting 64,71% of all samples. Results obtained from the present study further indicated Hyalomma marginatum (n=409, 15,40%) as the most common tick species among adult ticks within the Hyalomma spp

Kaynakça

 • Anonymous (2010): The Ministry of Health of Turkey http://kirimkongo.gov.tr/
 • Arıkan İ, Tıraş Ü, Saraçoğlu D, Taşar MA, Dallar Y (2009): Evaluation of the cases appealed as Crimean- Congo hemorrhagic fever. Ege Journal of Medicine, 48, 29-31.
 • Aydın L, Bakırcı S (2007): Geographical distribution of ticks in Turkey. Parasitology Research, 101: 163 - 166.
 • Bakırcı S (2009): Distribution of Tick Species on Cattle in the Western Anatolia. Dissertation, University of Uludag.
 • Bakırcı S, Sarali H, Aydın L, Latif A, Eren H, Karagenç T (2011): Hyalomma rufipes (Koch, 1844) infesting cattle in the West Aegean region of Turkey. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 35: 359-363.
 • Bakırcı S, Sarali H, Aydın L, Eren H, Karagenç T (2012): Distribution and seasonal activity of tick species on cattle in the West Aegean region of Turkey. Experimental Applied Acarology, 56: 165-178.
 • Barker SC, Murrell A (2004): Systematics and evolution of ticks with a list of valid genus and species names. Parasitology, 129: 15–36.
 • Bursalı A, Tekin S, Orhan M, Keskin A, Özkan M (2010): Ixodid ticks (Acari: Ixodidae) infesting humans in Tokat Province of Turkey: species diversity and seasonal activity. Journal of Vector Ecology, 35: 180-186.
 • Bursalı A, Keskin A, Tekin S (2012): A review of the ticks (Acari: Ixodidae) of Turkey: species diversity, hosts and geographical distribution. Experimental Applied Acarology, 57: 91-104.
 • Çelebi S, Aydın L, Hacımustafaoğlu M, Çelik U, Çakır D, Emir BR, Çetin M (2010): Evaluation of Children Cases Admitted for Tick Bite in Uludag University Medicine of Faculty. Journal of Pediatric Infection, 4: 133-137.
 • Değer S, Biçek K, Özdal N, Yılmaz AB, Denizhan V, Hallaç B, Sona A (2010): Distribution of Tick Species Collected from Individuals Who Applied to Health Centres due to Tick Bite in the Erciş District of Van. The Journal of The Faculty of Veterınary Medıcıne Unıversıty of Yuzuncu Yıl, 21: 95-98.
 • de la Fuente J, Estrada Pena A, Venzal JM, Kocan KM, Sonenshine DE (2008): Overview: Ticks as vectors of pathogens that cause disease in humans and animals. Frontiers in Bioscience, 13: 6938-6946.
 • Estrada Pena A, Bouattour A, Camicas JL, Walker AR (2004): Tıcks of Domestic Animals in the Mediterranean Region: a Guide to Identification of Species. Published by University of Zaragoza, Spain.
 • Estrada-Pena A, Jongejan F (1999): Ticks feeding on humans: a review of records on human-biting Ixodoidea with special reference to pathogen transmission. Experimental Applied Acarology, 23: 685-715
 • Gargılı A, Kar S, Yılmazer N, Cerit Ç, Sönmez G, Şahin F, Alp HG, Vatansever Z (2010): Evoluation of ticks biting humans in Thrace province, Turkey. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine Kafkas University, 16 (Suppl A): 141-146.
 • Gargılı A, Kar S, Yılmazer N, Ergönül Ö, Vatansever Z (2011): Different abundances of human-biting ticks in two neighboring provinces in Turkey. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine Kafkas University, 17 (Suppl A): 93-97.
 • Guglielmone AA, Robbins RG, Apanaskevich DA, Petney TN, Estrada – Pena A, Horak IG, Shao R and Barker SC (2010): The Argasidae, Ixodidae and Nuttalliellidae (Acari: Ixodida) of the world: a list of valid species names. Zootaxa. 2528: 1 – 28.
 • Hoogstral H (1956): African Ixodoidea. I Ticks of the Sudan. U.S. Naval Medical Research Unit Cario, Egypt, No: 3.
 • Jongejan F, Uilenberg G (2004): The global importance of ticks. Parasitology, 129 Suppl: 3-14.
 • Kar S, Güven E, Vatansever Z (2009): Marmara Bölgesin- deki bir harada kene enfestasyonu ve H. rufipes varlığı. XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1-7 Kasım, Adana, 254.
 • Kar S, Dervis E, Akın A, Ergonul O, Gargili A (2013): Preferences of different tick species for human hosts in Turkey. Experimental Applied Acarology, doi: 10.1007/s10493-013-9698-2.
 • Karaer Z (1983): Anakara ili ve civarında bulunan kene türleri ile Hyalomma scupense’un (Schulze, 1919) bazı ekolojik özellikleri üzerine araştırmalar. Tübitak VII. Bilim Kongresi Tebliğleri, Ankara, 371–377.
 • Karaer Z, Güven E, Nalbantoğlu S, Kar S, Orkun Ö, Ekdal K, Kocak A, Akçay A (2011): Tics on humans in Ankara, Turkey. Experimental Applied Acarology, 54: 85-91.
 • Karaer Z, Yukarı BA and Aydin L (1997): Türkiye keneleri ve vektörlükleri. 363–434. In: Ozcel MA and Daldal N (Eds.), Parazitolojide arhropod hastalıkları vek- törler. Türkiye Parazitoloji Derneği, Yayın no:13, Izmir.
 • Klompen JSH, Black WC IV, Keirans JE, Oliver JH Jr (1996): Evolution of ticks. Annual Review Entomology, 41: 141-161.
 • Labuda M, Nuttall PA (2004): Tick-borne viruses. Parasitology, 129 Suppl: 221-245.
 • Över L, İnceboz T, Yapar N, Bakırcı S, Günay T, Akısü Ç (2012): Investigation of the Cases Presenting to Dokuz Eylül University Hospital with Tick Bites. Turkish Journal of Parasitology, 36: 75-81.
 • Özkurt Z, Kiki İ, Erol S, Erdem F, Yılmaz N, Parlak M, Gündogdu M, Taşyaran MA (2006): Crimean–Congo hemorrhagic fever in Eastern Turkey: clinical features, risk factors and efficacy of ribavirin therapy. The Journal of Infection, 52, 207–215.
 • Randolph SE (2004): Evidence that climate change has caused ‘emergence’ of tick-borne diseases in Europe? International Journal of Medical Microbiology, 293: 5-15.
 • Randolph SE (2010): To what extent has climate change contributed to the recent epidemiology of tick-borne diseases? Veterinary Parasitology, 167: 92-94.
 • Rieg S, Schmoldt S, Theilacker C, de With K, Wölfel S, Kern WV, Dobler G (2011): Tick-borne lymphadenopathy (TIBOLA) acquired in Soutwestern Germany. BMC Infectious Diseases, 11:167.
 • Selmi M, Bertolotti L, Tomassone L, Mannelli A (2008): Rickettsia slovaca in Dermacentor marginatus and Tick-borne Lymphadenopathy, Tuscany, Italy. Emerging Infectious Diseases, 14: 817-820.
 • Serter, D (1980): Present status of arbovirus sero- epidemiology in the Aegean Region of Turkey. 155-161. In: Vesenjak-Hirjan J, Porterfield JS, Arslanagic E (Eds), Arboviruses in the Mediterranean Countries. Gustav Fisher Verlag, Stuttgart.
 • Sonenshine DE (1993): Biology of ticks. Oxford University Press, New York.
 • Soulsby EJL (1986): Arachnida, helmints, arthropods and protozoa of domesticated animals. Bailliere Tindall, London 11, 456–475.
 • Sutherst RW (2004): Global change and human vulnerability to vector-borne diseases. Clinical Microbiology Rewiews, 17: 136-173.
 • Turell M (2007): Role of ticks in the transmission of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus. 143-154. In: Ergonul O, Whitehouse CA (Eds.), Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: A Global Perspective.
 • Uılenberg G (1992): Veterınary sicnificance of ticks and tick-borne diseases. 23–35. In: Fıvaz B, Petney T, Horak I (Eds), Tick vector biology. Medical and Veterinary Aspects, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Vatansever Z, Gargılı A, Aysul NS, Sengöz G, Estrada- Pena A (2008): Ticks biting humans in the urban area of Istanbul. Parasitology Research, 102: 551-553.
Toplam 39 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA78RP62TK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serkan Bakırcı

Nuran Aysul

Hasan Eren

Ahmet Hakan Ünlü

Tulin Karagenç

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014Cilt: 61 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Bakırcı, S., Aysul, N., Eren, H., Ünlü, A. H., vd. (2014). Diversity of ticks biting humans in Aydın province of Turkey. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 61(2), 93-98. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002611
AMA Bakırcı S, Aysul N, Eren H, Ünlü AH, Karagenç T. Diversity of ticks biting humans in Aydın province of Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2014;61(2):93-98. doi:10.1501/Vetfak_0000002611
Chicago Bakırcı, Serkan, Nuran Aysul, Hasan Eren, Ahmet Hakan Ünlü, ve Tulin Karagenç. “Diversity of Ticks Biting Humans in Aydın Province of Turkey”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61, sy. 2 (Haziran 2014): 93-98. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002611.
EndNote Bakırcı S, Aysul N, Eren H, Ünlü AH, Karagenç T (01 Haziran 2014) Diversity of ticks biting humans in Aydın province of Turkey. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61 2 93–98.
IEEE S. Bakırcı, N. Aysul, H. Eren, A. H. Ünlü, ve T. Karagenç, “Diversity of ticks biting humans in Aydın province of Turkey”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 61, sy. 2, ss. 93–98, 2014, doi: 10.1501/Vetfak_0000002611.
ISNAD Bakırcı, Serkan vd. “Diversity of Ticks Biting Humans in Aydın Province of Turkey”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61/2 (Haziran 2014), 93-98. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002611.
JAMA Bakırcı S, Aysul N, Eren H, Ünlü AH, Karagenç T. Diversity of ticks biting humans in Aydın province of Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2014;61:93–98.
MLA Bakırcı, Serkan vd. “Diversity of Ticks Biting Humans in Aydın Province of Turkey”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 61, sy. 2, 2014, ss. 93-98, doi:10.1501/Vetfak_0000002611.
Vancouver Bakırcı S, Aysul N, Eren H, Ünlü AH, Karagenç T. Diversity of ticks biting humans in Aydın province of Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2014;61(2):93-8.

Cited By