Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

The effects of pre-milking and post-milking teat disinfection in goats on udder health and milk quality

Yıl 2014, Cilt: 61 Sayı: 2, 107 - 110, 01.06.2014
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002613

Öz

In this study, the effect of pre-milking and post-milking teat disinfection on the intramammary infection and milk quality in goats was examined. In the study, 65 healthy Saanen goats were used. Before sampling and in the 1st, 2nd and 3rd months of the study, individual mixed milk samples were taken from animals used in the study. Somatic cell count and bacteriological examination were carried out on these milk samples. When the initial sampling and the 1st month sampling were compared, a decrease at somatic cell count was noticed in the sample taken in the 1st month. In contrast, a slight increase at somatic cell count was noticed in the samples taken in the 2nd and 3rd months. The average somatic cell counts by months were 878.450 cell/ml, 757.230 cell/ml, 853.770 cell/ml, and 1.143.420 cell/ml, respectively. In the bacteriological examination, the mostly isolated bacteria species among the samples were coagulase negative staphylococcus (CNS), S. aureus and Enterococcus. It was concluded that pre-milking and post-milking teat disinfection cause a decrease in milk somatic cell count and also decrease the rate of a new intramammary infection

Kaynakça

 • Alaçam E (1978): Süt ineklerinin mastitisten korunmasında teat dipping’in etkisi üzerine çalısmalar. Doçentlik Tezi, A. Ü. Vet. Fak. Ankara.
 • Baştan A (2010): Meme Başı Dezenfeksiyonu. 272-280. Alınmıştır: İneklerde Meme Sağlığı ve Sorunları. Kardelen ofset, Ankara.
 • Baştan A, Salar S (2012): Sütçü ineklerde meme başı dezenfeksiyonunun önemi. Hasad Hayvancılık, 323, 40-44.
 • Cedden F, Kor A, Keskin S (2002): Laktasyonun geç döneminde keçi sütünde somatik hücre sayımı; yaş, süt verimi ve bazı meme özellikleri ile olan ilişkileri. YYÜ Tar Bil Derg, 12, 63-67.
 • Contreras A, Luengo C, Sa´nchez A, Corrales JC (2003): The role of intramammary pathogens in dairy goats. Livestock Production Science, 79, 273–283.
 • Doğruer G, Sarıbay MK, Ergün Y, Aslantaş Ö (2010): Treatment of subclinical mastitis in damascus goats during lactation. Small Rum Res, 90, 153-155.
 • Haenlein G (2002): Relationship of somatic cell counts in goat milk to mastitis and productivity. Small Rum Res, 45, 163–178.
 • İlhan Z, Taşal İ, Sağcan S, Solmaz H (2011): Subklinik mastitisli keçi sütlerinden aerobik bakterilerin izolasyonu. YYÜ Vet Fak Derg, 22, 89-91.
 • Morini P, Pisoni G, Ruffo G, Boettcher P (2005): Risk factors for intramammary infections and relationship with somatic cell counts in Italian dairy goats. Preventive Veterinary Medicine, 69, 163–173.
 • Ndegwa E, Mulei C, Mumyua S (2000): Risk factors associated with subclinical subacute mastitis in kenyan dairy goats. Israel J Vet Med, 56, 4-8.
 • Poutrel B, Cremoux R, Ducelliez M, Verneau D (1997): Control of intramammary infections in goats: impact on somatic cell counts. J Anim Sci, 75, 566-570.
 • Raynal-Ljutovak K, Pirisi A, Cremoux R, Gonzalo C (2007): Somatic cells of goat and sheep milk: Analytical, sanitary, productive and technological aspects. Small Rum Res, 68, 126–144.
 • Sabuncuoğlu N, Çoban Ö (2006): Mastitis ekonomisi. Atatürk Üniversitesi Vet Bil Derg, 1, 1-5.
 • Sanchez A, Contreras A, Corrales C (1999): Parity as a risk factor for caprine subclinical intramammary infection. Small Rum Res, 31, 197-201.
 • Şimşek Ü, Bayraktar M, Gürses M (2006): Çiftlik koşullarında kıl keçilerine ait bazı verim özelliklerinin araştırılması. FÜ Sağlık Bil Dergisi, 20, 221-227.
 • Virdis S, Scarano C, Cossu F, Spanu V, Spanu C, Santis E (2010): Antibiotic resistance in staphylococcus aureus and coagulase negative Staphylococci isolated from goats with subclinical mastitis. SAGE-Hindawi Access to Research, 1-6.
 • White E, Hinckley I (1999): Prevalence of mastitis pathogens in goat milk. Small Rum Res, 33, 117-121.

Keçilerde sağım öncesi ve sonrası meme başı dezenfeksiyonunun meme sağlığı ve süt kalitesi üzerineetkisi

Yıl 2014, Cilt: 61 Sayı: 2, 107 - 110, 01.06.2014
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002613

Öz

Bu çalışmada, keçilerde sağım öncesi ve sonrası uygulanan meme başı dezenfeksiyonunun meme içi enfeksiyon ve süt kalitesi üzerine etkisi araştırıldı. Çalışmada 65 adet sağlıklı Saanen ırkı keçi kullanıldı. Çalışmada kullanılan hayvanlardan çalışmaya başlamadan önce ve çalışmanın 1., 2., ve 3. aylarında karma süt örnekleri alındı. Alınan süt örneklerinden somatik hücre sayımı ve bakteriyolojik muayene yapıldı. Çalışmada başlangıç örneklemesi ile 1. ay örneklemesi karşılaştırıldığında 1. ayda alınan örnekte somatik hücre sayısında bir düşme vardı. Oysa 2. ve 3. aylardaki örneklemelerde ise somatik hücre sayısında hafif bir artış görüldü. Aylara göre ortalama somatik hücre sayıları 878.450, 757.230, 853.770, 1.143.420 hücre/ml idi. Bakteriyolojik muayenede örneklerden en sık izole edilen bakteri türleri koagulaz negatif stafilokok (KNS), S. aureus ve Enterococcus türleri idi. Sonuç olarak sağım öncesi ve sonrası meme başı dezenfeksiyonunun süt somatik hücre sayısında azalmaya neden olduğu ve yeni meme içi enfeksiyon oranını azalttığı tespit edildi

Kaynakça

 • Alaçam E (1978): Süt ineklerinin mastitisten korunmasında teat dipping’in etkisi üzerine çalısmalar. Doçentlik Tezi, A. Ü. Vet. Fak. Ankara.
 • Baştan A (2010): Meme Başı Dezenfeksiyonu. 272-280. Alınmıştır: İneklerde Meme Sağlığı ve Sorunları. Kardelen ofset, Ankara.
 • Baştan A, Salar S (2012): Sütçü ineklerde meme başı dezenfeksiyonunun önemi. Hasad Hayvancılık, 323, 40-44.
 • Cedden F, Kor A, Keskin S (2002): Laktasyonun geç döneminde keçi sütünde somatik hücre sayımı; yaş, süt verimi ve bazı meme özellikleri ile olan ilişkileri. YYÜ Tar Bil Derg, 12, 63-67.
 • Contreras A, Luengo C, Sa´nchez A, Corrales JC (2003): The role of intramammary pathogens in dairy goats. Livestock Production Science, 79, 273–283.
 • Doğruer G, Sarıbay MK, Ergün Y, Aslantaş Ö (2010): Treatment of subclinical mastitis in damascus goats during lactation. Small Rum Res, 90, 153-155.
 • Haenlein G (2002): Relationship of somatic cell counts in goat milk to mastitis and productivity. Small Rum Res, 45, 163–178.
 • İlhan Z, Taşal İ, Sağcan S, Solmaz H (2011): Subklinik mastitisli keçi sütlerinden aerobik bakterilerin izolasyonu. YYÜ Vet Fak Derg, 22, 89-91.
 • Morini P, Pisoni G, Ruffo G, Boettcher P (2005): Risk factors for intramammary infections and relationship with somatic cell counts in Italian dairy goats. Preventive Veterinary Medicine, 69, 163–173.
 • Ndegwa E, Mulei C, Mumyua S (2000): Risk factors associated with subclinical subacute mastitis in kenyan dairy goats. Israel J Vet Med, 56, 4-8.
 • Poutrel B, Cremoux R, Ducelliez M, Verneau D (1997): Control of intramammary infections in goats: impact on somatic cell counts. J Anim Sci, 75, 566-570.
 • Raynal-Ljutovak K, Pirisi A, Cremoux R, Gonzalo C (2007): Somatic cells of goat and sheep milk: Analytical, sanitary, productive and technological aspects. Small Rum Res, 68, 126–144.
 • Sabuncuoğlu N, Çoban Ö (2006): Mastitis ekonomisi. Atatürk Üniversitesi Vet Bil Derg, 1, 1-5.
 • Sanchez A, Contreras A, Corrales C (1999): Parity as a risk factor for caprine subclinical intramammary infection. Small Rum Res, 31, 197-201.
 • Şimşek Ü, Bayraktar M, Gürses M (2006): Çiftlik koşullarında kıl keçilerine ait bazı verim özelliklerinin araştırılması. FÜ Sağlık Bil Dergisi, 20, 221-227.
 • Virdis S, Scarano C, Cossu F, Spanu V, Spanu C, Santis E (2010): Antibiotic resistance in staphylococcus aureus and coagulase negative Staphylococci isolated from goats with subclinical mastitis. SAGE-Hindawi Access to Research, 1-6.
 • White E, Hinckley I (1999): Prevalence of mastitis pathogens in goat milk. Small Rum Res, 33, 117-121.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA74EK75VM
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ali Duralıoğlu

Ayhan Baştan

Seçkin Salar

Mehmet Cengiz

Mehmet Akan

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014Cilt: 61 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Duralıoğlu, A., Baştan, A., Salar, S., Cengiz, M., vd. (2014). The effects of pre-milking and post-milking teat disinfection in goats on udder health and milk quality. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 61(2), 107-110. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002613
AMA Duralıoğlu A, Baştan A, Salar S, Cengiz M, Akan M. The effects of pre-milking and post-milking teat disinfection in goats on udder health and milk quality. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2014;61(2):107-110. doi:10.1501/Vetfak_0000002613
Chicago Duralıoğlu, Ali, Ayhan Baştan, Seçkin Salar, Mehmet Cengiz, ve Mehmet Akan. “The Effects of Pre-Milking and Post-Milking Teat Disinfection in Goats on Udder Health and Milk Quality”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61, sy. 2 (Haziran 2014): 107-10. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002613.
EndNote Duralıoğlu A, Baştan A, Salar S, Cengiz M, Akan M (01 Haziran 2014) The effects of pre-milking and post-milking teat disinfection in goats on udder health and milk quality. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61 2 107–110.
IEEE A. Duralıoğlu, A. Baştan, S. Salar, M. Cengiz, ve M. Akan, “The effects of pre-milking and post-milking teat disinfection in goats on udder health and milk quality”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 61, sy. 2, ss. 107–110, 2014, doi: 10.1501/Vetfak_0000002613.
ISNAD Duralıoğlu, Ali vd. “The Effects of Pre-Milking and Post-Milking Teat Disinfection in Goats on Udder Health and Milk Quality”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61/2 (Haziran 2014), 107-110. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002613.
JAMA Duralıoğlu A, Baştan A, Salar S, Cengiz M, Akan M. The effects of pre-milking and post-milking teat disinfection in goats on udder health and milk quality. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2014;61:107–110.
MLA Duralıoğlu, Ali vd. “The Effects of Pre-Milking and Post-Milking Teat Disinfection in Goats on Udder Health and Milk Quality”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 61, sy. 2, 2014, ss. 107-10, doi:10.1501/Vetfak_0000002613.
Vancouver Duralıoğlu A, Baştan A, Salar S, Cengiz M, Akan M. The effects of pre-milking and post-milking teat disinfection in goats on udder health and milk quality. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2014;61(2):107-10.