Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Koyun abomasumlarında teladorsagiosis

Yıl 2013, Cilt: 60 Sayı: 1, 75 - 78, 01.03.2013
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002556

Öz

Bu çalışmada, koyunların abomazumunda makroskobik nodüllere sebep olan parazit türünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Abomazumlarda lezyonlu bölgelerden alınan doku örnekleri yapay sindirim sıvısı kullanılarak eritilmiştir. Bu örneklerden Teladorsagia spp. larvaları tespit edilmiştir. Abomazum lümenlerinden toplanan erişkin parazitlerin Teladorsagia circumcincta (%96,4) ve Haemonchus contortus (%3,6) olduğu saptanmıştır. Ülkemizde T.circumcincta’nın koyun abomazumunda oluşturduğu nodüllerin ortaya konulmasına yönelik ilk çalışma olması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir

Kaynakça

 • Altaş M, Sevgili M, Gökçen A, Bayburs HC (2006): Şanlıurfa yöresindeki koyunlarda sindirim sistemi nematodlarının yaygınlığı. Türkiye Parazitol Derg, 30, 317-321.
 • Girişgin AO, Selver MM, Girişgin O, Soysal D, Okursoy S, Ak İ (2009): Doğal ve entansif beslenen kuzuların nekropsisinde helmintolojik ve artropodolojik bulgular. Uludag Univ J Fac Vet Med, 28, 15-18.
 • Köroğlu E, Şimşek S, Dilgin N, Gültekin İ, Altaş MG (2001): Elazığ yöresi koyunlarında mide-bağırsak nematodlarının yaygınlığı. FÜ Vet Fak Derg, 15, 145-154.
 • Schnieder T (2006): Helminthosen der Wiederkauer. 166- 234. In, T Schnieder (Ed), Veterinarmedizinische Parasitologie. 6., vollstanding überarbeitete und erweiterte Auflage, Parey, Germany.
 • Scott I, Hodgkinson SM, Khalaf S, Lawton DEB, Collett MG, Reynolds GW, Pomroy WE, Simpson HV (1998): Infection of sheep with adult and larval Ostertagia circumcincta: abomasal morphology. Int J Parasitol, 28, 1383-1392.
 • Sevinç F, Güçlü F, Uslu U (2004): Anadolu yaban koyununda (Ovis orientalis anatolica) bulunan parazitler. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 1, 87-89.
 • Smith HJ, Archibald RMG (1962): On the presence of Ostertagia species and Teladorsagia davtiani in sheep in Canada. Can J Comp Med Vet Sci, 26, 273-274.
 • Sutherland I, Scott I (2010): Gastrointestinal nematodes of sheep and cattle, biology and control. Wiley- Blackwell, United Kingdom.
 • Taş Cengiz Z, Değer MS (2009): Van yöresinde koyunlarda Trichostrongylidosis. Türkiye Parazitol Derg, 33, 222-226.
 • Taylor MA, Coop RL, Wall RL (2007): Sheep and goats. 152-258. In, MA Taylor (Ed), Veterinary Parasitology. 2nd ed., Blackwell Science, United Kingdom.
 • Umur S, Yukarı BA (2005): An abattoir survey of gastro- intestinal nematodes in sheep in the Burdur region, Turkey. Turk J Vet Anim Sci, 29, 1195-1201.
 • Umur Ş, Köroğlu E, Güçlü F, Tınar R (2006): Nematoda. 213-461.R Tınar (Ed), Helmintoloji. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Uriarte J, Llorante MM, Valderrabano J (2003): Seasonal changes of gastrointestinal nematode burden in sheep under intensive grazing system.Vet Parasitol, 118, 79-92.
 • Yıldırım A, İça A, Düzlü Ö, Yavuz A, İnci A (2007): Gebelik döneminde mide-bağırsak nematodları ile doğal enfekte koyunlarda parazit yükünün takibi. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 4, 73-77.
 • Yıldız K, Aydenizöz M (2001): Kırıkkale yöresi koyunlarında helmintlerin yayılışı. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 48, 179-182.

Teladorsagiosis in the abomasums of sheep

Yıl 2013, Cilt: 60 Sayı: 1, 75 - 78, 01.03.2013
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002556

Öz

In the present study, it is aimed to detect the parasitic species responsible to macroscopic parasitic nodules in abomasums of sheep. Tissue samples taken from lesional areas of abomasums were digested with artificial digestive fluid. Then, Teladorsagia spp. larvae were detected in these tissue samples. Adult parasites collected from the lumen of abomasums were detected as Teladorsagia circumcincta (96,4%) and Haemonchus contortus (3,6%). It is thought to be important to the first report of T.circumcincta nodules in abomasums of sheep in Turkey

Kaynakça

 • Altaş M, Sevgili M, Gökçen A, Bayburs HC (2006): Şanlıurfa yöresindeki koyunlarda sindirim sistemi nematodlarının yaygınlığı. Türkiye Parazitol Derg, 30, 317-321.
 • Girişgin AO, Selver MM, Girişgin O, Soysal D, Okursoy S, Ak İ (2009): Doğal ve entansif beslenen kuzuların nekropsisinde helmintolojik ve artropodolojik bulgular. Uludag Univ J Fac Vet Med, 28, 15-18.
 • Köroğlu E, Şimşek S, Dilgin N, Gültekin İ, Altaş MG (2001): Elazığ yöresi koyunlarında mide-bağırsak nematodlarının yaygınlığı. FÜ Vet Fak Derg, 15, 145-154.
 • Schnieder T (2006): Helminthosen der Wiederkauer. 166- 234. In, T Schnieder (Ed), Veterinarmedizinische Parasitologie. 6., vollstanding überarbeitete und erweiterte Auflage, Parey, Germany.
 • Scott I, Hodgkinson SM, Khalaf S, Lawton DEB, Collett MG, Reynolds GW, Pomroy WE, Simpson HV (1998): Infection of sheep with adult and larval Ostertagia circumcincta: abomasal morphology. Int J Parasitol, 28, 1383-1392.
 • Sevinç F, Güçlü F, Uslu U (2004): Anadolu yaban koyununda (Ovis orientalis anatolica) bulunan parazitler. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 1, 87-89.
 • Smith HJ, Archibald RMG (1962): On the presence of Ostertagia species and Teladorsagia davtiani in sheep in Canada. Can J Comp Med Vet Sci, 26, 273-274.
 • Sutherland I, Scott I (2010): Gastrointestinal nematodes of sheep and cattle, biology and control. Wiley- Blackwell, United Kingdom.
 • Taş Cengiz Z, Değer MS (2009): Van yöresinde koyunlarda Trichostrongylidosis. Türkiye Parazitol Derg, 33, 222-226.
 • Taylor MA, Coop RL, Wall RL (2007): Sheep and goats. 152-258. In, MA Taylor (Ed), Veterinary Parasitology. 2nd ed., Blackwell Science, United Kingdom.
 • Umur S, Yukarı BA (2005): An abattoir survey of gastro- intestinal nematodes in sheep in the Burdur region, Turkey. Turk J Vet Anim Sci, 29, 1195-1201.
 • Umur Ş, Köroğlu E, Güçlü F, Tınar R (2006): Nematoda. 213-461.R Tınar (Ed), Helmintoloji. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Uriarte J, Llorante MM, Valderrabano J (2003): Seasonal changes of gastrointestinal nematode burden in sheep under intensive grazing system.Vet Parasitol, 118, 79-92.
 • Yıldırım A, İça A, Düzlü Ö, Yavuz A, İnci A (2007): Gebelik döneminde mide-bağırsak nematodları ile doğal enfekte koyunlarda parazit yükünün takibi. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 4, 73-77.
 • Yıldız K, Aydenizöz M (2001): Kırıkkale yöresi koyunlarında helmintlerin yayılışı. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 48, 179-182.
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA79CD84SA
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sami Gökpınar

Kader Yıldız

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013Cilt: 60 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gökpınar, S., & Yıldız, K. (2013). Teladorsagiosis in the abomasums of sheep. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 60(1), 75-78. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002556
AMA Gökpınar S, Yıldız K. Teladorsagiosis in the abomasums of sheep. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2013;60(1):75-78. doi:10.1501/Vetfak_0000002556
Chicago Gökpınar, Sami, ve Kader Yıldız. “Teladorsagiosis in the Abomasums of Sheep”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 60, sy. 1 (Mart 2013): 75-78. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002556.
EndNote Gökpınar S, Yıldız K (01 Mart 2013) Teladorsagiosis in the abomasums of sheep. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 60 1 75–78.
IEEE S. Gökpınar ve K. Yıldız, “Teladorsagiosis in the abomasums of sheep”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 60, sy. 1, ss. 75–78, 2013, doi: 10.1501/Vetfak_0000002556.
ISNAD Gökpınar, Sami - Yıldız, Kader. “Teladorsagiosis in the Abomasums of Sheep”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 60/1 (Mart 2013), 75-78. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002556.
JAMA Gökpınar S, Yıldız K. Teladorsagiosis in the abomasums of sheep. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2013;60:75–78.
MLA Gökpınar, Sami ve Kader Yıldız. “Teladorsagiosis in the Abomasums of Sheep”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 60, sy. 1, 2013, ss. 75-78, doi:10.1501/Vetfak_0000002556.
Vancouver Gökpınar S, Yıldız K. Teladorsagiosis in the abomasums of sheep. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2013;60(1):75-8.