Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Socio-economic evaluation of feed usage of classical and genetically modified corn kinds in Turkey

Yıl 2012, Cilt: 59 Sayı: 4, 311 - 314, 01.12.2012
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002544

Öz

Corn is a strategical plant which is used in lots of sectors in Turkey and world such as animal feed and food because of its nutritious content and high yield. In order to provide food requirement of increasing world population, high-energy crops and to increase the yield of these crops genetically modified crops were developed. After the Biosafety Law came into force 22 corn kinds used as feed were applied to Biosafety Board. As a result of the scientific evaluation of board, sixteen were decided as positive whereas six were negative. In this study classical and genetically modified corn kinds’ usage as feed were assessed socioeconomically with taken into consideration the scientific comity reports of Biosafety Board

Kaynakça

 • 1. Anonim (2010): Yüzyılımızda GDO gerçeği. Erişim adresi: http://food-info.net Erişim tarihi: 30.04.2012.
 • 2. Anonim (2011a): Genetiği değiştirilmiş on üç mısır çeşidine ait biyogüvenlik kurulu bilimsel komite raporları. Erişim adresi: http://www.tbbdm.gov.tr. Erişim tarihi: 24 Ağustos–14 Eylül 2011.
 • 3. Anonim (2011b): Genetiği değiştirilmiş on üç mısır çeşidine ait biyogüvenlik kurulu bilimsel komite raporları. Erişim adresi: http://www.tbbdm.gov.tr. Erişim tarihi: 6-27 Şubat 2011.
 • 4. Anonim (2010): 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu. Resmi Gazete, sayı: 27533, 26 Mart 2010.
 • 5. Clive J (2009): Global status of commercialized biotech/GM crops. In: ISAAA 2009.
 • 6. Clieve J (2011): Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops. In. ISAAA 2011.
 • 7. Haspolat I (2007): The Trade of Genetically Modified Agricultural Crops. Gazi University Journal of Vocational Education, 9(17): 58-75.
 • 8. Haspolat I (2012): Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 59(1): 75-80.
 • 9. Haspolat I, Ozgen O (2011): Tüketicilerin Genetik Yapısı Değiştirilmiş Gıdalara İlişkin Görüşleri: Kültürlerarası Bir Karşılaştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 46(1): 40-60.
 • 10. Kaynar P (2009): Genetik olarak değiştirilmiş organizmalar (GDO)’a genel bir bakış. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji dergisi, 66(4): 177-185.
 • 11. Konar N, Poyrazoğlu ES, Demir K, Haspolat I, Artik N (2011): Fitoöstrojenler: Bitkisel Kaynaklı Östrojenik Bileşikler. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(2): 69-75.
 • 12. Kulaç İ, Ağırdil Y, Yakın M (2006): Sofralarımızdaki Tatlı Dert, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Halk Sağlığına Etkileri. Türk Biyokimya Dergisi, 31(3): 151– 155.
 • 13. Özcan S (2009): Modern Dünyanın Vazgeçilmez Bitkisi Mısır: Genetiği Değiştirilmiş (Transgenik) Mısırın Tarımsal Üretime Katkısı. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2(2): 01-34.
 • 14. Türkiye İstatistik Kurumu (2011): Türkiye İstatistik Yıllığı 2011. Erişim adresi: www.tuik.gov.tr Erişim tarihi: 30.04.2012.
 • 15. Yıldırım AN (2006): Genetiği değiştirilmiş ürünlerin mevcut yapısı ve Adana’daki tüketicilerin bilgi düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Türkiye’de klasik ve genetiği değiştirilmiş mısır çeşitlerinin yem amaçlı kullanımının sosyoekonomik yönüyle değerlendirilmesi

Yıl 2012, Cilt: 59 Sayı: 4, 311 - 314, 01.12.2012
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002544

Öz

Mısır, Türkiye ve dünyada besleyici içeriği ve yüksek verimi nedeniyle başta hayvan yemi ve gıda olmak üzere birçok sektörde kullanılan stratejik bir bitkidir. Artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacının karşılanmasında mısır gibi yüksek enerjili ürünler ve bu ürünlerin verimini artırmak için genetiği değiştirilmiş ürünler geliştirilmektedir. Türkiye’de Biyogüvenlik Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra, Biyogüvenlik Kurulu’na yem amaçlı 22 mısır çeşidi için başvuruda bulunulmuştur. Kurul tarafından yapılan bilimsel değerlendirme sonucunda, başvurulardan on altısı hakkında olumlu, altısı hakkında olumsuz karar verilmiştir. Bu çalışmada, klasik ve genetiği değiştirilmiş mısır çeşitlerinin Türkiye’de yem amaçlı kullanımı, Biyogüvenlik Kurulu bilimsel komite raporları da dikkate alınarak sosyoekonomik açıdan değerlendirilmiştir

Kaynakça

 • 1. Anonim (2010): Yüzyılımızda GDO gerçeği. Erişim adresi: http://food-info.net Erişim tarihi: 30.04.2012.
 • 2. Anonim (2011a): Genetiği değiştirilmiş on üç mısır çeşidine ait biyogüvenlik kurulu bilimsel komite raporları. Erişim adresi: http://www.tbbdm.gov.tr. Erişim tarihi: 24 Ağustos–14 Eylül 2011.
 • 3. Anonim (2011b): Genetiği değiştirilmiş on üç mısır çeşidine ait biyogüvenlik kurulu bilimsel komite raporları. Erişim adresi: http://www.tbbdm.gov.tr. Erişim tarihi: 6-27 Şubat 2011.
 • 4. Anonim (2010): 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu. Resmi Gazete, sayı: 27533, 26 Mart 2010.
 • 5. Clive J (2009): Global status of commercialized biotech/GM crops. In: ISAAA 2009.
 • 6. Clieve J (2011): Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops. In. ISAAA 2011.
 • 7. Haspolat I (2007): The Trade of Genetically Modified Agricultural Crops. Gazi University Journal of Vocational Education, 9(17): 58-75.
 • 8. Haspolat I (2012): Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 59(1): 75-80.
 • 9. Haspolat I, Ozgen O (2011): Tüketicilerin Genetik Yapısı Değiştirilmiş Gıdalara İlişkin Görüşleri: Kültürlerarası Bir Karşılaştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 46(1): 40-60.
 • 10. Kaynar P (2009): Genetik olarak değiştirilmiş organizmalar (GDO)’a genel bir bakış. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji dergisi, 66(4): 177-185.
 • 11. Konar N, Poyrazoğlu ES, Demir K, Haspolat I, Artik N (2011): Fitoöstrojenler: Bitkisel Kaynaklı Östrojenik Bileşikler. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(2): 69-75.
 • 12. Kulaç İ, Ağırdil Y, Yakın M (2006): Sofralarımızdaki Tatlı Dert, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Halk Sağlığına Etkileri. Türk Biyokimya Dergisi, 31(3): 151– 155.
 • 13. Özcan S (2009): Modern Dünyanın Vazgeçilmez Bitkisi Mısır: Genetiği Değiştirilmiş (Transgenik) Mısırın Tarımsal Üretime Katkısı. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2(2): 01-34.
 • 14. Türkiye İstatistik Kurumu (2011): Türkiye İstatistik Yıllığı 2011. Erişim adresi: www.tuik.gov.tr Erişim tarihi: 30.04.2012.
 • 15. Yıldırım AN (2006): Genetiği değiştirilmiş ürünlerin mevcut yapısı ve Adana’daki tüketicilerin bilgi düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA68GV93PU
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İraz Haspolat Kaya

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012Cilt: 59 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Haspolat Kaya, İ. (2012). Socio-economic evaluation of feed usage of classical and genetically modified corn kinds in Turkey. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 59(4), 311-314. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002544
AMA Haspolat Kaya İ. Socio-economic evaluation of feed usage of classical and genetically modified corn kinds in Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. Aralık 2012;59(4):311-314. doi:10.1501/Vetfak_0000002544
Chicago Haspolat Kaya, İraz. “Socio-Economic Evaluation of Feed Usage of Classical and Genetically Modified Corn Kinds in Turkey”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 59, sy. 4 (Aralık 2012): 311-14. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002544.
EndNote Haspolat Kaya İ (01 Aralık 2012) Socio-economic evaluation of feed usage of classical and genetically modified corn kinds in Turkey. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 59 4 311–314.
IEEE İ. Haspolat Kaya, “Socio-economic evaluation of feed usage of classical and genetically modified corn kinds in Turkey”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 59, sy. 4, ss. 311–314, 2012, doi: 10.1501/Vetfak_0000002544.
ISNAD Haspolat Kaya, İraz. “Socio-Economic Evaluation of Feed Usage of Classical and Genetically Modified Corn Kinds in Turkey”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 59/4 (Aralık 2012), 311-314. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002544.
JAMA Haspolat Kaya İ. Socio-economic evaluation of feed usage of classical and genetically modified corn kinds in Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2012;59:311–314.
MLA Haspolat Kaya, İraz. “Socio-Economic Evaluation of Feed Usage of Classical and Genetically Modified Corn Kinds in Turkey”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 59, sy. 4, 2012, ss. 311-4, doi:10.1501/Vetfak_0000002544.
Vancouver Haspolat Kaya İ. Socio-economic evaluation of feed usage of classical and genetically modified corn kinds in Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2012;59(4):311-4.