Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

First record of Lyperosomum longicauda Rudolphi,1809 (Trematoda:Dicrocoeliidae) in Northern Bald Ibis (Geronticus eremita) in Turkey

Yıl 2012, Cilt: 59 Sayı: 3, 227 - 230, 01.09.2012
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002530

Öz

The Northern Bald Ibis (Geronticus eremita), a migratory species, is a globally threatened species listed as critically endangered at a global scale since 1994. The Turkish Republic established Bald Ibis Breeding Station in Şanlıurfa Birecik in 1977. Recent status of the colony can be defined as “semi-wild”. Seventeen Northern Bald Ibis, which were hatched in Turkey and not transmigrated, died for different reasons in Birecik, Turkey. They were sent to Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology for the parasitological examination. Two of them have Lyperosomum longicauda which is a parasitic trematoda belonging to the family Dicrocoeliidae that is located in bill-ducts and gall-bladder of birds. From the review of the current database, it was detected that this is the first parasite report from Northern Bald Ibis in the world and L. longicauda is in Turkey. Some morphological features, measures and photographs of this trematoda are given within this report

Kaynakça

 • Akçakaya HR (1990): Bald Ibis Geronticus eremita population in Turkey: An evaluation of Captive Breeding Project for Reintroduction. Biol Conserv, 51, 225-237.
 • BirdLife International (2010): Geronticus eremita. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.2. www.iucnredlist.org.
 • Davies JB (1958): On Some Trematode Parasites from the Jackdaw, Corvus monedula in Britain. J Helminthol, 32, 33-44.
 • Denton JF (1941): Studies on the Life History of Dicrocoeliid Trematode of the Genus Lyperosomum. J Parasitol, 27(Suppl.), 13-14.
 • Denton JF, Byrd EE (1951): The helminth parasites of birds III. Dicrocoeliid trematodes from North American Birds. Proc US Nat Mus, 101 (3274), 157-203.
 • Diaz V, Lozano J, Manas I, Campos M, Gonzáles J, (1996): First Record in Spain of Lyperosomum longicauda (Rud. 1809) Looss 1899, a digenean trematode of the intestine of Turdus philomelos. Ars Pharma, 37(2), 305- 307.
 • Faust EC (1966): New and Previously Described Dicrocoeliine Trematodes from Chinese Birds. J Parasitol, 52(2), 335-346.
 • Kumerloeve H (1984): The Waldrapp, Geronticus eremita (Linnaeus, 1758): Historical Review, Taxonomic History, and Present Status. Biol Conserv, 30, 363-373.
 • Lewis EA (1926): Helminths of Wild Birds Found in the Aberystwyth Area. J Helminthol, 4(1), 7-12.
 • Mettrick DF (1958): Helminth Parasites of Hertfordshire Birds 1-Trematoda. J Helminthol, 32, 49-64.
 • Pojmanska T (2008): Family Dicrocoeliidae Looss,1899. 233-266. In: AR Bray, DI Gibson, A Jones (Ed), Keys to the Trematoda Vol. 3. CAB International and Natural History Museum, Wallingford, Oxfordshire.
 • Skrjabin KI, Udinzew AN (1930): Two new trematodes from the biary ducts of birds from Armenia. J Parasitol, 16(4), 213-219.
 • Tolgay N (1973): Evcil ve Yabani Kanatlıların Önemli Parazitleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları: 294, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Yamaguti S (1958): Systema Helminthum Vol:1 The Digenetic Trematodes of Vertebrates Part:1. Interscience Publisher Inc, Newyork.

Türkiye’de kelaynaklarda (Geronticus eremita) ilk Lyperosomum longicauda Rudolphi,1809(Trematoda:Dicrocoeliidae) olgusu

Yıl 2012, Cilt: 59 Sayı: 3, 227 - 230, 01.09.2012
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002530

Öz

Türkiye’de Şanlıurfa Birecik’de 1977 yılında kurulan kelaynak üretme istasyonunda yarı vahşi olarak korunma altında tutulan kelaynaklar (Geronticus eremita) 1994 yılında nesli tükenmekte olan türler listesine alınmıştır. Bu çalışma, çeşitli sebeplerle farklı zamanlarda üretme istasyonunda ölen ve parazitolojik incelemesi yapılmak üzere Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Laboratuarına gönderilen, Türkiye’de yumurtadan çıkmış ve göç geçirmemiş, 17 kelaynak üzerinde yürütülmüştür. İncelemelerde iki kelaynakta safra kesesi ve safra yollarına yerleşen Dicrocoeliidae familyasında yer alan Lyperosomum longicauda’ya rastlanmıştır. Yapılan literatür taramasıyla, L. longicauda’nın Dünyada kelaynaklarda bildirilen ilk parazit olgusu olduğu ve Türkiye’de ilk kez tespit edildiği kaydedilmiştir. Çalışmada parazitin önemli morfolojik özellikleri, ölçümleri ve fotoğrafları verilmiştir

Kaynakça

 • Akçakaya HR (1990): Bald Ibis Geronticus eremita population in Turkey: An evaluation of Captive Breeding Project for Reintroduction. Biol Conserv, 51, 225-237.
 • BirdLife International (2010): Geronticus eremita. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.2. www.iucnredlist.org.
 • Davies JB (1958): On Some Trematode Parasites from the Jackdaw, Corvus monedula in Britain. J Helminthol, 32, 33-44.
 • Denton JF (1941): Studies on the Life History of Dicrocoeliid Trematode of the Genus Lyperosomum. J Parasitol, 27(Suppl.), 13-14.
 • Denton JF, Byrd EE (1951): The helminth parasites of birds III. Dicrocoeliid trematodes from North American Birds. Proc US Nat Mus, 101 (3274), 157-203.
 • Diaz V, Lozano J, Manas I, Campos M, Gonzáles J, (1996): First Record in Spain of Lyperosomum longicauda (Rud. 1809) Looss 1899, a digenean trematode of the intestine of Turdus philomelos. Ars Pharma, 37(2), 305- 307.
 • Faust EC (1966): New and Previously Described Dicrocoeliine Trematodes from Chinese Birds. J Parasitol, 52(2), 335-346.
 • Kumerloeve H (1984): The Waldrapp, Geronticus eremita (Linnaeus, 1758): Historical Review, Taxonomic History, and Present Status. Biol Conserv, 30, 363-373.
 • Lewis EA (1926): Helminths of Wild Birds Found in the Aberystwyth Area. J Helminthol, 4(1), 7-12.
 • Mettrick DF (1958): Helminth Parasites of Hertfordshire Birds 1-Trematoda. J Helminthol, 32, 49-64.
 • Pojmanska T (2008): Family Dicrocoeliidae Looss,1899. 233-266. In: AR Bray, DI Gibson, A Jones (Ed), Keys to the Trematoda Vol. 3. CAB International and Natural History Museum, Wallingford, Oxfordshire.
 • Skrjabin KI, Udinzew AN (1930): Two new trematodes from the biary ducts of birds from Armenia. J Parasitol, 16(4), 213-219.
 • Tolgay N (1973): Evcil ve Yabani Kanatlıların Önemli Parazitleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları: 294, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Yamaguti S (1958): Systema Helminthum Vol:1 The Digenetic Trematodes of Vertebrates Part:1. Interscience Publisher Inc, Newyork.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA75TJ99ZM
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bahadır Gönenç

Hatice Öge

Semih Öge

Hasan Emir

Gökben Özbakış

Ceren Aştı

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012Cilt: 59 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Gönenç, B., Öge, H., Öge, S., Emir, H., vd. (2012). First record of Lyperosomum longicauda Rudolphi,1809 (Trematoda:Dicrocoeliidae) in Northern Bald Ibis (Geronticus eremita) in Turkey. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 59(3), 227-230. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002530
AMA Gönenç B, Öge H, Öge S, Emir H, Özbakış G, Aştı C. First record of Lyperosomum longicauda Rudolphi,1809 (Trematoda:Dicrocoeliidae) in Northern Bald Ibis (Geronticus eremita) in Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2012;59(3):227-230. doi:10.1501/Vetfak_0000002530
Chicago Gönenç, Bahadır, Hatice Öge, Semih Öge, Hasan Emir, Gökben Özbakış, ve Ceren Aştı. “First Record of Lyperosomum Longicauda Rudolphi,1809 (Trematoda:Dicrocoeliidae) in Northern Bald Ibis (Geronticus Eremita) in Turkey”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 59, sy. 3 (Eylül 2012): 227-30. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002530.
EndNote Gönenç B, Öge H, Öge S, Emir H, Özbakış G, Aştı C (01 Eylül 2012) First record of Lyperosomum longicauda Rudolphi,1809 (Trematoda:Dicrocoeliidae) in Northern Bald Ibis (Geronticus eremita) in Turkey. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 59 3 227–230.
IEEE B. Gönenç, H. Öge, S. Öge, H. Emir, G. Özbakış, ve C. Aştı, “First record of Lyperosomum longicauda Rudolphi,1809 (Trematoda:Dicrocoeliidae) in Northern Bald Ibis (Geronticus eremita) in Turkey”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 59, sy. 3, ss. 227–230, 2012, doi: 10.1501/Vetfak_0000002530.
ISNAD Gönenç, Bahadır vd. “First Record of Lyperosomum Longicauda Rudolphi,1809 (Trematoda:Dicrocoeliidae) in Northern Bald Ibis (Geronticus Eremita) in Turkey”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 59/3 (Eylül 2012), 227-230. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002530.
JAMA Gönenç B, Öge H, Öge S, Emir H, Özbakış G, Aştı C. First record of Lyperosomum longicauda Rudolphi,1809 (Trematoda:Dicrocoeliidae) in Northern Bald Ibis (Geronticus eremita) in Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2012;59:227–230.
MLA Gönenç, Bahadır vd. “First Record of Lyperosomum Longicauda Rudolphi,1809 (Trematoda:Dicrocoeliidae) in Northern Bald Ibis (Geronticus Eremita) in Turkey”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 59, sy. 3, 2012, ss. 227-30, doi:10.1501/Vetfak_0000002530.
Vancouver Gönenç B, Öge H, Öge S, Emir H, Özbakış G, Aştı C. First record of Lyperosomum longicauda Rudolphi,1809 (Trematoda:Dicrocoeliidae) in Northern Bald Ibis (Geronticus eremita) in Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2012;59(3):227-30.