Editöre Mektup
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

A retrospective study on traumatic diaphragmatic hernias in cats

Yıl 2011, Cilt: 58 Sayı: 3, 175 - 179, 01.09.2011
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002470

Öz

The purpose of the study was to evaluate the clinical and surgical findings of traumatic diaphragmatic hernia in 52 cats and to determine the association with mortality rate. The medical and surgical records of fifty two cats that underwent surgical repair for traumatic diaphragmatic hernia were reviewed retrospectively. Survival rate was 82.7% (43/52) in cats. The most frequently herniated organ was liver (81%). This was followed by small intestines (67%), stomach (48%), omentum (38.5%), spleen (25%), pancreas (13.5%) and large intestines (8%) respectively. Thirty-one cases had acute and 21 cases had chronic diaphragmatic hernia and mortality rate was 16.1% and 19% respectively. Although the majority of the rupture was in the right side, death was not recorded in these cases. The mortality rates according to the rupture sites were 57% in central, 24% in ventral and 19% in the left side. On the other hand, it was recorded that the mortality rate was associated with the amount of organ herniation. The more excessive amount of organ herniation resulted in higher mortality rate. It was concluded that mortality rate could be related to the location of hernia, amount of herniated organs and time from trauma to the surgery

Kaynakça

 • Bellenger JR, Hunt GB, Goldsmid SE, Pearson MRB (1996): Outcomes of thoracic surgery in dogs and cats. Aust Vet J, 74: 25-30.
 • Fossum TW (2002): Traumatic Diaphragmatic Hernia. In: TW Fossum (Ed), Small Animal Surgery, 2nd ed., Mosby, Missouri, pp795-798
 • Gibson TWG, Brisson BA, Sears W (2005): Perioperative survival rates after surgery for diaphragmatic hernia in dogs and cats: 92 cases (1990- 2002). J Am Vet Med Assoc, 227: 105-109.
 • Hunt GB, Johnson KA (2003): Diaphragmatic, pericardial, and hiatal hernia. In: D Slatter (ed.) Textbook of Small Animal Surgery, 3rd ed., Saunders, Philadelphia, pp 471-487.
 • Hyun C (2004): Radiographic diagnosis of diaphragmatic hernia: Review of 60 cases in dogs and cats. J Vet Sci, 5: 157-162.
 • Katic N, Bartolomeus E, Bohler A, Dupre G (2007): Traumatic diaphragmatic rupture in a cat with partial kidney displacement into the thorax. J Small Anim Pract, 48: 705-708.
 • Kraje BJ, Kraje AC, Rohrbach BW, Anderson KA, Marks SL, Macintire DK (2000): Intrathoracic and concurrent orthpedic injury associated with traumatic rib fracture in cats: 75 cases (1980-1998). J Am Vet Med Assoc, 216: 51-54.
 • Marlof A, Kraft S, Lowry J, Pelsue D, Veir J (2002): Radiographic diagnosis- Right kidney herniation in a cat. Vet Radiol Ultrasound, 43: 237-240.
 • Minihan AC, Berg J, Evans KL (2004): Chronic diaphragmatic hernia in 34 dogs and 16 cats. J Am Anim Hosp Assoc, 40: 51-63.
 • Schmiedt CW, Karen MT, Stevenson M (2003): Traumatic diaphragmatic hernia in cats: 34 cases (1991- 2001). J Am Vet Med Assoc, 222: 1237-1240.
 • Stampley AR, Waldron DR (1993): Reexpansion pulmonary edema after surgery to repair a diaphragmatic hernia in a cat. J Am Vet Med Assoc, 203: 1699-1701.
 • Stickle RL (1984): Positive-contrast celiography (peritoneography) for the diagnosis of diaphragmatic hernia in dogs and cats. J Am Vet Med Assoc, 185: 295-298.
 • Stokhof AA (1986): Diagnosis and treatment of acquired diaphragmatic hernia by thoracotomy in 49 dogs and 72 cats. Vet Q, 8: 177-183.
 • Stork CK, Hamaide AJ, Schwedes C, Clercx CM, Snaps FR, Balligand MH (2003): Hemiurothorax following diaphragmatic hernia and kidney prolapse in a cat. J Feline Med Surg, 5: 91-96.
 • Walker RG, Hall LW (1965): Rupture of the diaphragm: Report of 32 cases in dogs and cats. Vet Rec, 77: 830-837.
 • White JD, Tisdall PL, Norris JM, Malik R (2003): Diaphragmatic hernia in a cat mimicking a pulmonary mass. J Feline Med Surg, 5: 197-201.
 • Wilson GP, Newton CD, Burt JK (1971): A review of 116 diaphragmatic hernias in dogs and cats. J Am Vet Med Assoc, 159: 1142-1145.

Kedilerde travmatik diyafram fıtıkları üzerine geriye yönelik çalışma

Yıl 2011, Cilt: 58 Sayı: 3, 175 - 179, 01.09.2011
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002470

Öz

Bu çalışmanın amacı kedilerde travmatik diyafram fıtıklarının klinik ve cerrahi bulguları ile mortalite oranı arasındaki ilişkiyi sunmaktır. Çalışmanın materyalini oluşturan 52 travmatik diyafram fıtıklı kedinin klinik ve operatif bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Kedilerdeki sağ kalım oranı %82.7 (43/52) olarak saptandı. Göğüs boşluğu içine en sık fıtıklaşan organın karaciğer olduğu (81%), bunu sırası ile ince bağırsaklar (%67), mide (%48), omentum (%38.5), dalak (%25), pankreas (%13.5) ve kalın bağırsakların (%8) izlediği belirlendi. Otuz bir olgunun akut, 21 olgunun ise kronik fazda olduğu ve mortalite oranlarının sırası ile %16.1 ve %19 olduğu ortaya konuldu. Diyafram üzerindeki rupturun en çok sağ tarafta görülmesine rağmen bu olguların hiçbirinde mortalite olmaması dikkati çekti. Yırtığın yerine göre mortalite oranı sırasıyla merkez %57, ventral %24 ve sol %19 olarak belirlendi. Ayrıca mortalite oranı ile fıtıklaşan organlar arasında ilişki tespit edildi; buna göre birden fazla organın fıtıklaşması ile ölüm oranının arttığı gözlendi. Sonuç olarak mortalite oranı ile fıtık yeri, fıtıklaşan organ sayısı, travma ve operasyon zamanı arasında ilişki olabileceği kanısına varıldı

Kaynakça

 • Bellenger JR, Hunt GB, Goldsmid SE, Pearson MRB (1996): Outcomes of thoracic surgery in dogs and cats. Aust Vet J, 74: 25-30.
 • Fossum TW (2002): Traumatic Diaphragmatic Hernia. In: TW Fossum (Ed), Small Animal Surgery, 2nd ed., Mosby, Missouri, pp795-798
 • Gibson TWG, Brisson BA, Sears W (2005): Perioperative survival rates after surgery for diaphragmatic hernia in dogs and cats: 92 cases (1990- 2002). J Am Vet Med Assoc, 227: 105-109.
 • Hunt GB, Johnson KA (2003): Diaphragmatic, pericardial, and hiatal hernia. In: D Slatter (ed.) Textbook of Small Animal Surgery, 3rd ed., Saunders, Philadelphia, pp 471-487.
 • Hyun C (2004): Radiographic diagnosis of diaphragmatic hernia: Review of 60 cases in dogs and cats. J Vet Sci, 5: 157-162.
 • Katic N, Bartolomeus E, Bohler A, Dupre G (2007): Traumatic diaphragmatic rupture in a cat with partial kidney displacement into the thorax. J Small Anim Pract, 48: 705-708.
 • Kraje BJ, Kraje AC, Rohrbach BW, Anderson KA, Marks SL, Macintire DK (2000): Intrathoracic and concurrent orthpedic injury associated with traumatic rib fracture in cats: 75 cases (1980-1998). J Am Vet Med Assoc, 216: 51-54.
 • Marlof A, Kraft S, Lowry J, Pelsue D, Veir J (2002): Radiographic diagnosis- Right kidney herniation in a cat. Vet Radiol Ultrasound, 43: 237-240.
 • Minihan AC, Berg J, Evans KL (2004): Chronic diaphragmatic hernia in 34 dogs and 16 cats. J Am Anim Hosp Assoc, 40: 51-63.
 • Schmiedt CW, Karen MT, Stevenson M (2003): Traumatic diaphragmatic hernia in cats: 34 cases (1991- 2001). J Am Vet Med Assoc, 222: 1237-1240.
 • Stampley AR, Waldron DR (1993): Reexpansion pulmonary edema after surgery to repair a diaphragmatic hernia in a cat. J Am Vet Med Assoc, 203: 1699-1701.
 • Stickle RL (1984): Positive-contrast celiography (peritoneography) for the diagnosis of diaphragmatic hernia in dogs and cats. J Am Vet Med Assoc, 185: 295-298.
 • Stokhof AA (1986): Diagnosis and treatment of acquired diaphragmatic hernia by thoracotomy in 49 dogs and 72 cats. Vet Q, 8: 177-183.
 • Stork CK, Hamaide AJ, Schwedes C, Clercx CM, Snaps FR, Balligand MH (2003): Hemiurothorax following diaphragmatic hernia and kidney prolapse in a cat. J Feline Med Surg, 5: 91-96.
 • Walker RG, Hall LW (1965): Rupture of the diaphragm: Report of 32 cases in dogs and cats. Vet Rec, 77: 830-837.
 • White JD, Tisdall PL, Norris JM, Malik R (2003): Diaphragmatic hernia in a cat mimicking a pulmonary mass. J Feline Med Surg, 5: 197-201.
 • Wilson GP, Newton CD, Burt JK (1971): A review of 116 diaphragmatic hernias in dogs and cats. J Am Vet Med Assoc, 159: 1142-1145.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA88GJ89KR
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Omer BESALTI
Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Surgery, Ankara, Turkey


Zeynep PEKCAN
Kirikkale University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Surgery, Kirikkale, Turkey


Murat CALISKAN
Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Surgery, Ankara, Turkey


Z. Gamze AYKUT
Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Surgery, Ankara, Turkey

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011Cilt: 58 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
BESALTI, O., PEKCAN, Z., CALISKAN, M., AYKUT, Z. G. (2011). A retrospective study on traumatic diaphragmatic hernias in cats. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 58(3), 175-179. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002470
MLA
BESALTI, Omer vd. “A Retrospective Study on Traumatic Diaphragmatic Hernias in Cats”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 58, sy. 3, 2011, ss. 175-9, doi:10.1501/Vetfak_0000002470.
Chicago
BESALTI, Omer, Zeynep PEKCAN, Murat CALISKAN, ve Z. Gamze AYKUT. “A Retrospective Study on Traumatic Diaphragmatic Hernias in Cats”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 58, sy. 3 (Eylül 2011): 175-79. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002470.
EndNote
BESALTI O, PEKCAN Z, CALISKAN M, AYKUT ZG (01 Eylül 2011) A retrospective study on traumatic diaphragmatic hernias in cats. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 58 3 175–179.
ISNAD
BESALTI, Omer vd. “A Retrospective Study on Traumatic Diaphragmatic Hernias in Cats”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 58/3 (Eylül 2011), 175-179. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002470.
AMA
BESALTI O, PEKCAN Z, CALISKAN M, AYKUT ZG. A retrospective study on traumatic diaphragmatic hernias in cats. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2011;58(3):175-179. doi:10.1501/Vetfak_0000002470
Vancouver
BESALTI O, PEKCAN Z, CALISKAN M, AYKUT ZG. A retrospective study on traumatic diaphragmatic hernias in cats. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2011;58(3):175-9.
IEEE
O. BESALTI, Z. PEKCAN, M. CALISKAN, ve Z. G. AYKUT, “A retrospective study on traumatic diaphragmatic hernias in cats”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 58, sy. 3, ss. 175–179, 2011, doi: 10.1501/Vetfak_0000002470.
JAMA
BESALTI O, PEKCAN Z, CALISKAN M, AYKUT ZG. A retrospective study on traumatic diaphragmatic hernias in cats. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2011;58:175–179.