Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Systemic toxoplasmosis in a kangaroo (Macropus sp.)

Yıl 2011, Cilt: 58 Sayı: 3, 209 - 212, 01.09.2011
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002476

Öz

This paper describes systemic toxoplasmosis in a brush kangaroo died after diagnosed with chronic diarrhoea in a local zoo. Macroscopically, widespread subcutaneous petechial haemorrhagies, 100 ml sero-sanguineous fluid in the abdominal cavity, many nodular structures on omentum and fat tissues with dilatation in subserosal vessels of gastric and small intestines were observed. Microscopically, necrotic bronchointerstitial pneumonia in the lungs and multiple areas of necroses with pyogranulomatous inflammation in the myocardium, adrenal glands and tunica muscularis of stomach and small intestines were detected. The pancreas and surrounding abdominal adipose tissues had multifocal coalescing acellular necroses conjoined with pyogranulomatous inflammation. Free and/or intracellularly located Toxoplasma gondii-like granular structures showed coassociation with necrotic lesions. These granular structures and necrotic areas exhibited strong immunoreactivity to polyclonal antiT.gondii antibodies whereas reaction was negative for Neospora caninum and Leishmania sp.. Nested-PCR designed to amplify a 97 bp long specific part in B1 gene of T. gondii gave positive results. In conclusion, the first case of systemic toxoplasmosis in a kangaroo from a local zoo in Turkey was diagnosed by detailed histochemical, immunoperoxidase technique and PCR

Kaynakça

 • Basso W, Venturini MC, More G, Quiroga A, Bacigalupe D, Unzaga JM, Larsen A, Laplace R, Vebturini L (2007): Toxoplasmosis in captive Bennett’s wallabies (Macropus rufogriseus) in Argentina. Vet Parasitol, 144, 157-161.
 • Bermudez R, Failde LD, Losada AP, Nieto JM, Quiroga MI (2009): Toxoplasmosis in Bennett’s wallabies (Macropus rufogriseus) in Spain. Vet Parasitol, 160, 155- 158.
 • Bettiol SS, Obendorf DL, Nowarkowski M, Goldsmid JM (2000): Pathology of experimental toxoplasmosis in eastern barred bandicoots in Tasmania. J Wildlife Dis, 36, 141-144.
 • Boorman GA, Kollias GV, Taylor RF (1977): An outbreak of toxoplasmosis in wallaroos (Macropus robustus) in a California Zoo. J Wildlife Dis, 13, 64-68.
 • Canfield PJ, Hartley WJ, Dubey JP (1990): Lesions of Toxoplasmosis in Australian Marsupials. J. Comp. Path, 103, 159-167.
 • Dubey JP, Beattie CP (1988): Toxoplasmosis of Animals and Man. CRC Press, Florida.
 • Dubey JP, Ott-Joslın J, Torgerson RW, Topper MJ, Sundberg JP (1988): Toxoplasmosis in Black-faced Kangaroos (Macropus fuliginosus melanops). Vet Parasitol, 30, 97-105.
 • Dubey JP, Hartley WJ (1992): Steatitis in a red kangaroo (Macropus rufus) associated with a coccidia-like protozoon. J Vet Diagn Invest, 4, 93-96.
 • Hartley MP (2006): Toxoplasma gondii infection in two common wombats (Vombatus ursinus). Aust Vet J, 84, 107-109.
 • Hazıroğlu R, Altınsaat MS, Atasever A, Akın G (1988): Kedilerde fatal toksoplazmozis. AÜ Vet Fak Derg, 35(2-3), 330-340.
 • Hazıroğlu R, Gülbahar MY, Altıntaş K (1994): Demonstration of toxoplasma gondii antigen in naturally- infected cats using immunoperxidase technique. Isr J Vet Med, 49(1), 28-30.
 • Hazıroğlu R, Altıntaş K, Atasever A, Gülbahar MY, Kul O, Tunca R (2003): Pathological and immunohistochemical studies in rabbits experimentally infected with Toxoplasma gondii. Turk J Vet Anim Sci, 27, 285-293.
 • Hazıroğlu R, Milli Ü (2000): Veteriner Patoloji, I Cilt, 1. Baskı, Medipres Yayıncılık, Ankara.
 • Hökelek M, Kul O, Altıntaş K, Hazıroğlu R (2002): Deneysel toxoplasmosiste patolojik bulgular. T Parazitol Derg, 26(1), 17-19.
 • Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N (2007): Pathology of domestic animals. Fifth edition, Vol 2, Elsevier Saunders, China.
 • Luna LG (1968): Manual of Histologic Metods of the Armed Forcs Institute of Pathology. Third ed., McGraw- Hill, NewYork.
 • Miller MA, Ehlers K, Dubey JP, Van Steenbergh K (1992): Outbreak of toxoplasmosis in wallabies on exotic animal farm. J Vet Diagn Invest, 4, 480-483.
 • Reddaclıff GL, Hartley WJ, Dubey JP, Cooper DW (1993): Pathology of experimentally-induced, acute toxoplasmosis in macropods. Aust Vet J, 70, 4-6.

Bir kanguruda (Macropus sp.) sistemik toksoplasmozis

Yıl 2011, Cilt: 58 Sayı: 3, 209 - 212, 01.09.2011
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002476

Öz

Bu çalışma, yerel hayvanat bahçesinde kronik diyare teşhisinden sonra ölen bir çalı kangurusunda (Macropus sp.) sistemik toxoplazmozisi tanımlanmaktadır. Makroskopik olarak, deri altında yaygın peteşiyal kanamalar, karın boşluğunda 100 ml kanlı sıvı, omentum ve yağ dokuda pek çok nodüler yapılar ile mide ve ince bağırsakların subserozal damarlarında dilatasyon gözlendi. Mikroskopik olarak, akciğerde nekrotik bronkointerstisyel pnömoni ve miyokardium, adrenal bezler ile mide ve ince bağırsakların tunika muskularisinde pyogranülomatöz yangı ve çok sayıda nekrotik alan belirlendi. Pankreas ve çevresindeki abdominal yağ dokuda pyogranülomatöz yangı ile birleşmiş multifokal asellüler nekroz vardı. Serbest ve /veya intrasellüler yerleşimli Toxoplasma gondii benzeri granüler yapılar nekrotik alanlar ile birlikte görüldü. Bu granüler yapılar ve nekrotik alanlar poliklonal anti-Toxoplasma gondii antikoru ile şiddetli immunoreaksiyon gösterirken, Neospora caninum ve Leishmania sp. için reaksiyon negatifti. Toxoplasma gondii B1 geninin 97 bp uzunluğunda spesifik bir bölgesine yapılan nested-PCR ile toksoplazmozisin teşhisi doğrulandı. Sonuç olarak, Türkiye’de local bir hayvanat bahçesindeki kanguruda sistemik toksoplazmozis vakası histopatolojik, immunoperoksidaz teknik ve PCR kullanılarak ilk kez teşhis edildi

Kaynakça

 • Basso W, Venturini MC, More G, Quiroga A, Bacigalupe D, Unzaga JM, Larsen A, Laplace R, Vebturini L (2007): Toxoplasmosis in captive Bennett’s wallabies (Macropus rufogriseus) in Argentina. Vet Parasitol, 144, 157-161.
 • Bermudez R, Failde LD, Losada AP, Nieto JM, Quiroga MI (2009): Toxoplasmosis in Bennett’s wallabies (Macropus rufogriseus) in Spain. Vet Parasitol, 160, 155- 158.
 • Bettiol SS, Obendorf DL, Nowarkowski M, Goldsmid JM (2000): Pathology of experimental toxoplasmosis in eastern barred bandicoots in Tasmania. J Wildlife Dis, 36, 141-144.
 • Boorman GA, Kollias GV, Taylor RF (1977): An outbreak of toxoplasmosis in wallaroos (Macropus robustus) in a California Zoo. J Wildlife Dis, 13, 64-68.
 • Canfield PJ, Hartley WJ, Dubey JP (1990): Lesions of Toxoplasmosis in Australian Marsupials. J. Comp. Path, 103, 159-167.
 • Dubey JP, Beattie CP (1988): Toxoplasmosis of Animals and Man. CRC Press, Florida.
 • Dubey JP, Ott-Joslın J, Torgerson RW, Topper MJ, Sundberg JP (1988): Toxoplasmosis in Black-faced Kangaroos (Macropus fuliginosus melanops). Vet Parasitol, 30, 97-105.
 • Dubey JP, Hartley WJ (1992): Steatitis in a red kangaroo (Macropus rufus) associated with a coccidia-like protozoon. J Vet Diagn Invest, 4, 93-96.
 • Hartley MP (2006): Toxoplasma gondii infection in two common wombats (Vombatus ursinus). Aust Vet J, 84, 107-109.
 • Hazıroğlu R, Altınsaat MS, Atasever A, Akın G (1988): Kedilerde fatal toksoplazmozis. AÜ Vet Fak Derg, 35(2-3), 330-340.
 • Hazıroğlu R, Gülbahar MY, Altıntaş K (1994): Demonstration of toxoplasma gondii antigen in naturally- infected cats using immunoperxidase technique. Isr J Vet Med, 49(1), 28-30.
 • Hazıroğlu R, Altıntaş K, Atasever A, Gülbahar MY, Kul O, Tunca R (2003): Pathological and immunohistochemical studies in rabbits experimentally infected with Toxoplasma gondii. Turk J Vet Anim Sci, 27, 285-293.
 • Hazıroğlu R, Milli Ü (2000): Veteriner Patoloji, I Cilt, 1. Baskı, Medipres Yayıncılık, Ankara.
 • Hökelek M, Kul O, Altıntaş K, Hazıroğlu R (2002): Deneysel toxoplasmosiste patolojik bulgular. T Parazitol Derg, 26(1), 17-19.
 • Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N (2007): Pathology of domestic animals. Fifth edition, Vol 2, Elsevier Saunders, China.
 • Luna LG (1968): Manual of Histologic Metods of the Armed Forcs Institute of Pathology. Third ed., McGraw- Hill, NewYork.
 • Miller MA, Ehlers K, Dubey JP, Van Steenbergh K (1992): Outbreak of toxoplasmosis in wallabies on exotic animal farm. J Vet Diagn Invest, 4, 480-483.
 • Reddaclıff GL, Hartley WJ, Dubey JP, Cooper DW (1993): Pathology of experimentally-induced, acute toxoplasmosis in macropods. Aust Vet J, 70, 4-6.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA79SB57MK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yonca Betil Kabak

Tolga Güvenç

Oğuz Kul

Ahmet Deniz

M. Yavuz Gülbahar

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011Cilt: 58 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Kabak, Y. B., Güvenç, T., Kul, O., Deniz, A., vd. (2011). Systemic toxoplasmosis in a kangaroo (Macropus sp.). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 58(3), 209-212. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002476
AMA Kabak YB, Güvenç T, Kul O, Deniz A, Gülbahar MY. Systemic toxoplasmosis in a kangaroo (Macropus sp.). Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2011;58(3):209-212. doi:10.1501/Vetfak_0000002476
Chicago Kabak, Yonca Betil, Tolga Güvenç, Oğuz Kul, Ahmet Deniz, ve M. Yavuz Gülbahar. “Systemic Toxoplasmosis in a Kangaroo (Macropus sp.)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 58, sy. 3 (Eylül 2011): 209-12. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002476.
EndNote Kabak YB, Güvenç T, Kul O, Deniz A, Gülbahar MY (01 Eylül 2011) Systemic toxoplasmosis in a kangaroo (Macropus sp.). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 58 3 209–212.
IEEE Y. B. Kabak, T. Güvenç, O. Kul, A. Deniz, ve M. Y. Gülbahar, “Systemic toxoplasmosis in a kangaroo (Macropus sp.)”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 58, sy. 3, ss. 209–212, 2011, doi: 10.1501/Vetfak_0000002476.
ISNAD Kabak, Yonca Betil vd. “Systemic Toxoplasmosis in a Kangaroo (Macropus sp.)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 58/3 (Eylül 2011), 209-212. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002476.
JAMA Kabak YB, Güvenç T, Kul O, Deniz A, Gülbahar MY. Systemic toxoplasmosis in a kangaroo (Macropus sp.). Ankara Univ Vet Fak Derg. 2011;58:209–212.
MLA Kabak, Yonca Betil vd. “Systemic Toxoplasmosis in a Kangaroo (Macropus sp.)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 58, sy. 3, 2011, ss. 209-12, doi:10.1501/Vetfak_0000002476.
Vancouver Kabak YB, Güvenç T, Kul O, Deniz A, Gülbahar MY. Systemic toxoplasmosis in a kangaroo (Macropus sp.). Ankara Univ Vet Fak Derg. 2011;58(3):209-12.