Editöre Mektup
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Body weight and measurements of Akbas dogs in its nature work condition

Yıl 2011, Cilt: 58 Sayı: 3, 213 - 215, 01.09.2011
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002477

Öz

This study was carried out to determine body weight, some body and head measurements in different age and sex groups of Akbas dogs. The least squares means of body weights were found to be 41.66, 40.44 and 44.00 for Eskisehir, Sivrihisar and Golbasi regions; 40.05, 40.88, 43.20 and 43.06 for 1, 2, 3, 4 years of age and 43.78, 39.77 kg for male and female dogs respectively. Least squares means of wither heights were determined as 64.61, 64.20 and 64.46cm for regions, 63.37, 64.63, 64.74 and 64.75 cm for age groups; 66.36 and 62.30 cm for male and female groups respectively. These data were 64.47, 66.34, 67.38; 63.50, 67.44, 66.31, 66.84; 67.19, 64.98 cm for body lengths; 26.00, 26.34, 28.01, 24.93, 27.14, 27.94, 26.96; 27.34, 26.26cm for chest depths; 20.43, 20.41, 21.04; 18.85, 20.68, 21.86, 20.85; 20.89, 20.36 cm for chest widths; 82.63, 80.17, 82.66; 78.37, 81.86, 83.82, 83.67; 82.62, 80.41cm for hearth girths; 12.99, 13.25, 14.02; 13.37, 13.31, 13.56, 13.50; 13.91, 12.92 cm for front cannon bone circumference and 12.14, 12.26, 12,69; 12.20, 12.47, 12.54, 12,27; 12.72, 12.00 cm for hind cannon bone circumference respectively. The least squares means were 27.77, 27.36, 31.01; 27.77, 29.20, 28.78, 29.10; 29.43, 28.02 cm for head length; 10.74, 11.49, 14.17; 11.90, 12.98, 11.84, 12.02; 11.96, 12.45cm for muzzle length; 16.31, 15.82, 16.44; 15.07, 16.33, 16.54, 16.62; 16.71; 15,62cm for ears interval and 5.76, 5.64, 7.03; 6.08, 6.30, 6.15, 6.08; 6.26, 6.05cm for eyes interval respectively. The effects of region and sex on body weight, some body and head measurements were found statistically significant. In conclusion a small variation in body and head measurement was observed among regions. This circumferences put out the importance of protect and proliferation of this genetic sours in its nature regions Sivrihisar. The profile of this dog was found to be square that make it different with Kangals. On the contrary with the classic knowledge’s only one Akbas dogs with the long coat was observed in this research that coming out the importance of put it under protection urgently

Kaynakça

 • Anonim (1993) Statistical Package in Social Sciences for Windows, Statistical Innovations Inc., Chicago. USA.
 • Atasoy F, Kanlı O (2005) Türk Çoban Köpeği Kangal. İkinci Baskı, ISBN 975-7774-57-X, Medisan yayın serisi No: 60, Ankara.
 • Erdoğan M, Özbeyaz C, Tepeli C, Uğuz C, Akbulut MD (2007) Türkiye’deki yerli Köpek ırklarının genetik yapılarının, morfolojik özelliklerinin ve ırklar arasındaki genetik uzaklıkların belirlenmesi. (Proje sonuç raporu) (Proje no 103 V 024).
 • Kartay D (2008) Türk Çoban Köpeği Akbaş, İlya İzmir Basım Yayın Ltd. Şti. İzmir.
 • King JOL(1978) An Introduction to Animal, Blackwell Scientific Publications, London.
 • Nelson, DD (1996) A General Classification of The Native Dogs of Turkey, Uluslararası Türk Çoban Köpeği Sempozyumu, Konya, pp: 19-94.
 • Nelson, J (2000) Akbash Dogs: A Breed Apart, Erişim:[http://flockguard.org/akbash.htm],
 • Spira R H (1991) Canine Terminology, Howell Book House Inc., Newyourk, USA.
 • Tepeli C, Çetin O (2003) Kangal ve Akbaş Irkı Türk Çoban Köpeklerinde Baş Ölçüleri Üzerine Bir Araştırma, 1. Uluslar arası Kangal Köpeği Sempozyumu. Kangal, Sivas, Türkiye.

Kısa Bilimsel Çalışma / Short Communication: Halk elinde yetiştirilen Akbaş köpeklerinde canlı ağırlık ve vücut ölçüleri

Yıl 2011, Cilt: 58 Sayı: 3, 213 - 215, 01.09.2011
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002477

Öz

Bu araştırma, farklı yaş ve cinsiyet gruplarındaki damızlık Akbaş köpeklerinde canlı ağırlık, bazı vücut ve baş ölçülerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Eskişehir Sivrihisar ve Gölbaşı bölgelerinde toplam 93 damızlık köpek üzerinde yürütülmüştür. Canlı ağırlık en küçük kareler ortalamaları, sırasıyla Eskişehir, Sivrihisar ve Gölbaşı bölgelerinde 41.66, 40.44 ve 44.00; 1, 2, 3 ve 4 yaş gruplarında 40.05, 40.88, 43.20 ve 43.06; erkek ve dişilerde 43.78 ve 39.77 kg olarak bulunmuştur. Bölgelere göre ortalamalar sırasıyla cidago yüksekliği için 64.61, 64.20 ve 64.46; yaş gruplarında 63.37, 64.63, 64.74 ve 64.75; erkek ve dişilerde 66.36 ve 62.30 cm; aynı sırayla vücut uzunluğu için 64.47, 66.34, 67.38; 63.50, 67.44, 66.31, 66.84; 67.19, 64.98; göğüs derinliği için 26.00, 26.34, 28.01; 24.93, 27.14, 27.94, 26.96; 27.34, 26.26; göğüs genişliği için 20.43, 20.41, 21.04; 18.85, 20.68, 21.86, 20.85; 20.89, 20.36; göğüs çevresi için 82.63, 80.17, 82.66; 78.37, 81.86, 83.82, 83.67; 82.62, 80.41; ön incik çevresi için 12.99, 13.25, 14.02; 13.37, 13.31, 13.56, 13.50; 13.91, 12.92 cm; arka incik çevresi için 12.14, 12.26, 12.69; 12.20, 12.47, 12.54, 12.27; 12.72, 12.00 cm olarak bulunmuştur. Baş ölçülerinden baş uzunluğu ortalamaları sırasıyla 27.77, 27.36, 31.01; 27.77, 29.20, 28.78, 29.10; 29.43, 28.02; yüz uzunluğu, 10.74, 11.49, 14.17; 11.90, 12.98, 11.84, 12.02; 11.96, 12.45; kulaklar arası mesafe, 16.31, 15.82, 16.44; 15.07, 16.33, 16.54, 16.62; 16.71, 15.62 gözler arası mesafe ortalamaları ise 5.76, 5.64, 7.03; 6.08, 6.30, 6.15. 6.08; 6.26, 6.05 cm olarak bulunmuştur. İncelenen özellikler üzerine bölge ve cinsiyetin etkisi değişik düzeylerde önemli bulunmuştur. Sonuç olarak, vücut ve baş ölçülerinde bölgeler arasında az da olsa farklılıkların bulunması, ırkın kendi yaşam alanı olan Sivrihisar bölgesinde koruma altına alınması daha uygun olacağı söylenebilir. Akbaş ırkı köpeklerin vücut yapısının yandan bakıldığında kare şekline yakın olması bu özelliğin Akbaşları kangal ırkından ayıran önemli bir fenotipik özellik olduğu bu araştırma ile belirlenmiştir. Öte yandan uzun tüylü Akbaş köpek tipinin yok denecek kadar azaldığı ve dolayısıyla koruma altına alınması gerektiği de bu araştırma ile tespit edilmiştir

Kaynakça

 • Anonim (1993) Statistical Package in Social Sciences for Windows, Statistical Innovations Inc., Chicago. USA.
 • Atasoy F, Kanlı O (2005) Türk Çoban Köpeği Kangal. İkinci Baskı, ISBN 975-7774-57-X, Medisan yayın serisi No: 60, Ankara.
 • Erdoğan M, Özbeyaz C, Tepeli C, Uğuz C, Akbulut MD (2007) Türkiye’deki yerli Köpek ırklarının genetik yapılarının, morfolojik özelliklerinin ve ırklar arasındaki genetik uzaklıkların belirlenmesi. (Proje sonuç raporu) (Proje no 103 V 024).
 • Kartay D (2008) Türk Çoban Köpeği Akbaş, İlya İzmir Basım Yayın Ltd. Şti. İzmir.
 • King JOL(1978) An Introduction to Animal, Blackwell Scientific Publications, London.
 • Nelson, DD (1996) A General Classification of The Native Dogs of Turkey, Uluslararası Türk Çoban Köpeği Sempozyumu, Konya, pp: 19-94.
 • Nelson, J (2000) Akbash Dogs: A Breed Apart, Erişim:[http://flockguard.org/akbash.htm],
 • Spira R H (1991) Canine Terminology, Howell Book House Inc., Newyourk, USA.
 • Tepeli C, Çetin O (2003) Kangal ve Akbaş Irkı Türk Çoban Köpeklerinde Baş Ölçüleri Üzerine Bir Araştırma, 1. Uluslar arası Kangal Köpeği Sempozyumu. Kangal, Sivas, Türkiye.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA28EK93RZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fatih ATASOY
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Ankara


Mustafa UĞURLU
Ondokuzmayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Samsun


Bora ÖZARSLAN
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Ankara


Akın YAKAN
Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Hatay

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011Cilt: 58 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd555923, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {58}, number = {3}, pages = {213 - 215}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000002477}, title = {Body weight and measurements of Akbas dogs in its nature work condition}, key = {cite}, author = {Atasoy, Fatih and Uğurlu, Mustafa and Özarslan, Bora and Yakan, Akın} }
APA Atasoy, F. , Uğurlu, M. , Özarslan, B. & Yakan, A. (2011). Body weight and measurements of Akbas dogs in its nature work condition . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 58 (3) , 213-215 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000002477
MLA Atasoy, F. , Uğurlu, M. , Özarslan, B. , Yakan, A. "Body weight and measurements of Akbas dogs in its nature work condition" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 58 (2011 ): 213-215 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/44730/555923>
Chicago Atasoy, F. , Uğurlu, M. , Özarslan, B. , Yakan, A. "Body weight and measurements of Akbas dogs in its nature work condition". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 58 (2011 ): 213-215
RIS TY - JOUR T1 - Kısa Bilimsel Çalışma / Short Communication: Halk elinde yetiştirilen Akbaş köpeklerinde canlı ağırlık ve vücut ölçüleri AU - FatihAtasoy, MustafaUğurlu, BoraÖzarslan, AkınYakan Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002477 DO - 10.1501/Vetfak_0000002477 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 215 VL - 58 IS - 3 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002477 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002477 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Body weight and measurements of Akbas dogs in its nature work condition %A Fatih Atasoy , Mustafa Uğurlu , Bora Özarslan , Akın Yakan %T Body weight and measurements of Akbas dogs in its nature work condition %D 2011 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 58 %N 3 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000002477 %U 10.1501/Vetfak_0000002477
ISNAD Atasoy, Fatih , Uğurlu, Mustafa , Özarslan, Bora , Yakan, Akın . "Body weight and measurements of Akbas dogs in its nature work condition". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 58 / 3 (Eylül 2011): 213-215 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002477
AMA Atasoy F. , Uğurlu M. , Özarslan B. , Yakan A. Body weight and measurements of Akbas dogs in its nature work condition. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2011; 58(3): 213-215.
Vancouver Atasoy F. , Uğurlu M. , Özarslan B. , Yakan A. Body weight and measurements of Akbas dogs in its nature work condition. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2011; 58(3): 213-215.
IEEE F. Atasoy , M. Uğurlu , B. Özarslan ve A. Yakan , "Body weight and measurements of Akbas dogs in its nature work condition", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 58, sayı. 3, ss. 213-215, Eyl. 2011, doi:10.1501/Vetfak_0000002477