Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The attitudes and views of Firat and Uludag University Faculty of Veterinary Medicine students onthe subject of dog psychology

Yıl 2011, Cilt: 58 Sayı: 2, 85 - 91, 01.06.2011
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002455

Öz

The aim of this study was to determine the attitudes and views of Firat and Uludag University Faculty of Veterinary Medicine students on the subject of dog psychology. For this purpose a survey was applied to 401 students. Statistycal analysis showed that a positive attitude was observed (4>) concerning the care level of dog psychology by 97.3% of participants. Significant differences (p<0.001) were determined among the attitudes of participants on the variables of gender, pet ownership and having a dog as a pet. Among the participants who accepted that dogs have some cognitive features like curiosity, intelligence, reasoning ability and discernment, the proportion of Uludag University students was determined to be higher than that of the Firat University students (p<0.001). Similarly, among the participants who thought that biological and environmental factors like clipping (p<0.01), genetical properties (p<0.01) and seasonal conditions (p<0.05) are effective on the psychology of dogs, the proportion of Uludag University students was determined to be higher than that of the Firat University students. Significant relation was determined between the knowledge level of students related to dogs and the care level of dog psychology

Kaynakça

 • Anonim (2007): Firat Universtiy Faculty of Veterinary Medicine Self-Evaluation Report. EAEVE, Elazığ.
 • Anonim (2007): Hizmet Birimi Faaliyetleri. Erişim tarihi: 04.05.2007 Erişim: http://eski.kkgm.gov.tr/Birimler /hizmet_birimleri_faal.htm.
 • Dodurka T (2000): Köpek Psikolojisi. İkinci Basım. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Eldridge JJ, Gluck JP (1996): Gender differences in attitudes toward animal research. Ethics Behav, 6, 239– 256.
 • Erk N (1966): Veteriner Tarihi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları: 195. Ders Kitabı: 97. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Francione GL (2008): Hayvan Haklarına Giriş. Çocuğunuz mu Köpeğiniz mi? Çev: Renan Akman. Elçin Gen. İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Görgül OS (2003): Veteriner hekim, hayvan sahibi ve evcil hayvanlar arasındaki ilişkiler. Küçük Hayvan Veteriner Hekimliği Dergisi, 1, 7–8.
 • Herzog Jr, Harold A, Betchart NS, Pittman RB (1991): Gender, sex role orientation, and attitudes toward animals. Anthrozoös, 4, 184–191.
 • Levine ED, Mills DS, Houpt KA (2005): Attitudes of veterinary students at one US College toward factors relating to farm animal welfare. JVME, 32, 481–490.
 • Oral HD, Özcan M (2003): Köpeklerde agresyon. Küçük Hayvan Veteriner Hekimliği Dergisi, 1, 20–27.
 • Ozen A, Ozturk R, Yasar A, Armutak A, Basagac T, Ozgur A, Seker I, Yerlikaya H (2004): An attitude of veterinary practitioners towards animal rights in Turkey. Vet Med –Czech, 49, 298–304.
 • Özdamar K (2002): Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. 4. Baskı. Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Özen A, Özen R, Yaşar A, Armutak A, Bayrak S, Gezman A, Şeker İ (2009): Attitudes of Turkish veterinary students and educators towards the moral status of animals and species rating. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 15, 111–118.
 • Paul ES, Serpell JA (1993): Childhood pet keeping and humane attitudes in young adulthood. Animal Welfare, 2, 321–337.
 • Paul ES, Podberscek AL (2000): Veterinary education and students’ attitudes towards animal welfare. Vet Rec, 146, 269–272.
 • Pugnetti G (2005): Köpek Ansiklopedisi (300’den fazla türün eğitilebileceği alanlar ve içgüdüsel özellikleri). Çev: Yavuz Alogan. Arkadaş Yayınevi, Ankara.
 • Tavşancıl E (2002): Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Nobel Yayınları, Ankara. Geliş tarihi: 15.03.2010 / Kabul tarihi: 29.07.2010

Fırat ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin köpek psikolojisi konusundaki tutum ve görüşleri

Yıl 2011, Cilt: 58 Sayı: 2, 85 - 91, 01.06.2011
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002455

Öz

Bu çalışmada, Fırat ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin köpek psikolojisi konusundaki tutum ve görüşlerinin belirlenmesi amaçlandı. Bu amaçla 401 öğrenciye anket uygulandı. Verilerin istatistiksel analizi sonucunda, katılımcıların %97.3’ünün köpek psikolojisini önemseme düzeyleri açısından pozitif tutum sergiledikleri (4>); tutumları arasında ise cinsiyet, pet sahipliği ve evde köpek besleme değişkenleri yönünden anlamlı düzeyde (p<0.001) farklılık olduğu saptandı. Köpeklerde, bilişsel özelliklerden merak dürtüsü, zekâ, akıl yürütme yeteneği ve muhakeme yeteneği olduğunu kabul eden katılımcılar içerisinde Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin oranının Fırat Üniversitesindekilerden yüksek olduğu belirlendi (p<0.001). Benzer şekilde biyolojik ve çevresel faktörlerden tüylerin kesimi (p<0.01), genetik özelikler (p<0.01) ve mevsim şartlarının (p<0.05) köpeklerin psikolojisi üzerine etkili olduğunu düşünen katılımcılar içerisinde, Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin oranının yüksek olduğu belirlendi. Öğrencilerin, köpeklere ilişkin bilgi düzeyi ile köpek psikolojisini önemseme düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptandı

Kaynakça

 • Anonim (2007): Firat Universtiy Faculty of Veterinary Medicine Self-Evaluation Report. EAEVE, Elazığ.
 • Anonim (2007): Hizmet Birimi Faaliyetleri. Erişim tarihi: 04.05.2007 Erişim: http://eski.kkgm.gov.tr/Birimler /hizmet_birimleri_faal.htm.
 • Dodurka T (2000): Köpek Psikolojisi. İkinci Basım. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Eldridge JJ, Gluck JP (1996): Gender differences in attitudes toward animal research. Ethics Behav, 6, 239– 256.
 • Erk N (1966): Veteriner Tarihi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları: 195. Ders Kitabı: 97. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Francione GL (2008): Hayvan Haklarına Giriş. Çocuğunuz mu Köpeğiniz mi? Çev: Renan Akman. Elçin Gen. İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Görgül OS (2003): Veteriner hekim, hayvan sahibi ve evcil hayvanlar arasındaki ilişkiler. Küçük Hayvan Veteriner Hekimliği Dergisi, 1, 7–8.
 • Herzog Jr, Harold A, Betchart NS, Pittman RB (1991): Gender, sex role orientation, and attitudes toward animals. Anthrozoös, 4, 184–191.
 • Levine ED, Mills DS, Houpt KA (2005): Attitudes of veterinary students at one US College toward factors relating to farm animal welfare. JVME, 32, 481–490.
 • Oral HD, Özcan M (2003): Köpeklerde agresyon. Küçük Hayvan Veteriner Hekimliği Dergisi, 1, 20–27.
 • Ozen A, Ozturk R, Yasar A, Armutak A, Basagac T, Ozgur A, Seker I, Yerlikaya H (2004): An attitude of veterinary practitioners towards animal rights in Turkey. Vet Med –Czech, 49, 298–304.
 • Özdamar K (2002): Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. 4. Baskı. Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Özen A, Özen R, Yaşar A, Armutak A, Bayrak S, Gezman A, Şeker İ (2009): Attitudes of Turkish veterinary students and educators towards the moral status of animals and species rating. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 15, 111–118.
 • Paul ES, Serpell JA (1993): Childhood pet keeping and humane attitudes in young adulthood. Animal Welfare, 2, 321–337.
 • Paul ES, Podberscek AL (2000): Veterinary education and students’ attitudes towards animal welfare. Vet Rec, 146, 269–272.
 • Pugnetti G (2005): Köpek Ansiklopedisi (300’den fazla türün eğitilebileceği alanlar ve içgüdüsel özellikleri). Çev: Yavuz Alogan. Arkadaş Yayınevi, Ankara.
 • Tavşancıl E (2002): Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Nobel Yayınları, Ankara. Geliş tarihi: 15.03.2010 / Kabul tarihi: 29.07.2010

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA88UT96TE
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özlem DOĞAN


Türel ÖZKUL


Abdullah ÖZEN

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011Cilt: 58 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd555927, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {58}, number = {2}, pages = {85 - 91}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000002455}, title = {The attitudes and views of Firat and Uludag University Faculty of Veterinary Medicine students onthe subject of dog psychology}, key = {cite}, author = {Doğan, Özlem and Özkul, Türel and Özen, Abdullah} }
APA Doğan, Ö. , Özkul, T. & Özen, A. (2011). The attitudes and views of Firat and Uludag University Faculty of Veterinary Medicine students onthe subject of dog psychology . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 58 (2) , 85-91 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000002455
MLA Doğan, Ö. , Özkul, T. , Özen, A. "The attitudes and views of Firat and Uludag University Faculty of Veterinary Medicine students onthe subject of dog psychology" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 58 (2011 ): 85-91 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/44731/555927>
Chicago Doğan, Ö. , Özkul, T. , Özen, A. "The attitudes and views of Firat and Uludag University Faculty of Veterinary Medicine students onthe subject of dog psychology". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 58 (2011 ): 85-91
RIS TY - JOUR T1 - Fırat ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin köpek psikolojisi konusundaki tutum ve görüşleri AU - ÖzlemDoğan, TürelÖzkul, AbdullahÖzen Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002455 DO - 10.1501/Vetfak_0000002455 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 91 VL - 58 IS - 2 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002455 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002455 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi The attitudes and views of Firat and Uludag University Faculty of Veterinary Medicine students onthe subject of dog psychology %A Özlem Doğan , Türel Özkul , Abdullah Özen %T The attitudes and views of Firat and Uludag University Faculty of Veterinary Medicine students onthe subject of dog psychology %D 2011 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 58 %N 2 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000002455 %U 10.1501/Vetfak_0000002455
ISNAD Doğan, Özlem , Özkul, Türel , Özen, Abdullah . "The attitudes and views of Firat and Uludag University Faculty of Veterinary Medicine students onthe subject of dog psychology". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 58 / 2 (Haziran 2011): 85-91 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002455
AMA Doğan Ö. , Özkul T. , Özen A. The attitudes and views of Firat and Uludag University Faculty of Veterinary Medicine students onthe subject of dog psychology. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2011; 58(2): 85-91.
Vancouver Doğan Ö. , Özkul T. , Özen A. The attitudes and views of Firat and Uludag University Faculty of Veterinary Medicine students onthe subject of dog psychology. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2011; 58(2): 85-91.
IEEE Ö. Doğan , T. Özkul ve A. Özen , "The attitudes and views of Firat and Uludag University Faculty of Veterinary Medicine students onthe subject of dog psychology", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 58, sayı. 2, ss. 85-91, Haz. 2011, doi:10.1501/Vetfak_0000002455