Editöre Mektup
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Sığır serum örneklerinde Brucella antikorlarının belirlenmesinde rose bengal plate test (RBPT), serum aglutinasyon test (SAT), mikroaglutinasyon test (MAT) ve 2-merkaptoetanolmikroagglutinasyon (2-ME-MAT) testlerinin karşılaştırılması

Yıl 2010, Cilt: 57 Sayı: 3, 157 - 160, 01.09.2010
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002368

Öz

Bu çalışmada, özel bir sığırcılık işletmesinden Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na gönderilen toplam 524 serum örneğinin ilk 100 örneğinde Brucella antikorlarının belirlenmesi amacıyla, Rose Bengal Plate Test (RBPT), Serum Aglutinasyon Test (SAT), Mikroaglutinasyon Test (MAT) ve 2-merkaptoetanol-Mikroagglutinasyon (2-ME-MAT) Testi uygulandı. Yapılan ön çalışma sonucunda RBPT ile 3 (% 3), SAT, MAT ve 2-ME-MAT ile 5 (% 5) örnekte pozitiflik saptandı. Son üç test ile elde edilen titreler arasında istatistiksel bir farklılığın olmadığı (p>0.05) belirlendi. Kullanılan sarf malzemesi ve reaktifler açısından ekonomik olması ve değerlendirme süresinin kısa olması nedeniyle örneklerin değerlendirilmesinde MAT testi tercih edildi. MAT testi ile 524 örneğin incelenmesi sonucunda 8 (% 1.5) örnekte pozitiflik saptandı. Sonuç olarak, MAT’ın serolojik teşhis yapan rutin laboratuvarlarında hızlı, kolay, güvenilir ve ekonomik bir test olduğu belirlendi

Kaynakça

 • Alton GG, Jones LM, Angus RD, Verger JM (1988): Techniques for the brucellosis laboratory. INRA Publications, Paris, France.
 • Aydın N, Bisping W, Akay Ö, İzgür M (1987): Türkiye’de sığır brucellosis’inin insidensi ve deneysel olarak farklı aşıların immunojenitelerinin tayini üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 34, 224-236.
 • Baum M, Zamir O, Bergman-Rios R, Katz E, Beider Z, Cohen A, Banai M (1995): Comparative evaluation of microagglutination test and serum agglutination test as supplementary diagnostic methods for Brucellosis. J Clin Microbiol, 33, 2166-2170.
 • Brown SL, Klein GC, McKinney FT, Jones WL (1981): Safranin O-stained antigen microagglutination test for detection of brucella antibodies. J Clin Microbiol, 13, 398- 400.
 • Deutsch HF, Morton JI (1957): Dissociation of human serum macroglobulins. Science, 125, 600-601.
 • Garin-Bastuji B, Hummel N, Gerbier G, Cau S, Pouillot R, Da Costa M, Fontaine JJ (1999). Non specific serological reactions in the diagnosis of bovine brucellosis: experimental oral infection of cattle with repeated doses of Yersinia enterocolitica O:9. Vet Microbiol, 66, 223-233.
 • İlhan Z, Keskin O, Sareyyüpoğlu B, Kökçü L, Akan M (1999): Bir sığırcılık işletmesinde Brucella abortus epidemisi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 46, 257-262.
 • İzgür M, Akay Ö, Arda M, Erdeğer J (1992): Sığır brucellosis’inin teşhisinde EDTA ve 56°C’de aglutinasyon testlerinin kullanılması. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 39, 191-200.
 • Klein GC, Behan KA (1981): Determination of brucella immunglobulin G agglutinating antibody titer with dithiothreitol. J Clin Microbiol, 14, 24-25.
 • Moyer NP, Evins GM, Pigott NE, Hudson JD, Farshy CE, Feeley JC, Hausler WJ (1987): Comparison of serologic screening tests for brucellosis. J Clin Microbiol, 25, 1969-1972.
 • Nielsen K (2002): Diagnosis of brucellosis by serology. Vet Microbiol, 90, 447-459.
 • Öngör H, Muz A, Çetinkaya B (2001): Comparison of ELISA with other serological tests in the diagnosis of ovine brucellosis. Turk J Vet Anim Sci, 25, 21-26.
 • Polt SS, Schaefer J (1982): A microagglutination test for human Brucella canis antibodies. Am J Clin Pathol, 77, 740-744.
 • Renner ED (1979): Brucellosis. Clin Microbiol Newsl, 1, 1-4.

Investigation of Brucella antibodies in bovine sera by rose bengal plate test (RBPT), serum agglutination test (SAT), microagglutination test (MAT) and 2-mercaptoethanol-microagglutination (2-ME-MAT) test

Yıl 2010, Cilt: 57 Sayı: 3, 157 - 160, 01.09.2010
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002368

Öz

In this study, for the investigation of Brucella antibodies a total number of 524 serum samples were sent to the Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ankara University. For the determination of most appropriate test for the investigation, first 100 samples were investigated by rose bengal plate test (RBPT), serum agglutination test (SAT), microagglutination test (MAT) and 2-mercaptoethanol-microagglutination test (2-ME-MAT). Following this pre-investigation study, 3 (3%) and 5 (5%) samples were found to be positive with RBPT and SAT, MAT, 2-ME-MAT (same results were achieved with each of the three tests) tests, respectively. No statistically significant difference was observed amongst the later three tests (p>0.05). Because it has a short evaluation time and since it was found to be economical concerning the used expenditure and reagents, MAT was preferred as the most appropriate test for the serological investigation. Following MAT tests of 524 serum samples 8 (1.5%) samples were found to be positive concerning Brucella antibodies. As a conclusion, MAT was determined to be a fast, reliable and an economic test, which can be easily used in routine diagnostic laboratories for serological diagnosis

Kaynakça

 • Alton GG, Jones LM, Angus RD, Verger JM (1988): Techniques for the brucellosis laboratory. INRA Publications, Paris, France.
 • Aydın N, Bisping W, Akay Ö, İzgür M (1987): Türkiye’de sığır brucellosis’inin insidensi ve deneysel olarak farklı aşıların immunojenitelerinin tayini üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 34, 224-236.
 • Baum M, Zamir O, Bergman-Rios R, Katz E, Beider Z, Cohen A, Banai M (1995): Comparative evaluation of microagglutination test and serum agglutination test as supplementary diagnostic methods for Brucellosis. J Clin Microbiol, 33, 2166-2170.
 • Brown SL, Klein GC, McKinney FT, Jones WL (1981): Safranin O-stained antigen microagglutination test for detection of brucella antibodies. J Clin Microbiol, 13, 398- 400.
 • Deutsch HF, Morton JI (1957): Dissociation of human serum macroglobulins. Science, 125, 600-601.
 • Garin-Bastuji B, Hummel N, Gerbier G, Cau S, Pouillot R, Da Costa M, Fontaine JJ (1999). Non specific serological reactions in the diagnosis of bovine brucellosis: experimental oral infection of cattle with repeated doses of Yersinia enterocolitica O:9. Vet Microbiol, 66, 223-233.
 • İlhan Z, Keskin O, Sareyyüpoğlu B, Kökçü L, Akan M (1999): Bir sığırcılık işletmesinde Brucella abortus epidemisi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 46, 257-262.
 • İzgür M, Akay Ö, Arda M, Erdeğer J (1992): Sığır brucellosis’inin teşhisinde EDTA ve 56°C’de aglutinasyon testlerinin kullanılması. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 39, 191-200.
 • Klein GC, Behan KA (1981): Determination of brucella immunglobulin G agglutinating antibody titer with dithiothreitol. J Clin Microbiol, 14, 24-25.
 • Moyer NP, Evins GM, Pigott NE, Hudson JD, Farshy CE, Feeley JC, Hausler WJ (1987): Comparison of serologic screening tests for brucellosis. J Clin Microbiol, 25, 1969-1972.
 • Nielsen K (2002): Diagnosis of brucellosis by serology. Vet Microbiol, 90, 447-459.
 • Öngör H, Muz A, Çetinkaya B (2001): Comparison of ELISA with other serological tests in the diagnosis of ovine brucellosis. Turk J Vet Anim Sci, 25, 21-26.
 • Polt SS, Schaefer J (1982): A microagglutination test for human Brucella canis antibodies. Am J Clin Pathol, 77, 740-744.
 • Renner ED (1979): Brucellosis. Clin Microbiol Newsl, 1, 1-4.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA55SR59ZR
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Barış SAREYYÜPOĞLU


Zafer CANTEKİN


H. Kaan MÜŞTAK

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010Cilt: 57 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd556020, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {57}, number = {3}, pages = {157 - 160}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000002368}, title = {Investigation of Brucella antibodies in bovine sera by rose bengal plate test (RBPT), serum agglutination test (SAT), microagglutination test (MAT) and 2-mercaptoethanol-microagglutination (2-ME-MAT) test}, key = {cite}, author = {Sareyyüpoğlu, Barış and Cantekin, Zafer and Müştak, H. Kaan} }
APA Sareyyüpoğlu, B. , Cantekin, Z. & Müştak, H. K. (2010). Investigation of Brucella antibodies in bovine sera by rose bengal plate test (RBPT), serum agglutination test (SAT), microagglutination test (MAT) and 2-mercaptoethanol-microagglutination (2-ME-MAT) test . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 57 (3) , 157-160 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000002368
MLA Sareyyüpoğlu, B. , Cantekin, Z. , Müştak, H. K. "Investigation of Brucella antibodies in bovine sera by rose bengal plate test (RBPT), serum agglutination test (SAT), microagglutination test (MAT) and 2-mercaptoethanol-microagglutination (2-ME-MAT) test" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57 (2010 ): 157-160 <https://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/44739/556020>
Chicago Sareyyüpoğlu, B. , Cantekin, Z. , Müştak, H. K. "Investigation of Brucella antibodies in bovine sera by rose bengal plate test (RBPT), serum agglutination test (SAT), microagglutination test (MAT) and 2-mercaptoethanol-microagglutination (2-ME-MAT) test". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57 (2010 ): 157-160
RIS TY - JOUR T1 - Sığır serum örneklerinde Brucella antikorlarının belirlenmesinde rose bengal plate test (RBPT), serum aglutinasyon test (SAT), mikroaglutinasyon test (MAT) ve 2-merkaptoetanolmikroagglutinasyon (2-ME-MAT) testlerinin karşılaştırılması AU - BarışSareyyüpoğlu, ZaferCantekin, H. KaanMüştak Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002368 DO - 10.1501/Vetfak_0000002368 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 160 VL - 57 IS - 3 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002368 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002368 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Investigation of Brucella antibodies in bovine sera by rose bengal plate test (RBPT), serum agglutination test (SAT), microagglutination test (MAT) and 2-mercaptoethanol-microagglutination (2-ME-MAT) test %A Barış Sareyyüpoğlu , Zafer Cantekin , H. Kaan Müştak %T Investigation of Brucella antibodies in bovine sera by rose bengal plate test (RBPT), serum agglutination test (SAT), microagglutination test (MAT) and 2-mercaptoethanol-microagglutination (2-ME-MAT) test %D 2010 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 57 %N 3 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000002368 %U 10.1501/Vetfak_0000002368
ISNAD Sareyyüpoğlu, Barış , Cantekin, Zafer , Müştak, H. Kaan . "Investigation of Brucella antibodies in bovine sera by rose bengal plate test (RBPT), serum agglutination test (SAT), microagglutination test (MAT) and 2-mercaptoethanol-microagglutination (2-ME-MAT) test". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57 / 3 (Eylül 2010): 157-160 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002368
AMA Sareyyüpoğlu B. , Cantekin Z. , Müştak H. K. Investigation of Brucella antibodies in bovine sera by rose bengal plate test (RBPT), serum agglutination test (SAT), microagglutination test (MAT) and 2-mercaptoethanol-microagglutination (2-ME-MAT) test. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2010; 57(3): 157-160.
Vancouver Sareyyüpoğlu B. , Cantekin Z. , Müştak H. K. Investigation of Brucella antibodies in bovine sera by rose bengal plate test (RBPT), serum agglutination test (SAT), microagglutination test (MAT) and 2-mercaptoethanol-microagglutination (2-ME-MAT) test. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2010; 57(3): 157-160.
IEEE B. Sareyyüpoğlu , Z. Cantekin ve H. K. Müştak , "Investigation of Brucella antibodies in bovine sera by rose bengal plate test (RBPT), serum agglutination test (SAT), microagglutination test (MAT) and 2-mercaptoethanol-microagglutination (2-ME-MAT) test", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 57, sayı. 3, ss. 157-160, Eyl. 2010, doi:10.1501/Vetfak_0000002368