Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Ankara İli’ndeki kafes kuşlarında Salmonella türlerinin izolasyonu

Yıl 2010, Cilt: 57 Sayı: 3, 201 - 203, 01.09.2010
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002376

Öz

Bu çalışmada, Ankara İli’nde yer alan çeşitli kuşhanelerden toplanan 271 kafes kuşu dışkı örneğinin Salmonella varlığı yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. Toplanan dışkı örneklerine Salmonella izolasyonu amacıyla klasik kültür yöntemi uygulanmıştır. İzolatlar, cins düzeyinde Salmonella Polyvalan “O” Antiserumu ile identifiye edilmiştir ve Salmonella Grup Spesifik antiserumlar ile bu izolatların B serogrubunda yeraldıkları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, kuş türleri arasında 182 kanarya dışkı örneğinden 1’i (%1) , 20 Hint bülbülü dışkı örneğinden 1’i (%5) ve 5 yabani saka dışkı örneğinden 1’i (%20) Salmonella yönünden pozitif bulunmuştur. Kafes kuşlarından Salmonella izolasyonu; kuş, yetiştirici ve çevre sağlığı açısından risk teşkil etmektedir. Olası bir Salmonella salgınının önüne geçilmesi için, hijyen ve korunma ile ilgili kuralların titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir

Kaynakça

 • Arda M (2000): Temel Mikrobiyoloji. 2. Baskı. Medisan Yayınevi, Ankara.
 • Arda M, Esendal ÖM, Akay Ö, Keskin O, İzgür M (1995): Tavuk Salmonellosis’inin teşhisinde propylene glycol’lü yeni bir besiyerinin kullanılması. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 42, 91-96.
 • Aydın N, Başkaya H, Minbay A. (1978): Yabani güvercinlerin Salmonella Gallinarum portörlüğü üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 25, 554-567.
 • Bisping W, Amtsberg G (1988): Colour Atlas for the Diagnosis of Bacterial Pathogens in Animals. Paul Parey Scientific Publishers, Berlin and Hamburg.
 • Brenner FW, Villar RG, Angulo FJ, Tauxe R, Swaminathan B (2000): Salmonella nomenclature. J Clin Microbiol, 38, 2465-2467.
 • Craven SE, Stern NJ, Line E, Bailey JS, Cox NA, Fedorka-Cray P (2000): Determination of the incidence of Salmonella spp., Campylobacter jejuni and Clostridium perfringens in wild birds near broiler chicken houses by sampling Intestinal droppings. Avian Dis, 44, 715-720.
 • Dorrestein GM, Buitelaar MN, Hage Van Der MH, Zwart P (1985): Evaluation of a bacteriological and mycological examination of psittacine birds. Avian Dis, 29, 951-962.
 • Fricker CR (1987): The isolation of Salmonellas and Campylobacters. J Appl Bacteriol, 63, 99 -116.
 • Friend M (1999): Salmonellosis. 99-109 In: F Milton, JC Franson (Eds): Field Manual of Wildlife Diseases: General Field Procedures and Diseases of Birds. US Geological Service, Washington DC.
 • Hernandez J, Bonnedahl J, Waldenström J, Palmgren H, Olsen B (2003): Salmonella in birds migrating through Sweden. Emerg Inf Dis 9, 753- 755.
 • Hooijmeijer J, and Dorrestein GM (1997) Pigeons and Doves, Chapter 50 In: Avian Medicine and Surgery, RB Altman, SL Clubb, Dorrestein GM and Quesenberry K (eds). WB Saunders, Philadelphia etc. pp 886-909.
 • Hudson, CR, Quıst C, Lee MD, Keyes K, Dodson SV, Morales C, Sanches S, White DG, Maurer JJ (2000) : Genetic relatedness of Salmonella isolates from nondomestic birds in Southeastern United States. J Clin Microbiol. 38, 1860 -1865.
 • İzgür M (2002): Salmonella İnfeksiyonları. 41-53. In: M. İzgür, M. Akan (Eds), Kanatlı Hayvan Hastalıkları, Medisan Yayınevi, Ankara.
 • Kapperud G, Rosef O (1983): Avian wildlife reservoir of Campylobacter fetus subsp. jejuni, Yersinia spp., and Salmonella spp. In Norway. Appl Environ Microbiol, 45, 375-380.
 • Krieg NR, Holt JG (1984): Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology Volume I. Williams and Wilkins, Baltimore, USA.
 • Petrak ML (1969): Diseases of Cage and Aviary Birds. Lea & Febiger, Philadelphia.
 • Quinn PJ, Markey BK, Carter ME, Donnelly WJC, Leonard FC, Maghire D (2002): Veterinary Microbiology and Microbial Disease. Blackwell Publishing Professional, Iowa.
 • Yardımcı H (2002): Kafes Kuşlarının Hastalıkları. 371- 386. In: M. İzgür, M. Akan (Eds), Kanatlı Hayvan Hastalıkları, Medisan Yayınevi, Ankara.

Isolation of Salmonella spp. in cage birds in Ankara

Yıl 2010, Cilt: 57 Sayı: 3, 201 - 203, 01.09.2010
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002376

Öz

In this study; 271 of cage birds fecal samples, collected from several aviaries in city of Ankara, were aimed to analysis for presence of Salmonella. The classical culture method was applicated for isolation of Salmonella from the fecal samples collected. The isolates were identified in level of species by Salmonella Polyvalan “O” Antiserum and these isolates, belong to B serogroup, were detected by Salmonella Group Specific antisera. In final of the study, 1 of 182 canary feces samples (1%), 1 of 20 Indian nightingale feces samples (5%) and 1 of 5 wild finch feces samples (20%) were found positive for Salmonella. Isolation of Salmonella spp. from cage birds compose the risk for bird, breeder and environmental health. To prevent from a probably outbreak of Salmonellosis, hygiene and protection rules must be carefully taken

Kaynakça

 • Arda M (2000): Temel Mikrobiyoloji. 2. Baskı. Medisan Yayınevi, Ankara.
 • Arda M, Esendal ÖM, Akay Ö, Keskin O, İzgür M (1995): Tavuk Salmonellosis’inin teşhisinde propylene glycol’lü yeni bir besiyerinin kullanılması. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 42, 91-96.
 • Aydın N, Başkaya H, Minbay A. (1978): Yabani güvercinlerin Salmonella Gallinarum portörlüğü üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 25, 554-567.
 • Bisping W, Amtsberg G (1988): Colour Atlas for the Diagnosis of Bacterial Pathogens in Animals. Paul Parey Scientific Publishers, Berlin and Hamburg.
 • Brenner FW, Villar RG, Angulo FJ, Tauxe R, Swaminathan B (2000): Salmonella nomenclature. J Clin Microbiol, 38, 2465-2467.
 • Craven SE, Stern NJ, Line E, Bailey JS, Cox NA, Fedorka-Cray P (2000): Determination of the incidence of Salmonella spp., Campylobacter jejuni and Clostridium perfringens in wild birds near broiler chicken houses by sampling Intestinal droppings. Avian Dis, 44, 715-720.
 • Dorrestein GM, Buitelaar MN, Hage Van Der MH, Zwart P (1985): Evaluation of a bacteriological and mycological examination of psittacine birds. Avian Dis, 29, 951-962.
 • Fricker CR (1987): The isolation of Salmonellas and Campylobacters. J Appl Bacteriol, 63, 99 -116.
 • Friend M (1999): Salmonellosis. 99-109 In: F Milton, JC Franson (Eds): Field Manual of Wildlife Diseases: General Field Procedures and Diseases of Birds. US Geological Service, Washington DC.
 • Hernandez J, Bonnedahl J, Waldenström J, Palmgren H, Olsen B (2003): Salmonella in birds migrating through Sweden. Emerg Inf Dis 9, 753- 755.
 • Hooijmeijer J, and Dorrestein GM (1997) Pigeons and Doves, Chapter 50 In: Avian Medicine and Surgery, RB Altman, SL Clubb, Dorrestein GM and Quesenberry K (eds). WB Saunders, Philadelphia etc. pp 886-909.
 • Hudson, CR, Quıst C, Lee MD, Keyes K, Dodson SV, Morales C, Sanches S, White DG, Maurer JJ (2000) : Genetic relatedness of Salmonella isolates from nondomestic birds in Southeastern United States. J Clin Microbiol. 38, 1860 -1865.
 • İzgür M (2002): Salmonella İnfeksiyonları. 41-53. In: M. İzgür, M. Akan (Eds), Kanatlı Hayvan Hastalıkları, Medisan Yayınevi, Ankara.
 • Kapperud G, Rosef O (1983): Avian wildlife reservoir of Campylobacter fetus subsp. jejuni, Yersinia spp., and Salmonella spp. In Norway. Appl Environ Microbiol, 45, 375-380.
 • Krieg NR, Holt JG (1984): Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology Volume I. Williams and Wilkins, Baltimore, USA.
 • Petrak ML (1969): Diseases of Cage and Aviary Birds. Lea & Febiger, Philadelphia.
 • Quinn PJ, Markey BK, Carter ME, Donnelly WJC, Leonard FC, Maghire D (2002): Veterinary Microbiology and Microbial Disease. Blackwell Publishing Professional, Iowa.
 • Yardımcı H (2002): Kafes Kuşlarının Hastalıkları. 371- 386. In: M. İzgür, M. Akan (Eds), Kanatlı Hayvan Hastalıkları, Medisan Yayınevi, Ankara.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA38JJ62BA
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ok Ayla (çelik)

Hakan Yardımcı

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010Cilt: 57 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA (çelik), O. A., & Yardımcı, H. (2010). Ankara İli’ndeki kafes kuşlarında Salmonella türlerinin izolasyonu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 57(3), 201-203. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002376
AMA (çelik) OA, Yardımcı H. Ankara İli’ndeki kafes kuşlarında Salmonella türlerinin izolasyonu. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2010;57(3):201-203. doi:10.1501/Vetfak_0000002376
Chicago (çelik), Ok Ayla, ve Hakan Yardımcı. “Ankara İli’ndeki Kafes kuşlarında Salmonella türlerinin Izolasyonu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57, sy. 3 (Eylül 2010): 201-3. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002376.
EndNote (çelik) OA, Yardımcı H (01 Eylül 2010) Ankara İli’ndeki kafes kuşlarında Salmonella türlerinin izolasyonu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57 3 201–203.
IEEE O. A. (çelik) ve H. Yardımcı, “Ankara İli’ndeki kafes kuşlarında Salmonella türlerinin izolasyonu”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 57, sy. 3, ss. 201–203, 2010, doi: 10.1501/Vetfak_0000002376.
ISNAD (çelik), Ok Ayla - Yardımcı, Hakan. “Ankara İli’ndeki Kafes kuşlarında Salmonella türlerinin Izolasyonu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57/3 (Eylül 2010), 201-203. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002376.
JAMA (çelik) OA, Yardımcı H. Ankara İli’ndeki kafes kuşlarında Salmonella türlerinin izolasyonu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2010;57:201–203.
MLA (çelik), Ok Ayla ve Hakan Yardımcı. “Ankara İli’ndeki Kafes kuşlarında Salmonella türlerinin Izolasyonu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 57, sy. 3, 2010, ss. 201-3, doi:10.1501/Vetfak_0000002376.
Vancouver (çelik) OA, Yardımcı H. Ankara İli’ndeki kafes kuşlarında Salmonella türlerinin izolasyonu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2010;57(3):201-3.