Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Spalax leucodon Nordmann türü kör farelerde coccidian (Eimeridae) parazitler

Yıl 2010, Cilt: 57 Sayı: 3, 209 - 212, 01.09.2010
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002378

Öz

Bu çalışma, Ankara’nın Eryaman yöresinden yakalanan 23 Spalax leucodon türü kör farede coccidian oocystlerinin tespiti amacıyla yapılmıştır. Muayene edilen 23 kör farenin tamamı (%100) 2-8 türle, 10 farklı Eimeria ve 1 İsospora oocysti ile enfekte bulunmuştur. Kör farelerden elde edilen dışkı örneklerinde %78.2 Eimeria elliptica, %73.9 E.maralikiensis, %65.2 E.spalacis, %52.1 E.torosicum, %47.8 E.turkmenica, %43.4 E.lalahanensis, %30.4 E.talikiensis, %21.7 E.oytuni, %13 E.celebii, %4.3 E.tuzdili, %4.3 Isospora anatolicum rapor edilmiştir. Sonuç olarak S.leucodon’da daha önce Türkiye’den bildirilen E.lalahanensis, E.tuzdili, E.spalacis, E.elliptica, E.turkmenica ve I.anatolicum türleri ile ülkemizde henüz bildirilmemiş olan E.maralikiensis ve E.talikiensis türleride bulunmuştur. Ayrıca yine bu çalışmada S.ehrenbergi’de bulunan E.oytuni, E.celebii, E.torosicum türleri S.leucodon’da ilk defa tespit edilmiştir

Kaynakça

  • 1. Couch L, Duszynski DW, Nevo E (1993): Coccidia (Apicomplexa), genetic diversity, and enviromental unpredictability of four chromosomal species of the subterranean superspecies Spalax ehrenbergi (mole-rat) in Israel. J Parasitol, 79, 181-189.
  • 2. Golemansky VG, Darwish AI (1992): The coccidian parasites (Apicomplexa, Coccidia) of the herbivorous mole-rat Spalax (Microspalax) ehrenbergi. Acta Protozool, 31, 173-176.
  • 3. Sayın F (1980): Eimeriidae of the herbivorous mole-rats, Spalax ehrenbergi Nehring. J Protozool, 27, 364-367.
  • 4. Sayın F, Dinçer Ş, Meriç M (1977): Coccidia (Protozoa: Eimeridae) of the herbivorous mole-rats, Spalax leucodon Normdan. J Protozool, 24, 210-212.
  • 5. Veisov A (1975): Tri novyky vida koktsidii roda Eimeria is gornogo ili belozobugo slepysha Spalax leucodon Nordman (1840) [Three new species of coccidia of the genus Eimeria from Spalax leucodon Nordman (1840).]. Izvest Akad Nauk Azerbaid. SSR, Ser Biol Nauk, 4, 82-84.

The coccidian parasites (Eimeridae) of Spalax leucodon Nordmann (Mole-Rat)

Yıl 2010, Cilt: 57 Sayı: 3, 209 - 212, 01.09.2010
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002378

Öz

Twenty-three mole-rats of the Spalax leucodon Nordmann superspecies were collected from Eryaman district of Ankara in Turkey. Faeces samples were examined for coccidian oocysts and the 23 examined animals (100%) were determined to be infected with 2-8 species representing 10 species of eimerians and 1 species of isosporan. The prevalence of coccidian in the population of herbivorous mole-rats sampled is reported as 78.2% Eimeria elliptica, 73.9% E.maralikiensis, 65.2% E.spalacis, 52.1% E.torosicum, 47.8% E.turkmenica, 43.4% E.lalahanensis, 30.4% E.talikiensis, 21.7% E.oytuni, 13% E.celebii, 4.3% E.tuzdili, 4.3% Isospora anatolicum. As a result, E.lalahanensis, E.tuzdili, E.spalacis, E.elliptica, E.turkmenica, I.anatolicum, as well as E.maralikiensis, E.talikiensis, E.oytuni, E.celebii, E.torosicum were determined in S.leucodon in Turkey. In addition, E.maralikiensis and E.talikiensis were reported from S.leucodon for the first time in Turkey. Furthermore the species which were found in S.ehrenbergi such as E.oytuni, E.celebii, E.torosicum were also reported from S.leucodon for the first time in this study

Kaynakça

  • 1. Couch L, Duszynski DW, Nevo E (1993): Coccidia (Apicomplexa), genetic diversity, and enviromental unpredictability of four chromosomal species of the subterranean superspecies Spalax ehrenbergi (mole-rat) in Israel. J Parasitol, 79, 181-189.
  • 2. Golemansky VG, Darwish AI (1992): The coccidian parasites (Apicomplexa, Coccidia) of the herbivorous mole-rat Spalax (Microspalax) ehrenbergi. Acta Protozool, 31, 173-176.
  • 3. Sayın F (1980): Eimeriidae of the herbivorous mole-rats, Spalax ehrenbergi Nehring. J Protozool, 27, 364-367.
  • 4. Sayın F, Dinçer Ş, Meriç M (1977): Coccidia (Protozoa: Eimeridae) of the herbivorous mole-rats, Spalax leucodon Normdan. J Protozool, 24, 210-212.
  • 5. Veisov A (1975): Tri novyky vida koktsidii roda Eimeria is gornogo ili belozobugo slepysha Spalax leucodon Nordman (1840) [Three new species of coccidia of the genus Eimeria from Spalax leucodon Nordman (1840).]. Izvest Akad Nauk Azerbaid. SSR, Ser Biol Nauk, 4, 82-84.
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA92RY39NP
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serpil Nalbantoğlu

Hüseyin Türker

Zafer Karaer

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010Cilt: 57 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Nalbantoğlu, S., Türker, H., & Karaer, Z. (2010). The coccidian parasites (Eimeridae) of Spalax leucodon Nordmann (Mole-Rat). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 57(3), 209-212. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002378
AMA Nalbantoğlu S, Türker H, Karaer Z. The coccidian parasites (Eimeridae) of Spalax leucodon Nordmann (Mole-Rat). Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2010;57(3):209-212. doi:10.1501/Vetfak_0000002378
Chicago Nalbantoğlu, Serpil, Hüseyin Türker, ve Zafer Karaer. “The Coccidian Parasites (Eimeridae) of Spalax Leucodon Nordmann (Mole-Rat)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57, sy. 3 (Eylül 2010): 209-12. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002378.
EndNote Nalbantoğlu S, Türker H, Karaer Z (01 Eylül 2010) The coccidian parasites (Eimeridae) of Spalax leucodon Nordmann (Mole-Rat). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57 3 209–212.
IEEE S. Nalbantoğlu, H. Türker, ve Z. Karaer, “The coccidian parasites (Eimeridae) of Spalax leucodon Nordmann (Mole-Rat)”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 57, sy. 3, ss. 209–212, 2010, doi: 10.1501/Vetfak_0000002378.
ISNAD Nalbantoğlu, Serpil vd. “The Coccidian Parasites (Eimeridae) of Spalax Leucodon Nordmann (Mole-Rat)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57/3 (Eylül 2010), 209-212. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002378.
JAMA Nalbantoğlu S, Türker H, Karaer Z. The coccidian parasites (Eimeridae) of Spalax leucodon Nordmann (Mole-Rat). Ankara Univ Vet Fak Derg. 2010;57:209–212.
MLA Nalbantoğlu, Serpil vd. “The Coccidian Parasites (Eimeridae) of Spalax Leucodon Nordmann (Mole-Rat)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 57, sy. 3, 2010, ss. 209-12, doi:10.1501/Vetfak_0000002378.
Vancouver Nalbantoğlu S, Türker H, Karaer Z. The coccidian parasites (Eimeridae) of Spalax leucodon Nordmann (Mole-Rat). Ankara Univ Vet Fak Derg. 2010;57(3):209-12.