Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Niğde yöresinde Anadolu tarla sincabı, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia : Sciuridae)’dabulunan Eimeria türleri

Yıl 2010, Cilt: 57 Sayı: 2, 143 - 144, 01.06.2010
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002326

Öz

Niğde yöresinde yakalanan 105 Anadolu tarla sincabı (Spermophilus xanthophrymnus)’na ait bağırsak içeriği Eimeria türleri ve prevalans değerleri yönünden muayene edildi. Şekerli su-yüzdürme yöntemiyle incelenen dışkı numunelerinin % 27.6’da Eimeria oosistleri bulundu. Anadolu tarla sincaplarında Eimeria callospermophili (prevalans: % 25.7), E. morainensis (% 2.8), E. pseudospermophili (% 1.9) ve E. lateralis (% 0.9) olmak üzere 4 tür tespit edildi.: Intestinal contents of 105 Anatolian ground squirrels (Spermophilus xanthophrymnus) caught from Niğde province were examined to determine the types and prevalence of eimerian species. Eimerian oocysts were found in 27.6 % of all the samples examined by sucrose-flotation. Four species were recovered from Anatolian ground squirrels, including Eimeria callospermophili (prevalence: 25.7 %), E. morainensis (2.8 %), E. pseudospermophili (1.9 %), and E. lateralis (0.9 %). 

Kaynakça

 • Arslan A (2004): Konya bölgesindeki sincaplarda (Sciurus anomalus) Eimeria sp. (Apicomplexa: Eimeriidae)’nin yayılışı. SÜ Fen Ed Fak Fen Derg, 23, 45-48.
 • Couch L, Arslan A, Duszynski DW (2005): Redescription and new host record of Eimeria serbica from the Caucasian tree squirrel, Sciurus anomalus, from Turkey. J Parasitol, 91, 1399-400.
 • Levine ND, Ivens V, Kruidenier FJ (1957): New species of Eimeria from Arizona rodents. J Protozool, 4, 80-88.
 • Levine ND, Ivens V (1990): The Coccidian Parasites of Rodents. CRC Press, Boca Raton, Florida.
 • Stanton NL, Shults LM, Parker M, Seville RS (1992): Coccidian assemblages in the Wyoming ground squirrel, Spermohilus elegans elegans. J Parasitol, 78, 323-328.
 • Seville RS, Stanton NL (1993): Eimerian guilds (Apicomplexa: Eimeriidae) in Richardson’s (Spermophilus richardsonii) and Wyoming (Spermophilus elegans) ground squirrels. J Parasitol, 79, 973-975.
 • Seville RS (1997): Eimeria spp. (Apicomplexa: Eimeridae) from black-and white-tailed prairie dogs (Cynomys ludovicianus and Cynomys leucurus) in central and southeast Wyoming. J Parasitol, 83, 166-168.
 • Seville RS, Oliver CE, Lynch AJ, Bryant MC, Duszynski DW (2005): Eimeria species (Apicomplexa: Eimeriidae) from arctic ground squirrels (Spermophilus parryii) and red squirrels (Tamiasciurus hudsonicus) in Alaska and in Siberia, Russia. J Parasitol, 91, 857-862.
 • Ütük AE, Şimşek S, Köroğlu E, Dumanlı N (2007): Anadolu yer sincaplarında (Spermophilus xanthophrymnus) Eimeria türlerinin bulunuşu. XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kayseri ve Ürgüp.
 • Wilber PG, Hanelt B, Horne BV, Duszynski DW (1994): Two New Species and Temporal Changes in the Prevalence of Eimerians in a Free-Living Population of Townsend’s Ground Squirrels (Spermophilus townsendii) in Idaho. J Parasitol, 80, 251-2.

Eimeria species (Apicomplexa: Eimeriidae) detected from the Anatolian ground squirrel, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia: Sciuridae) in Niğde province, Turkey

Yıl 2010, Cilt: 57 Sayı: 2, 143 - 144, 01.06.2010
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002326

Öz

Intestinal contents of 105 Anatolian ground squirrels (Spermophilus xanthophrymnus) caught from Niğde province were examined to determine the types and prevalence of eimerian species. Eimerian oocysts were found in 27.6 % of all the samples examined by sucrose-flotation. Four species were recovered from Anatolian ground squirrels, including Eimeria callospermophili (prevalence: 25.7 %), E. morainensis (2.8 %), E. pseudospermophili (1.9 %), and E. lateralis (0.9 %). In a recent review of the coccidian parasites of rodents, Levine and Ivens (4) reported 17 named and two unnamed species of Eimeria from 18 species of ground squirrels, Spermophilus spp. There is little information on the coccidian parasites of squirrels in Turkey (1, 2, 9). In this paper, we report prevalence of coccidia in Anatolian ground squirrel in Niğde province and S. xanthophrymnus to be host for E. pseudospermophili.

Kaynakça

 • Arslan A (2004): Konya bölgesindeki sincaplarda (Sciurus anomalus) Eimeria sp. (Apicomplexa: Eimeriidae)’nin yayılışı. SÜ Fen Ed Fak Fen Derg, 23, 45-48.
 • Couch L, Arslan A, Duszynski DW (2005): Redescription and new host record of Eimeria serbica from the Caucasian tree squirrel, Sciurus anomalus, from Turkey. J Parasitol, 91, 1399-400.
 • Levine ND, Ivens V, Kruidenier FJ (1957): New species of Eimeria from Arizona rodents. J Protozool, 4, 80-88.
 • Levine ND, Ivens V (1990): The Coccidian Parasites of Rodents. CRC Press, Boca Raton, Florida.
 • Stanton NL, Shults LM, Parker M, Seville RS (1992): Coccidian assemblages in the Wyoming ground squirrel, Spermohilus elegans elegans. J Parasitol, 78, 323-328.
 • Seville RS, Stanton NL (1993): Eimerian guilds (Apicomplexa: Eimeriidae) in Richardson’s (Spermophilus richardsonii) and Wyoming (Spermophilus elegans) ground squirrels. J Parasitol, 79, 973-975.
 • Seville RS (1997): Eimeria spp. (Apicomplexa: Eimeridae) from black-and white-tailed prairie dogs (Cynomys ludovicianus and Cynomys leucurus) in central and southeast Wyoming. J Parasitol, 83, 166-168.
 • Seville RS, Oliver CE, Lynch AJ, Bryant MC, Duszynski DW (2005): Eimeria species (Apicomplexa: Eimeriidae) from arctic ground squirrels (Spermophilus parryii) and red squirrels (Tamiasciurus hudsonicus) in Alaska and in Siberia, Russia. J Parasitol, 91, 857-862.
 • Ütük AE, Şimşek S, Köroğlu E, Dumanlı N (2007): Anadolu yer sincaplarında (Spermophilus xanthophrymnus) Eimeria türlerinin bulunuşu. XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kayseri ve Ürgüp.
 • Wilber PG, Hanelt B, Horne BV, Duszynski DW (1994): Two New Species and Temporal Changes in the Prevalence of Eimerians in a Free-Living Population of Townsend’s Ground Squirrels (Spermophilus townsendii) in Idaho. J Parasitol, 80, 251-2.
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA45ZM98NU
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hatice Çiçek

Mustafa Karatepe

Bilge Karatepe

Mehmet Çakır

Mustafa Eser

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010Cilt: 57 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çiçek, H., Karatepe, M., Karatepe, B., Çakır, M., vd. (2010). Eimeria species (Apicomplexa: Eimeriidae) detected from the Anatolian ground squirrel, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia: Sciuridae) in Niğde province, Turkey. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 57(2), 143-144. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002326
AMA Çiçek H, Karatepe M, Karatepe B, Çakır M, Eser M. Eimeria species (Apicomplexa: Eimeriidae) detected from the Anatolian ground squirrel, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia: Sciuridae) in Niğde province, Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2010;57(2):143-144. doi:10.1501/Vetfak_0000002326
Chicago Çiçek, Hatice, Mustafa Karatepe, Bilge Karatepe, Mehmet Çakır, ve Mustafa Eser. “Eimeria Species (Apicomplexa: Eimeriidae) Detected from the Anatolian Ground Squirrel, Spermophilus Xanthophrymnus (Rodentia: Sciuridae) in Niğde Province, Turkey”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57, sy. 2 (Haziran 2010): 143-44. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002326.
EndNote Çiçek H, Karatepe M, Karatepe B, Çakır M, Eser M (01 Haziran 2010) Eimeria species (Apicomplexa: Eimeriidae) detected from the Anatolian ground squirrel, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia: Sciuridae) in Niğde province, Turkey. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57 2 143–144.
IEEE H. Çiçek, M. Karatepe, B. Karatepe, M. Çakır, ve M. Eser, “Eimeria species (Apicomplexa: Eimeriidae) detected from the Anatolian ground squirrel, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia: Sciuridae) in Niğde province, Turkey”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 57, sy. 2, ss. 143–144, 2010, doi: 10.1501/Vetfak_0000002326.
ISNAD Çiçek, Hatice vd. “Eimeria Species (Apicomplexa: Eimeriidae) Detected from the Anatolian Ground Squirrel, Spermophilus Xanthophrymnus (Rodentia: Sciuridae) in Niğde Province, Turkey”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57/2 (Haziran 2010), 143-144. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002326.
JAMA Çiçek H, Karatepe M, Karatepe B, Çakır M, Eser M. Eimeria species (Apicomplexa: Eimeriidae) detected from the Anatolian ground squirrel, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia: Sciuridae) in Niğde province, Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2010;57:143–144.
MLA Çiçek, Hatice vd. “Eimeria Species (Apicomplexa: Eimeriidae) Detected from the Anatolian Ground Squirrel, Spermophilus Xanthophrymnus (Rodentia: Sciuridae) in Niğde Province, Turkey”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 57, sy. 2, 2010, ss. 143-4, doi:10.1501/Vetfak_0000002326.
Vancouver Çiçek H, Karatepe M, Karatepe B, Çakır M, Eser M. Eimeria species (Apicomplexa: Eimeriidae) detected from the Anatolian ground squirrel, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia: Sciuridae) in Niğde province, Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2010;57(2):143-4.