Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

The graduate education in veterinary medicine in Turkey

Yıl 2010, Cilt: 57 Sayı: 1, 19 - 24, 01.03.2010
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002304

Öz

The modern graduate education in the field of veterinary medicine was laid in Turkey in the 1930s. In addition to graduate education began to give for Doctor of Philosophy degree in the only veterinary school of that time which was located in Ankara, specialized veterinary education was also initiated in the 1940s at some research establishments affiliated to the Ministry of Agriculture. At the beginning of 1980s, from one hand specialized education was terminated, on the other hand all graduate studies in the field of health sciences including veterinary medicine were included in graduate schools of health sciences established within universities within the scope of the Higher Education Law. Presently, 17 Graduate Schools of Health Sciences carry graduate programs out in veterinary field in Turkey

Kaynakça

 • Akman Y, Kelecioğlu H, Bilge F (2006): Öğretim elemanlarının iş doyumlarını etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri. HÜ Eğitim Fak Derg, 30, 11-20.
 • Anonim (1998): 1. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Ön Rapor. Veteriner Hekimler Derneği, Ankara.
 • Anonim (2002): 2. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Komisyon Raporları. Medisan Yayınevi Ltd. Şti. Ankara.
 • Anonim (2004): XV. Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri Toplantısı. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Anonim (2007): Sağlık Bilimleri Enstitüleri Bilgilendirme Formları Dosyası. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Arşivi, Ankara.
 • Aytuğ CN (2008): Uzak-yakın geçmiş ve çağdaş veteriner hekimlik. Hayvancılıkta Performans, 3, 40-50.
 • Başağaç RT, Dinçer F (2003): The historical role of the “Higher Agricultural Institute” in Turkish higher educational system. 110-117. In: J. Schaeffer, P. Koolmees (Eds), History of Veterinary Medicine and Agriculture. Proceedings, DVG Service GmbH: Giessen.
 • Dinçer F (1983): Veteriner Fakültesi. Alınmıştır: F. Dinçer (Ed), Ziraat-Veteriner-Orman Fakültelerinin Yüksek Ziraat Enstitüsü Bünyesinde Açılışlarının 50’nci Yılı 1933–1983. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Dinçer F (1999): Türkiye Cumhuriyetinin 75. yılında veteriner hekimliğinin bilimsel bilançosu. 335-368. Alınmıştır: Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim "Bilanço 1923-1998" Ulusal Toplantısı I. Kitap, I. Cilt. TÜBİTAK Matbaası, Ankara.
 • Dölen E (2008): Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde bilimsel araştırmanın kurumsallaşması ve Veteriner Fakültesi’nde yapılan doktoralar (1933-1948). Alınmıştır: A. Yaşar, A. Yiğit, S. İzmirli (Ed), II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildiriler Kitabı. ME-SA Digital Kopyalama Merkezi, Konya.
 • Erk N, Dinçer F (1970): Türkiye’de Veteriner Hekimlik Öğretimi ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarihi. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Karataş BS (2006): Araştırma görevlilerinin sorunları ve çözüm önerileri. Erişim tarihi: 10 Ocak 2009 Erişim adresi: http://www.biyoetik.org.tr /makaleler/ Diger/Ars% 20Gor. Pdf .
 • Kök Strateji Araştırma Merkezi (2008): Akademisyen- lerin sorunları ve beklentileri araştırması. Erişim tarihi: 9 Ocak 2009 Erişim adresi: http://kok-sam.com/index. php? option=com_ content&task=view&id=41&Itemid=34.
 • ÖSYM (2001-2008): Araştırma ve Yayın - Süreli Yayınlar. Erişim tarihi: 13 Ocak 2009 Erişim adresi: http://www.osym.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F889243 3CFFAAF6AA849816B2EF8F59EC4393613791.
 • Serpen A (2007): AB müzakereleri sürecinde Türkiye’de veteriner hekimlik hizmetleri ve geleceği. Erişim tarihi: 13 Ocak 2009 Erişim adresi: http://www.abveteriner.org/ dosyalar/serpenABuyum.pdf.
 • T.C. Yükseköğretim Kurulu (2006): Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi –Taslak Rapor. Erişim tarihi: 11 Ocak 2009 Erişim adresi: http://www.yok.gov.tr/duyuru/2006/ turkiyeninyuksekogretimstratejisi.pdf.
 • T.C. Yükseköğretim Kurulu (2007): Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi. Meteksan A.Ş., Ankara.
 • Tuzgöl Dost M, Cenkseven F (2007): Devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının mesleki sorunları. Çukurova Üniv Sos Bil Enst Derg, 16, 203-218.

Türkiye’de veteriner hekimliği alanında lisansüstü eğitim

Yıl 2010, Cilt: 57 Sayı: 1, 19 - 24, 01.03.2010
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002304

Öz

Türkiye’de veteriner hekimliği alanında modern anlamda lisansüstü eğitimin temelleri 1930’lu yıllarda atılmıştır. O yıllarda, Ankara’da bulunan dönemin tek veteriner okulunda doktora derecesine yönelik olarak verilmeye başlanan lisansüstü eğitimin yanısıra, Tarım Bakanlığına bağlı bazı araştırma kurumlarında 1940’lı yıllarda uzmanlık eğitimi de başlatılmıştır. 1980’li yılların başında, bir yandan uzmanlık eğitimi sona erdirilirken; diğer yandan da sağlık bilimleri alanındaki tüm lisansüstü çalışmalar, veteriner hekimliği alanındakiler de dahil olmak üzere Yükseköğretim Kanunu uyarınca üniversitelerin bünyelerinde kurulan sağlık bilimleri enstitülerinin çatısı altında toplanmıştır. Bugün Türkiye’de veteriner hekimliğinde lisansüstü eğitim, 17 Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir

Kaynakça

 • Akman Y, Kelecioğlu H, Bilge F (2006): Öğretim elemanlarının iş doyumlarını etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri. HÜ Eğitim Fak Derg, 30, 11-20.
 • Anonim (1998): 1. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Ön Rapor. Veteriner Hekimler Derneği, Ankara.
 • Anonim (2002): 2. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Komisyon Raporları. Medisan Yayınevi Ltd. Şti. Ankara.
 • Anonim (2004): XV. Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri Toplantısı. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Anonim (2007): Sağlık Bilimleri Enstitüleri Bilgilendirme Formları Dosyası. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Arşivi, Ankara.
 • Aytuğ CN (2008): Uzak-yakın geçmiş ve çağdaş veteriner hekimlik. Hayvancılıkta Performans, 3, 40-50.
 • Başağaç RT, Dinçer F (2003): The historical role of the “Higher Agricultural Institute” in Turkish higher educational system. 110-117. In: J. Schaeffer, P. Koolmees (Eds), History of Veterinary Medicine and Agriculture. Proceedings, DVG Service GmbH: Giessen.
 • Dinçer F (1983): Veteriner Fakültesi. Alınmıştır: F. Dinçer (Ed), Ziraat-Veteriner-Orman Fakültelerinin Yüksek Ziraat Enstitüsü Bünyesinde Açılışlarının 50’nci Yılı 1933–1983. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Dinçer F (1999): Türkiye Cumhuriyetinin 75. yılında veteriner hekimliğinin bilimsel bilançosu. 335-368. Alınmıştır: Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim "Bilanço 1923-1998" Ulusal Toplantısı I. Kitap, I. Cilt. TÜBİTAK Matbaası, Ankara.
 • Dölen E (2008): Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde bilimsel araştırmanın kurumsallaşması ve Veteriner Fakültesi’nde yapılan doktoralar (1933-1948). Alınmıştır: A. Yaşar, A. Yiğit, S. İzmirli (Ed), II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildiriler Kitabı. ME-SA Digital Kopyalama Merkezi, Konya.
 • Erk N, Dinçer F (1970): Türkiye’de Veteriner Hekimlik Öğretimi ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarihi. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Karataş BS (2006): Araştırma görevlilerinin sorunları ve çözüm önerileri. Erişim tarihi: 10 Ocak 2009 Erişim adresi: http://www.biyoetik.org.tr /makaleler/ Diger/Ars% 20Gor. Pdf .
 • Kök Strateji Araştırma Merkezi (2008): Akademisyen- lerin sorunları ve beklentileri araştırması. Erişim tarihi: 9 Ocak 2009 Erişim adresi: http://kok-sam.com/index. php? option=com_ content&task=view&id=41&Itemid=34.
 • ÖSYM (2001-2008): Araştırma ve Yayın - Süreli Yayınlar. Erişim tarihi: 13 Ocak 2009 Erişim adresi: http://www.osym.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F889243 3CFFAAF6AA849816B2EF8F59EC4393613791.
 • Serpen A (2007): AB müzakereleri sürecinde Türkiye’de veteriner hekimlik hizmetleri ve geleceği. Erişim tarihi: 13 Ocak 2009 Erişim adresi: http://www.abveteriner.org/ dosyalar/serpenABuyum.pdf.
 • T.C. Yükseköğretim Kurulu (2006): Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi –Taslak Rapor. Erişim tarihi: 11 Ocak 2009 Erişim adresi: http://www.yok.gov.tr/duyuru/2006/ turkiyeninyuksekogretimstratejisi.pdf.
 • T.C. Yükseköğretim Kurulu (2007): Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi. Meteksan A.Ş., Ankara.
 • Tuzgöl Dost M, Cenkseven F (2007): Devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının mesleki sorunları. Çukurova Üniv Sos Bil Enst Derg, 16, 203-218.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA27VY55TS
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

R. Tamay Başağaç Gül

Türel Özkul

Aytaç Akçay

Berfin Melikoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010Cilt: 57 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gül, R. T. B., Özkul, T., Akçay, A., Melikoğlu, B. (2010). Türkiye’de veteriner hekimliği alanında lisansüstü eğitim. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 57(1), 19-24. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002304
AMA Gül RTB, Özkul T, Akçay A, Melikoğlu B. Türkiye’de veteriner hekimliği alanında lisansüstü eğitim. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2010;57(1):19-24. doi:10.1501/Vetfak_0000002304
Chicago Gül, R. Tamay Başağaç, Türel Özkul, Aytaç Akçay, ve Berfin Melikoğlu. “Türkiye’de Veteriner hekimliği alanında lisansüstü eğitim”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57, sy. 1 (Mart 2010): 19-24. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002304.
EndNote Gül RTB, Özkul T, Akçay A, Melikoğlu B (01 Mart 2010) Türkiye’de veteriner hekimliği alanında lisansüstü eğitim. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57 1 19–24.
IEEE R. T. B. Gül, T. Özkul, A. Akçay, ve B. Melikoğlu, “Türkiye’de veteriner hekimliği alanında lisansüstü eğitim”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 57, sy. 1, ss. 19–24, 2010, doi: 10.1501/Vetfak_0000002304.
ISNAD Gül, R. Tamay Başağaç vd. “Türkiye’de Veteriner hekimliği alanında lisansüstü eğitim”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57/1 (Mart 2010), 19-24. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002304.
JAMA Gül RTB, Özkul T, Akçay A, Melikoğlu B. Türkiye’de veteriner hekimliği alanında lisansüstü eğitim. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2010;57:19–24.
MLA Gül, R. Tamay Başağaç vd. “Türkiye’de Veteriner hekimliği alanında lisansüstü eğitim”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 57, sy. 1, 2010, ss. 19-24, doi:10.1501/Vetfak_0000002304.
Vancouver Gül RTB, Özkul T, Akçay A, Melikoğlu B. Türkiye’de veteriner hekimliği alanında lisansüstü eğitim. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2010;57(1):19-24.