Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Producer profiles, production characteristics and mastitis control applications at dairy herds in Konya, Burdur and Kırklareli provinces, Turkey

Yıl 2010, Cilt: 57 Sayı: 1, 43 - 48, 01.03.2010
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002308

Öz

In order to investigate the producer & production characteristics and disease control applications at Turkish dairy herds, an interview survey was carried out in randomly selected 91 dairy herds out of 1684 Turkish Dairy Breeding Association herds in Burdur, Kırklareli and Konya provinces in July 2004. The study depicted that percentages of producers having education level higher than primary school, and not having any job training relate to dairy farming were 21% and 79% respectively. The majority of the producers did not follow innovations (46%) and, was not aware of somatic cell counts and subclinical mastitis (93-97%), and the European Union’s regulations related to dairy farming (76%). Amongst the producers interviewed, 13% used antiseptic when cleaning udder and 37% dried udder after washing. The percentage of producers using post milking teat dip, dry cow therapy, vaccination against mastitis, California Mastitis Test (CMT), and regularly keeping records for clinical cases were 18%, 62%, 29%, 15% and 20% respectively. The findings differed amongst the provinces and between the herd sizes. For majority of the questions the differences amongst the provinces were found to be significant at p<0.05. However, the statistical associations between the herd size were not statistically significant at, p<0.05. The study concluded that the producers in general, applied well-known methods for treatment and control of mastitis, but had lack in knowledge related to basic rules of hygiene applications and disease preventions. These problems are likely to have strong links with the level of formal education and job training of the producers. These findings emphasise that improvements in education and job training of the dairy farmers are as important as the efforts to improve farm size during the process of Turkey’s integration to the European Union

Kaynakça

 • Bakır G (2002): Van İlindeki özel süt sığırcılığı işletmele- rinin yapısal durumu. Y.Y. Ü.Zir. Fak. Tarım Bilim. Derg., 12, 1-10.
 • Erdoğan HM, Çitil M, Güneş V (2004): Dairy cattle farming in Kars district, Turkey: I. characteristics and production. Turk J Vet Anim Sci, 28, 735-743.
 • Flaten O, Lien G, Ebbesvik M, Koesling M, Vale PS (2004): XI. World congress of rural sociology, Trondheim, Norway. “www.norsok.no/publikasjoner/flaten IRSA%20 me04.pdf”. Accessed May 2005.
 • Günlü A (1997): Konya Ili Süt Sığırcılık Işletmelerinde Karlılık ve Verimlilik Analizleri ile Işletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunları. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. Ankara.
 • Gunn J, Chaplin SE, Yalçın C, Ternent HE, Offer JE, Stott AW, Logue DN (1997): Report on the milk levy disbursement fund contract 619/93/13 SAC publication, 143 p. Edinburgh. 1997.
 • Karaaslan G (2000): Tokat Ili Merkez Ilçede Projeye Dayalı Damızlık Süt Sığırcılığı Işletmelerinin Ekonomik Analizi. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Tokat.
 • Kumuk T, Akbaş Y, Türkmut L (1999): Süt sığırcılığında döl verimine ilişkin ekonomik kayıplar ve yetiştiricilerin bilgi ve teknoloji ihtiyacı. Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi. İzmir, 59-64.
 • Sarıözkan S (2005): Afyon İli Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerinde Karlılık ve Verimlilik Analizleri. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü. Doktora Tezi. Ankara.
 • Şahin K, Gül A, Koç B, Dağıstan E (2001): Adana İlinde entansif süt sığırcılığı üretim ekonomisi. Y.Y. Ü.Zir. Fak. Tarım Bilim. Derg., 11, 19-28.
 • Şahin K (2001): Kayseri İlinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısal özellikleri ve pazarlama sorunları. Y.Y. Ü.Zir. Fak. Tarım Bilim. Derg., 11, 79-86.
 • Tuğluk E, Yalçın C (2004): Nevşehir Ili Kozaklı Ilçesinde yumurta tavukçuluğu işletmelerinin genel yapısal özellikleri ve karşılaşılan sorunlar. Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Dergisi, 5, 41-46.
 • Turan A (1997): Çerkeş İlçesinde süt sığırcılığı yapan tarım işletmeleri üzerine kooperatifleşmenin etkileri. Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı Yayınları. No: 5. Ankara.
 • TURKSTAT (2002): Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer), Ankara.
 • Urassa JK, Raphael E (2004): The contribution of small scale dairy farming to community welfare: a case study of Morogoro Municipality. Electronic publications from Sokoine University of Agriculture, Morogoro, Tanzania.; http://www.fiuc.org/iaup/sap/ Accessed May 2005.
 • Wolf C (2002): Custom dairy heifer growing: summary and analysis of a 2001 grower survey. Michigan State University Agricultural Economics Report. No: 615, USA.
 • Yalçın C, Sarıözkan S, Yıldız AŞ, Günlü A (2008): Incidence of endemic diseases in Turkish dairy herds. Turk J Vet Anim Sci 32: 423-428.
 • Yalçın C (1996): The Economic Impact of Mastitis Control Procedures in Scottish Dairy Herds. PhD thesis. Aberdeen University, United Kingdom.
 • Yıldız, AŞ (2008): Ankara Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne Bağlı Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Bazı Endemik Hastalıkların İşletme Düzeyinde Meydana Getirdiği Ekonomik Kayıplar. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doktora tezi. Ankara.

Türkiye’de Konya, Burdur ve Kırklareli İl’lerindeki süt sığırcılık işletmelerinde üretici ve üretimözellikleri ile mastitis kontrol uygulamaları

Yıl 2010, Cilt: 57 Sayı: 1, 43 - 48, 01.03.2010
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002308

Öz

Türkiye’deki süt sığırcılığı işletmelerinde, üretim yapısı, hijyen uygulamaları ve mastitis kontrol faaliyetlerini incelemek amacıyla, Temmuz 2004 tarihinde Burdur, Kırklareli ve Konya illerinde Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Merkez Birliği’ne bağlı 91 adet süt sığırcılığı işletmesine anket uygulanmıştır. Anket çalışmasında, işletme sahiplerinin % 21’inin lise ve üzeri bir eğitime sahip olduğu, % 79’unun süt sığırcılığı ile ilgili herhangi bir eğitim almadığı, % 46’sının hiçbir şekilde yenilikleri takip etmedikleri, %93-97’inin işletmeleri açısından en önemli problem olarak düşünülen subklinik mastitis ve somatik hücre sayısı, % 76’sının ise işletmelerinin geleceği açısından önemli bir tehdit ve/veya fırsat olabilecek “Avrupa Birliği Süt Hijyen Yönetmeliği” hakkında bilgi sahibi olmadıkları belirlenmiştir. Ankete katılan üreticilerin %13’ü meme temizliğinde su ile birlikte antiseptik de kullandığını ve memeleri yıkayan üreticilerin %37’si yıkamadan sonra memeyi kuruladığını beyan etmiştir. Sağım sonrası teat-dip, kuru dönem sağıtım, mastitis aşısı, Kaliforniya Mastitis Testi uygulayan ve klinik mastitis vakalarını düzenli olarak kaydeden üretici oranları sırasıyla %18, %62, %29, %15 ve %20 olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları, üreticilerin genelde iyi bilinen mastitis tedavi ve kontrol tekniklerini uyguladıkları halde, hastalıktan korunmaya yönelik hijyen ve hastalık takibi konularında yetersiz olduklarını göstermektedir. Elde edilen bulgular iller ve işletme ölçekleri açısından farklılık göstermesine rağmen, bu farklılıklar istatistikî açıdan değerlendirildiğinde genelde iller arasında önemli, işletme ölçekleri arasında ise önemsiz olarak tespit edilmiştir. Söz konusu problemlerin üreticilerin resmi ve süt sığırcılığına ilişkin teknik eğitim yetersizliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu durum sektörün AB’ne entegrasyonda üreticilerin formal eğitim ve teknik bilgi seviyelerinde sağlanacak olumlu gelişmelerin, en az işletme ölçeklerinin büyütülmesi çabaları kadar önemli olduğunu göstermektedir

Kaynakça

 • Bakır G (2002): Van İlindeki özel süt sığırcılığı işletmele- rinin yapısal durumu. Y.Y. Ü.Zir. Fak. Tarım Bilim. Derg., 12, 1-10.
 • Erdoğan HM, Çitil M, Güneş V (2004): Dairy cattle farming in Kars district, Turkey: I. characteristics and production. Turk J Vet Anim Sci, 28, 735-743.
 • Flaten O, Lien G, Ebbesvik M, Koesling M, Vale PS (2004): XI. World congress of rural sociology, Trondheim, Norway. “www.norsok.no/publikasjoner/flaten IRSA%20 me04.pdf”. Accessed May 2005.
 • Günlü A (1997): Konya Ili Süt Sığırcılık Işletmelerinde Karlılık ve Verimlilik Analizleri ile Işletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunları. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. Ankara.
 • Gunn J, Chaplin SE, Yalçın C, Ternent HE, Offer JE, Stott AW, Logue DN (1997): Report on the milk levy disbursement fund contract 619/93/13 SAC publication, 143 p. Edinburgh. 1997.
 • Karaaslan G (2000): Tokat Ili Merkez Ilçede Projeye Dayalı Damızlık Süt Sığırcılığı Işletmelerinin Ekonomik Analizi. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Tokat.
 • Kumuk T, Akbaş Y, Türkmut L (1999): Süt sığırcılığında döl verimine ilişkin ekonomik kayıplar ve yetiştiricilerin bilgi ve teknoloji ihtiyacı. Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi. İzmir, 59-64.
 • Sarıözkan S (2005): Afyon İli Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerinde Karlılık ve Verimlilik Analizleri. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü. Doktora Tezi. Ankara.
 • Şahin K, Gül A, Koç B, Dağıstan E (2001): Adana İlinde entansif süt sığırcılığı üretim ekonomisi. Y.Y. Ü.Zir. Fak. Tarım Bilim. Derg., 11, 19-28.
 • Şahin K (2001): Kayseri İlinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısal özellikleri ve pazarlama sorunları. Y.Y. Ü.Zir. Fak. Tarım Bilim. Derg., 11, 79-86.
 • Tuğluk E, Yalçın C (2004): Nevşehir Ili Kozaklı Ilçesinde yumurta tavukçuluğu işletmelerinin genel yapısal özellikleri ve karşılaşılan sorunlar. Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Dergisi, 5, 41-46.
 • Turan A (1997): Çerkeş İlçesinde süt sığırcılığı yapan tarım işletmeleri üzerine kooperatifleşmenin etkileri. Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı Yayınları. No: 5. Ankara.
 • TURKSTAT (2002): Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer), Ankara.
 • Urassa JK, Raphael E (2004): The contribution of small scale dairy farming to community welfare: a case study of Morogoro Municipality. Electronic publications from Sokoine University of Agriculture, Morogoro, Tanzania.; http://www.fiuc.org/iaup/sap/ Accessed May 2005.
 • Wolf C (2002): Custom dairy heifer growing: summary and analysis of a 2001 grower survey. Michigan State University Agricultural Economics Report. No: 615, USA.
 • Yalçın C, Sarıözkan S, Yıldız AŞ, Günlü A (2008): Incidence of endemic diseases in Turkish dairy herds. Turk J Vet Anim Sci 32: 423-428.
 • Yalçın C (1996): The Economic Impact of Mastitis Control Procedures in Scottish Dairy Herds. PhD thesis. Aberdeen University, United Kingdom.
 • Yıldız, AŞ (2008): Ankara Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne Bağlı Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Bazı Endemik Hastalıkların İşletme Düzeyinde Meydana Getirdiği Ekonomik Kayıplar. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doktora tezi. Ankara.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA59FU52NA
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cengiz Yalçın

Ahmet Şener Yıldız

Savaş Sarıözkan

Aytekin Günlü

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010Cilt: 57 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yalçın, C., Yıldız, A. Ş., Sarıözkan, S., Günlü, A. (2010). Producer profiles, production characteristics and mastitis control applications at dairy herds in Konya, Burdur and Kırklareli provinces, Turkey. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 57(1), 43-48. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002308
AMA Yalçın C, Yıldız AŞ, Sarıözkan S, Günlü A. Producer profiles, production characteristics and mastitis control applications at dairy herds in Konya, Burdur and Kırklareli provinces, Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2010;57(1):43-48. doi:10.1501/Vetfak_0000002308
Chicago Yalçın, Cengiz, Ahmet Şener Yıldız, Savaş Sarıözkan, ve Aytekin Günlü. “Producer Profiles, Production Characteristics and Mastitis Control Applications at Dairy Herds in Konya, Burdur and Kırklareli Provinces, Turkey”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57, sy. 1 (Mart 2010): 43-48. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002308.
EndNote Yalçın C, Yıldız AŞ, Sarıözkan S, Günlü A (01 Mart 2010) Producer profiles, production characteristics and mastitis control applications at dairy herds in Konya, Burdur and Kırklareli provinces, Turkey. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57 1 43–48.
IEEE C. Yalçın, A. Ş. Yıldız, S. Sarıözkan, ve A. Günlü, “Producer profiles, production characteristics and mastitis control applications at dairy herds in Konya, Burdur and Kırklareli provinces, Turkey”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 57, sy. 1, ss. 43–48, 2010, doi: 10.1501/Vetfak_0000002308.
ISNAD Yalçın, Cengiz vd. “Producer Profiles, Production Characteristics and Mastitis Control Applications at Dairy Herds in Konya, Burdur and Kırklareli Provinces, Turkey”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57/1 (Mart 2010), 43-48. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002308.
JAMA Yalçın C, Yıldız AŞ, Sarıözkan S, Günlü A. Producer profiles, production characteristics and mastitis control applications at dairy herds in Konya, Burdur and Kırklareli provinces, Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2010;57:43–48.
MLA Yalçın, Cengiz vd. “Producer Profiles, Production Characteristics and Mastitis Control Applications at Dairy Herds in Konya, Burdur and Kırklareli Provinces, Turkey”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 57, sy. 1, 2010, ss. 43-48, doi:10.1501/Vetfak_0000002308.
Vancouver Yalçın C, Yıldız AŞ, Sarıözkan S, Günlü A. Producer profiles, production characteristics and mastitis control applications at dairy herds in Konya, Burdur and Kırklareli provinces, Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2010;57(1):43-8.

Cited By