Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

The effects of slaughter weight and sex on some slaughter traits of Akkaraman and Morkaraman and Turkish Merino lambs

Yıl 2009, Cilt: 56 Sayı: 4, 289 - 296, 01.12.2009
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002296

Öz

Some slaughter characteristics of Akkaraman, Morkaraman and Turkish Merino lambs were evaluated. The data were collected from 219 Akkaraman (181 male and 38 female) and 54 Morkaraman (32 male and 22 female) and 73 Turkish Merino (47 male and 26 female) lambs. The data were analysed by using least squares models. The models were included fixed effects of breed, empty body weight (EBW), sex and two-way interactions. Empty body weight groups with five kg ranges for each breed were constituted. Akkaraman, Morkaraman and Turkish Merino lambs showed slightly increasing dressing values with increasing EBW. The effect of empty body weight on dressing percentages was significant in Akkaraman and Morkaraman lambs (p<0.05, p<0.01). However, the effect of sex on this trait was not pronounced in all three breeds. As EBW was increased, the percentages of the head, feet and empty digestive tract were decreased; however, the percentages of the tail and the length of small and large intestines showed a reverse trend in all investigated breeds. The effects of EBW were generally important (p<0.05, p<0.01, p<0.001) for the traits mentioned above. On the other hand, the effects of sex were not usually significant (p>0.05) for the same traits in all breeds

Kaynakça

 • Akçapınar H (1981): Dağlıç, Akkaraman ve Kıvırcık kuzularının farklı kesim ağırlıklarında et verimi ve karkas değeri üzerinde karşılaştırmalı araştırmalar. Ankara Univ Vet Fak Derg, 28, 112-129.
 • Akçapınar H (2000): Koyun Yetiştiriciliği. 109-114, İsmat Matbaacılık, ISBN 975-96978-1-5, Ankara.
 • Anonymous (2001): Statistical Package in Social Science for Windows. Statistical Innovations Inc., Version 10.0 (Serial Number 9024147), Chicago, USA.
 • Anonymous (2008): Food and Agriculture Organization: Statistical Databases (http://faostat.fao.org).
 • Gürsoy O (2005): Small ruminant breeds of Turkey. 239- 416. In: L. Iniguez (Ed) Characterization of Small Ruminant Breeds in West Asia and North Africa, 1st Ed, Volume 1, ICARDA, Jordan.
 • Kadak R (1983): Akkaraman, Morkaraman ve İvesi Irkı Kuzuların Farklı Kesim Ağırlıklarında Besi Performansı ve Karkas Özelliklerinin Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Kremer R, Barbato G, Castro L, Rista L, Roses L, Herrana V, Neirotti V (2004): Effect of sire breed, year, sex and weight on carcass characteristics of lambs. Small Rum Res, 53, 117-124.
 • Macit M (2002): Growth and carcass characteristics of male lambs of the Morkaraman breed. Small Rum Res, 43, 191-194.
 • Miguel E, Huidobro FR, Blazquez B, Velasco S, Lauzurica S, Perez C, Caneque V (2007): Live weight effect on the prediction of tissue composition in suckling lamb carcasses using the European Union scale. Small Rum Res, 67, 199-208.
 • Negussie E, Rottmann OJ, Pirchner F, Rege JE O (2003): Patterns of growth and partitioning of fat depots in tropical fat-tailed Menz and Horro sheep breeds. Meat Sci, 64, 491-498.
 • Perez P, Maino M, Morales MS, Köbrich C, Bardon C, Pokniak J (2007): Gender and slaughter weight effects on carcass quality traits of suckling lambs from four different genotypes. Small Rum Res, 70, 124-130.
 • Pineda J, Palma JM, Haenlein GFW, Galina MA (1998): Fattening of Pelibuey hair sheep and crossbreds (Rambouillet-Dorset x Pelibuey) in the Mexican tropics. Small Rum Res, 27, 263-266.
 • Silva JS, Mendes IA, Bessa RJB (2002): The effect of genotype, feeding system, and slaughter weight on the quality of light lambs. 1. Growth, carcass composition and meat quality. Livest Prod Sci, 76, 17-25.
 • Tekin ME, Akmaz A, Kadak R, Nazlı M (1993): The fattening and carcass characteristics of Akkaraman, Awassi and Turkish Merino male lambs. Hay Araşt Derg, 3, 98-102.
 • Tufan M (1997): Farklı Kesim Ağırlıklarında Kesilen Güney Karaman, Kangal Akkaraman ve Akkaraman Kuzularında Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Ünal N, Akçapınar H, Aytaç M, Atasoy F (2006): Fattening performance and carcass traits in crossbred ram lambs. Medycyna Wet, 62, 401-404.
 • Wayne WD (1991): Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. 5th ed, Wiley Series, New York, USA.
 • Yalçın BC (1986): Sheep and Goats in Turkey. 31-72, FAO Animal Production and Health Paper, Rome.

Akkaraman, Morkaraman ve Türk Merinosu kuzularda kesim ağırlığı ve cinsiyetin bazı kesimözelliklerine etkisi

Yıl 2009, Cilt: 56 Sayı: 4, 289 - 296, 01.12.2009
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002296

Öz

Akkaraman, Morkaraman ve Türk Merinosu kuzularda bazı kesim özelliklerine kesim ağırlığı ve cinsiyetin etkisi incelenmiştir. Araştırmanın hayvan materyalini 219 Akkaraman (181 erkek ve 38 dişi), 54 Morkaraman (32 erkek ve 22 dişi) ve 73 Türk Merinosu (47 erkek ve 26 dişi) kuzu oluşturmuştur. Her ırk için 5 kg sınıf aralığına sahip gruplar oluşturulmuştur. Veriler en küçük kareler yöntemi ile analiz edilmiştir. Karkas randımanı, Akkaraman, Morkaraman ve Türk Merinosu kuzularda boş canlı ağırlıkla birlikte az bir seviyede artış göstermiştir. Boş canlı ağırlığın karkas randımanına etkisi Akkaraman ve Morkaraman kuzularda önemli (p<0.01, p<0.05), cinsiyetin etkisi ise her üç ırkta da önemsiz olmuştur. Her üç ırkta da boş canlı ağırlıkta artışla birlikte baş, ayak ve sindirim sisteminin (boş) oranları azalmış, kuyruk oranı ile kalın ve ince barsak uzunlukları artmıştır. Bu özelliklere boş canlı ağırlığın etkisi önemli (p<0.05, p<0.01, p<0.001), cinsiyetin etkisi ise önemsiz olmuştur

Kaynakça

 • Akçapınar H (1981): Dağlıç, Akkaraman ve Kıvırcık kuzularının farklı kesim ağırlıklarında et verimi ve karkas değeri üzerinde karşılaştırmalı araştırmalar. Ankara Univ Vet Fak Derg, 28, 112-129.
 • Akçapınar H (2000): Koyun Yetiştiriciliği. 109-114, İsmat Matbaacılık, ISBN 975-96978-1-5, Ankara.
 • Anonymous (2001): Statistical Package in Social Science for Windows. Statistical Innovations Inc., Version 10.0 (Serial Number 9024147), Chicago, USA.
 • Anonymous (2008): Food and Agriculture Organization: Statistical Databases (http://faostat.fao.org).
 • Gürsoy O (2005): Small ruminant breeds of Turkey. 239- 416. In: L. Iniguez (Ed) Characterization of Small Ruminant Breeds in West Asia and North Africa, 1st Ed, Volume 1, ICARDA, Jordan.
 • Kadak R (1983): Akkaraman, Morkaraman ve İvesi Irkı Kuzuların Farklı Kesim Ağırlıklarında Besi Performansı ve Karkas Özelliklerinin Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Kremer R, Barbato G, Castro L, Rista L, Roses L, Herrana V, Neirotti V (2004): Effect of sire breed, year, sex and weight on carcass characteristics of lambs. Small Rum Res, 53, 117-124.
 • Macit M (2002): Growth and carcass characteristics of male lambs of the Morkaraman breed. Small Rum Res, 43, 191-194.
 • Miguel E, Huidobro FR, Blazquez B, Velasco S, Lauzurica S, Perez C, Caneque V (2007): Live weight effect on the prediction of tissue composition in suckling lamb carcasses using the European Union scale. Small Rum Res, 67, 199-208.
 • Negussie E, Rottmann OJ, Pirchner F, Rege JE O (2003): Patterns of growth and partitioning of fat depots in tropical fat-tailed Menz and Horro sheep breeds. Meat Sci, 64, 491-498.
 • Perez P, Maino M, Morales MS, Köbrich C, Bardon C, Pokniak J (2007): Gender and slaughter weight effects on carcass quality traits of suckling lambs from four different genotypes. Small Rum Res, 70, 124-130.
 • Pineda J, Palma JM, Haenlein GFW, Galina MA (1998): Fattening of Pelibuey hair sheep and crossbreds (Rambouillet-Dorset x Pelibuey) in the Mexican tropics. Small Rum Res, 27, 263-266.
 • Silva JS, Mendes IA, Bessa RJB (2002): The effect of genotype, feeding system, and slaughter weight on the quality of light lambs. 1. Growth, carcass composition and meat quality. Livest Prod Sci, 76, 17-25.
 • Tekin ME, Akmaz A, Kadak R, Nazlı M (1993): The fattening and carcass characteristics of Akkaraman, Awassi and Turkish Merino male lambs. Hay Araşt Derg, 3, 98-102.
 • Tufan M (1997): Farklı Kesim Ağırlıklarında Kesilen Güney Karaman, Kangal Akkaraman ve Akkaraman Kuzularında Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Ünal N, Akçapınar H, Aytaç M, Atasoy F (2006): Fattening performance and carcass traits in crossbred ram lambs. Medycyna Wet, 62, 401-404.
 • Wayne WD (1991): Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. 5th ed, Wiley Series, New York, USA.
 • Yalçın BC (1986): Sheep and Goats in Turkey. 31-72, FAO Animal Production and Health Paper, Rome.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA83CT56EC
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bülent Teke

Necmettin Ünal

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009Cilt: 56 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Teke, B., & Ünal, N. (2009). The effects of slaughter weight and sex on some slaughter traits of Akkaraman and Morkaraman and Turkish Merino lambs. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 56(4), 289-296. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002296
AMA Teke B, Ünal N. The effects of slaughter weight and sex on some slaughter traits of Akkaraman and Morkaraman and Turkish Merino lambs. Ankara Univ Vet Fak Derg. Aralık 2009;56(4):289-296. doi:10.1501/Vetfak_0000002296
Chicago Teke, Bülent, ve Necmettin Ünal. “The Effects of Slaughter Weight and Sex on Some Slaughter Traits of Akkaraman and Morkaraman and Turkish Merino Lambs”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56, sy. 4 (Aralık 2009): 289-96. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002296.
EndNote Teke B, Ünal N (01 Aralık 2009) The effects of slaughter weight and sex on some slaughter traits of Akkaraman and Morkaraman and Turkish Merino lambs. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56 4 289–296.
IEEE B. Teke ve N. Ünal, “The effects of slaughter weight and sex on some slaughter traits of Akkaraman and Morkaraman and Turkish Merino lambs”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 56, sy. 4, ss. 289–296, 2009, doi: 10.1501/Vetfak_0000002296.
ISNAD Teke, Bülent - Ünal, Necmettin. “The Effects of Slaughter Weight and Sex on Some Slaughter Traits of Akkaraman and Morkaraman and Turkish Merino Lambs”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56/4 (Aralık 2009), 289-296. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002296.
JAMA Teke B, Ünal N. The effects of slaughter weight and sex on some slaughter traits of Akkaraman and Morkaraman and Turkish Merino lambs. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2009;56:289–296.
MLA Teke, Bülent ve Necmettin Ünal. “The Effects of Slaughter Weight and Sex on Some Slaughter Traits of Akkaraman and Morkaraman and Turkish Merino Lambs”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 56, sy. 4, 2009, ss. 289-96, doi:10.1501/Vetfak_0000002296.
Vancouver Teke B, Ünal N. The effects of slaughter weight and sex on some slaughter traits of Akkaraman and Morkaraman and Turkish Merino lambs. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2009;56(4):289-96.