Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

An investigation on the feathering colour characteristics and body weight of a Denizli Fowl flock

Yıl 2009, Cilt: 56 Sayı: 4, 297 - 303, 01.12.2009
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002297

Öz

This investigation was held to study the feathering colours and body weight estimates of a Denizli fowl flock. Live material of this study was consisted of 388 Denizli day-olds and their grown ups. Feather colour in different age groups and average body weights in different weeks were considered in the study. It was found that the distributions of cotton grey, red cock and black colours of the feather and neck regions in females at 22 nd weeks were the same for both regions, that is, 21.1, 17.1, 61.8 %, while the distribution of cotton grey, red cock, dark speckled grey and light mohagany in males at the same age were 43.6, 6.8, 47.4 and 2.2 %, respectively. Mature body weight of the males and females in the 22 weeks of age were 2060.14 g and 1423.73 g respectively (p<0.001). To determine of different feather colours showed that this Denizli flock may have many useful qualitative genes, which may be useful for animal breeding operations

Kaynakça

 • Aksoy FT (1999): Tavuk Yetiştiriciliği. Üçüncü Baskı. Şahin Matbaası, Ankara.
 • Atasoy F, Gürcan S (2000): Bir Denizli tavuğu sürüsünde canlı ağırlık ve yumurta ağırlığı özellikleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 47, 265-269.
 • Campo JL, Orozco F (1984): A genetic study of the buff columbian color pattern in prat chickens. J Hered, 75, 19-22.
 • Crawford RD (1986): Linkage between pea comb and melanotic plumage loci in chickens. Poultry Sci, 65, 1859- 1862.
 • Hutt FB, Cole RK (1973): Identification of sex in chicks by use of the gene Sal. Poultry Sci, 52, 2044. 6. Kimball E
 • (1953): Genetics of birchen plumage pattern in
 • the fowl. Poultry Sci, 33, 472-481.
 • Lucas AM, Stettenheim PR (1972): Avian Anatomy. Integument, Part II. Agric. Handbook 362, U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C.
 • Malone GW (1975): The İinfluence of the Expression of Silver and Gold in the Fowl. M.S. Thesis, Universty of Massachusetts, Amherst.
 • Meyer DB (1987): The Avian eye. In Sturkie, P.D, Editor. Avian Physiology, 4th Edition. Springer-Verlag, New York.
 • Moore JW, Smyth JR (1972): Inheritance of the silver- laced wyandotte plumage pattern. J Hered, 63, 179-184.
 • Moore JW, Smyth JR (1972): The genetic of the birchen pattern of the domestic fowl. Poultry Sci, 51, 214-222.
 • North MO (1984): Commercial Chicken Production Manual. The Avi Publishing Inc. Westport Connecticut. U.S.A.
 • Patterson PH, Barbut S, Bitgood JJ (1983): Effect of Z- linked recessive white skin and supplemental xanthophyll on early chick body weight and shank color. Poultry Sci, 62, 1480.
 • Poyraz Ö, Nirasawa K (1987): Tavuk, bıldırcın ve bunların hibridlerine ait kromozomlar üzerinde araştırmalar. Doğa TurkVet ve Hay D, 11, 266-273.
 • Rondelli S, Martinez O, Garcia PT (2003): Sex effect on productive parameters, carcass and body fat composition of two commercial broilers. Lines Rev Bras Cienc Avic, 5, 3.
 • Smyth JR Jr, Moore JW, Jefferey FP (1972): Sexually dichromatic shank melanization associated with the birchen (ER) allele. Poultry Sci, 51, 332-334.
 • Spss Inc (1993): SPSS for Windows. Version 8.0, Chicago IL, USA
 • Stansfield WD (1969): Theory and problems of genetics, schaums outline series. McGraw Hill Book Comp. USA. p, 75-76, 79-83, 105-107.
 • Şekeroğlu A (1993): Gerze ve Denizli Tavuk Irklarının Yumurta Verim ve Kalite Özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniv Fen Bil Enst, Samsun.
 • Türkoğlu M, Arda M, Yetişir R, Sarıca M, Ersayın C (1997): Tavukçuluk Bilimi. Ortak Form Ofset, Samsun. Geliş tarihi: 20.03.2008 / Kabul tarihi: 22.01.2009

Denizli ırkı bir tavuk sürüsünde telek rengi özellikleri ve canlı ağırlığın incelenmesi

Yıl 2009, Cilt: 56 Sayı: 4, 297 - 303, 01.12.2009
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002297

Öz

Bu araştırma, Denizli Irkına ait bir tavuk sürüsünün telek rengi ve canlı ağırlık bakımından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada Denizli ırkı 388 adet günlük civciv ve bunların büyütülmeleri ile elde edilen piliçler kullanılmıştır. Civciv, piliç ve ergin çağdaki dişi ve erkeklerde telek renkleri ile değişik haftalarda canlı ağırlık ortalamaları araştırmada ele alınan özellikler olmuştur. Dişi ve erkeklerin farklı vücut bölgelerindeki telek renkleri incelenmiş, 22 hafta sonunda, dişilerde kanat ve boyun bölgesinde, pamukkır, kırmızı ve siyah renklerin dağılımları her iki bölge için %21.1, 17.1, 61.8 iken; erkeklerde, kanatta pamukkır %43.6, alhoroz %6.8, demirkır %47.4, pekmez kefi %2.2 bulunmuştur. Denizli ırkı sürüde 22 hafta sonunda ortalama canlı ağırlıklar dişilerde 1423.73 g iken, erkeklerde 2060.14 g olarak (p<0.001) belirlenmiştir. Sürüde farklı telek renklerinin tespit edilmesi, bu sürüde hayvan ıslahı çalışmalarında yararlanılması olası birçok kalitatif genin bulunabileceğini ifade etmektedir

Kaynakça

 • Aksoy FT (1999): Tavuk Yetiştiriciliği. Üçüncü Baskı. Şahin Matbaası, Ankara.
 • Atasoy F, Gürcan S (2000): Bir Denizli tavuğu sürüsünde canlı ağırlık ve yumurta ağırlığı özellikleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 47, 265-269.
 • Campo JL, Orozco F (1984): A genetic study of the buff columbian color pattern in prat chickens. J Hered, 75, 19-22.
 • Crawford RD (1986): Linkage between pea comb and melanotic plumage loci in chickens. Poultry Sci, 65, 1859- 1862.
 • Hutt FB, Cole RK (1973): Identification of sex in chicks by use of the gene Sal. Poultry Sci, 52, 2044. 6. Kimball E
 • (1953): Genetics of birchen plumage pattern in
 • the fowl. Poultry Sci, 33, 472-481.
 • Lucas AM, Stettenheim PR (1972): Avian Anatomy. Integument, Part II. Agric. Handbook 362, U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C.
 • Malone GW (1975): The İinfluence of the Expression of Silver and Gold in the Fowl. M.S. Thesis, Universty of Massachusetts, Amherst.
 • Meyer DB (1987): The Avian eye. In Sturkie, P.D, Editor. Avian Physiology, 4th Edition. Springer-Verlag, New York.
 • Moore JW, Smyth JR (1972): Inheritance of the silver- laced wyandotte plumage pattern. J Hered, 63, 179-184.
 • Moore JW, Smyth JR (1972): The genetic of the birchen pattern of the domestic fowl. Poultry Sci, 51, 214-222.
 • North MO (1984): Commercial Chicken Production Manual. The Avi Publishing Inc. Westport Connecticut. U.S.A.
 • Patterson PH, Barbut S, Bitgood JJ (1983): Effect of Z- linked recessive white skin and supplemental xanthophyll on early chick body weight and shank color. Poultry Sci, 62, 1480.
 • Poyraz Ö, Nirasawa K (1987): Tavuk, bıldırcın ve bunların hibridlerine ait kromozomlar üzerinde araştırmalar. Doğa TurkVet ve Hay D, 11, 266-273.
 • Rondelli S, Martinez O, Garcia PT (2003): Sex effect on productive parameters, carcass and body fat composition of two commercial broilers. Lines Rev Bras Cienc Avic, 5, 3.
 • Smyth JR Jr, Moore JW, Jefferey FP (1972): Sexually dichromatic shank melanization associated with the birchen (ER) allele. Poultry Sci, 51, 332-334.
 • Spss Inc (1993): SPSS for Windows. Version 8.0, Chicago IL, USA
 • Stansfield WD (1969): Theory and problems of genetics, schaums outline series. McGraw Hill Book Comp. USA. p, 75-76, 79-83, 105-107.
 • Şekeroğlu A (1993): Gerze ve Denizli Tavuk Irklarının Yumurta Verim ve Kalite Özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniv Fen Bil Enst, Samsun.
 • Türkoğlu M, Arda M, Yetişir R, Sarıca M, Ersayın C (1997): Tavukçuluk Bilimi. Ortak Form Ofset, Samsun. Geliş tarihi: 20.03.2008 / Kabul tarihi: 22.01.2009
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA24ER54YC
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gülzade Kaplan

Fevzi Tahir Aksoy

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009Cilt: 56 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Kaplan, G., & Aksoy, F. T. (2009). Denizli ırkı bir tavuk sürüsünde telek rengi özellikleri ve canlı ağırlığın incelenmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 56(4), 297-303. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002297
AMA Kaplan G, Aksoy FT. Denizli ırkı bir tavuk sürüsünde telek rengi özellikleri ve canlı ağırlığın incelenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Aralık 2009;56(4):297-303. doi:10.1501/Vetfak_0000002297
Chicago Kaplan, Gülzade, ve Fevzi Tahir Aksoy. “Denizli ırkı Bir Tavuk sürüsünde Telek Rengi özellikleri Ve Canlı ağırlığın Incelenmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56, sy. 4 (Aralık 2009): 297-303. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002297.
EndNote Kaplan G, Aksoy FT (01 Aralık 2009) Denizli ırkı bir tavuk sürüsünde telek rengi özellikleri ve canlı ağırlığın incelenmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56 4 297–303.
IEEE G. Kaplan ve F. T. Aksoy, “Denizli ırkı bir tavuk sürüsünde telek rengi özellikleri ve canlı ağırlığın incelenmesi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 56, sy. 4, ss. 297–303, 2009, doi: 10.1501/Vetfak_0000002297.
ISNAD Kaplan, Gülzade - Aksoy, Fevzi Tahir. “Denizli ırkı Bir Tavuk sürüsünde Telek Rengi özellikleri Ve Canlı ağırlığın Incelenmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56/4 (Aralık 2009), 297-303. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002297.
JAMA Kaplan G, Aksoy FT. Denizli ırkı bir tavuk sürüsünde telek rengi özellikleri ve canlı ağırlığın incelenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2009;56:297–303.
MLA Kaplan, Gülzade ve Fevzi Tahir Aksoy. “Denizli ırkı Bir Tavuk sürüsünde Telek Rengi özellikleri Ve Canlı ağırlığın Incelenmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 56, sy. 4, 2009, ss. 297-03, doi:10.1501/Vetfak_0000002297.
Vancouver Kaplan G, Aksoy FT. Denizli ırkı bir tavuk sürüsünde telek rengi özellikleri ve canlı ağırlığın incelenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2009;56(4):297-303.