Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Pulmonary aspergillosis in a foal

Yıl 2009, Cilt: 56 Sayı: 4, 309 - 311, 01.12.2009
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002299

Öz

In the study, macroscopic, microscopic and immunohistochemical findings of pulmonary aspergillosis was described, in a 23 day old, English breed, female foal. At necropsy 0.2-0.5 cm diameter, difficulty in appearance, greyish in colour nodules with severe hyperemia was observed at lung. Microscopically fungi hyphas with septums were determinated in some alveoli and bronchial lumens by hematoxylin-eosin, Periodic acide Schiff and immunoperoxidase staining methods.

 Bu olguda, 23 günlük, İngiliz ırkı, dişi bir tayda saptanan akciğer aspergillozisinin makroskobik, mikroskobik ve
immunohistokimyasal bulguları tanımlandı. Nekropside akciğerlerde şiddetli hiperemi ile büyüklükleri 0.2 ile 0.5 cm arasında
değişen ve zor fark edilen gri nodüller görüldü. Mikroskobik olarak akciğerde bazı alveol ve bronşiol lümenlerinde gözlenen
septumlu mantar hifaları hematoksilen eozin, periodic acid- Schiff ve immunoperoksidaz boyama yöntemleri ile ortaya kondu.

Kaynakça

 • Beyaz L, Gümüşsoy K S, Çam Y, Abay S, Atasever A (2008): Kayseri Hayvanat Bahçesi’nde bulunan bazı yabani kanatlı türlerinde rastlanan sistemik Aspergillozis. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 55, 31-35.
 • Blue J, Perdrizet J, Brown E (1987): Pulmonary aspergillosis in a horse with myelomonocytic leukemia. JAVMA, 190, 1562-1564.
 • Carrasco L, Tarradas MC, Villamandos-Gòmez JC, Lşque I, Arenas A, Mėndes A (1997): Equine pulmonary mycosis due to Aspergillus niger and Rhizopus stolonifer. J Comp Path, 117, 191-199.
 • Guıllot J, Sarfatı J, Barros MD, Cadorė JL, Jensen HE, Chermette R (1999): Comparative study of serological tests for the diagnosis of equine aspergillosis. Vet Rec, 145, 348-349
 • Hattel AL, Drake TR, Anderholm BJ, McAllister ES (1991): Pulmonary aspergillozis associated with acute enteritis in a horse. JAVMA, 199, 589-590.
 • Hazıroglu R (2001): Mantar hastalıkları (Pnömomikozis). 106-107. In: ÜH Milli, R Hazıroğlu (Ed), Veteriner Patoloji. II.Cilt. Medipres Yayıncılık, Malatya.
 • Hazıroglu R, Şahal M, Tunca R, Guvenc T, Duru SY, Ataseven L (2006): Pleuritis and pneumonia associated with nocardiosis and aspergillosis in a domestic short haired cat. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 53, 149-151.
 • Johnson PJ, Moore LA, Mrad DR, Turk JR, Wilson DA (1999): Sudden death of two horses associated with pulmonary aspergillosis. Vet Rec, 145, 16-20.
 • Kearns KS (2003): Avian Aspergillosis. In: Kearns KS, Loudis B (Eds), Recent Advances in Avian Infectious Diseases. Internal veterinary information service, Ithaca, New York, USA.
 • Slocombe RF, Slauson DO (1988): Invasive pulmonary aspergillosis of horses: An association with acute enteritis. Vet Pathol, 25, 277-281.
 • Sweeney CR, Habecker PL (1999): Pulmonary aspergillozis in horses: 29 cases (1974-1997). JAVMA, 214, 808-810.
 • Thirion-Delalande C, Guillot J, Jensen HE, Crespeau FL, Bernex F (2005): Disseminated Acute Concomitant Aspergillosis and Mucormycosis in a Pony. J Vet Med A, 52, 121-124.
 • Williams N (1997): Equine veterinary data internal medicinne: respiratory disease. JEVS, 17, 248-249.

Bir tayda akciğer aspergillozisi

Yıl 2009, Cilt: 56 Sayı: 4, 309 - 311, 01.12.2009
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002299

Öz

Bu olguda, 23 günlük, İngiliz ırkı, dişi bir tayda saptanan akciğer aspergillozisinin makroskobik, mikroskobik ve immunohistokimyasal bulguları tanımlandı. Nekropside akciğerlerde şiddetli hiperemi ile büyüklükleri 0.2 ile 0.5 cm arasında değişen ve zor fark edilen gri nodüller görüldü. Mikroskobik olarak akciğerde bazı alveol ve bronşiol lümenlerinde gözlenen septumlu mantar hifaları hematoksilen eozin, periodic acid- Schiff ve immunoperoksidaz boyama yöntemleri ile ortaya kondu. Mikotik pnömonilerden genellikle çevrede yaygın
olarak bulunan Aspergillus türleri izole edilir (7, 13).
İnsanlar ve çeşitli laboratuvar hayvanları Aspergillus
türleri tarafından oluşturulan akciğer enfeksiyonlarına
dirençli iken; kanatlılar en duyarlı hayvanlardır (1, 11).
Atlarda ise ender olarak görülür (13) ve postmortem
muayene yapmadan tanı koymak zordur (2-5, 8, 10, 12).
Aspergillus fumigatus memeliler, kanatlılar ve insanlardaki birçok enfeksiyondan sorumludur (6). Aspergillus
flavus ve A. niger gibi diğer türler de bazen enfeksiyon
meydana getirir (9). Hayvanlarda aspergillozis çoğunlukla
sporların solunmasıyla başlayan bir solunum enfeksiyonudur.

Kaynakça

 • Beyaz L, Gümüşsoy K S, Çam Y, Abay S, Atasever A (2008): Kayseri Hayvanat Bahçesi’nde bulunan bazı yabani kanatlı türlerinde rastlanan sistemik Aspergillozis. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 55, 31-35.
 • Blue J, Perdrizet J, Brown E (1987): Pulmonary aspergillosis in a horse with myelomonocytic leukemia. JAVMA, 190, 1562-1564.
 • Carrasco L, Tarradas MC, Villamandos-Gòmez JC, Lşque I, Arenas A, Mėndes A (1997): Equine pulmonary mycosis due to Aspergillus niger and Rhizopus stolonifer. J Comp Path, 117, 191-199.
 • Guıllot J, Sarfatı J, Barros MD, Cadorė JL, Jensen HE, Chermette R (1999): Comparative study of serological tests for the diagnosis of equine aspergillosis. Vet Rec, 145, 348-349
 • Hattel AL, Drake TR, Anderholm BJ, McAllister ES (1991): Pulmonary aspergillozis associated with acute enteritis in a horse. JAVMA, 199, 589-590.
 • Hazıroglu R (2001): Mantar hastalıkları (Pnömomikozis). 106-107. In: ÜH Milli, R Hazıroğlu (Ed), Veteriner Patoloji. II.Cilt. Medipres Yayıncılık, Malatya.
 • Hazıroglu R, Şahal M, Tunca R, Guvenc T, Duru SY, Ataseven L (2006): Pleuritis and pneumonia associated with nocardiosis and aspergillosis in a domestic short haired cat. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 53, 149-151.
 • Johnson PJ, Moore LA, Mrad DR, Turk JR, Wilson DA (1999): Sudden death of two horses associated with pulmonary aspergillosis. Vet Rec, 145, 16-20.
 • Kearns KS (2003): Avian Aspergillosis. In: Kearns KS, Loudis B (Eds), Recent Advances in Avian Infectious Diseases. Internal veterinary information service, Ithaca, New York, USA.
 • Slocombe RF, Slauson DO (1988): Invasive pulmonary aspergillosis of horses: An association with acute enteritis. Vet Pathol, 25, 277-281.
 • Sweeney CR, Habecker PL (1999): Pulmonary aspergillozis in horses: 29 cases (1974-1997). JAVMA, 214, 808-810.
 • Thirion-Delalande C, Guillot J, Jensen HE, Crespeau FL, Bernex F (2005): Disseminated Acute Concomitant Aspergillosis and Mucormycosis in a Pony. J Vet Med A, 52, 121-124.
 • Williams N (1997): Equine veterinary data internal medicinne: respiratory disease. JEVS, 17, 248-249.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA55PA52HE
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şule Yurdagül Özsoy

Rıfkı Hazıroğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009Cilt: 56 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Özsoy, Ş. Y., & Hazıroğlu, R. (2009). Pulmonary aspergillosis in a foal. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 56(4), 309-311. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002299
AMA Özsoy ŞY, Hazıroğlu R. Pulmonary aspergillosis in a foal. Ankara Univ Vet Fak Derg. Aralık 2009;56(4):309-311. doi:10.1501/Vetfak_0000002299
Chicago Özsoy, Şule Yurdagül, ve Rıfkı Hazıroğlu. “Pulmonary Aspergillosis in a Foal”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56, sy. 4 (Aralık 2009): 309-11. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002299.
EndNote Özsoy ŞY, Hazıroğlu R (01 Aralık 2009) Pulmonary aspergillosis in a foal. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56 4 309–311.
IEEE Ş. Y. Özsoy ve R. Hazıroğlu, “Pulmonary aspergillosis in a foal”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 56, sy. 4, ss. 309–311, 2009, doi: 10.1501/Vetfak_0000002299.
ISNAD Özsoy, Şule Yurdagül - Hazıroğlu, Rıfkı. “Pulmonary Aspergillosis in a Foal”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56/4 (Aralık 2009), 309-311. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002299.
JAMA Özsoy ŞY, Hazıroğlu R. Pulmonary aspergillosis in a foal. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2009;56:309–311.
MLA Özsoy, Şule Yurdagül ve Rıfkı Hazıroğlu. “Pulmonary Aspergillosis in a Foal”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 56, sy. 4, 2009, ss. 309-11, doi:10.1501/Vetfak_0000002299.
Vancouver Özsoy ŞY, Hazıroğlu R. Pulmonary aspergillosis in a foal. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2009;56(4):309-11.