Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Bir besi sığırında nefrolitiazis olgusu

Yıl 2008, Cilt: 55 Sayı: 2, 131 - 133, 01.09.2008
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000300

Öz

Çalışmanın materyalini Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği’ne iştahsızlık, sancı ve kabızlık şikayetleriyle getirilen 1 yaşındaki, erkek, Holştayn ırkı bir besi sığırı oluşturmuştur. Hayvanın klinik muayenesinde ağrılı ve kanlı idrar yaptığı, hafif derecede timpanik olduğu ve sancı semptomları gösterdiği belirlenmiştir. Laboratuvar analizleri ve sağ açlık çukurluğundan yapılan ultrasonografik muayene sonucunda nefrolitiazis tanısı konulmuştur. Nefrolitiazis, böbrekte taş oluşumunu ifade etmekte
kullanılan bir terimdir. Üriner sistemdeki taşların oluşum
mekanizmasında fizyolojik, çevresel ve bakım-besleme
şartları etkili olmakla birlikte, gevişgetirenlerde ortaya
çıkan olgular özellikle bir beslenme hastalığı olarak
düşünülmektedir

Kaynakça

 • Aiello SE (1998): The Merck Veterinary Manual. 8. edition, Merck&Co, Inc Whitehouse Station, NJ, USA.
 • Aldridge BM, Garry FB (1992): Chronic partial obstructive urolithiasis causing hydronephrosis and chronic renal failure in a steer. Cornell Vet, 82, 311-317.
 • Barr FJ, Hold PE, Gibbs C (1990): Ultrasonographic measurement of normal renal parameters. J Small Anim Pract, 31, 180-184.
 • Blood DC, Radostits DM (1990): Veterinary Medicine. Bailliere Tindall London.
 • Bradford PS (2002): Large Animal Internal Medicine. The CV Mosby Company Philadelphia.
 • Braun U (1991): Ultrasonographic examination of the right kidney in cows. Am J Vet Res, 52, 1933-1939.
 • Braun U (1993): Ultrasonographic examination of the left kidney, the urinary bladder, and the urethra in cows. J Vet Med, 40, 1-9.
 • Divers TJ, Reef VB, Roby KA (1989): Nephrolithiasis resulting in intermitent uretral obstruction in a cow. Cornell Vet, 79, 143-149.
 • Emerick RJ (1988): Urinary calculi. 523-528. In: The Ruminant Animal: Digestive Physiology and Nutrition. Church DC (Ed), Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • İmren HY, Şahal M (1990). Veteriner İç Hastalıkları. Aydoğdu Ofset Matbaacılık, Ankara.
 • Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N (1993): The Urinary System. 526-530. In: Pathology of Domestic Animals. Acedemic Press, San Diego, CA.
 • Larson BL (1996): Identifying, treating and preventing bovine urolithiasis. Vet Med, 91, 366-377.
 • McIntosh GH (1978): Urolithiasis in animals. Aust Vet J, 54, 267-271.
 • Özmen O (2004): Kidney pathology in non-obstructive urolithiasis in cattle. J Vet Med, 51, 405-408.
 • Turgut K (1995): Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis. Özel Baskı. Geliş tarihi: 25.05.2007 / Kabul tarihi: 17.09.2007

Nephrolithiasis case in a beef cattle

Yıl 2008, Cilt: 55 Sayı: 2, 131 - 133, 01.09.2008
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000300

Öz

The case material was 1 years old, male, Holstein beef cattle, complaint with anorexia, colic and constipation brought into Internal Medicine Clinic, University of Firat, Faculty of Veterinary Medicine. In clinical examination; painful bloodurine attempts at urination, slightly tympany and colic was determined. The cattle’s disease was diagnosed as nephrolithiasis via laboratory analysis and ultrasonografic examination in the right paralumbar fossa.

Çalışmanın materyalini Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği’ne iştahsızlık, sancı ve kabızlık
şikayetleriyle getirilen 1 yaşındaki, erkek, Holştayn ırkı bir besi sığırı oluşturmuştur. Hayvanın klinik muayenesinde ağrılı ve kanlı
idrar yaptığı, hafif derecede timpanik olduğu ve sancı semptomları gösterdiği belirlenmiştir. Laboratuvar analizleri ve sağ açlık
çukurluğundan yapılan ultrasonografik muayene sonucunda nefrolitiazis tanısı konulmuştur.

Kaynakça

 • Aiello SE (1998): The Merck Veterinary Manual. 8. edition, Merck&Co, Inc Whitehouse Station, NJ, USA.
 • Aldridge BM, Garry FB (1992): Chronic partial obstructive urolithiasis causing hydronephrosis and chronic renal failure in a steer. Cornell Vet, 82, 311-317.
 • Barr FJ, Hold PE, Gibbs C (1990): Ultrasonographic measurement of normal renal parameters. J Small Anim Pract, 31, 180-184.
 • Blood DC, Radostits DM (1990): Veterinary Medicine. Bailliere Tindall London.
 • Bradford PS (2002): Large Animal Internal Medicine. The CV Mosby Company Philadelphia.
 • Braun U (1991): Ultrasonographic examination of the right kidney in cows. Am J Vet Res, 52, 1933-1939.
 • Braun U (1993): Ultrasonographic examination of the left kidney, the urinary bladder, and the urethra in cows. J Vet Med, 40, 1-9.
 • Divers TJ, Reef VB, Roby KA (1989): Nephrolithiasis resulting in intermitent uretral obstruction in a cow. Cornell Vet, 79, 143-149.
 • Emerick RJ (1988): Urinary calculi. 523-528. In: The Ruminant Animal: Digestive Physiology and Nutrition. Church DC (Ed), Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • İmren HY, Şahal M (1990). Veteriner İç Hastalıkları. Aydoğdu Ofset Matbaacılık, Ankara.
 • Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N (1993): The Urinary System. 526-530. In: Pathology of Domestic Animals. Acedemic Press, San Diego, CA.
 • Larson BL (1996): Identifying, treating and preventing bovine urolithiasis. Vet Med, 91, 366-377.
 • McIntosh GH (1978): Urolithiasis in animals. Aust Vet J, 54, 267-271.
 • Özmen O (2004): Kidney pathology in non-obstructive urolithiasis in cattle. J Vet Med, 51, 405-408.
 • Turgut K (1995): Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis. Özel Baskı. Geliş tarihi: 25.05.2007 / Kabul tarihi: 17.09.2007
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ömer Kızıl

M. Cengiz Han

Ersoy Baydar

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2008
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008Cilt: 55 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kızıl, Ö., Han, M. C., & Baydar, E. (2008). Bir besi sığırında nefrolitiazis olgusu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 55(2), 131-133. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000300
AMA Kızıl Ö, Han MC, Baydar E. Bir besi sığırında nefrolitiazis olgusu. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2008;55(2):131-133. doi:10.1501/Vetfak_0000000300
Chicago Kızıl, Ömer, M. Cengiz Han, ve Ersoy Baydar. “Bir Besi sığırında Nefrolitiazis Olgusu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55, sy. 2 (Eylül 2008): 131-33. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000300.
EndNote Kızıl Ö, Han MC, Baydar E (01 Eylül 2008) Bir besi sığırında nefrolitiazis olgusu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55 2 131–133.
IEEE Ö. Kızıl, M. C. Han, ve E. Baydar, “Bir besi sığırında nefrolitiazis olgusu”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 55, sy. 2, ss. 131–133, 2008, doi: 10.1501/Vetfak_0000000300.
ISNAD Kızıl, Ömer vd. “Bir Besi sığırında Nefrolitiazis Olgusu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55/2 (Eylül 2008), 131-133. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000300.
JAMA Kızıl Ö, Han MC, Baydar E. Bir besi sığırında nefrolitiazis olgusu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2008;55:131–133.
MLA Kızıl, Ömer vd. “Bir Besi sığırında Nefrolitiazis Olgusu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 55, sy. 2, 2008, ss. 131-3, doi:10.1501/Vetfak_0000000300.
Vancouver Kızıl Ö, Han MC, Baydar E. Bir besi sığırında nefrolitiazis olgusu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2008;55(2):131-3.