Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of some spermatological characteristics in Gerze cocks

Yıl 2008, Cilt: 55 Sayı: 2, 99 - 102, 01.09.2008
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000303

Öz

The aim of this research was to prove the principal spermatological characteristics in Gerze cocks in Turkey. In this experiment, 30 Gerze cocks were used. Semen was collected from cocks by abdominal massage method, two times a week during the 9 weeks period. The spermatological charecteristics of samples are as following: Ejaculate volume average 0.37±0.006 ml, spermatozoa motility 74.28±0.73%, spermatozoa concentration 2.42±0.02x109/ml, percentage of abnormal spermatozoa 6.32±0.10%, percantage of dead spermatozoa 19.74±0.73%, pH averaged 7.71±0.01 in Gerze cocks. Acrosome, head, middle piece and tail deformations of 540 ejaculates were recorded as average 0.39±0.03%, 1.06±0.03%, 2.32±0.05% and 2.53±0.04%, respectively. This is the first study which was proved some spermatological characteristics of Gerze cocks

Kaynakça

 • Akbay R (1985): Bilimsel Tavukçuluk. 1-371. Ankara, Türkiye.
 • Aksoy T (1991): Tavuk Yetiştiriciliği. 1. Baskı, Şahin Matbaası, Ankara, Türkiye.
 • Alkan S, Pabuçcuoğlu S, İleri İK (1997): Horoz spermasının +50C’de saklanmasında iki farklı sulandırıcının etkileri. Ulusal 1. Reprodüksiyon ve Sun’i Tohumlama Kongresi, İstanbul Üniversitesi Vet Fak, Avcılar – İstanbul, 18-19 Eylül.
 • Banarjee AK, Katpatal BG (1975): Semen studies on White Leghorn, Rhode Island Red, Cross-Breed and Deshi Breeds. Indian J Heredity, 4, 32-35.
 • Carvalho M R, Megale F, Chquiloff MA DEG. (1978): Relationship of three semen characters with fertility in White Leghorn Cocks. Anim Breed Abstr, 21, 3144.
 • Chalah T, Seigneurin F, Blesbois E, Brillard JP (1999): In Vitro comparison of fowl sperm viability in ejaculates frozen by three different techniques and relationship with subsequent fertility in vivo. Cryobiology, 39, 185-191.
 • Chalov A (1970): Semen quality and fertilizing capacity of cocks. Anim Breed Abstr, 40, 1115.
 • Donoghue AM, Wishart GJ (2000): Storage of poultry semen. Anim Reprod Sci, 62, 213-232.
 • Dube RA, Johari DC, Mısra BS, Singh BP (1977): Genetic and phenotyphic parameters of cocks semen. Anim Breed Abstr, 4, 847.
 • Etches RJ (1996): The Male and Artificial Insemination.208-262. In: Etches RJ (Ed). Reproduction in Poultry, 1st ed. CAB International, Cambridge, UK..
 • Hafez ESE (1987): Semen evaluation. Ed : Hafez ESE. Reproduction in Farm Animals, 5th ed. Philadelphia, Lea&Febiger.
 • Kamar GAR, Khalifa MK, Riad SA, Sarhan AA (1987): Studies on semen characteristics,fertility and hatchability of Fayoumi, Plymouth Rock and Rhode Island Red Cocks. Anim Breed, 50, 4738.
 • Keskin O, Tekin N, Akçay E (1995): Denizli horozlarında başlıca spermatolojik özellikler. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 35, 87-100.
 • Keskin O, Tekin N, Akçay E (1995): Erbro ırkı horoz spermalarının farklı sulandırıcı ve kryoprotektanlarla dondurulması. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 35, 110-125.
 • Kono K, Hiura Y (1983): Semen collection by rectal electro-ejaculation in the domestic fowl. Jpn Poult Sci, 20, 267-270.
 • Lake PE, Stewart JM (1978): Artificial Insemination in Poultry. In: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Bulletin 213, London.
 • Pakdil N (1995): Horoz Spermasının Dondurulması ve Fertilite Kontrolü. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Rouvier R, Tai JJ, Tai C (1984): L’insemination artificielle des canes communes pour la production de mulards a Taiwan. La Situation actuelle. Les Colloques de I’NRA, No:29, pp:359-368, Versailles, France.
 • Sevinç A, Tekin N, Muyan M (1983): Leghorn ve New Hampshire horozlarında başlıca spermatolojik özellikler. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 30, 530-541.
 • Sevinç A, Tekin N, Muyan M (1983): Leghorn ve New Hampshire horozlarında anormal spermatozoon tipleri. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 13, 123-135.
 • Sevinç A, Tekin N, Yurdaydın N, Ekici A, Eşcan A (1986): Süt ve ringer sulandırıcılarıyla sulandırılan Erbro horoz spermalarının dölverimi üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 33, 284-296.
 • Shucla AK, Tomar NS (1987): Characteristics and preservation of poultry semen at 100C. Indian Vet J, 64, 689-692.
 • Şekeroğlu A, Özen N (1997): Gerze (Hacıkadı) ve Denizli tavuk ırklarının bazı verim özellikleri bakımından karşılaştırılması. Akdeniz Üniv Ziraat Fak Derg, 10, 41-57.
 • Tekin N (1990). Erkek Üreme Organlarının Muayenesi (Androlojik Muayeneler). Theriogenoloji, 53-67. Ed.: Alaçam E. 1. Baskı, Ankara, Türkiye,
 • Tuncer PB, Kinet H, Özdoğan N, Demiral ÖO (2006) Evaluation of some spermatological characteristics in Denizli Cocks (Denizli Horozlarında Bazı Spermatolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi).Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 3, 37-42.
 • Uysal O, Tekin N, Yurdaydın N, Selçuk M (1997): Değişik ısılarda saklanan horoz spermalarının in vitro değerlendirilmesi. Ulusal 1. Reprodüksiyon ve Sun’i Tohumlama Kongresi, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Avcılar – İstanbul, 18-19 Eylül.
 • Zar JH (1984): Biostatical Analysis, 4th ed. Simon& Schuester A Viacom Company (USA), New Jersey.

Gerze horozlarında bazı spermatolojik özelliklerin değerlendirilmesi

Yıl 2008, Cilt: 55 Sayı: 2, 99 - 102, 01.09.2008
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000303

Öz

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’ye ait bir ırk olan Gerze horozlarında başlıca spermatolojik özelliklerin ortaya konulmasıdır. Bu çalışmada Gerze ırkı 30 horoz kullanılmıştır. Horozlardan sperma örnekleri 9 hafta süresince haftada 2 kez abdominal masaj yöntemiyle alınmıştır. Horozlardan alınan sperma örneklerinin spermatolojik özellikleri; ejakülat miktarı 0.37±0.006 ml, spermatozoa motilitesi %74.28±0.73, spermatozoa yoğunluğu 2.42±0.02x109/ml, anormal spermatozoa oranı %6.32±0.10, canlı spermatozoa oranı %19.74±0.73 ve spermatozoa pH değeri 7.71±0.01 olarak bulunmuştur. Çalışmada elde edilen 540 ejakülatın anormal spermatozoa tiplerinden akrozom, baş, orta kısım ve kuyruğa ait bozuklukların genel ortalama değerleri sırasıyla %0.39±0.03, %1.06±0.03, %2.32±0.05 ve %2.53±0.04 olarak belirlenmiştir. Bu çalışma, Gerze horozlarında spermatolojik özelliklerin belirlenmesi için yapılan ilk çalışmadır

Kaynakça

 • Akbay R (1985): Bilimsel Tavukçuluk. 1-371. Ankara, Türkiye.
 • Aksoy T (1991): Tavuk Yetiştiriciliği. 1. Baskı, Şahin Matbaası, Ankara, Türkiye.
 • Alkan S, Pabuçcuoğlu S, İleri İK (1997): Horoz spermasının +50C’de saklanmasında iki farklı sulandırıcının etkileri. Ulusal 1. Reprodüksiyon ve Sun’i Tohumlama Kongresi, İstanbul Üniversitesi Vet Fak, Avcılar – İstanbul, 18-19 Eylül.
 • Banarjee AK, Katpatal BG (1975): Semen studies on White Leghorn, Rhode Island Red, Cross-Breed and Deshi Breeds. Indian J Heredity, 4, 32-35.
 • Carvalho M R, Megale F, Chquiloff MA DEG. (1978): Relationship of three semen characters with fertility in White Leghorn Cocks. Anim Breed Abstr, 21, 3144.
 • Chalah T, Seigneurin F, Blesbois E, Brillard JP (1999): In Vitro comparison of fowl sperm viability in ejaculates frozen by three different techniques and relationship with subsequent fertility in vivo. Cryobiology, 39, 185-191.
 • Chalov A (1970): Semen quality and fertilizing capacity of cocks. Anim Breed Abstr, 40, 1115.
 • Donoghue AM, Wishart GJ (2000): Storage of poultry semen. Anim Reprod Sci, 62, 213-232.
 • Dube RA, Johari DC, Mısra BS, Singh BP (1977): Genetic and phenotyphic parameters of cocks semen. Anim Breed Abstr, 4, 847.
 • Etches RJ (1996): The Male and Artificial Insemination.208-262. In: Etches RJ (Ed). Reproduction in Poultry, 1st ed. CAB International, Cambridge, UK..
 • Hafez ESE (1987): Semen evaluation. Ed : Hafez ESE. Reproduction in Farm Animals, 5th ed. Philadelphia, Lea&Febiger.
 • Kamar GAR, Khalifa MK, Riad SA, Sarhan AA (1987): Studies on semen characteristics,fertility and hatchability of Fayoumi, Plymouth Rock and Rhode Island Red Cocks. Anim Breed, 50, 4738.
 • Keskin O, Tekin N, Akçay E (1995): Denizli horozlarında başlıca spermatolojik özellikler. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 35, 87-100.
 • Keskin O, Tekin N, Akçay E (1995): Erbro ırkı horoz spermalarının farklı sulandırıcı ve kryoprotektanlarla dondurulması. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 35, 110-125.
 • Kono K, Hiura Y (1983): Semen collection by rectal electro-ejaculation in the domestic fowl. Jpn Poult Sci, 20, 267-270.
 • Lake PE, Stewart JM (1978): Artificial Insemination in Poultry. In: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Bulletin 213, London.
 • Pakdil N (1995): Horoz Spermasının Dondurulması ve Fertilite Kontrolü. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Rouvier R, Tai JJ, Tai C (1984): L’insemination artificielle des canes communes pour la production de mulards a Taiwan. La Situation actuelle. Les Colloques de I’NRA, No:29, pp:359-368, Versailles, France.
 • Sevinç A, Tekin N, Muyan M (1983): Leghorn ve New Hampshire horozlarında başlıca spermatolojik özellikler. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 30, 530-541.
 • Sevinç A, Tekin N, Muyan M (1983): Leghorn ve New Hampshire horozlarında anormal spermatozoon tipleri. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 13, 123-135.
 • Sevinç A, Tekin N, Yurdaydın N, Ekici A, Eşcan A (1986): Süt ve ringer sulandırıcılarıyla sulandırılan Erbro horoz spermalarının dölverimi üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 33, 284-296.
 • Shucla AK, Tomar NS (1987): Characteristics and preservation of poultry semen at 100C. Indian Vet J, 64, 689-692.
 • Şekeroğlu A, Özen N (1997): Gerze (Hacıkadı) ve Denizli tavuk ırklarının bazı verim özellikleri bakımından karşılaştırılması. Akdeniz Üniv Ziraat Fak Derg, 10, 41-57.
 • Tekin N (1990). Erkek Üreme Organlarının Muayenesi (Androlojik Muayeneler). Theriogenoloji, 53-67. Ed.: Alaçam E. 1. Baskı, Ankara, Türkiye,
 • Tuncer PB, Kinet H, Özdoğan N, Demiral ÖO (2006) Evaluation of some spermatological characteristics in Denizli Cocks (Denizli Horozlarında Bazı Spermatolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi).Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 3, 37-42.
 • Uysal O, Tekin N, Yurdaydın N, Selçuk M (1997): Değişik ısılarda saklanan horoz spermalarının in vitro değerlendirilmesi. Ulusal 1. Reprodüksiyon ve Sun’i Tohumlama Kongresi, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Avcılar – İstanbul, 18-19 Eylül.
 • Zar JH (1984): Biostatical Analysis, 4th ed. Simon& Schuester A Viacom Company (USA), New Jersey.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Pürhan Barboros Tuncer

Hüseyin Kinet

Neval Özdoğan

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2008
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008Cilt: 55 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Tuncer, P. B., Kinet, H., & Özdoğan, N. (2008). Evaluation of some spermatological characteristics in Gerze cocks. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 55(2), 99-102. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000303
AMA Tuncer PB, Kinet H, Özdoğan N. Evaluation of some spermatological characteristics in Gerze cocks. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2008;55(2):99-102. doi:10.1501/Vetfak_0000000303
Chicago Tuncer, Pürhan Barboros, Hüseyin Kinet, ve Neval Özdoğan. “Evaluation of Some Spermatological Characteristics in Gerze Cocks”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55, sy. 2 (Eylül 2008): 99-102. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000303.
EndNote Tuncer PB, Kinet H, Özdoğan N (01 Eylül 2008) Evaluation of some spermatological characteristics in Gerze cocks. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55 2 99–102.
IEEE P. B. Tuncer, H. Kinet, ve N. Özdoğan, “Evaluation of some spermatological characteristics in Gerze cocks”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 55, sy. 2, ss. 99–102, 2008, doi: 10.1501/Vetfak_0000000303.
ISNAD Tuncer, Pürhan Barboros vd. “Evaluation of Some Spermatological Characteristics in Gerze Cocks”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55/2 (Eylül 2008), 99-102. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000303.
JAMA Tuncer PB, Kinet H, Özdoğan N. Evaluation of some spermatological characteristics in Gerze cocks. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2008;55:99–102.
MLA Tuncer, Pürhan Barboros vd. “Evaluation of Some Spermatological Characteristics in Gerze Cocks”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 55, sy. 2, 2008, ss. 99-102, doi:10.1501/Vetfak_0000000303.
Vancouver Tuncer PB, Kinet H, Özdoğan N. Evaluation of some spermatological characteristics in Gerze cocks. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2008;55(2):99-102.