Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Detection of deficiency of uridine monophosphate synthase (DUMPS) in Holstein and native cattle in Turkey

Yıl 2008, Cilt: 55 Sayı: 1, 57 - 60, 01.06.2008
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000297

Öz

The aim of this study was to investigate whether the deficiency uridine monophosphate syntase (DUMPS) allele exists in Holsteins cattle breed including native cattle breeds in Turkey. DUMPS is an autosomal recessive hereditary disease resulting embryonic death. Animal material of this study consisted of 120 Turkish Holstein, 20 Swiss Brown, 20 Native Black, 20 Gray Steppe, 20 South Anatolian Red, 20 East Anatolian Red breeds of cattle. Turkish Holsteins were breeding bulls and young progeny test bulls in different providences of Turkey. DNA materials were isolated from blood samples using phenol chloroform extraction method. The extracted DNA was amplified by PCR and than digested by Ava I endonuclease for the detection of the mutation sites. The digested PCR products were subjected to electrophoresis using 4 % NuSieve agarose gel. There were no positive results indicating the presence of DUMPS allele in any sample from the breeds and samples studied

Kaynakça

 • Akyüz B (2004): Türkiye’deki Holştayn Sığırlarında Sığır Lökosit Bağlanma Yetmezliğinin (bovine leukocyte adhesion deficiency, BLAD) Restriksiyon Parçacık Uzunluk Polimorfizmi (restriction fragment length polymorphism, RFLP) İle Belirlenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akyüz B and Ertuğrul O (2006): Detection of bovine leukocyte adhesion deficiency (BLAD) in Turkish native and Holstein cattle. Acta Vet Hung, 54, 173–178.
 • Alpan O (1993): Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği. 3.Baskı, Şahin Basımevi, Ankara.
 • Fries R and Ruvinsky A (1999): The Genetics of Cattle. CABI Publishing, Wallingford.
 • Ghanem ME, Nakao T, Nishibori M (2006): Deficiency of uridine monophosphate synthase (DUMPS) and X- chromosome deletion in fetal mummification in cattle. Anim Reprod Sci, 91, 45-54.
 • Kamiñski S, Grzybowski G, Prusak B, Ruoeæ A (2005): No incidence of DUMPS carriers in Polish dairy cattle. J Appl Genet, 46, 395-397.
 • Nicholas FW (1996): Introduction to Veterinary Genetics. Oxford University Press, Oxford.
 • Patel RK, Singh KM, Soni KJ, Jenabhai B, Chauhan JB, Rao KRSS (2006): Lack of carriers of citrullinaemia and DUMPS in Indian Holstein cattle. J Appl Genet, 47, 239–242.
 • Poli MA, Dewey R, Semorile L, Lozano ME, Albarino CG, Romanowski V, Grau O (1996): PCR screening for carriers of bovine leukocyte adhesion deficiency (BLAD) and uridine monophosphate synthase (DUMPS) in Argentine Holstein cattle. Zentralbl Veterinarmed A, 43,163-8.
 • Schoeber S, Simon D, Schwenger B (1993): Sequence of the cDNA encoding bovine uridine monophosphate synthase. Gene, 124, 307-308.
 • Schwenger B, Schöber S and Simon D (1993): DUMPS cattle carry a point mutation in the uridine monophosphate synthase gene. Genomics, 16, 241-244
 • Schwenger B, Tammen I, Aurich C (1994): Detection of the homozygous recessive genotype for deficiency of uridine monophosphate synthase by DNA typing among bovine embryos produced in vitro. J Reprod Fertil, 100, 511-514.
 • Shanks RD, Bragg DS, Robinson JL (1987): Incidence and inheritance of deficiency for uridine monophosphate synthase in Holstein bulls. J Dairy Sci, 70, 1893-1897.
 • Shanks RD (1990): Reproductive consequences of deficiency of uridine monophosphate synthase in Holstein cattle. Am J Vet Res, 51, 800-802.
 • Shanks RD, Popp RG, Mccoy GC, Nelson DR, Robinson JL (1992): Identification of the homozygous recessive genotype for the deficiency of uridine monophosphate synthase in 35-day bovine embryos. J Reprod Fertil, 94, 5-10. Geliş tarihi: 08.12.2006 / Kabul tarihi: 27.03.2007

Türkiye’de Holştayn ve yerli sığırlarda üridin monofosfat senteaz eksikliğinin (DUMPS) belirlenmesi

Yıl 2008, Cilt: 55 Sayı: 1, 57 - 60, 01.06.2008
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000297

Öz

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yetiştirilen Holştayn ırkı sığırlarda ve Türkiye yerli sığırlarında üridin monofosfat sentaz eksikliği (DUMPS) allelinin bulunup bulunmadığının araştırılmasıdır. DUMPS embriyonik ölümle sonuçlanan otozomal, çekinik, kalıtsal bir hastalıktır. Çalışmanın materyalini, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Merkez Birliği ile Tarım Bakanlığı’nın birlikte yürüttükleri progeny test kapsamındaki boğalar ve Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliğine ait çiftliklerdeki Holştayn boğa ve boğa adayları oluşturmuştur. Araştırmada toplam 120 baş Holştayn ve 20 baş İsviçre Esmeri, 20 baş Yerli Kara, 20 baş Boz Irk, 20 baş GAK ve 20 baş DAK sığırından alınan kanlar kullanılmıştır. Alınan kanlardan fenol-kloroform ekstraksiyon yöntemi ile DNA izolasyonu yapılmıştır. Elde edilen DNA’lar PCR ile çoğaltılmış ve mutasyon bölgesini belirlemek için elde edilen PCR ürünleri Ava I endonükleaz enzimi ile kesilmiştir. Kesilen PCR ürünleri % 4’lik NuSieve agaroz jel de elektroforez yapılmıştır. Çalışmada kullanılan tüm ırklar ve örneklerde DUMPS allleline rastlanmamıştır

Kaynakça

 • Akyüz B (2004): Türkiye’deki Holştayn Sığırlarında Sığır Lökosit Bağlanma Yetmezliğinin (bovine leukocyte adhesion deficiency, BLAD) Restriksiyon Parçacık Uzunluk Polimorfizmi (restriction fragment length polymorphism, RFLP) İle Belirlenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akyüz B and Ertuğrul O (2006): Detection of bovine leukocyte adhesion deficiency (BLAD) in Turkish native and Holstein cattle. Acta Vet Hung, 54, 173–178.
 • Alpan O (1993): Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği. 3.Baskı, Şahin Basımevi, Ankara.
 • Fries R and Ruvinsky A (1999): The Genetics of Cattle. CABI Publishing, Wallingford.
 • Ghanem ME, Nakao T, Nishibori M (2006): Deficiency of uridine monophosphate synthase (DUMPS) and X- chromosome deletion in fetal mummification in cattle. Anim Reprod Sci, 91, 45-54.
 • Kamiñski S, Grzybowski G, Prusak B, Ruoeæ A (2005): No incidence of DUMPS carriers in Polish dairy cattle. J Appl Genet, 46, 395-397.
 • Nicholas FW (1996): Introduction to Veterinary Genetics. Oxford University Press, Oxford.
 • Patel RK, Singh KM, Soni KJ, Jenabhai B, Chauhan JB, Rao KRSS (2006): Lack of carriers of citrullinaemia and DUMPS in Indian Holstein cattle. J Appl Genet, 47, 239–242.
 • Poli MA, Dewey R, Semorile L, Lozano ME, Albarino CG, Romanowski V, Grau O (1996): PCR screening for carriers of bovine leukocyte adhesion deficiency (BLAD) and uridine monophosphate synthase (DUMPS) in Argentine Holstein cattle. Zentralbl Veterinarmed A, 43,163-8.
 • Schoeber S, Simon D, Schwenger B (1993): Sequence of the cDNA encoding bovine uridine monophosphate synthase. Gene, 124, 307-308.
 • Schwenger B, Schöber S and Simon D (1993): DUMPS cattle carry a point mutation in the uridine monophosphate synthase gene. Genomics, 16, 241-244
 • Schwenger B, Tammen I, Aurich C (1994): Detection of the homozygous recessive genotype for deficiency of uridine monophosphate synthase by DNA typing among bovine embryos produced in vitro. J Reprod Fertil, 100, 511-514.
 • Shanks RD, Bragg DS, Robinson JL (1987): Incidence and inheritance of deficiency for uridine monophosphate synthase in Holstein bulls. J Dairy Sci, 70, 1893-1897.
 • Shanks RD (1990): Reproductive consequences of deficiency of uridine monophosphate synthase in Holstein cattle. Am J Vet Res, 51, 800-802.
 • Shanks RD, Popp RG, Mccoy GC, Nelson DR, Robinson JL (1992): Identification of the homozygous recessive genotype for the deficiency of uridine monophosphate synthase in 35-day bovine embryos. J Reprod Fertil, 94, 5-10. Geliş tarihi: 08.12.2006 / Kabul tarihi: 27.03.2007
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bilal Akyüz

Okan Ertuğrul

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008Cilt: 55 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Akyüz, B., & Ertuğrul, O. (2008). Türkiye’de Holştayn ve yerli sığırlarda üridin monofosfat senteaz eksikliğinin (DUMPS) belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 55(1), 57-60. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000297
AMA Akyüz B, Ertuğrul O. Türkiye’de Holştayn ve yerli sığırlarda üridin monofosfat senteaz eksikliğinin (DUMPS) belirlenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2008;55(1):57-60. doi:10.1501/Vetfak_0000000297
Chicago Akyüz, Bilal, ve Okan Ertuğrul. “Türkiye’de Holştayn Ve Yerli sığırlarda üridin Monofosfat Senteaz eksikliğinin (DUMPS) Belirlenmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55, sy. 1 (Haziran 2008): 57-60. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000297.
EndNote Akyüz B, Ertuğrul O (01 Haziran 2008) Türkiye’de Holştayn ve yerli sığırlarda üridin monofosfat senteaz eksikliğinin (DUMPS) belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55 1 57–60.
IEEE B. Akyüz ve O. Ertuğrul, “Türkiye’de Holştayn ve yerli sığırlarda üridin monofosfat senteaz eksikliğinin (DUMPS) belirlenmesi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 55, sy. 1, ss. 57–60, 2008, doi: 10.1501/Vetfak_0000000297.
ISNAD Akyüz, Bilal - Ertuğrul, Okan. “Türkiye’de Holştayn Ve Yerli sığırlarda üridin Monofosfat Senteaz eksikliğinin (DUMPS) Belirlenmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55/1 (Haziran 2008), 57-60. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000297.
JAMA Akyüz B, Ertuğrul O. Türkiye’de Holştayn ve yerli sığırlarda üridin monofosfat senteaz eksikliğinin (DUMPS) belirlenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2008;55:57–60.
MLA Akyüz, Bilal ve Okan Ertuğrul. “Türkiye’de Holştayn Ve Yerli sığırlarda üridin Monofosfat Senteaz eksikliğinin (DUMPS) Belirlenmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 55, sy. 1, 2008, ss. 57-60, doi:10.1501/Vetfak_0000000297.
Vancouver Akyüz B, Ertuğrul O. Türkiye’de Holştayn ve yerli sığırlarda üridin monofosfat senteaz eksikliğinin (DUMPS) belirlenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2008;55(1):57-60.