Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of systolic and diastolic functions by Doppler echocardiography in the horses before and after exercise

Yıl 2008, Cilt: 55 Sayı: 1, 7 - 12, 01.06.2008
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000287

Öz

In this research, the echocardiographic parameters of the horses were examined before and after exercise. For this purpose 20 healthy and from different races 5-16 years old horses were used. All the horses were examined by means of transducers that have the speed of 2.5 mHz with the help of M mode, B mode (2 dimentional) and colour Doppler echocardiographic methods. Anatomic structure of atrioventricular lids and the changes of the level of the blood flowing hemodynamic from parasternal shortlong cross section and the apical views were illustrated in black - white and colour. While echocardiographic examination on the right and left bosoms of the horses before exercises were easily done and compared, the study after exercises was only done on the right side of the chests and compared with the parameters taken from same sides of the horses. Statistically significant differences (p<0.05) between the thickness of the back side of the diastol and the thickness of the interventricular septum were observed in the echocardiographic findings of left ventricle, taken from right and left chests, reached methods before the exercises of the horses. It was determined that the only statistically significant difference between the parameters before and after the exercises of the horses was in the heart rates of the animals obtained in M mode and two diamentional methods

Kaynakça

 • Asheim A, Knudsen O, Lundholm A, Rulcker C, Salten B (1970): Heart rates and blood lactate concentrations of standard bred horses during training and racing. JAVMA, 157, 304-311.
 • Banagura JD (1994): Echocardiography. J Am Med Assoc, 204, 516-522.
 • Bayly WM, Gobel AA, Barr SA (1983): Cardiovascular effects sub maximal aerobic training and treadmill in standard bred horses, using a standardized exercise test. Am J Vet Res, 44, 544-552.
 • Bilal T (2001): İngiliz ırkı ve konkur atlarında M mode eko tekniği kullanılarak mitral kapak sol ventrikül volüm ve kontraktibilite ölçümleri üzerinde çalışmalar. Turk J Vet Animal Sci, 25, 267-271.
 • Bilge M, Güler N, Erkoç R (1999): Tedavi altındaki hipertansif sol ventrikül diyastolik fonksiyonunun transtro- sik ve transözofajyel ekokardiyografik değerlendirilmesi. Haydarpaşa K V C Bülteni, 7, 85-90.
 • Bolca O (1997): Ekokardiyografiden elde edilen hemodinamik parametreler. Türk Ekokardiyografi Çalışma Grubu, 29-34.
 • Cullen JH (1999): Stress echo. Cardiology Clinics, 3, 461- 481.
 • Hornicke H, Engelhardt WV, Ehrlein H (1977): Effect of exercise on systemic blood pressure and heart rate in horses. Pflügers arch, 372, 95-99.
 • İlerigelen B (1999): Ekokardiyografide yeni teknikler. 2. Ekokardiyografi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi.
 • Karpuz H, İkitimur B (2004): Ekokardiyografi. Temel ve Pratik Bilgiler. Arset Matbaacılık San ve Tic A Ş, İstanbul.
 • Kienle RD, Thomas WP (1995): Echocardiography. 198- 254. In: Veterinary Diagnostic Ultrasound, Nyland TG, Mattoon JS (Eds). WB Saunders Company, Philadelphia.
 • Koca CK (1997): Atlarda Egzersizin Elektrokardiyogram Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Koşar F, Varol E (1998): Diyastolik kalp yetmezliği. MN Kardiyoloji, 5, 44-58.
 • Long KJ, Bonagura JD, Darke GG (1992): Standardised imaging technique for guided “M mode” and Doppler echocardiography in the horse. Equine Vet J, 24, 226-235.
 • Luizada AA, Sakai A, Feigen I (1970): Comparative electrocardiography and phonocardiyography in six species of animals. Am J Vet Res, 31,1695-1702.
 • Marr CM, Bright JM, Marlin DJ, Roberts CA (1999): Pre and post exercise echocardiography in horses performing treadmill exercise in cool and hot / humid conditions. Equine Vet J, 30, 131-136.
 • Myerburg RJ, Castellanas A (1997): Cardiac Arrest and Sudden Cardiac Death. In: Heart Disease Braunwold. W.B. Saunders Company, Philadelphia, p: 752.
 • Nishumura RA, Tajik AJ (1997): Evaluation of diastolic filling of left ventricle in health and disease: Doppler echocardiography is the clinicians’ rosette store. J Am Coll Cardiol, 30, 8-18.
 • Özdemir R, Tuncer C, Güven A, Pekdemir H, Sezgin A, Müderrisoğlu Ö (1999): Ekokardiyografik olarak sol ventriküler hipertrofi saptanan sporcularda geç potansiyel sıklığı. MN Kardiyoloji, 6,102-105.
 • Saunders WB (2001): Cardiology of the Horse. WB Saunders, Harcourt Brace and Company Limited, London, NW17DX, p: 24-28.
 • Scheffer CWJ, Robben JH, Sloet OMM (1995): Continuous monitoring of ECG in horses at rest and during exercise. Vet Rec, 137, 371-374.
 • Skarde RT, Muır WW, Milne DW, Gabel AA (1976): Effects of training on resting and post exercise ECG in standard bred horses using a standardized exercise test. Am J Vet Res, 37, 1485-1488.
 • Sonel A (1987): Kardiyoloji. 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • Spotnitz HM, Truccona NJ, Porter RJ (1976): Simplified measurement of invivo compliance of the LV. Surg Forum, 27, 283-285.
 • Voros K, Holmes JR, Gibbs C (1990): Anatomical validation of two-dimensional echocardiography in the horse. Equine Vet J, 22, 392-397.
 • Voros K, Holmes JR, Gibbs C (1991): Measurement of cardiac dimensions with two-dimensional echocardio- graphy in the living horse. Equine Vet J, 23, 461-465.
 • Young MS, Magid NM, Wallerson DC (1990): Echocardiographic LV mass measurement in small animals: Anatomic validation in normal and aortic regurgitant rabbits. Am J Noninuas Cardiol, 4, 145-153. Geliş tarihi: 15.03.2007 / Kabul tarihi: 07.05.2007

Atlarda egzersiz öncesi ve sonrası sistolik ve diyastolik fonksiyonların Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi

Yıl 2008, Cilt: 55 Sayı: 1, 7 - 12, 01.06.2008
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000287

Öz

Bu araştırmada, atlarda egzersiz öncesi ve sonrası kalbin sistolik ve diyastolik fonksiyonlarına ait ekokardiyografik parametreler incelendi. Bu amaçla sağlıklı, değişik ırklardan olan ve yaşları 5-16 arasında değişen 20 at kullanıldı. Atların hepsine; M mode, B mode (iki boyutlu) ve renkli Doppler ekokardiyografik yöntemle ve 2.5 mHz’lik prob kullanılarak bakıldı. Atrioventriküler kapakların anatomik yapısı ve kapak düzeyindeki kan akım hemodinamiği değişiklikleri parasternal uzun - kısa kesitlerden ve apikal görüntülerden siyah – beyaz ve renkli olarak elde edildi. Atların tümünde, egzersizden önce ekokardiyografik muayene daha rahat uygulanarak göğsün sağ ve sol tarafından çalışma yapılıp bu değerler karşılaştırılırken, egzersiz sonrasında muayene yalnızca göğsün sağ tarafından yapılabilmiş ve egzersiz öncesi aynı taraftan alınan değerlerle karşılaştırılmıştır. Atlarda egzersiz öncesi göğsün sağ ve sol tarafından M mode ve iki boyutlu yöntemlerle elde edilen sol ventriküle ait ekokardiyografik bulguların karşılaştırılmasında, diyastolde interventriküler septum kalınlığı ve diyastolde arka duvar kalınlığında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar izlendi (p<0.05). Buna karşın, egzersiz öncesi ile egzersiz sonunda M mode ve iki boyutlu yöntemlerle elde edilen parametreler arasında istatistiksel önemde farklılığın yalnız kalp atım sayısında olduğu belirlendi

Kaynakça

 • Asheim A, Knudsen O, Lundholm A, Rulcker C, Salten B (1970): Heart rates and blood lactate concentrations of standard bred horses during training and racing. JAVMA, 157, 304-311.
 • Banagura JD (1994): Echocardiography. J Am Med Assoc, 204, 516-522.
 • Bayly WM, Gobel AA, Barr SA (1983): Cardiovascular effects sub maximal aerobic training and treadmill in standard bred horses, using a standardized exercise test. Am J Vet Res, 44, 544-552.
 • Bilal T (2001): İngiliz ırkı ve konkur atlarında M mode eko tekniği kullanılarak mitral kapak sol ventrikül volüm ve kontraktibilite ölçümleri üzerinde çalışmalar. Turk J Vet Animal Sci, 25, 267-271.
 • Bilge M, Güler N, Erkoç R (1999): Tedavi altındaki hipertansif sol ventrikül diyastolik fonksiyonunun transtro- sik ve transözofajyel ekokardiyografik değerlendirilmesi. Haydarpaşa K V C Bülteni, 7, 85-90.
 • Bolca O (1997): Ekokardiyografiden elde edilen hemodinamik parametreler. Türk Ekokardiyografi Çalışma Grubu, 29-34.
 • Cullen JH (1999): Stress echo. Cardiology Clinics, 3, 461- 481.
 • Hornicke H, Engelhardt WV, Ehrlein H (1977): Effect of exercise on systemic blood pressure and heart rate in horses. Pflügers arch, 372, 95-99.
 • İlerigelen B (1999): Ekokardiyografide yeni teknikler. 2. Ekokardiyografi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi.
 • Karpuz H, İkitimur B (2004): Ekokardiyografi. Temel ve Pratik Bilgiler. Arset Matbaacılık San ve Tic A Ş, İstanbul.
 • Kienle RD, Thomas WP (1995): Echocardiography. 198- 254. In: Veterinary Diagnostic Ultrasound, Nyland TG, Mattoon JS (Eds). WB Saunders Company, Philadelphia.
 • Koca CK (1997): Atlarda Egzersizin Elektrokardiyogram Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Koşar F, Varol E (1998): Diyastolik kalp yetmezliği. MN Kardiyoloji, 5, 44-58.
 • Long KJ, Bonagura JD, Darke GG (1992): Standardised imaging technique for guided “M mode” and Doppler echocardiography in the horse. Equine Vet J, 24, 226-235.
 • Luizada AA, Sakai A, Feigen I (1970): Comparative electrocardiography and phonocardiyography in six species of animals. Am J Vet Res, 31,1695-1702.
 • Marr CM, Bright JM, Marlin DJ, Roberts CA (1999): Pre and post exercise echocardiography in horses performing treadmill exercise in cool and hot / humid conditions. Equine Vet J, 30, 131-136.
 • Myerburg RJ, Castellanas A (1997): Cardiac Arrest and Sudden Cardiac Death. In: Heart Disease Braunwold. W.B. Saunders Company, Philadelphia, p: 752.
 • Nishumura RA, Tajik AJ (1997): Evaluation of diastolic filling of left ventricle in health and disease: Doppler echocardiography is the clinicians’ rosette store. J Am Coll Cardiol, 30, 8-18.
 • Özdemir R, Tuncer C, Güven A, Pekdemir H, Sezgin A, Müderrisoğlu Ö (1999): Ekokardiyografik olarak sol ventriküler hipertrofi saptanan sporcularda geç potansiyel sıklığı. MN Kardiyoloji, 6,102-105.
 • Saunders WB (2001): Cardiology of the Horse. WB Saunders, Harcourt Brace and Company Limited, London, NW17DX, p: 24-28.
 • Scheffer CWJ, Robben JH, Sloet OMM (1995): Continuous monitoring of ECG in horses at rest and during exercise. Vet Rec, 137, 371-374.
 • Skarde RT, Muır WW, Milne DW, Gabel AA (1976): Effects of training on resting and post exercise ECG in standard bred horses using a standardized exercise test. Am J Vet Res, 37, 1485-1488.
 • Sonel A (1987): Kardiyoloji. 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • Spotnitz HM, Truccona NJ, Porter RJ (1976): Simplified measurement of invivo compliance of the LV. Surg Forum, 27, 283-285.
 • Voros K, Holmes JR, Gibbs C (1990): Anatomical validation of two-dimensional echocardiography in the horse. Equine Vet J, 22, 392-397.
 • Voros K, Holmes JR, Gibbs C (1991): Measurement of cardiac dimensions with two-dimensional echocardio- graphy in the living horse. Equine Vet J, 23, 461-465.
 • Young MS, Magid NM, Wallerson DC (1990): Echocardiographic LV mass measurement in small animals: Anatomic validation in normal and aortic regurgitant rabbits. Am J Noninuas Cardiol, 4, 145-153. Geliş tarihi: 15.03.2007 / Kabul tarihi: 07.05.2007

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Melahat TOKER

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008Cilt: 55 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd599796, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {55}, number = {1}, pages = {7 - 12}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000000287}, title = {Atlarda egzersiz öncesi ve sonrası sistolik ve diyastolik fonksiyonların Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Toker, Melahat} }
APA Toker, M. (2008). Atlarda egzersiz öncesi ve sonrası sistolik ve diyastolik fonksiyonların Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 55 (1) , 7-12 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000000287
MLA Toker, M. "Atlarda egzersiz öncesi ve sonrası sistolik ve diyastolik fonksiyonların Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55 (2008 ): 7-12 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/47504/599796>
Chicago Toker, M. "Atlarda egzersiz öncesi ve sonrası sistolik ve diyastolik fonksiyonların Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55 (2008 ): 7-12
RIS TY - JOUR T1 - Atlarda egzersiz öncesi ve sonrası sistolik ve diyastolik fonksiyonların Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi AU - MelahatToker Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000287 DO - 10.1501/Vetfak_0000000287 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 12 VL - 55 IS - 1 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000287 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000287 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Atlarda egzersiz öncesi ve sonrası sistolik ve diyastolik fonksiyonların Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi %A Melahat Toker %T Atlarda egzersiz öncesi ve sonrası sistolik ve diyastolik fonksiyonların Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi %D 2008 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 55 %N 1 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000000287 %U 10.1501/Vetfak_0000000287
ISNAD Toker, Melahat . "Atlarda egzersiz öncesi ve sonrası sistolik ve diyastolik fonksiyonların Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55 / 1 (Haziran 2008): 7-12 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000287
AMA Toker M. Atlarda egzersiz öncesi ve sonrası sistolik ve diyastolik fonksiyonların Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2008; 55(1): 7-12.
Vancouver Toker M. Atlarda egzersiz öncesi ve sonrası sistolik ve diyastolik fonksiyonların Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2008; 55(1): 7-12.
IEEE M. Toker , "Atlarda egzersiz öncesi ve sonrası sistolik ve diyastolik fonksiyonların Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 55, sayı. 1, ss. 7-12, Haz. 2008, doi:10.1501/Vetfak_0000000287