Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Assessment of some conditions in terms of animal welfare during animal transportation toslaughterhouse of Ankara Commodity Exchange

Yıl 2008, Cilt: 55 Sayı: 1, 51 - 56, 01.06.2008
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000285

Öz

The aim of this work was to assess of some animal welfare measures during animal transportation to slaughterhouse of Ankara Commodity Exchange. The data were obtained from 3719 cattle and 17896 lambs from August to October in 2006. Mean floor space allowance (m2/100 kg) in lorries for cattle was determined as 0.242 m2, while it was calculated as 0.291 and 0.267 and 0.269 m2 by using FAWC equation, Randall equation and EU Regulation (1/2005/EC), respectively. The differences between determined and calculated means for floor space allowance during cattle transportation were significant (p<0.001). Mean floor space allowance (m2/100 kg) in lorries for lambs was observed as 0.437 m2, although it was calculated as 0.610, 0.602, 0.727 and 0.608 m2 by using FAWC equation, Randall equation, Buchenauer equation and EU Regulation (1/2005/EC). The differences between determined and calculated means for floor space allowance during lambs transportation were also significant (p<0.001). Average period and distance of travel were observed as 1.85 hours and 92.33 km for cattle, and 1.91 hours and 74.05 km for lambs, respectively. The slope of ramp for unloading was determined as 9 degree. In conclusion, stocking density was generally high, but some of animal welfare measures such as travel period, travel distance, slope of ramp and transport separately by the gender were convenient during animal transportation

Kaynakça

 • Anonymous (1991): Council Directive (91/628/EEC) on the Protection of Animals During Transport (http://ec.europa.eu).
 • Anonymous (2001): SPSS Statistical Package in Social Science for Windows. Statistical Innovations Inc. (Serial Number 902 4147).
 • Anonymous (2002): The welfare of animals during transport (details for horses, pigs, sheep and cattle). Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare (http://ec.europa.eu).
 • Anonymous (2005): Council Regulation 1/2005/EC on the Protection of Animals During Transport and Related Operations (http://ec.europa.eu).
 • Broom DM (1988): The scientific assessment of animal welfare. Appl Anim Behav Sci, 20, 5-19.
 • Knowles TG (1998): A review of the road transport of slaughter sheep. Vet Rec, 143, 212-219.
 • Knowles TG (1999): A review of the transport of cattle. Vet Rec, 144, 197-201.
 • Knowles TG, Brown SN, Warris PD, Phillips AJ, Dolan SK, Hunt P, Ford JE, Edwards JE, Watkins PE (1995): Effects on sheep of transport by road for up to 24 hours. Vet Rec, 136, 431-438.
 • Knowles TG, Warriss PD, Brown SN, Edwards JE (1998): Effects of stocking density on lambs being transported by road. Vet Rec, 142, 503-509.
 • Lapworth JW (1990): Standards for loading and unloading facilities for cattle. Appl Anim Behav Sci, 28, 203-211.
 • Randall (1993): Environmental parameters necessary to definite comfort for pigs, cattle and sheep in livestock transporters. Anim Prod, 57, 299-307.
 • Tarrant PV (1990): Transportation of cattle by road. Appl Anim Behav Sci, 28, 153-170.
 • Tarrant PV, Kenny FJ, Harrington D (1999): The effect of stocking density during 4 hour transport to slaughter on behaviour, blood constituens and carcass bruising in Frieesian steers. Meat Sci, 24, 209-222.
 • Ünal N (2007): Hayvan Refahı Ders Notları. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Ankara.
 • Wayne WD (1991): Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. 5th ed, Wiley Series, John Wiley and Sons, New York, USA. Geliş tarihi: 04.04.2007 / Kabul tarihi: 25.06.2007

Ankara Ticaret Borsası Kesimhanesi’ne yapılan kasaplık hayvan nakillerinde bazı koşulların hayvan refahı bakımından incelenmesi

Yıl 2008, Cilt: 55 Sayı: 1, 51 - 56, 01.06.2008
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000285

Öz

Bu çalışma, Ankara Ticaret Borsası Kesimhane’sine yapılan büyükbaş ve küçükbaş hayvan nakillerinde bazı koşulların hayvan refahı bakımından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Ağustos – Ekim 2006 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışmanın verileri, kasaplık 3719 sığır ve 17896 kuzudan alınmıştır. Sığırlarda 100 kg canlı ağırlık için nakil araçlarında ortalama 0.242 m2 alan tespit edilmiştir. Sığırların canlı ağırlığına göre olması gereken alanlar FAWC Eşitliği, Randall Eşitliği ve AB düzenlemelerine göre sırasıyla 0.291, 0.267 ve 0.269 m2 bulunmuş ve bu değerler ile tespit edilen ortalama arasındaki farklılıklar önemli (p<0.001) olmuştur. Kuzularda 100 kg canlı ağırlık için nakil araçlarında ortalama 0.437 m2 alan tespit edilmiştir. Kuzuların canlı ağırlığına göre olması gereken alanlar FAWC Eşitliği, Randall Eşitliği, Buchenauer Eşitliği ve AB düzenlemelerine göre sırasıyla 0.610, 0.602, 0.727 ve 0.608 m2 bulunmuş ve bu değerler ile tespit edilen ortalama arasındaki farklılıklar önemli (p<0.001) bulunmuştur. Ortalama nakil süresi ve mesafesi sığırların naklinde 1.85 saat ve 92.33 km, kuzuların naklinde 1.91 saat ve 74.05 km olarak belirlenmiştir. Sığırların ve kuzuların boşaltılmasında kullanılan rampanın açısı 9 derece olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak, kasaplık sığır ve kuzuların naklinde, yükleme yoğunluğunun genellikle fazla olduğu, refahla ilgili olarak nakil süresi ve mesafesi ile cinsiyete göre ayrı taşıma, boşaltma rampasının açısı gibi diğer bazı kriterlerin ise uygun olduğu görülmüştür

Kaynakça

 • Anonymous (1991): Council Directive (91/628/EEC) on the Protection of Animals During Transport (http://ec.europa.eu).
 • Anonymous (2001): SPSS Statistical Package in Social Science for Windows. Statistical Innovations Inc. (Serial Number 902 4147).
 • Anonymous (2002): The welfare of animals during transport (details for horses, pigs, sheep and cattle). Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare (http://ec.europa.eu).
 • Anonymous (2005): Council Regulation 1/2005/EC on the Protection of Animals During Transport and Related Operations (http://ec.europa.eu).
 • Broom DM (1988): The scientific assessment of animal welfare. Appl Anim Behav Sci, 20, 5-19.
 • Knowles TG (1998): A review of the road transport of slaughter sheep. Vet Rec, 143, 212-219.
 • Knowles TG (1999): A review of the transport of cattle. Vet Rec, 144, 197-201.
 • Knowles TG, Brown SN, Warris PD, Phillips AJ, Dolan SK, Hunt P, Ford JE, Edwards JE, Watkins PE (1995): Effects on sheep of transport by road for up to 24 hours. Vet Rec, 136, 431-438.
 • Knowles TG, Warriss PD, Brown SN, Edwards JE (1998): Effects of stocking density on lambs being transported by road. Vet Rec, 142, 503-509.
 • Lapworth JW (1990): Standards for loading and unloading facilities for cattle. Appl Anim Behav Sci, 28, 203-211.
 • Randall (1993): Environmental parameters necessary to definite comfort for pigs, cattle and sheep in livestock transporters. Anim Prod, 57, 299-307.
 • Tarrant PV (1990): Transportation of cattle by road. Appl Anim Behav Sci, 28, 153-170.
 • Tarrant PV, Kenny FJ, Harrington D (1999): The effect of stocking density during 4 hour transport to slaughter on behaviour, blood constituens and carcass bruising in Frieesian steers. Meat Sci, 24, 209-222.
 • Ünal N (2007): Hayvan Refahı Ders Notları. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Ankara.
 • Wayne WD (1991): Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. 5th ed, Wiley Series, John Wiley and Sons, New York, USA. Geliş tarihi: 04.04.2007 / Kabul tarihi: 25.06.2007
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Necmettin Ünal

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008Cilt: 55 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ünal, N. (2008). Ankara Ticaret Borsası Kesimhanesi’ne yapılan kasaplık hayvan nakillerinde bazı koşulların hayvan refahı bakımından incelenmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 55(1), 51-56. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000285
AMA Ünal N. Ankara Ticaret Borsası Kesimhanesi’ne yapılan kasaplık hayvan nakillerinde bazı koşulların hayvan refahı bakımından incelenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2008;55(1):51-56. doi:10.1501/Vetfak_0000000285
Chicago Ünal, Necmettin. “Ankara Ticaret Borsası Kesimhanesi’ne yapılan kasaplık Hayvan Nakillerinde Bazı koşulların Hayvan Refahı bakımından Incelenmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55, sy. 1 (Haziran 2008): 51-56. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000285.
EndNote Ünal N (01 Haziran 2008) Ankara Ticaret Borsası Kesimhanesi’ne yapılan kasaplık hayvan nakillerinde bazı koşulların hayvan refahı bakımından incelenmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55 1 51–56.
IEEE N. Ünal, “Ankara Ticaret Borsası Kesimhanesi’ne yapılan kasaplık hayvan nakillerinde bazı koşulların hayvan refahı bakımından incelenmesi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 55, sy. 1, ss. 51–56, 2008, doi: 10.1501/Vetfak_0000000285.
ISNAD Ünal, Necmettin. “Ankara Ticaret Borsası Kesimhanesi’ne yapılan kasaplık Hayvan Nakillerinde Bazı koşulların Hayvan Refahı bakımından Incelenmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55/1 (Haziran 2008), 51-56. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000285.
JAMA Ünal N. Ankara Ticaret Borsası Kesimhanesi’ne yapılan kasaplık hayvan nakillerinde bazı koşulların hayvan refahı bakımından incelenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2008;55:51–56.
MLA Ünal, Necmettin. “Ankara Ticaret Borsası Kesimhanesi’ne yapılan kasaplık Hayvan Nakillerinde Bazı koşulların Hayvan Refahı bakımından Incelenmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 55, sy. 1, 2008, ss. 51-56, doi:10.1501/Vetfak_0000000285.
Vancouver Ünal N. Ankara Ticaret Borsası Kesimhanesi’ne yapılan kasaplık hayvan nakillerinde bazı koşulların hayvan refahı bakımından incelenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2008;55(1):51-6.