Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

A survey of feline neoplasms in Ankara from 1971 to 2005

Yıl 2008, Cilt: 55 Sayı: 1, 23 - 29, 01.06.2008
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000284

Öz

In this study, cat tumor cases from the archives of Pathology Department of Veterinary Medicine Faculty of Ankara University that were encountered in the last 35 years from January 1971 to December 2005 were investigated. During this period 265 cases were received; 244 of these cases were obtained as biopsy while the rest 21 cases were from necropsy materials. Parameters regarding to age, sex, tumor localizations of the organs or body systems, origin, malignancy and the years encountered were indicated with Tables. Of the cases 131 were localized in the cutaneous system which is composed of skin and subcutaneus connective tissue. Seventy-five were female genital system tumors mostly localized in mammary glands. The rest were observed in alimentary, skeletal, hematopoietic, respiratory, and neuronal, endocrine, urinary systems as 22, 19, 8, 4, and 2, 2, 2 respectively. Tumors occurred in cats were compared due to type, localization, frequency and prevalence of the tumors and age, breed, sex of the cases. The data obtained were investigated and evaluated statistically

Kaynakça

 • Akçay Ş (1944): İnsan, hayvan ve nebatlarda kanser ve sarkom. Ankara Ziraat Enst Derg, 1, 1-29.
 • Alçığır G, Berkin Ş (1988): 1971-1986 yılları arasında incelenen 248 kedinin postmortem bulgularının değerlendirilmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 35, 341- 352.
 • Alçığır G, Berkin Ş, Altınsaat S, Atasever A (1996): 1973-1996 yılları arasında incelenen 234 tek tırnaklı hayvanın postmortem bulguları üzerinde survey çalışma. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 43, 169-176.
 • Alibaşoğlu M, Yalçıner Ş (1965): 1933-61 yılları arasında Ankara ve yöresinde atlarda görülen hastalıklara toplu bir bakış. Ankara Univ Vet Fak Derg, 12, 98-111.
 • Aydın Y, Atasever A, Köküuslu C (1991): 1974-1991 yıllarında incelenen kanatlı hayvan hastalıkları ve tümörleri. Ankara Univ Vet Fak Derg, 38, 352-358.
 • Aydın Y, Vural SA, Öznur N (2003): Bir kedide dev hücreli malign fibröz histiyositom. Ankara Univ Vet Fak Derg, 50, 247-249.
 • Aydın Y, Börkü MK, Kutsal O, Atalay Ö, Beyaz L (2003): Poorly differentiated pancreatic carcinoma associated with partial alopecia in a cat. Turk J Vet Anim Sci, 27, 481-488.
 • Aydın Y, Bilir B (2005): Vaccine-associated feline sarcoma (VAFS) with multiple recurrens in a Turkish Van cat. Turk J Vet Anim Sci, 29, 927-931.
 • Bastianello SS (1982): A survey on neoplasia in domestic species over a 40-year period from 1935 to 1974 in the Republic of South Africa. II. tumors occurring in sheep. Onderstepoort J Vet Res, 49, 205-209.
 • Bastianello SS (1983): A survey on neoplasia in domestic species over a 40-year period from 1935 to 1974 in the Republic of South Africa. VI. tumors occurring in dogs. Onderstepoort J Vet. Res, 50,199-220.
 • Berkin Ş, Alçığır G (1986): 1973-1984 periyodunda incelenen 523 köpeğin post-mortem bulguları üzerinde survey çalışma. Ankara Univ Vet Fak Derg, 33, 153-164.
 • Cotchin E (1954): Neoplasia in the dog. Vet Rec, 66, 879- 885.
 • Cotchin E, (1957): Neoplasia in the cat. Vet Rec, 69, 425- 434.
 • Dorn CR, Taylor DON, Schneider R., Hibbard HH, Klauber MR (1968): Survey of animal neoplasm in Alameda and Contra costa counties, California. II. cancer morbidity in dogs and cats alameda county. J Nat Cancer Inst, 40, 307-318.
 • Ertürk E, Tanzer F, Bulucu M (1971): Patolojik anatomi kürsüsünde 1964-1970 yıllarında incelenen köpek ve kedi tümörleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 18, 383-390.
 • Ertürk E, Tanzer F (1972): 1961-1970 periyodunda Ankara ve yöresinde kedilerde görülen hastalıklar. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 19, 127-131.
 • Ertürk E, Tanzer F (1973): 1961-1972 yılları arasında Ankara ve yöresinde köpeklerde görülen hastalık olaylarına kısa bir bakış. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 20, 277-280.
 • Ertürk E, Pamukçu M, Tanzer F (1973): 1933-1974 yılları arasında Ankara ve yöresinde ruminantlarda görülen tümör çeşitleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 20, 635-641.
 • Ertürk E, Pamukçu AM (1974): 1933-1974 yılları arasında Ankara ve yöresinde kanatlı hayvanlarda rastlanan hastalık ve tümör olayları. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 21, 13-20.
 • Güvenç T, Kutsal O, Kul O (2001): Köpek ve kedilerde oral ekstramedullar plazmasitom. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 48, 219-221.
 • Köküuslu C, Akkayan C (1972): Ankara’da 1968-1972 yılları arasında incelenen kedi ve köpeklerin primer meme tümörleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 19, 502-516.
 • Meuten, DJ (2002): Tumors in Domestic Animals. Iowa State Press, Ames, Iowa, 2002.
 • Pamukçu AM (1954): 16 sene zarfında Ankara’da kedilerde rastlanan tümör vakalarına toplu bakış. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 2, 1-19.
 • Pamukçu M, Ertürk E (1961): 1933-1960 yılları arasında Ankara ve yöresinde köpeklerde görülen hastalıklara toplu bir bakış. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 8, 323-346.
 • Pamukçu M, Ertürk E (1962): Ankara’da köpeklerde görülen tümör çeşitleri (1933-1960 yılları arasında). Ankara Üniv Vet Fak Derg, 9, 1-9.
 • Urman HK, Tekeli S (1960): Kedide pankreas adenocarcinom’u ve haemosiderozis. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 7, 124-130.
 • Vural SA, Aydın Y (2001): Ankara’da 1973-1998 yılları arasında incelenen köpek meme tümörleri. Turk J Vet Anim Sci, 25, 233-239.
 • Vural SA, Aydın Y (2001): Köpeklerin mast hücre tümörleri: 19 olguya ait patolojik survey. Turk J Vet Anim Sci, 25, 887-893. Geliş tarihi: 01.12.2006 / Kabul tarihi: 27.03.2007 Address for correspondance Prof Dr Yılmaz Aydın Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Ankara University 06110, Dışkapı, Ankara, Turkey

1971-2005 yılları arasında Ankara ve yöresinde kedilerde karşılaşılan tümörler

Yıl 2008, Cilt: 55 Sayı: 1, 23 - 29, 01.06.2008
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000284

Öz

Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı arşiv kayıtları esas alınarak, Ocak 1971Aralık 2005 yılları arasındaki 35 yıllık sürede Ankara ve çevresinde kedilerde görülen tümör olguları araştırıldı ve sayısal olarak karşılaştırıldı. Bu amaçla, 35 yıllık sürede tümör tanısı konan kedilere ait olgular, arşiv kayıtları esas alınarak incelendi ve toplu olarak değerlendirildi. Bu süre içinde kedilerde, 244’ü biyopsi ve 21’i nekropsi materyaline ait olmak üzere, toplam 265 adet tümör olgusu ile karşılaşıldığı saptandı. Ayrımı yapılan olguların yaş, ırk ve cinsiyet dağılımı ile görüldüğü yıllar, görüldüğü vücut sistemleri ve lokalizasyonu ile epitelyal-mezenşimal ve benign-malign oranları Tablolarla gösterildi. Sonuçta olgulardan 131’inin deri ve eklentileri ile deri altı yumuşak dokulardan kaynaklanan kutanöz sistem, 75’inin çoğu meme dokusu orijinli dişi genital sistem, 22’sinin sindirim sistemi, 19’unun iskelet sistemi, 8’inin hematopoietik sistem, 4’ünün solunum sistemi ve geriye kalan 2’şer adedinin üriner, sinir ve endokrin sistem orijinli tümör olduğu belirlendi. Bu çalışma ile kedilerde ne oranda ve hangi tiplerde tümörlere rastlandığı, son yıllarda hangi tip tümörlerin ortaya çıktığı ve görülme sıklıkları, tümörlerin yaş, ırk ve cinsiyete göre ayrımı, hangi vücut sistemlerinin daha fazla etkilendiği vb konularında istatistiki veriler elde edilmeye çalışıldı ve bunlar tablolarla açıklandı

Kaynakça

 • Akçay Ş (1944): İnsan, hayvan ve nebatlarda kanser ve sarkom. Ankara Ziraat Enst Derg, 1, 1-29.
 • Alçığır G, Berkin Ş (1988): 1971-1986 yılları arasında incelenen 248 kedinin postmortem bulgularının değerlendirilmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 35, 341- 352.
 • Alçığır G, Berkin Ş, Altınsaat S, Atasever A (1996): 1973-1996 yılları arasında incelenen 234 tek tırnaklı hayvanın postmortem bulguları üzerinde survey çalışma. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 43, 169-176.
 • Alibaşoğlu M, Yalçıner Ş (1965): 1933-61 yılları arasında Ankara ve yöresinde atlarda görülen hastalıklara toplu bir bakış. Ankara Univ Vet Fak Derg, 12, 98-111.
 • Aydın Y, Atasever A, Köküuslu C (1991): 1974-1991 yıllarında incelenen kanatlı hayvan hastalıkları ve tümörleri. Ankara Univ Vet Fak Derg, 38, 352-358.
 • Aydın Y, Vural SA, Öznur N (2003): Bir kedide dev hücreli malign fibröz histiyositom. Ankara Univ Vet Fak Derg, 50, 247-249.
 • Aydın Y, Börkü MK, Kutsal O, Atalay Ö, Beyaz L (2003): Poorly differentiated pancreatic carcinoma associated with partial alopecia in a cat. Turk J Vet Anim Sci, 27, 481-488.
 • Aydın Y, Bilir B (2005): Vaccine-associated feline sarcoma (VAFS) with multiple recurrens in a Turkish Van cat. Turk J Vet Anim Sci, 29, 927-931.
 • Bastianello SS (1982): A survey on neoplasia in domestic species over a 40-year period from 1935 to 1974 in the Republic of South Africa. II. tumors occurring in sheep. Onderstepoort J Vet Res, 49, 205-209.
 • Bastianello SS (1983): A survey on neoplasia in domestic species over a 40-year period from 1935 to 1974 in the Republic of South Africa. VI. tumors occurring in dogs. Onderstepoort J Vet. Res, 50,199-220.
 • Berkin Ş, Alçığır G (1986): 1973-1984 periyodunda incelenen 523 köpeğin post-mortem bulguları üzerinde survey çalışma. Ankara Univ Vet Fak Derg, 33, 153-164.
 • Cotchin E (1954): Neoplasia in the dog. Vet Rec, 66, 879- 885.
 • Cotchin E, (1957): Neoplasia in the cat. Vet Rec, 69, 425- 434.
 • Dorn CR, Taylor DON, Schneider R., Hibbard HH, Klauber MR (1968): Survey of animal neoplasm in Alameda and Contra costa counties, California. II. cancer morbidity in dogs and cats alameda county. J Nat Cancer Inst, 40, 307-318.
 • Ertürk E, Tanzer F, Bulucu M (1971): Patolojik anatomi kürsüsünde 1964-1970 yıllarında incelenen köpek ve kedi tümörleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 18, 383-390.
 • Ertürk E, Tanzer F (1972): 1961-1970 periyodunda Ankara ve yöresinde kedilerde görülen hastalıklar. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 19, 127-131.
 • Ertürk E, Tanzer F (1973): 1961-1972 yılları arasında Ankara ve yöresinde köpeklerde görülen hastalık olaylarına kısa bir bakış. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 20, 277-280.
 • Ertürk E, Pamukçu M, Tanzer F (1973): 1933-1974 yılları arasında Ankara ve yöresinde ruminantlarda görülen tümör çeşitleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 20, 635-641.
 • Ertürk E, Pamukçu AM (1974): 1933-1974 yılları arasında Ankara ve yöresinde kanatlı hayvanlarda rastlanan hastalık ve tümör olayları. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 21, 13-20.
 • Güvenç T, Kutsal O, Kul O (2001): Köpek ve kedilerde oral ekstramedullar plazmasitom. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 48, 219-221.
 • Köküuslu C, Akkayan C (1972): Ankara’da 1968-1972 yılları arasında incelenen kedi ve köpeklerin primer meme tümörleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 19, 502-516.
 • Meuten, DJ (2002): Tumors in Domestic Animals. Iowa State Press, Ames, Iowa, 2002.
 • Pamukçu AM (1954): 16 sene zarfında Ankara’da kedilerde rastlanan tümör vakalarına toplu bakış. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 2, 1-19.
 • Pamukçu M, Ertürk E (1961): 1933-1960 yılları arasında Ankara ve yöresinde köpeklerde görülen hastalıklara toplu bir bakış. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 8, 323-346.
 • Pamukçu M, Ertürk E (1962): Ankara’da köpeklerde görülen tümör çeşitleri (1933-1960 yılları arasında). Ankara Üniv Vet Fak Derg, 9, 1-9.
 • Urman HK, Tekeli S (1960): Kedide pankreas adenocarcinom’u ve haemosiderozis. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 7, 124-130.
 • Vural SA, Aydın Y (2001): Ankara’da 1973-1998 yılları arasında incelenen köpek meme tümörleri. Turk J Vet Anim Sci, 25, 233-239.
 • Vural SA, Aydın Y (2001): Köpeklerin mast hücre tümörleri: 19 olguya ait patolojik survey. Turk J Vet Anim Sci, 25, 887-893. Geliş tarihi: 01.12.2006 / Kabul tarihi: 27.03.2007 Address for correspondance Prof Dr Yılmaz Aydın Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Ankara University 06110, Dışkapı, Ankara, Turkey
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yılmaz Aydın

Zafer Özyıldız

Latife Beyaz

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008Cilt: 55 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aydın, Y., Özyıldız, Z., & Beyaz, L. (2008). A survey of feline neoplasms in Ankara from 1971 to 2005. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 55(1), 23-29. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000284
AMA Aydın Y, Özyıldız Z, Beyaz L. A survey of feline neoplasms in Ankara from 1971 to 2005. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2008;55(1):23-29. doi:10.1501/Vetfak_0000000284
Chicago Aydın, Yılmaz, Zafer Özyıldız, ve Latife Beyaz. “A Survey of Feline Neoplasms in Ankara from 1971 to 2005”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55, sy. 1 (Haziran 2008): 23-29. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000284.
EndNote Aydın Y, Özyıldız Z, Beyaz L (01 Haziran 2008) A survey of feline neoplasms in Ankara from 1971 to 2005. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55 1 23–29.
IEEE Y. Aydın, Z. Özyıldız, ve L. Beyaz, “A survey of feline neoplasms in Ankara from 1971 to 2005”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 55, sy. 1, ss. 23–29, 2008, doi: 10.1501/Vetfak_0000000284.
ISNAD Aydın, Yılmaz vd. “A Survey of Feline Neoplasms in Ankara from 1971 to 2005”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55/1 (Haziran 2008), 23-29. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000284.
JAMA Aydın Y, Özyıldız Z, Beyaz L. A survey of feline neoplasms in Ankara from 1971 to 2005. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2008;55:23–29.
MLA Aydın, Yılmaz vd. “A Survey of Feline Neoplasms in Ankara from 1971 to 2005”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 55, sy. 1, 2008, ss. 23-29, doi:10.1501/Vetfak_0000000284.
Vancouver Aydın Y, Özyıldız Z, Beyaz L. A survey of feline neoplasms in Ankara from 1971 to 2005. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2008;55(1):23-9.