Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Incidence of Dirofilaria sp. in stray dogs in the Afyonkarahisar and Eskisehir provinces

Yıl 2007, Cilt: 54 Sayı: 2, 145 - 150, 01.06.2007
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000258

Öz

This study was performed to investigate the incidence of Dirofilaria sp. in stray dogs in the Afyonkarahisar and Eskisehir provinces. A total of 283 dogs of different ages and sexes which were catched and brought to dogs shelters by municipality officers in Afyonkarahisar and Eskisehir provinces were used in this study. Blood samples obtained from dogs were examined by thick smears and modified Knott’s method. In this study, microfilaria were detected in seven dogs (2.5 %) examined in general. It was detected that the incidence of infection was 3.6 % and 1.4 % in Afyonkarahisar and Eskisehir respectively

Kaynakça

 • Ağaoğlu Z, Akgül Y, Ceylan E, Akkan H (2000): Van yöresi köpeklerinde Dirofilaria immitis’in yaygınlığı. Y Y Ü Vet Fak Derg, 11, 41-43.
 • Anderson RC (2000): Nematode Parasites of Vertebrates: Their Development and Transmission. 2nd ed. NewYork: CABI Publishing
 • Bidgood A, Collins GH (1996): The prevalence of Dirofilaria immitis in dogs in Sidney. Aust Vet J, 73, 103- 104.
 • Ankara Üniv Vet Fak Derg, 54, 2007 119
 • Cantoray R, Dik B, Gülbahçe S (1990): Konya’da dört köpekte saptanan Dirofilaria immitis (Leidy, 1856) olgusu. Veterinarium, 1, 28-32.
 • Copland MD, O’Callaghan MG, Hajduk PO, O’Donoghue PJ (1992): The occurence of Dirofilaria immitis in dogs in South Australia. Aust Vet J, 69, 31-32.
 • Cringoli G, Rinaldi L, Veneziano V, Capelli G (2001): A prevalence survey and risk analysis of filariosis in dogs from the Mt. Vesuvius area of Southern Italy. Vet Parasitol, 102, 243-252.
 • Doğanay A, Şahal M (1987): Türkiye’de köpeklerdeki dirofilariasis sorunu ve insan sağlığı yönünden önemi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 34, 277-287.
 • Fan Ch K, Su KE, Lin YH, Lİao Ch WY, Chiou HY ( 2001): Seroepidemiologic survey of Dirofilaria immitis infection among domestic dogs in Taipei City and montain aboriginal districts in Taiwan (1998-1999). Vet Parasitol, 102, 113-120.
 • Montoya JA, Morales M, Ferrer O, Molina JM, Corbera JA( 1998): The prevalence of Dirofilaria immitis in Gran Canaria, Canary Islands, Spain (1994-1996). Vet Parasitol, 75, 221-226.
 • Öge H, Öge S, Yıldırım A (2003): Prevalence and distribution of Dirofilaria immitis in domestic dogs from Ankara and vicinity in Turkey. Deut Tıerarztl Woch, 110, 69-72.
 • Öncel T, Vural G (2005): Seroprevalence of Dirofilaria immitis in stray dogs in İstanbul and İzmir. Turk J Vet Anim Sci, 29, 785-789.
 • Quinn PJ, Donnelly WJC, Carter ME, Markey BKJ, Togerson PR, Breathnach RMS (1997): Microbial and Parasitic Disease of the Dog and Cat. 1st ed. London.
 • Rosa A, Ribicich M, Betti A, Kistermann JC, Cardillo N, Basso N, Hallu R (2002): Prevalence of canin dirofilariosis in the City of Buenos Aires and its outskirts (Argentina). Vet Parasitol, 109, 261-264.
 • Sarnıç H, Alkan M (1986): Köpeklerdeki dirofilariosis olguları ve insan sağlığı yönünden önemi. T Parazitol Derg, 1-2, 169-174.
 • Song KH, Lee SE, Hayasaki M, Shiramizu K, Kim DH, Cho KW (2003): Seroprevalence of canin dirofilariosis in South Korea. Vet Parasitol, 114, 231-236.
 • Soulsby EJL K (1982): Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed. Bailliere Tindal, London.
 • Şahin T, Sevgili M, Çamkerten İ (2004): Şanlıurfa yöresi köpeklerinde Dirofilaria sp.’nin yayılışı. T Parazitol Derg, 28, 140-142.
 • Tada Y, Ohta T, Soohara S, Suzuki Y (1991): Helminth infections of dogs in Shina, Japan with reference to occult infection of Dirofilaria immitis. J Vet Med Sci, 53, 359- 360.
 • Tınar R, Coşkun ŞZ, Doğan H, DemirS, Akyol ÇV, Aydın L (1989): Bursa yöresi köpeklerinde görülen helmint türleri ve bunların yayılışı. T Parazitol Derg, 13, 113-120.
 • Umur Ş, Arslan MÖ (1998): Kars yöresi sokak köpeklerinde görülen helmint türlerinin yayılışı. T Parazitol Derg, 22,188-193.
 • Voyvoda H, Paşa S, Töz SÖ, Özbel Y, Ertabaklar H (2004): Aydın’ın bazı ilçe ve köyleri ile İzmir’in Selçuk İlçesindeki köpeklerde Leishmaniosis ve Dirofilariasis’in prevalansı. Turk J Vet Anim Sci, 28, 1105-1111.
 • Wu CC, Fan PC (2003): Prevalence of canine dirofilariasis in Taiwan. J Helminthol, 77, 83-88.
 • Zeybek H (1989): Ankara yöresi köpeklerinde Dirofilaria immitis olguları. Etlik Vet Mikrobiol Derg, 6, 1-9. Geliş tarihi: 13.09.2006 / Kabul tarihi: 10.10.2006

Afyonkarahisar ve Eskişehir İl’lerindeki sokak köpeklerinde Dirofilaria sp.’nin yayılışı

Yıl 2007, Cilt: 54 Sayı: 2, 145 - 150, 01.06.2007
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000258

Öz

Bu çalışma Afyonkarahisar ve Eskişehir illerindeki sokak köpeklerinde Dirofilaria sp.’nin yaygınlığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma için Afyonkarahisar ve Eskişehir Belediyesi ekiplerince yakalanarak köpek barınaklarına getirilen değişik yaş ve cinsiyetteki toplam 283 köpek (137’si Afyonkarahisar, 146’sı Eskişehir’den) kullanılmıştır. Köpeklerden alınan kanlara kalın damla ve modifiye Knott tekniği uygulanmıştır. Çalışma genelinde incelenen köpeklerin 7’sinde (% 2.5) Dirofilaria sp. mikrofilerlerine rastlanmıştır. Bu enfeksiyonun yaygınlığı Afyonkarahisar’da % 3.6, Eskişehir’de % 1.4 oranında tespit edilmiştir

Kaynakça

 • Ağaoğlu Z, Akgül Y, Ceylan E, Akkan H (2000): Van yöresi köpeklerinde Dirofilaria immitis’in yaygınlığı. Y Y Ü Vet Fak Derg, 11, 41-43.
 • Anderson RC (2000): Nematode Parasites of Vertebrates: Their Development and Transmission. 2nd ed. NewYork: CABI Publishing
 • Bidgood A, Collins GH (1996): The prevalence of Dirofilaria immitis in dogs in Sidney. Aust Vet J, 73, 103- 104.
 • Ankara Üniv Vet Fak Derg, 54, 2007 119
 • Cantoray R, Dik B, Gülbahçe S (1990): Konya’da dört köpekte saptanan Dirofilaria immitis (Leidy, 1856) olgusu. Veterinarium, 1, 28-32.
 • Copland MD, O’Callaghan MG, Hajduk PO, O’Donoghue PJ (1992): The occurence of Dirofilaria immitis in dogs in South Australia. Aust Vet J, 69, 31-32.
 • Cringoli G, Rinaldi L, Veneziano V, Capelli G (2001): A prevalence survey and risk analysis of filariosis in dogs from the Mt. Vesuvius area of Southern Italy. Vet Parasitol, 102, 243-252.
 • Doğanay A, Şahal M (1987): Türkiye’de köpeklerdeki dirofilariasis sorunu ve insan sağlığı yönünden önemi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 34, 277-287.
 • Fan Ch K, Su KE, Lin YH, Lİao Ch WY, Chiou HY ( 2001): Seroepidemiologic survey of Dirofilaria immitis infection among domestic dogs in Taipei City and montain aboriginal districts in Taiwan (1998-1999). Vet Parasitol, 102, 113-120.
 • Montoya JA, Morales M, Ferrer O, Molina JM, Corbera JA( 1998): The prevalence of Dirofilaria immitis in Gran Canaria, Canary Islands, Spain (1994-1996). Vet Parasitol, 75, 221-226.
 • Öge H, Öge S, Yıldırım A (2003): Prevalence and distribution of Dirofilaria immitis in domestic dogs from Ankara and vicinity in Turkey. Deut Tıerarztl Woch, 110, 69-72.
 • Öncel T, Vural G (2005): Seroprevalence of Dirofilaria immitis in stray dogs in İstanbul and İzmir. Turk J Vet Anim Sci, 29, 785-789.
 • Quinn PJ, Donnelly WJC, Carter ME, Markey BKJ, Togerson PR, Breathnach RMS (1997): Microbial and Parasitic Disease of the Dog and Cat. 1st ed. London.
 • Rosa A, Ribicich M, Betti A, Kistermann JC, Cardillo N, Basso N, Hallu R (2002): Prevalence of canin dirofilariosis in the City of Buenos Aires and its outskirts (Argentina). Vet Parasitol, 109, 261-264.
 • Sarnıç H, Alkan M (1986): Köpeklerdeki dirofilariosis olguları ve insan sağlığı yönünden önemi. T Parazitol Derg, 1-2, 169-174.
 • Song KH, Lee SE, Hayasaki M, Shiramizu K, Kim DH, Cho KW (2003): Seroprevalence of canin dirofilariosis in South Korea. Vet Parasitol, 114, 231-236.
 • Soulsby EJL K (1982): Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed. Bailliere Tindal, London.
 • Şahin T, Sevgili M, Çamkerten İ (2004): Şanlıurfa yöresi köpeklerinde Dirofilaria sp.’nin yayılışı. T Parazitol Derg, 28, 140-142.
 • Tada Y, Ohta T, Soohara S, Suzuki Y (1991): Helminth infections of dogs in Shina, Japan with reference to occult infection of Dirofilaria immitis. J Vet Med Sci, 53, 359- 360.
 • Tınar R, Coşkun ŞZ, Doğan H, DemirS, Akyol ÇV, Aydın L (1989): Bursa yöresi köpeklerinde görülen helmint türleri ve bunların yayılışı. T Parazitol Derg, 13, 113-120.
 • Umur Ş, Arslan MÖ (1998): Kars yöresi sokak köpeklerinde görülen helmint türlerinin yayılışı. T Parazitol Derg, 22,188-193.
 • Voyvoda H, Paşa S, Töz SÖ, Özbel Y, Ertabaklar H (2004): Aydın’ın bazı ilçe ve köyleri ile İzmir’in Selçuk İlçesindeki köpeklerde Leishmaniosis ve Dirofilariasis’in prevalansı. Turk J Vet Anim Sci, 28, 1105-1111.
 • Wu CC, Fan PC (2003): Prevalence of canine dirofilariasis in Taiwan. J Helminthol, 77, 83-88.
 • Zeybek H (1989): Ankara yöresi köpeklerinde Dirofilaria immitis olguları. Etlik Vet Mikrobiol Derg, 6, 1-9. Geliş tarihi: 13.09.2006 / Kabul tarihi: 10.10.2006
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Esma Kozan

Feride Kırcalı Sevimli

Fatih Mehmet Birdane

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007Cilt: 54 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kozan, E., Sevimli, F. K., & Birdane, F. M. (2007). Afyonkarahisar ve Eskişehir İl’lerindeki sokak köpeklerinde Dirofilaria sp.’nin yayılışı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 54(2), 145-150. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000258
AMA Kozan E, Sevimli FK, Birdane FM. Afyonkarahisar ve Eskişehir İl’lerindeki sokak köpeklerinde Dirofilaria sp.’nin yayılışı. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2007;54(2):145-150. doi:10.1501/Vetfak_0000000258
Chicago Kozan, Esma, Feride Kırcalı Sevimli, ve Fatih Mehmet Birdane. “Afyonkarahisar Ve Eskişehir İl’lerindeki Sokak köpeklerinde Dirofilaria sp.’nin yayılışı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54, sy. 2 (Haziran 2007): 145-50. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000258.
EndNote Kozan E, Sevimli FK, Birdane FM (01 Haziran 2007) Afyonkarahisar ve Eskişehir İl’lerindeki sokak köpeklerinde Dirofilaria sp.’nin yayılışı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54 2 145–150.
IEEE E. Kozan, F. K. Sevimli, ve F. M. Birdane, “Afyonkarahisar ve Eskişehir İl’lerindeki sokak köpeklerinde Dirofilaria sp.’nin yayılışı”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 54, sy. 2, ss. 145–150, 2007, doi: 10.1501/Vetfak_0000000258.
ISNAD Kozan, Esma vd. “Afyonkarahisar Ve Eskişehir İl’lerindeki Sokak köpeklerinde Dirofilaria sp.’nin yayılışı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54/2 (Haziran 2007), 145-150. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000258.
JAMA Kozan E, Sevimli FK, Birdane FM. Afyonkarahisar ve Eskişehir İl’lerindeki sokak köpeklerinde Dirofilaria sp.’nin yayılışı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2007;54:145–150.
MLA Kozan, Esma vd. “Afyonkarahisar Ve Eskişehir İl’lerindeki Sokak köpeklerinde Dirofilaria sp.’nin yayılışı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 54, sy. 2, 2007, ss. 145-50, doi:10.1501/Vetfak_0000000258.
Vancouver Kozan E, Sevimli FK, Birdane FM. Afyonkarahisar ve Eskişehir İl’lerindeki sokak köpeklerinde Dirofilaria sp.’nin yayılışı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2007;54(2):145-50.