Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Effects of exogenous GnRH administration on serum estradiol 17 β levels and cytological changes in vaginal epithelium in bitches

Yıl 2007, Cilt: 54 Sayı: 1, 17 - 21, 01.03.2007
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000248

Öz

The aim of this study is to demonstrate the changes in serum estradiol 17 β levels and vaginal epithelium after the administration of exogenous GnRH as well as to determine whether this data can be used to diagnose ovarian remnant syndrome, inactive ovarium or bitches with obscure history of previous spaying. Thirty-nine bitches of various breeds have been included in the study. Twenty bitches with no history of spaying and which were proved not to be in proestrus or estrus according to anamnesis and vaginal cytological examination constituted Group I, while Group II consisted of 19 bitches which were formerly spayed. GnRH administration was performed to confirm the presence of ovarian tissue in the bitches in Groups I and II. Blood samples were taken from both groups to assess the changes in blood estradiol 17 β levels both prior to and 75 minutes after GnRH administration. Bitches in both groups also underwent simultaneous vaginal examination to show the effects of GnRH-dependant estradiol changes on vagina wall, both prior to and 75 minutes after the administration. In Group I, mean serum estradiol 17 β levels before hormone administration and 75 minutes after the administration were 9.0485 ± 1.006 pg/ml and 11.1235 ± 1.199 pg/ml. respectively (p

Kaynakça

 • Alaçam E (1999): Hormonların klinik kullanımları. 43- 56. In: E Alaçam (Ed), Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite. Medisan Yayınevi, 2. Baskı, Ankara.
 • Bouchard GF, Solorzano PW, Concannon PW, Youngquist RS(1991): Determination of ovulation time in bitches based on teasing.vaginal cytology and ELISA for progesterone. Theriogenology, 35, 610-615.
 • Bowen R (2001):Cytologic changes through the canine estrous cycle. Erişim: [http://arbl.cvmbs.colostate.edu/ hbooks/pathphys/reprod/vc/cycle.html.], Erişim tarihi: 12/08/2005.
 • Concannon PW (1975): The ovarian cycle of the bitch: plasma estrogen, LH and progesterone. Biol Reprod, 13, 112-121.
 • Jeffcoate IA, Mcbride M, Harvey MJ, Aughey E (2000): Measurement of plasma oestradiol after an injection of a gonadotrophin as a test for neutered bitches. Vet Rec, 146, 599-602.
 • Kırşan İ, Şenünver A(1997):Veteriner jinekolojik endok- rinolojide temel ilkeler.1-23. Veteriner Jinekolojik Endok- rinoloji. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Masaüstü Yayımcılık Ünitesi, İstanbul.
 • Kustritz MVR (2001): Use of commercial luteinizing hormone and progesterone assay kits in canine breeding management. Erişim: [www.ivis.org.], Erişim tarihi: 12/10/2002.
 • Le Roux PH (1983):Thyroid status, oestradiol level, work performance and body mass of ovariectomised and bitches bearing ovarian autotransplants in the stomach wall. J S Afr Vet Assoc, 2, 115-117.
 • Marti JA (2003): The ovarian remnant syndrome in the bitch and queen. Erişim: [arvivet@hotmail.com], Erişim tarihi: 24/04/2002.
 • Meyers-Wallen VN, Goldschmidt MH, Flickinger GL (1986):Prostaglandin F2 alpha treatment of canine pyometra. J Am Vet Med Assoc, 189, 1557-61.
 • Özdamar K (2003): SPSS ile Biyoistatistik. 399-403. Kaan Kitabevi, 5. baskı, Eskişehir.
 • Perkins NR, Frazer GS(1995): Ovarian remnant syndrome in a toy poodle: a case report. Theriogenology, 44, 307-312.
 • Sangster C (2005): Ovarian remnant syndrome in a 5 year old bitch. Can Vet J, 46, 62-64.
 • Verstegen JP, England GWC. (1999):Developments in the control of reproduction in the bitch. Reprod Dom Anim, 34, 381-384.
 • Ververidis HN, Boscos CM, Stefanakis A, Krambovitis E (2002):Use of enzyme-immunoassay for oestradiol-17 beta and progesterone quantification in canine serum. Anim Reprod Sci, 69, 53-64.
 • Wallace MS(1991): The ovarian remnant syndrome in the bitch and queen. Vet Clin North Am: Small Anim Pract, 21, 501-507. Geliş tarihi: 20.02.2006 / Kabul tarihi: 16.03.2006

Dişi köpeklere uygulanan eksojen GnRH’nın serum östradiol 17 β düzeyi ve vagina epitelinde yaptığı sitolojik değişikliklerin incelenmesi

Yıl 2007, Cilt: 54 Sayı: 1, 17 - 21, 01.03.2007
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000248

Öz

Bu çalışmada, eksojen GnRH kullanımından sonra serum östradiol 17 β ve vagina epitelinde meydana gelecek değişikliklerin ortaya konulması; elde edilen bilgilerin ovaryum remnant sendrom, inaktif ovaryum veya daha önce ovaryohisterektomi yapılıp yapılmadığı bilinmeyen köpeklerin tanısında kullanılabilirliği araştırılmıştır. Çalışmada hayvan materyali olarak değişik ırklardan toplam 39 dişi köpek kullanıldı. Anamnezde daha önce ovaryohisterektomi yapılmadığı öğrenilen ve aynı zamanda anamnez ve yapılan vaginal sitolojik muayenede siklusun proöstrus veya östrus evresinde olmayan 20 köpek Grup I’i ve daha önce ovaryohisterektomi yapılmış 19 köpek ise Grup II’yi oluşturdu. Grup I ve Grup II’ deki köpeklerde ovaryum dokusunun varlığını ortaya koymak amacıyla GnRH uygulaması yapıldı. GnRH enjeksiyonundan önce ve 75 dakika sonra, her iki gruptaki köpeklerden kan alındı ve ELISA yöntemiyle östradiol 17 β değerleri ölçüldü. Aynı zamanda her iki grup köpeklerde GnRH uygulaması öncesi ve 75 dakika sonrası GnRH’a bağlı östradiol düzeyindeki dalgalanmaların vagina duvarında yapacağı hücresel değişikliklerin değerlendirilmesi amacıyla da vaginal sitoloji yapıldı. Çalışma sonunda, Grup I’deki köpeklerde, hormon uygulama öncesi ve 75 dakika sonrası elde edilen ortalama serum östradiol 17 β seviyeleri 9.0485 ± 1.006 pg/ml ve 11.1235 ± 1.199 pg/ml olarak ölçüldü (p< 0.01). Grup II’de ise hormon uygulamaları sonucunda, elde edilen östradiol 17 β seviyeleri 4.2026 ± 0.351 pg/ml ve 4.2326 ± 0.354 pg/ml olarak bulundu (p> 0.05). Sonuç olarak, ovaryumu bulunan köpeklerde GnRH kullanımından sonra serum östradiol düzeyinde belirgin bir artış saptanırken, vagina epitel hücrelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu bilgilerin, köpeklerde ovaryum varlığının araştırılmasına katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır

Kaynakça

 • Alaçam E (1999): Hormonların klinik kullanımları. 43- 56. In: E Alaçam (Ed), Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite. Medisan Yayınevi, 2. Baskı, Ankara.
 • Bouchard GF, Solorzano PW, Concannon PW, Youngquist RS(1991): Determination of ovulation time in bitches based on teasing.vaginal cytology and ELISA for progesterone. Theriogenology, 35, 610-615.
 • Bowen R (2001):Cytologic changes through the canine estrous cycle. Erişim: [http://arbl.cvmbs.colostate.edu/ hbooks/pathphys/reprod/vc/cycle.html.], Erişim tarihi: 12/08/2005.
 • Concannon PW (1975): The ovarian cycle of the bitch: plasma estrogen, LH and progesterone. Biol Reprod, 13, 112-121.
 • Jeffcoate IA, Mcbride M, Harvey MJ, Aughey E (2000): Measurement of plasma oestradiol after an injection of a gonadotrophin as a test for neutered bitches. Vet Rec, 146, 599-602.
 • Kırşan İ, Şenünver A(1997):Veteriner jinekolojik endok- rinolojide temel ilkeler.1-23. Veteriner Jinekolojik Endok- rinoloji. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Masaüstü Yayımcılık Ünitesi, İstanbul.
 • Kustritz MVR (2001): Use of commercial luteinizing hormone and progesterone assay kits in canine breeding management. Erişim: [www.ivis.org.], Erişim tarihi: 12/10/2002.
 • Le Roux PH (1983):Thyroid status, oestradiol level, work performance and body mass of ovariectomised and bitches bearing ovarian autotransplants in the stomach wall. J S Afr Vet Assoc, 2, 115-117.
 • Marti JA (2003): The ovarian remnant syndrome in the bitch and queen. Erişim: [arvivet@hotmail.com], Erişim tarihi: 24/04/2002.
 • Meyers-Wallen VN, Goldschmidt MH, Flickinger GL (1986):Prostaglandin F2 alpha treatment of canine pyometra. J Am Vet Med Assoc, 189, 1557-61.
 • Özdamar K (2003): SPSS ile Biyoistatistik. 399-403. Kaan Kitabevi, 5. baskı, Eskişehir.
 • Perkins NR, Frazer GS(1995): Ovarian remnant syndrome in a toy poodle: a case report. Theriogenology, 44, 307-312.
 • Sangster C (2005): Ovarian remnant syndrome in a 5 year old bitch. Can Vet J, 46, 62-64.
 • Verstegen JP, England GWC. (1999):Developments in the control of reproduction in the bitch. Reprod Dom Anim, 34, 381-384.
 • Ververidis HN, Boscos CM, Stefanakis A, Krambovitis E (2002):Use of enzyme-immunoassay for oestradiol-17 beta and progesterone quantification in canine serum. Anim Reprod Sci, 69, 53-64.
 • Wallace MS(1991): The ovarian remnant syndrome in the bitch and queen. Vet Clin North Am: Small Anim Pract, 21, 501-507. Geliş tarihi: 20.02.2006 / Kabul tarihi: 16.03.2006
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Elvan Anadol

Ayhan Baştan

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2007
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007Cilt: 54 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Anadol, E., & Baştan, A. (2007). Dişi köpeklere uygulanan eksojen GnRH’nın serum östradiol 17 β düzeyi ve vagina epitelinde yaptığı sitolojik değişikliklerin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 54(1), 17-21. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000248
AMA Anadol E, Baştan A. Dişi köpeklere uygulanan eksojen GnRH’nın serum östradiol 17 β düzeyi ve vagina epitelinde yaptığı sitolojik değişikliklerin incelenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2007;54(1):17-21. doi:10.1501/Vetfak_0000000248
Chicago Anadol, Elvan, ve Ayhan Baştan. “Dişi köpeklere Uygulanan Eksojen GnRH’nın Serum östradiol 17 β düzeyi Ve Vagina Epitelinde yaptığı Sitolojik değişikliklerin Incelenmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54, sy. 1 (Mart 2007): 17-21. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000248.
EndNote Anadol E, Baştan A (01 Mart 2007) Dişi köpeklere uygulanan eksojen GnRH’nın serum östradiol 17 β düzeyi ve vagina epitelinde yaptığı sitolojik değişikliklerin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54 1 17–21.
IEEE E. Anadol ve A. Baştan, “Dişi köpeklere uygulanan eksojen GnRH’nın serum östradiol 17 β düzeyi ve vagina epitelinde yaptığı sitolojik değişikliklerin incelenmesi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 54, sy. 1, ss. 17–21, 2007, doi: 10.1501/Vetfak_0000000248.
ISNAD Anadol, Elvan - Baştan, Ayhan. “Dişi köpeklere Uygulanan Eksojen GnRH’nın Serum östradiol 17 β düzeyi Ve Vagina Epitelinde yaptığı Sitolojik değişikliklerin Incelenmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54/1 (Mart 2007), 17-21. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000248.
JAMA Anadol E, Baştan A. Dişi köpeklere uygulanan eksojen GnRH’nın serum östradiol 17 β düzeyi ve vagina epitelinde yaptığı sitolojik değişikliklerin incelenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2007;54:17–21.
MLA Anadol, Elvan ve Ayhan Baştan. “Dişi köpeklere Uygulanan Eksojen GnRH’nın Serum östradiol 17 β düzeyi Ve Vagina Epitelinde yaptığı Sitolojik değişikliklerin Incelenmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 54, sy. 1, 2007, ss. 17-21, doi:10.1501/Vetfak_0000000248.
Vancouver Anadol E, Baştan A. Dişi köpeklere uygulanan eksojen GnRH’nın serum östradiol 17 β düzeyi ve vagina epitelinde yaptığı sitolojik değişikliklerin incelenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2007;54(1):17-21.