Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Some andrological examinations in Arabian stallions removed from races

Yıl 2007, Cilt: 54 Sayı: 1, 29 - 33, 01.03.2007
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000257

Öz

In this experiment, some andrological examinations of 18 Arabian race stallions aged from 8 to 12 and removed from races were performed for using as stud. For this purpose, employability of stallions as a stud was investigated by testing of libido sexualis and sexual behaviours and determining of spermatological parameters. Libido sexualis, sexual behaviours (coming, mounting, clutching and ejaculation) and accomodation to artificial vagina of stallions were evaluated from 0 to 5 in the presence of a oestrus female. Three ejaculates from each stallion were collected on consecutive days using an artificial vagina and totally 54 ejeculates were evaluated. In collected ejeculates, semen volume, motility, live sperm, abnormal sperm, and pH values were determined. Examined 18 stallions were evaluated as 4 stallions were normospermic, 12 stallions were disspermic, a stallion was necrospermic and the ejaculate from a stallion could not been collected. According to obtained results, the stallions removed from races immediately afterwards would not use as a stud. It was concluded that they would show libido sexualis and collected semen depend on individual properties of stallions by collection of semen orderly, improvement of care and feeding conditions and adaptation to environment

Kaynakça

 • Ak K, Özkoca A, İleri İK, Baran A, Öztürkler Y, Carioğlu B, Çelebi M (1994): Arap ve İngiliz aygırların- da spermatolojik özellikler. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 20, 311-315.
 • Amann RP (1989): Can the fertility potential of a seminal sample be predicted accurately? J Androl, 10, 89-98.
 • Aurich JE, Achmann R, Aurich C (2002): Semen parameters and level of heterozygosity in Austrian draught horse stallions. Theriogenology, 58, 393-396.
 • Davies Morel MCG (1999): Equine artificial insemination. CAB International, Oxon, UK.
 • Dowsett KF, Knott LM (1996): The influence of age and breed on stallion semen. Theriogenology, 46, 397-412.
 • Dowsett KF, Pattie WA (1980): Collection of semen from stallion at stud. Aust Vet J, 56, 373-378.
 • Hafez ESE, Hafez B (2000): Reproductive behavior. 293- 306. In: ESE Hafez, B Hafez (Eds), Reproduction in Farm Animals. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
 • Hoffmann B, Landeck A (1999): Testicular endocrine function, seasonality and semen quality of the stallion. Anim Reprod Sci, 57, 89-98.
 • Jainudeen MR, Hafez B (2000): Reproductive failure in males. 279-290. In: ESE Hafez, B Hafez (Eds), Reproduction in farm animals. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
 • Jasko DJ, Lein DH, Foote RH (1990): Determination of the relationship between sperm morphologic classification and fertility. J Am Vet Med Assoc, 197, 389-394.
 • Paccamonti DL, Buiten AV, Parlevliet JM, Colenbrander B (1999): Reproductive parameters of miniature stallions. Theriogenology, 51, 1343-1349.
 • Pickett BW, Voss JL (1975): Abnormalities of mating behaviour in domestic stallions. In: IW Rowlands, WR Allen, PD Rosedale (Eds), Equine Reproduction. Blackwell, Oxford.
 • Pickett BW, Voss JL, Squires EL (1977): Impotence and abnormal sexual behaviour in the stallion. Theriogenology, 8, 329-347.
 • Rousset H, Chanteloube P, Magistrini M, Palmer E (1987): Assessment of fertility and semen evaluation of stallions. J Reprod Fertil, 35, 25-31.
 • Sevinç A, Yurdaydın N, Tekin N (1984): Karacabey harası safkan Arap ve Haflinger aygırlarından alınan spermaların dondurulması ve Haflinger kısraklarından el- de edilen dölverimi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 31, 304- 315.
 • Sieme H, Echte A, Klug E (2002): Effect of frequency and interval of semen collection on seminal parameters and fertility of stallions. Theriogenology, 58, 313-316.
 • Tekin N (1990): Erkek hayvanlarda infertilite. 241-250. In: E Alaçam (Ed), Theriogenology Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama Obstetrik ve İnfertilite. Nurol Matbaacılık, Ankara. Geliş tarihi: 11.04.2006 / Kabul tarihi: 05.06.2006

Yarışlardan çıkarılmış Arap aygırlarında bazı androlojik muayeneler

Yıl 2007, Cilt: 54 Sayı: 1, 29 - 33, 01.03.2007
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000257

Öz

Bu çalışmada, yaşları 8-12 arasında değişen ve yarışlardan çıkarılmış 18 safkan Arap ırkı aygırın damızlık olarak kullanılması amacıyla bazı androlojik muayene ve değerlendirmeler yapılmıştır. Bu amaçla cinsel istekleri ve aşım davranışları test edilerek, spermatolojik parametreleri saptamış damızlık olarak kullanılabilirlikleri araştırılmıştır. Aygırların östrusdaki bir kısrak varlığında gösterdikleri cinsel istek (libido sexualis), aşım davranışları (yaklaşma, atlama, kavrama ve yüklenme) ve sun’i vaginaya uyumları 0-5 arasında puanlanmıştır. Onsekiz aygırın herbirinden birbirini takip eden günlerde olmak üzere suni vagina ile üç kez ejakülat alınmış ve toplam 54 ejekülat muayene edilmiştir. Alınan ejekülatlarda sperma miktarı, spermatozoa motilitesi, spermatozoa yoğunluğu, anormal spermatozoa oranı, ölü spermatozoa oranı ve sperma pH değerleri saptanmıştır. Muayene edilen 18 aygırdan 4’ ü normospermik, 12’ si disspermik, 1’ i ise nekrospermik olarak değerlendirilmiştir. Bir aygırda cinsel istek ve aşım davranışını gözlenmemiş ve sperma alınamamıştır. Elde edilen sonuçlara göre, aygırların yarışlardan çıkarıldıktan hemen sonra damızlık olarak kullanılamayacağı, ancak düzenli aralıklarla sperma alınması, bakım ve besleme koşullarının iyileştirilmesi ve ortama adaptasyonları sonucunda bireysel özelliklere bağlı olarak cinsel istek gösterebilecekleri ve sperma alınabileceği sonucuna varılmıştır

Kaynakça

 • Ak K, Özkoca A, İleri İK, Baran A, Öztürkler Y, Carioğlu B, Çelebi M (1994): Arap ve İngiliz aygırların- da spermatolojik özellikler. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 20, 311-315.
 • Amann RP (1989): Can the fertility potential of a seminal sample be predicted accurately? J Androl, 10, 89-98.
 • Aurich JE, Achmann R, Aurich C (2002): Semen parameters and level of heterozygosity in Austrian draught horse stallions. Theriogenology, 58, 393-396.
 • Davies Morel MCG (1999): Equine artificial insemination. CAB International, Oxon, UK.
 • Dowsett KF, Knott LM (1996): The influence of age and breed on stallion semen. Theriogenology, 46, 397-412.
 • Dowsett KF, Pattie WA (1980): Collection of semen from stallion at stud. Aust Vet J, 56, 373-378.
 • Hafez ESE, Hafez B (2000): Reproductive behavior. 293- 306. In: ESE Hafez, B Hafez (Eds), Reproduction in Farm Animals. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
 • Hoffmann B, Landeck A (1999): Testicular endocrine function, seasonality and semen quality of the stallion. Anim Reprod Sci, 57, 89-98.
 • Jainudeen MR, Hafez B (2000): Reproductive failure in males. 279-290. In: ESE Hafez, B Hafez (Eds), Reproduction in farm animals. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
 • Jasko DJ, Lein DH, Foote RH (1990): Determination of the relationship between sperm morphologic classification and fertility. J Am Vet Med Assoc, 197, 389-394.
 • Paccamonti DL, Buiten AV, Parlevliet JM, Colenbrander B (1999): Reproductive parameters of miniature stallions. Theriogenology, 51, 1343-1349.
 • Pickett BW, Voss JL (1975): Abnormalities of mating behaviour in domestic stallions. In: IW Rowlands, WR Allen, PD Rosedale (Eds), Equine Reproduction. Blackwell, Oxford.
 • Pickett BW, Voss JL, Squires EL (1977): Impotence and abnormal sexual behaviour in the stallion. Theriogenology, 8, 329-347.
 • Rousset H, Chanteloube P, Magistrini M, Palmer E (1987): Assessment of fertility and semen evaluation of stallions. J Reprod Fertil, 35, 25-31.
 • Sevinç A, Yurdaydın N, Tekin N (1984): Karacabey harası safkan Arap ve Haflinger aygırlarından alınan spermaların dondurulması ve Haflinger kısraklarından el- de edilen dölverimi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 31, 304- 315.
 • Sieme H, Echte A, Klug E (2002): Effect of frequency and interval of semen collection on seminal parameters and fertility of stallions. Theriogenology, 58, 313-316.
 • Tekin N (1990): Erkek hayvanlarda infertilite. 241-250. In: E Alaçam (Ed), Theriogenology Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama Obstetrik ve İnfertilite. Nurol Matbaacılık, Ankara. Geliş tarihi: 11.04.2006 / Kabul tarihi: 05.06.2006
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ergun Akçay

Orkun Demiral

Savaş Yıldız

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2007
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007Cilt: 54 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Akçay, E., Demiral, O., & Yıldız, S. (2007). Yarışlardan çıkarılmış Arap aygırlarında bazı androlojik muayeneler. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 54(1), 29-33. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000257
AMA Akçay E, Demiral O, Yıldız S. Yarışlardan çıkarılmış Arap aygırlarında bazı androlojik muayeneler. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2007;54(1):29-33. doi:10.1501/Vetfak_0000000257
Chicago Akçay, Ergun, Orkun Demiral, ve Savaş Yıldız. “Yarışlardan çıkarılmış Arap aygırlarında Bazı Androlojik Muayeneler”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54, sy. 1 (Mart 2007): 29-33. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000257.
EndNote Akçay E, Demiral O, Yıldız S (01 Mart 2007) Yarışlardan çıkarılmış Arap aygırlarında bazı androlojik muayeneler. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54 1 29–33.
IEEE E. Akçay, O. Demiral, ve S. Yıldız, “Yarışlardan çıkarılmış Arap aygırlarında bazı androlojik muayeneler”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 54, sy. 1, ss. 29–33, 2007, doi: 10.1501/Vetfak_0000000257.
ISNAD Akçay, Ergun vd. “Yarışlardan çıkarılmış Arap aygırlarında Bazı Androlojik Muayeneler”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54/1 (Mart 2007), 29-33. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000257.
JAMA Akçay E, Demiral O, Yıldız S. Yarışlardan çıkarılmış Arap aygırlarında bazı androlojik muayeneler. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2007;54:29–33.
MLA Akçay, Ergun vd. “Yarışlardan çıkarılmış Arap aygırlarında Bazı Androlojik Muayeneler”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 54, sy. 1, 2007, ss. 29-33, doi:10.1501/Vetfak_0000000257.
Vancouver Akçay E, Demiral O, Yıldız S. Yarışlardan çıkarılmış Arap aygırlarında bazı androlojik muayeneler. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2007;54(1):29-33.