Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Spirocercosis in a dog

Yıl 2007, Cilt: 54 Sayı: 1, 61 - 64, 01.03.2007
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000256

Öz

Pathological findings in spirocercosis encountered in a female, 7 months old, mongrel dog which was found dead in a heavily forested area and brought to the Pathology Department of Veterinary Medicine Faculty of Ankara University to be necropsied with toxication suspicion by the Directorship Branch Office of Nature Protection and National Parks of Ankara Province are described. At necropsy, 23 independent, 0.8-1 cm diametered nodules which were hard in consistency and showed ash-gray whitish color and had red string-like material in the center of the cut surface that were diffusely located on mesenterium mainly close to curvatura major of the stomach are observed. At jejenum, under serosa another nodule with the same characteristics is seen. Another three masses that were able to be seen even from the serosa of the stomach are encountered. At the part of aorta that is close to the apertura thoracis cranialis numerous nodules with the same characteristics are found. In histopathological examination of the nodules that were taken from aorta, mesenterium, stomach and the intestine, granulomas consisted of parasite (Spirocerca lupi) in the center and was surrounded by necrotic tissue and cellular infiltrations of mainly eosinophil and neutrophil leukocytes with plasma cells, macrophages and lymphocytes are observed in tunica adventitia of aorta, under serosa in the intestine and mesenterium as solid nodules. It is also observed that cellular infiltration was surrounded by connective tissue

Kaynakça

 • Atasever A, Yazar S, Yıldırım A (2005): Köpeklerde spirocercosis olguları. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 52, 127-130.
 • Bailey WS (1972): Spirocerca lupi: a continuing inquiry. J. Parasitol 58, 3-22.
 • Doğanay A (1983): Ankara köpeklerinde görülen helmint türleri, bunların yayılışı ve halk sağlığı yönünden önemi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 30, 550-561.
 • Güralp N, Dinçer Ş, Kemer C, Cantoray R, Taşan E (1977): Elazığ yöresi köpeklerinde görülen iç ve dış parazitler ile bunların yayılış oranları üzerinde araştırmalar. Fırat Üniv Vet Fak Derg, 5, 7-11.
 • Güralp N (1981): Helmintoloji. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Hamir AN (1984): Perforation of thoracic aorta in a dog associated with Spirocerca lupi infection. Aust Vet J, 61, 65.
 • Ivogli B (1977): Fatal aortic aneurysm and rupture caused by Spirocerca lupi in a dog. JAVMA, 170, 834.
 • Jones TC, Hunt RD, King NM (1997): Diseases caused by parasitic helminths and arthropods. 622-624. In: Cann C (Ed), Veterinary Pathology. Sixth Edition, Williams & Wilkins, Philadelphia. b
 • Levine ND (1968): Spirurorids. 397-435. In: Levine ND (Ed), Nematode Parasites of Domestic Animals and of Man: Burgess Publishing Company, Minneapolis.
 • Mazaki-Tovi M, Baneth G, Aroch I, Harrus S, Kass PH, Ben-Ari T, Zur G, Aizenberg I, Bark H, Lavy E (2002): pathologic, and epidemiologic characteristics. Vet Parasitol, 107, 235-250.
 • Melendez RD, Suarez-Pellin C (2001): Spirocerca lupi and dogs: the role of nematodes in carcinogenesis. Trends Parasitol, 17, 516.
 • Özer H, Metin N, Karadaş E (1989): Köpeklerin özefagus ve aorta’larında saptanan Spirocerca lupi nodülleri ve bu nodüllerin morfolojik özellikleri. Fırat Üniv Derg, 3, 69-74.
 • Pence DB, Stone JE (1978): Visceral lesions in wild carnivores naturally infected with Spirocerca lupi. Vet Pathol, 15, 322-331.
 • Ranen E, Lavy E, Aizenberg A, Perl S, Harrus S (2004): Spirocercosis-associated esophageal sarcomas in dogs. A retrospective study of 17 cases (1997-2003). Vet Parasitol, 119, 209-221.
 • Taşan E (1985): Elazığ kırsal yöresi köpeklerinde helmintlerin yayılışı ve insan sağlığı yönünden önemi. Doğa Bilim Derg, 8, 160-167.
 • Turk RD (1960): Occurance of the nematode Spirocerca lupi in unusual locations. JAVMA, 137, 721-722.

Bir köpekte spiroserkozis olgusu

Yıl 2007, Cilt: 54 Sayı: 1, 61 - 64, 01.03.2007
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000256

Öz

Ormanlık bir alanda ölü olarak bulunmuş ve toksikasyon şüphesi ile Ankara Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’na nekropsisi yapılmak üzere getirilen, 7 aylık, dişi sokak köpeğinde Spirocercosis olgusu patolojik bulguları ile tanımlandı. Nekropside, mezenterium üzerine yayılmış ve özellikle mezenteriumun, midenin kurvatura major’una yakın kısmında yoğunlaşmış; 0.8- 1 cm çapında, sert kıvamlı, kesit yüzü boz beyaz renkte olan ve kesitin merkezinde kırmızı renkte iplik benzeri yapılar bulunduran, birbirinden bağımsız 23 adet kitleye rastlandı. Jejenum üzerinde, seroza altında benzer özellikte bir adet kitle görüldü. Mide serozası üzerinden de seçilebilen yine 3 adet kitle dikkati çekti. Apertura thoracis cranialis’e yakın bölgede aorta üzerinde çok sayıda benzer kitlelere rastlandı. Aorta, mezenterium, mide ve bağırsaklardan alınmış kitlelerin yapılan histopatolojik incelemelerinde aorta’nın adventisya tabakasında, bağırsak serozası altında ve mezenteriumda solid nodüller şeklinde görülen kitlelerin merkezlerinde parazit (Spirocerca lupi)’e ait yapılar ile etrafında nekrotik doku ve çoğunluğunu nötrofil ve eozinofil lökositlerin oluşturduğu, aralarında plazma hücresi, makrofaj ve lenfositlerin de bulunduğu hücre infiltrasyonuna rastlandı. Hücre infiltrasyonunun etrafının bağ doku hücrelerince çevrelenmiş olduğu dikkati çekti

Kaynakça

 • Atasever A, Yazar S, Yıldırım A (2005): Köpeklerde spirocercosis olguları. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 52, 127-130.
 • Bailey WS (1972): Spirocerca lupi: a continuing inquiry. J. Parasitol 58, 3-22.
 • Doğanay A (1983): Ankara köpeklerinde görülen helmint türleri, bunların yayılışı ve halk sağlığı yönünden önemi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 30, 550-561.
 • Güralp N, Dinçer Ş, Kemer C, Cantoray R, Taşan E (1977): Elazığ yöresi köpeklerinde görülen iç ve dış parazitler ile bunların yayılış oranları üzerinde araştırmalar. Fırat Üniv Vet Fak Derg, 5, 7-11.
 • Güralp N (1981): Helmintoloji. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Hamir AN (1984): Perforation of thoracic aorta in a dog associated with Spirocerca lupi infection. Aust Vet J, 61, 65.
 • Ivogli B (1977): Fatal aortic aneurysm and rupture caused by Spirocerca lupi in a dog. JAVMA, 170, 834.
 • Jones TC, Hunt RD, King NM (1997): Diseases caused by parasitic helminths and arthropods. 622-624. In: Cann C (Ed), Veterinary Pathology. Sixth Edition, Williams & Wilkins, Philadelphia. b
 • Levine ND (1968): Spirurorids. 397-435. In: Levine ND (Ed), Nematode Parasites of Domestic Animals and of Man: Burgess Publishing Company, Minneapolis.
 • Mazaki-Tovi M, Baneth G, Aroch I, Harrus S, Kass PH, Ben-Ari T, Zur G, Aizenberg I, Bark H, Lavy E (2002): pathologic, and epidemiologic characteristics. Vet Parasitol, 107, 235-250.
 • Melendez RD, Suarez-Pellin C (2001): Spirocerca lupi and dogs: the role of nematodes in carcinogenesis. Trends Parasitol, 17, 516.
 • Özer H, Metin N, Karadaş E (1989): Köpeklerin özefagus ve aorta’larında saptanan Spirocerca lupi nodülleri ve bu nodüllerin morfolojik özellikleri. Fırat Üniv Derg, 3, 69-74.
 • Pence DB, Stone JE (1978): Visceral lesions in wild carnivores naturally infected with Spirocerca lupi. Vet Pathol, 15, 322-331.
 • Ranen E, Lavy E, Aizenberg A, Perl S, Harrus S (2004): Spirocercosis-associated esophageal sarcomas in dogs. A retrospective study of 17 cases (1997-2003). Vet Parasitol, 119, 209-221.
 • Taşan E (1985): Elazığ kırsal yöresi köpeklerinde helmintlerin yayılışı ve insan sağlığı yönünden önemi. Doğa Bilim Derg, 8, 160-167.
 • Turk RD (1960): Occurance of the nematode Spirocerca lupi in unusual locations. JAVMA, 137, 721-722.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

M. Ziynet Yıldırım

Osman Kutsal

Hamza Avcıoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2007
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007Cilt: 54 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yıldırım, M. Z., Kutsal, O., & Avcıoğlu, H. (2007). Spirocercosis in a dog. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 54(1), 61-64. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000256
AMA Yıldırım MZ, Kutsal O, Avcıoğlu H. Spirocercosis in a dog. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2007;54(1):61-64. doi:10.1501/Vetfak_0000000256
Chicago Yıldırım, M. Ziynet, Osman Kutsal, ve Hamza Avcıoğlu. “Spirocercosis in a Dog”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54, sy. 1 (Mart 2007): 61-64. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000256.
EndNote Yıldırım MZ, Kutsal O, Avcıoğlu H (01 Mart 2007) Spirocercosis in a dog. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54 1 61–64.
IEEE M. Z. Yıldırım, O. Kutsal, ve H. Avcıoğlu, “Spirocercosis in a dog”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 54, sy. 1, ss. 61–64, 2007, doi: 10.1501/Vetfak_0000000256.
ISNAD Yıldırım, M. Ziynet vd. “Spirocercosis in a Dog”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54/1 (Mart 2007), 61-64. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000256.
JAMA Yıldırım MZ, Kutsal O, Avcıoğlu H. Spirocercosis in a dog. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2007;54:61–64.
MLA Yıldırım, M. Ziynet vd. “Spirocercosis in a Dog”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 54, sy. 1, 2007, ss. 61-64, doi:10.1501/Vetfak_0000000256.
Vancouver Yıldırım MZ, Kutsal O, Avcıoğlu H. Spirocercosis in a dog. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2007;54(1):61-4.