Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Pathological findings and demonstration of viral antigen by flourescein antibody technique in naturally infected dogs with canine parvovirus

Yıl 2007, Cilt: 54 Sayı: 1, 55 - 59, 01.03.2007
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000249

Öz

In the present study, the pathological findings were described in 10 dogs clinically suspected with canine parvovirus, and the disease was proved by defining viral antijen in the tissue sections by fluorescein antibody technique. In all the cases histopathological lesions were characteristical for the parvoviral enteritis of the dogs. IF positive reactions were present in the small and large intestines, mesenterial lymph nodes, spleen, liver and heart. Despite the presence of the pathological lesions, viral antigens were not present in the lungs. The intensity of the IF positive reactions and severity of the lesions were inversely proportional. Viral antigens were not present in the small intestines (3 cases), and mesenterial lymph nodes (5 cases) of which severe lesions were evident. In conclusion, it is necessary that immunohistochemical application should be carried out in all the organ for definite diagnosis of the canine parvovirus infection

Kaynakça

 • Berkin Ş, Alçığır 1986):1973-1984 periyodunda incelenen 523 köpeğin post mortem bulguları üzerinde survey çalış- ma. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 31,153-164.
 • Berkin Ş, Milli ÜH, Urman HK (1981): Türkiye'de kö- peklerde parvoviral enteritisler Ankara Üniv Vet Fak Derg, 28, 36-49.
 • Binn LN, Marchwicki RH, Stephenson EH (1980): Establishment of canine cell line: derivation, characterization and viral spectrum. Am J Vet Res, 41, 855-860.
 • Boros G, Bartha A (1981): Occurrence of the parvovirus induced acute enteritis of dogs in Hungary. Magy. Aliaton Lap, 36, 247-251.
 • Carmichel LE, Joubert JC, Pollock RVH (1980): Hemagglutination by canine parvovirus: serologic studies and diagnostic applications. Am J Vet Res, 41, 784-792.
 • Carpenter JL, Robets RM Harpster N, King NW (1980): Intestinal and cardiopulmonary forms of parvovirus infection in alitter of pups. JAVMA, 176, 1269-1273.
 • Eugster AK, Bendele RA, Jones LP (1978): Parvovirus infection in dogs. JAVMA, 173, 1340-1341.
 • Hayes MA, Russel, RG, Babiuk LA (1979): Sudden death in young dogs with myocarditis caused by parvovirus. JAVMA, 174, 1197-1203.
 • Jezky PF, Haskins ME, Jones CL (1979): Myocarditis of probable viral origin in pups of weaning age. JAVMA, 174, 1204-1207.
 • Johnson BJ, Castro AE (1984): Isolation of canine parvovirus from a dog brain with severe necrotizing vasculitis and encephalomalacia. JAVMA, 184, 13981399.
 • Klingeborn B, Lopez, JM (1980): Diagnostic experience from an epidemic of canine parvoviral enteritis. Zbl Vet Med B, 27, 483-488.
 • Lenghaus C, Studdert MJ (1982): Generalized parvovirus disease in neonatal pups. JAVMA, 182, 41-45.
 • Macartney L, Macartney CM (1986): Canine parvovirus: development of immunofluorescence and immunoperoxidase techniques. Res Vet Sci, 40, 201-208.
 • Macartney L, McCandlish, Thomson H, Cornwell JC (1984): Canine parvovirus enteritis 2: pathogenesis. Vet Rec, 115, 453-460.
 • Pletcher J M, Toft J D, Frey RM, Casey HW (1979): Histopathologic evidence for parvovirus infeetion in dogs. JAVMA, 175, 825-828.
 • Robinson WF, Huxtable, CR, Pass DA (1980): Canine parvoviral myocarditis: a morphologic description of the natural disease. Vet Pathol, 17, 282-293.
 • Svara T, Juntes P, Pogacnic M, Gombac M, Hostnic P (2003): Immunohistochemical demonstration of parvoviral antigen in the organs of the dogs with canine parvovirus. Slov Vet Res, 40, 81-90. Geliş tarihi: 14.06.2006 / Kabul tarihi: 28.06.2006

Doğal enfekte köpek parvovirus enfeksiyonunda patolojik bulgular ve viral antijenin floresan antikor tekniği ile demonstrasyonu

Yıl 2007, Cilt: 54 Sayı: 1, 55 - 59, 01.03.2007
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000249

Öz

Bu çalışmada klinik olarak köpek parvovirus enfeksiyonu şüpheli 10 adet köpekte karşılaşılan patolojik bulgular tanımlandı ve viral antijenlerin dokulardaki dağılımı indirek floresan antikor tekniği ile belirlenerek hastalığın tanısı kesinleştirildi. Tüm olgularda histopatolojik bulgular, karakteristik parvoviral enteritis lezyonları ile örtüşmekteydi. İmmunofloresan pozitif reaksiyonlara ince ve kalın bağırsaklar, mezenteriyel lenf yumruları, dalak, karaciğer ve kalpte rastlandı. Akciğerlerde patolojik bulgular tanımlanmasına karşın, viral antijen saptanmadı. Pozitif reaksiyonların şiddeti, lezyonların şiddetiyle ters orantılıydı. Şiddetli lezyonların görüldüğü 3 olguda ince bağırsaklarda, 5 olguda da mezenteriyel lenf düğümlerinde viral antijene rastlanmadı. Sonuç olarak, özellikle şiddetli lezyonların görüldüğü olgularda kesin tanının ortaya konabilmesi için, bütün organların immunohistokimyasal olarak incelenmesi gerekmektedir

Kaynakça

 • Berkin Ş, Alçığır 1986):1973-1984 periyodunda incelenen 523 köpeğin post mortem bulguları üzerinde survey çalış- ma. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 31,153-164.
 • Berkin Ş, Milli ÜH, Urman HK (1981): Türkiye'de kö- peklerde parvoviral enteritisler Ankara Üniv Vet Fak Derg, 28, 36-49.
 • Binn LN, Marchwicki RH, Stephenson EH (1980): Establishment of canine cell line: derivation, characterization and viral spectrum. Am J Vet Res, 41, 855-860.
 • Boros G, Bartha A (1981): Occurrence of the parvovirus induced acute enteritis of dogs in Hungary. Magy. Aliaton Lap, 36, 247-251.
 • Carmichel LE, Joubert JC, Pollock RVH (1980): Hemagglutination by canine parvovirus: serologic studies and diagnostic applications. Am J Vet Res, 41, 784-792.
 • Carpenter JL, Robets RM Harpster N, King NW (1980): Intestinal and cardiopulmonary forms of parvovirus infection in alitter of pups. JAVMA, 176, 1269-1273.
 • Eugster AK, Bendele RA, Jones LP (1978): Parvovirus infection in dogs. JAVMA, 173, 1340-1341.
 • Hayes MA, Russel, RG, Babiuk LA (1979): Sudden death in young dogs with myocarditis caused by parvovirus. JAVMA, 174, 1197-1203.
 • Jezky PF, Haskins ME, Jones CL (1979): Myocarditis of probable viral origin in pups of weaning age. JAVMA, 174, 1204-1207.
 • Johnson BJ, Castro AE (1984): Isolation of canine parvovirus from a dog brain with severe necrotizing vasculitis and encephalomalacia. JAVMA, 184, 13981399.
 • Klingeborn B, Lopez, JM (1980): Diagnostic experience from an epidemic of canine parvoviral enteritis. Zbl Vet Med B, 27, 483-488.
 • Lenghaus C, Studdert MJ (1982): Generalized parvovirus disease in neonatal pups. JAVMA, 182, 41-45.
 • Macartney L, Macartney CM (1986): Canine parvovirus: development of immunofluorescence and immunoperoxidase techniques. Res Vet Sci, 40, 201-208.
 • Macartney L, McCandlish, Thomson H, Cornwell JC (1984): Canine parvovirus enteritis 2: pathogenesis. Vet Rec, 115, 453-460.
 • Pletcher J M, Toft J D, Frey RM, Casey HW (1979): Histopathologic evidence for parvovirus infeetion in dogs. JAVMA, 175, 825-828.
 • Robinson WF, Huxtable, CR, Pass DA (1980): Canine parvoviral myocarditis: a morphologic description of the natural disease. Vet Pathol, 17, 282-293.
 • Svara T, Juntes P, Pogacnic M, Gombac M, Hostnic P (2003): Immunohistochemical demonstration of parvoviral antigen in the organs of the dogs with canine parvovirus. Slov Vet Res, 40, 81-90. Geliş tarihi: 14.06.2006 / Kabul tarihi: 28.06.2006
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Recai Tunca

Nihat Toplu

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2007
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007Cilt: 54 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tunca, R., & Toplu, N. (2007). Doğal enfekte köpek parvovirus enfeksiyonunda patolojik bulgular ve viral antijenin floresan antikor tekniği ile demonstrasyonu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 54(1), 55-59. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000249
AMA Tunca R, Toplu N. Doğal enfekte köpek parvovirus enfeksiyonunda patolojik bulgular ve viral antijenin floresan antikor tekniği ile demonstrasyonu. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2007;54(1):55-59. doi:10.1501/Vetfak_0000000249
Chicago Tunca, Recai, ve Nihat Toplu. “Doğal Enfekte köpek Parvovirus Enfeksiyonunda Patolojik Bulgular Ve Viral Antijenin Floresan Antikor tekniği Ile Demonstrasyonu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54, sy. 1 (Mart 2007): 55-59. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000249.
EndNote Tunca R, Toplu N (01 Mart 2007) Doğal enfekte köpek parvovirus enfeksiyonunda patolojik bulgular ve viral antijenin floresan antikor tekniği ile demonstrasyonu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54 1 55–59.
IEEE R. Tunca ve N. Toplu, “Doğal enfekte köpek parvovirus enfeksiyonunda patolojik bulgular ve viral antijenin floresan antikor tekniği ile demonstrasyonu”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 54, sy. 1, ss. 55–59, 2007, doi: 10.1501/Vetfak_0000000249.
ISNAD Tunca, Recai - Toplu, Nihat. “Doğal Enfekte köpek Parvovirus Enfeksiyonunda Patolojik Bulgular Ve Viral Antijenin Floresan Antikor tekniği Ile Demonstrasyonu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54/1 (Mart 2007), 55-59. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000249.
JAMA Tunca R, Toplu N. Doğal enfekte köpek parvovirus enfeksiyonunda patolojik bulgular ve viral antijenin floresan antikor tekniği ile demonstrasyonu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2007;54:55–59.
MLA Tunca, Recai ve Nihat Toplu. “Doğal Enfekte köpek Parvovirus Enfeksiyonunda Patolojik Bulgular Ve Viral Antijenin Floresan Antikor tekniği Ile Demonstrasyonu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 54, sy. 1, 2007, ss. 55-59, doi:10.1501/Vetfak_0000000249.
Vancouver Tunca R, Toplu N. Doğal enfekte köpek parvovirus enfeksiyonunda patolojik bulgular ve viral antijenin floresan antikor tekniği ile demonstrasyonu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2007;54(1):55-9.