Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Malignant seminoma in a dog

Yıl 2007, Cilt: 54 Sayı: 1, 55 - 59, 01.03.2007
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000246

Öz

In the case, malignant seminoma was described with macroscopical and microscopical findings in a 13 year-old, male Terrier dog. Macroscopically; left testicle was measured as 7x5x3.2 cm and weighted as 30 g, while right testicle was measured as 2.5x1.5x1 cm and weighted as 5 g. Both testicles were elastic in consistency and had a gray-white appearance with also necrosis and hemorrhage on cut surfaces. In microscopic examination; in right and left testicle tissue vesicular nucleated, different sized, polyhedral shaped, pale basophilic cytoplasmated, diffusely spread anaplastic cells with a few multinucleate giant cells and mitotic figures were observed. Also necrosis, hemorrhage and focal lymphocyt infiltrations were accompanying anaplastic cells

Kaynakça

 • 1. Grieco V, Rondena M, Romussi S, Stefanello D, Finazzi M (2004): Immunohistochemical characterization of the leucocytic infiltrate associated with canine seminomas. J Comp Path, 130, 278-284.
 • 2. Erer H, Kıran MM (1993): Konya’da 1985-1992 yılları arasında köpeklerde görülen tümörler. Selçuk Üniv Vet Fak Derg, 9, 87-89
 • 3. Hazıroğlu R (2001): Erkek genital sistem. 598-599. In: ÜH Milli, R Hazıroğlu (Ed) Veteriner Patoloji İkinci Baskı, Medipres Yayıncılık, Malatya.
 • 4. Kim O, Kim KS (2005): Seminoma with hyperesterogenemia in a Yorkshire terrier. J Vet Med Sci, 67, 121-123.
 • 5. Kutsal O (2003):1971-2001 yılları arasında incelenen köpek testis tümörleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 50, 217-218
 • 6. MacLachlan NJ, Kennedy PC (2002): Tumours of the genital system. 563--565 In: DJ Meuten (Ed), Tumours of the Domestic Animals. Fourth ed., Iowa State Pres, Iowa.
 • 7. Maiolino P, Restucci B, Papparella S, Paciello O, Vico GD (2004): Correlation of nuclear morphometrie features with animal and human world health organization international histological classification of canine spontaneous seminomas. Vet Pathol, 41, 608-611.
 • 8. Masserdotti C, Bon FU, Lorenzi DD, Trangquillo M, Zanetti O (2005): Cytologic features of testicular tumours in dog. J Vet Med Series A, 52, 339-347.
 • 9. Smith BL, Morton LD, Watkins JP., Taylor TS, Storts RW (1989): Malignant seminoma in a croptorchid stallion. JAVMA, 195, 775-776.

Bir köpekte malign seminom

Yıl 2007, Cilt: 54 Sayı: 1, 55 - 59, 01.03.2007
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000246

Öz

Çalışmada 13 yaşlı, erkek Terrier ırkı bir köpekte saptanan malign seminom olgusu makroskobik ve mikroskobik bulgularına göre tanımlandı. Makroskobik olarak; sol testis 7x5x3.2 cm boyutlarında ve 30 gr ağırlığında, sağ testis ise 2.5x1.5x1 cm boyutlarında ve 5 gr ağırlığındaydı. Her iki testiste elastiki kıvamda ve kesit yüzleri gri-beyaz renkli olup, yer yer nekroz ve kanama alanları içermekteydi. Mikroskobik incelemede; sağ ve sol testis dokusu içerisinde diffuz dağılımlı, farklı büyüklüklerde, polihedral şekilli, veziküler çekirdekli, hafif bazofilik sitoplazmalı anaplastik hücreler ile az sayıda çok çekirdekli dev hücreleri ve mitotik figürler gözlendi. Bazı alanlarda bu hücrelerle beraber nekroz, kanama alanları ve fokal lenfosit infiltrasyonu fark edildi

Kaynakça

 • 1. Grieco V, Rondena M, Romussi S, Stefanello D, Finazzi M (2004): Immunohistochemical characterization of the leucocytic infiltrate associated with canine seminomas. J Comp Path, 130, 278-284.
 • 2. Erer H, Kıran MM (1993): Konya’da 1985-1992 yılları arasında köpeklerde görülen tümörler. Selçuk Üniv Vet Fak Derg, 9, 87-89
 • 3. Hazıroğlu R (2001): Erkek genital sistem. 598-599. In: ÜH Milli, R Hazıroğlu (Ed) Veteriner Patoloji İkinci Baskı, Medipres Yayıncılık, Malatya.
 • 4. Kim O, Kim KS (2005): Seminoma with hyperesterogenemia in a Yorkshire terrier. J Vet Med Sci, 67, 121-123.
 • 5. Kutsal O (2003):1971-2001 yılları arasında incelenen köpek testis tümörleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 50, 217-218
 • 6. MacLachlan NJ, Kennedy PC (2002): Tumours of the genital system. 563--565 In: DJ Meuten (Ed), Tumours of the Domestic Animals. Fourth ed., Iowa State Pres, Iowa.
 • 7. Maiolino P, Restucci B, Papparella S, Paciello O, Vico GD (2004): Correlation of nuclear morphometrie features with animal and human world health organization international histological classification of canine spontaneous seminomas. Vet Pathol, 41, 608-611.
 • 8. Masserdotti C, Bon FU, Lorenzi DD, Trangquillo M, Zanetti O (2005): Cytologic features of testicular tumours in dog. J Vet Med Series A, 52, 339-347.
 • 9. Smith BL, Morton LD, Watkins JP., Taylor TS, Storts RW (1989): Malignant seminoma in a croptorchid stallion. JAVMA, 195, 775-776.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şule Yurdagül Özsoy

Osman Kutsal

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2007
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007Cilt: 54 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özsoy, Ş. Y., & Kutsal, O. (2007). Bir köpekte malign seminom. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 54(1), 55-59. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000246
AMA Özsoy ŞY, Kutsal O. Bir köpekte malign seminom. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2007;54(1):55-59. doi:10.1501/Vetfak_0000000246
Chicago Özsoy, Şule Yurdagül, ve Osman Kutsal. “Bir köpekte Malign Seminom”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54, sy. 1 (Mart 2007): 55-59. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000246.
EndNote Özsoy ŞY, Kutsal O (01 Mart 2007) Bir köpekte malign seminom. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54 1 55–59.
IEEE Ş. Y. Özsoy ve O. Kutsal, “Bir köpekte malign seminom”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 54, sy. 1, ss. 55–59, 2007, doi: 10.1501/Vetfak_0000000246.
ISNAD Özsoy, Şule Yurdagül - Kutsal, Osman. “Bir köpekte Malign Seminom”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54/1 (Mart 2007), 55-59. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000246.
JAMA Özsoy ŞY, Kutsal O. Bir köpekte malign seminom. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2007;54:55–59.
MLA Özsoy, Şule Yurdagül ve Osman Kutsal. “Bir köpekte Malign Seminom”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 54, sy. 1, 2007, ss. 55-59, doi:10.1501/Vetfak_0000000246.
Vancouver Özsoy ŞY, Kutsal O. Bir köpekte malign seminom. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2007;54(1):55-9.