Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Simple linear and logistic growth model for the body measurements of Simmental x Southern Anatolian Red crossbred cattle

Yıl 2006, Cilt: 53 Sayı: 3, 195 - 199, 01.09.2006
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000089

Öz

In this study, linear and nonlinear logistic growth models were obtained for the body measurements of Simmental x Southern Anatolian Red crossbred cattle B1 and F1xB1 genotypes. It was studied the autocorrelation of the residuals from the linear and logistic growth curve models. Goodness of fit of the models was determined by mean square error (MSE) and determination coefficient values. As a result, logistic growth curve model was more successful than linear model in the description of body measurements according to goodness of fit criterions

Kaynakça

 • Akbaş Y (1995): Büyüme eğrisi modellerinin karşılaştırılması. Hay Üret Derg, 36, 73-81.
 • rılması. Hay Üret Derg, 36, 73-81. 2. Akbaş Y (1996): Büyüme eğrisi parametreleri ve ıslah 2. Akbaş Y (1996): Büyüme eğrisi parametreleri ve ıslah
 • kriteri olarak kullanılma olanakları. Ege Üniv Zir Fak Derg, 33, 241-248.
 • Derg, 33, 241-248. 3. Akbaş Y, Yaylak E (2000): Heritability estimates and 3. Akbaş Y, Yaylak E (2000): Heritability estimates and
 • growth curve parameters and genetic correlations between the growth curve parameters and weights at different age of japanese quail. Arch Geflügelk, 64, 141-146.
 • of japanese quail. Arch Geflügelk, 64, 141-146. 4. Akbulut Ö (1999): Esmer ve siyah-alaca düvelerin sert 4. Akbulut Ö (1999): Esmer ve siyah-alaca düvelerin sert
 • iklim şartlarında büyüme analizleri. Turk J Vet Anim Sci, 23, 131-137. 23, 131-137. 5. Akçapınar H, Özbeyaz C (1999): Hayvan Yetiştiriciliği
 • Temel İlkeleri. Kariyer Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara.
 • Temel İlkeleri. Kariyer Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara. 6. Alpan O, Arpacık R (1998): Sığır Yetiştiriciliği. 2. Baskı. 6. Alpan O, Arpacık R (1998): Sığır Yetiştiriciliği. 2. Baskı.
 • Şahin Matbaası. Ankara. genotype for chest depth

Simental x Güney Anadolu Kırmızısı sığırlarına ait beden ölçüleri için basit doğrusal ve lojistik büyüme modeli

Yıl 2006, Cilt: 53 Sayı: 3, 195 - 199, 01.09.2006
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000089

Öz

Bu çalışmada, Simental x Güney Anadolu Kırmızısı G1 ve F1xG genotiplerine ilişkin beden ölçüleri için doğrusal ve doğrusal olmayan lojistik büyüme modelleri oluşturulmuştur. Doğrusal ve lojistik büyüme modellerine ait artıklarda ortaya çıkabilecek özilişki sorunu incelenmiştir. Modellerinin uyum iyiliği, hata kareler ortalaması ve belirleme katsayısı değerleri kullanılarak yapılmıştır. Sonuç olarak, beden ölçülerinin tanımlanmasında doğrusal olmayan lojistik modelinin doğrusal modelden daha başarılı olduğu uyum iyiliği ölçütleri ile tespit edilmiştir

Kaynakça

 • Akbaş Y (1995): Büyüme eğrisi modellerinin karşılaştırılması. Hay Üret Derg, 36, 73-81.
 • rılması. Hay Üret Derg, 36, 73-81. 2. Akbaş Y (1996): Büyüme eğrisi parametreleri ve ıslah 2. Akbaş Y (1996): Büyüme eğrisi parametreleri ve ıslah
 • kriteri olarak kullanılma olanakları. Ege Üniv Zir Fak Derg, 33, 241-248.
 • Derg, 33, 241-248. 3. Akbaş Y, Yaylak E (2000): Heritability estimates and 3. Akbaş Y, Yaylak E (2000): Heritability estimates and
 • growth curve parameters and genetic correlations between the growth curve parameters and weights at different age of japanese quail. Arch Geflügelk, 64, 141-146.
 • of japanese quail. Arch Geflügelk, 64, 141-146. 4. Akbulut Ö (1999): Esmer ve siyah-alaca düvelerin sert 4. Akbulut Ö (1999): Esmer ve siyah-alaca düvelerin sert
 • iklim şartlarında büyüme analizleri. Turk J Vet Anim Sci, 23, 131-137. 23, 131-137. 5. Akçapınar H, Özbeyaz C (1999): Hayvan Yetiştiriciliği
 • Temel İlkeleri. Kariyer Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara.
 • Temel İlkeleri. Kariyer Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara. 6. Alpan O, Arpacık R (1998): Sığır Yetiştiriciliği. 2. Baskı. 6. Alpan O, Arpacık R (1998): Sığır Yetiştiriciliği. 2. Baskı.
 • Şahin Matbaası. Ankara. genotype for chest depth
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cemil Çolak

Mehmet N. Orman

Okan Ertuğrul

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2006
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 53 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Çolak, C., Orman, M. N., & Ertuğrul, O. (2006). Simple linear and logistic growth model for the body measurements of Simmental x Southern Anatolian Red crossbred cattle. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 53(3), 195-199. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000089
AMA Çolak C, Orman MN, Ertuğrul O. Simple linear and logistic growth model for the body measurements of Simmental x Southern Anatolian Red crossbred cattle. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2006;53(3):195-199. doi:10.1501/Vetfak_0000000089
Chicago Çolak, Cemil, Mehmet N. Orman, ve Okan Ertuğrul. “Simple Linear and Logistic Growth Model for the Body Measurements of Simmental X Southern Anatolian Red Crossbred Cattle”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53, sy. 3 (Eylül 2006): 195-99. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000089.
EndNote Çolak C, Orman MN, Ertuğrul O (01 Eylül 2006) Simple linear and logistic growth model for the body measurements of Simmental x Southern Anatolian Red crossbred cattle. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53 3 195–199.
IEEE C. Çolak, M. N. Orman, ve O. Ertuğrul, “Simple linear and logistic growth model for the body measurements of Simmental x Southern Anatolian Red crossbred cattle”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 53, sy. 3, ss. 195–199, 2006, doi: 10.1501/Vetfak_0000000089.
ISNAD Çolak, Cemil vd. “Simple Linear and Logistic Growth Model for the Body Measurements of Simmental X Southern Anatolian Red Crossbred Cattle”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53/3 (Eylül 2006), 195-199. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000089.
JAMA Çolak C, Orman MN, Ertuğrul O. Simple linear and logistic growth model for the body measurements of Simmental x Southern Anatolian Red crossbred cattle. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2006;53:195–199.
MLA Çolak, Cemil vd. “Simple Linear and Logistic Growth Model for the Body Measurements of Simmental X Southern Anatolian Red Crossbred Cattle”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 53, sy. 3, 2006, ss. 195-9, doi:10.1501/Vetfak_0000000089.
Vancouver Çolak C, Orman MN, Ertuğrul O. Simple linear and logistic growth model for the body measurements of Simmental x Southern Anatolian Red crossbred cattle. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2006;53(3):195-9.