Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Measurement of metabolic acidosis by micro CO2 system and therapy in dogs with enteritis

Yıl 2006, Cilt: 53 Sayı: 2, 123 - 127, 01.06.2006
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000070

Öz

In this study, ten healthy dogs and twenty with diarrhea at the age of 2-6 months old, totally thirty dogs, from various breeds and sexes were used. The severity of the disease classification and dehydration status in diarrheic dogs were evaluated according to the clinical examination criterias. PH, PCO2, PO2, BE and HCO-3 values using blood gase analyzer and TCO2 values using Harleco analyzer were determined in venous blood samples taken before therapy (0. hour) and at the 24th, 48 th and 72 th hours after therapy in dogs with diarrhea and once in healthy dogs. Changing in acid-base status in dogs with diarrhea were evaluated. Intravenous Ringer’s lactated solution was administered in order to meet the fluid demand and correct the metabolic acidosis. As a result, it was found that micro CO2 system was a practical and reliabl method for determination of TCO2 and Ringer’s lactated solution was able to use for correction of metabolic acidosis and dehydration in dogs with diarrhea

Kaynakça

 • Boothe DM (1999): Emetics and antiemetics. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 29, 343-376.
 • Carlson GP (1997): Fluid, electrolyt, and acid-base balance. 485-516. In: JJ Kaneko, JW Harvey, ML Bruss (Ed), Clinical Biochemistry of Domestic Animals. Fifth edition, Academic press, London, Boston.
 • Conover WJ (1999): Practical non parametric statistics. 3th, Wiley series, Bristhone.
 • Davis LE (1981): Sodium bicarbonate and bicarbonate precursors for treatment of metabolic acidosis. JAVMA, 179, 914-916.
 • Dibartola SP (1992): Introduction to acid-base disorders. 193-215. In: SP Dibartola (Ed), Fluid Therapy in Small Animal Practice. W.B. Saunders Comp. Philadelphia, London.
 • Didwania A, Miller J, Kassel D, Jackson EV, Chernow B (1997): Effect of intravenous lactated ringer’s solution infusion on the circulating lactate concentration: Part 3. Results of a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Crit Care Med, 25, 1851-1854.
 • Guilford WG, Strombeck DR (1996): Fluid therapy of gastrointestinal disease. 911-921. In: WG Guilford, DR Strombeck (Ed), Strombeck’s Small Animal Gastroenterology. W.B. Saunders Comp, Philedelphia.
 • Heald RD, Jones BD, Schmidt DA (1986): Blood gase and electrolyte concentrations in canine parvoviral enteritis. J Am Hosp Assoc, 22, 745-748.
 • Hyneck M L (1993): Simple acid base disorders. Am J Hos Pharm, 42, 1992-2004.
 • Jacobs RM, Weiser MG, Hall RL (1980): Clinicopathologic findings of canine parvoviral enteritis. J Am Anim Hosp Assoc, 16, 809-814.
 • Michell AR (1979): The pathophysiological basis of fluid therapy in small animals. Vet Rec, 16, 542-548.
 • Mclaughlin ML, Kassirer J (1990): Rational treatment of acid base disorders. Drugs, 36, 841-855.
 • Orsini JA (1989): Pathophysiology, diagnosis, and treatment of clinical acid-base disorders. Cont Ed, 11, 593-601.
 • Öcal N (1999): Total Parenteral Beslemenin Parvoviral Hemorajik Gastroenteritisli Köpeklerin Sağaltımına Etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Ensti- tüsü, s 98.
 • Robertson SA (1989): Simple acid base disorders. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 19, 289-306.
 • Rudloff E, Kirby R (1998): Fluid therapy. crystallloids and colloids. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 28, 297-328.
 • Sherding RG (1989): Diseases of the small bowel. 1323- 1396. In: SJ Ettinger (Ed), Textbook of Veterinary Internal Medicine. 3th, WB Saunders Company, London, Toronto.
 • Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V (2000): Biyoistatitatik. Hatiboğlu Basım ve Yayın San. Tic.Ltd. Şti., Şahin Mat- baası, Ankara.
 • Turgut K, Ok M (2001): Diyare ile karakterize hastalık- lar. 283-420. Kedi ve Köpek Gastroenterolojisi Semptom- dan Teşhise. Konya, Bahcıvanlar Basım Sanayi A.Ş. Geliş tarihi: 22.09.2005 / Kabul tarihi: 08.11.2005

Enteritisli köpeklerde metabolik asidozisin mikro CO2 sistemi ile ölçümü ve sağaltımı

Yıl 2006, Cilt: 53 Sayı: 2, 123 - 127, 01.06.2006
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000070

Öz

Bu çalışmada farklı ırk ve cinsiyette 2-6 aylık 20 ishalli ve 10 sağlıklı olmak üzere toplam 30 köpek kullanıldı. İshalli köpeklerde hastalığın şiddetinin sınıflandırılması ve dehidrasyon durumu klinik muayene kriterlerine göre belirlendi. Sağlıklı köpeklerden bir kez, ishalli köpeklerden ise sağaltım öncesi (0. saat) ve sağaltım sonrası 24., 48. ve 72. saatlerde alınan venöz kan örneklerinden kan gazı analizörü kullanılarak pH, PCO, PO2, BE ve HCO-3; de metabolik asit-baz durumundaki değişiklikler değerlendirildi. Sıvı elektrolit gereksinimini karşılamak ve metabolik asidozisi düzeltmek için laktatlı Ringer solüsyonu iv (intravenöz) uygulandı. Sonuç olarak ishalli köpeklerde TCO2 değerinin belirlenmesinde mikro CO2 sisteminin pratik ve güvenilir bir yöntem olduğu ve laktatlı Ringer solüsyonunun metabolik asidozisin düzeltilmesi ile dehidrasyonun giderilmesinde kullanılabileceği kanısına varıldı

Kaynakça

 • Boothe DM (1999): Emetics and antiemetics. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 29, 343-376.
 • Carlson GP (1997): Fluid, electrolyt, and acid-base balance. 485-516. In: JJ Kaneko, JW Harvey, ML Bruss (Ed), Clinical Biochemistry of Domestic Animals. Fifth edition, Academic press, London, Boston.
 • Conover WJ (1999): Practical non parametric statistics. 3th, Wiley series, Bristhone.
 • Davis LE (1981): Sodium bicarbonate and bicarbonate precursors for treatment of metabolic acidosis. JAVMA, 179, 914-916.
 • Dibartola SP (1992): Introduction to acid-base disorders. 193-215. In: SP Dibartola (Ed), Fluid Therapy in Small Animal Practice. W.B. Saunders Comp. Philadelphia, London.
 • Didwania A, Miller J, Kassel D, Jackson EV, Chernow B (1997): Effect of intravenous lactated ringer’s solution infusion on the circulating lactate concentration: Part 3. Results of a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Crit Care Med, 25, 1851-1854.
 • Guilford WG, Strombeck DR (1996): Fluid therapy of gastrointestinal disease. 911-921. In: WG Guilford, DR Strombeck (Ed), Strombeck’s Small Animal Gastroenterology. W.B. Saunders Comp, Philedelphia.
 • Heald RD, Jones BD, Schmidt DA (1986): Blood gase and electrolyte concentrations in canine parvoviral enteritis. J Am Hosp Assoc, 22, 745-748.
 • Hyneck M L (1993): Simple acid base disorders. Am J Hos Pharm, 42, 1992-2004.
 • Jacobs RM, Weiser MG, Hall RL (1980): Clinicopathologic findings of canine parvoviral enteritis. J Am Anim Hosp Assoc, 16, 809-814.
 • Michell AR (1979): The pathophysiological basis of fluid therapy in small animals. Vet Rec, 16, 542-548.
 • Mclaughlin ML, Kassirer J (1990): Rational treatment of acid base disorders. Drugs, 36, 841-855.
 • Orsini JA (1989): Pathophysiology, diagnosis, and treatment of clinical acid-base disorders. Cont Ed, 11, 593-601.
 • Öcal N (1999): Total Parenteral Beslemenin Parvoviral Hemorajik Gastroenteritisli Köpeklerin Sağaltımına Etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Ensti- tüsü, s 98.
 • Robertson SA (1989): Simple acid base disorders. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 19, 289-306.
 • Rudloff E, Kirby R (1998): Fluid therapy. crystallloids and colloids. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 28, 297-328.
 • Sherding RG (1989): Diseases of the small bowel. 1323- 1396. In: SJ Ettinger (Ed), Textbook of Veterinary Internal Medicine. 3th, WB Saunders Company, London, Toronto.
 • Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V (2000): Biyoistatitatik. Hatiboğlu Basım ve Yayın San. Tic.Ltd. Şti., Şahin Mat- baası, Ankara.
 • Turgut K, Ok M (2001): Diyare ile karakterize hastalık- lar. 283-420. Kedi ve Köpek Gastroenterolojisi Semptom- dan Teşhise. Konya, Bahcıvanlar Basım Sanayi A.Ş. Geliş tarihi: 22.09.2005 / Kabul tarihi: 08.11.2005
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Barış Hanedan

Arif Kurtdede

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2006
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 53 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Hanedan, B., & Kurtdede, A. (2006). Enteritisli köpeklerde metabolik asidozisin mikro CO2 sistemi ile ölçümü ve sağaltımı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 53(2), 123-127. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000070
AMA Hanedan B, Kurtdede A. Enteritisli köpeklerde metabolik asidozisin mikro CO2 sistemi ile ölçümü ve sağaltımı. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2006;53(2):123-127. doi:10.1501/Vetfak_0000000070
Chicago Hanedan, Barış, ve Arif Kurtdede. “Enteritisli köpeklerde Metabolik Asidozisin Mikro CO2 Sistemi Ile ölçümü Ve sağaltımı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53, sy. 2 (Haziran 2006): 123-27. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000070.
EndNote Hanedan B, Kurtdede A (01 Haziran 2006) Enteritisli köpeklerde metabolik asidozisin mikro CO2 sistemi ile ölçümü ve sağaltımı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53 2 123–127.
IEEE B. Hanedan ve A. Kurtdede, “Enteritisli köpeklerde metabolik asidozisin mikro CO2 sistemi ile ölçümü ve sağaltımı”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 53, sy. 2, ss. 123–127, 2006, doi: 10.1501/Vetfak_0000000070.
ISNAD Hanedan, Barış - Kurtdede, Arif. “Enteritisli köpeklerde Metabolik Asidozisin Mikro CO2 Sistemi Ile ölçümü Ve sağaltımı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53/2 (Haziran 2006), 123-127. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000070.
JAMA Hanedan B, Kurtdede A. Enteritisli köpeklerde metabolik asidozisin mikro CO2 sistemi ile ölçümü ve sağaltımı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2006;53:123–127.
MLA Hanedan, Barış ve Arif Kurtdede. “Enteritisli köpeklerde Metabolik Asidozisin Mikro CO2 Sistemi Ile ölçümü Ve sağaltımı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 53, sy. 2, 2006, ss. 123-7, doi:10.1501/Vetfak_0000000070.
Vancouver Hanedan B, Kurtdede A. Enteritisli köpeklerde metabolik asidozisin mikro CO2 sistemi ile ölçümü ve sağaltımı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2006;53(2):123-7.