Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

The prevalence of helminths according to faecal examination in sheep in Afyonkarahisar province

Yıl 2006, Cilt: 53 Sayı: 2, 137 - 140, 01.06.2006
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000069

Öz

In this study, helminth species and their prevalence in sheep in Afyonkarahisar province were determined. Faecal examination of sheep revealed that 79.15% of sheep (281 of 355) were positive for various helminth species. Eggs of Trichostrongylidae 75.21 %, Moniezia sp. 12.67 %, Dicrocoelium dendriticum 10.70 %, Trichuris sp. 4.50 %, Strongyloides papillosus 3.38 % and larvae of Metastrongylidae 20.82 % were detected in these sheep. Cystocaulus ocreatus, Dictyocaulus filaria, Protostrongylus sp., Muellerius capillaris and Neostrongylus linearis were found in 7.88 %, 5.91 %, 3.94 %, 1.69 %, and 1.40 % of the infected animals with lungworm, respectively. Family of Trichostrongylidae was the common helminth in Afyonkarahisar province. Trichostrongylus, Cooperia and Haemonchus were determined as the most common genus of Trichostrongylidae in the faecal cultures

Kaynakça

 • Altaş MG, Sevgili M, Gökçen A, İriadam M (2003): Şanlıurfa’da koyunlarda karaciğer trematodlarının yay- gınlığı. T Parazitol Derg, 27, 195-198.
 • Aydenizöz M, Yıldız K (2002): Kırıkkale’de kesilen koyunlarda karaciğer trematodlarının yaygınlığı. T Parazitol Derg, 26, 317-319.
 • Bağcı Ö, Bıyıkoğlu G (2003): İstanbul’da değişik kombi- nalarda kesilen koyunlarda akciğer kıl kurtlarının yayılışı. T Parazitol Derg, 27, 139-143.
 • Celep A, Açıcı M, Çetindağ M, Gürbüz İ (1995): Sam- sun yöresi koyunlarında paraziter epidemiyolojik çalışma- lar. T Parazitol Derg, 19, 290-296.
 • Dik B, Sevinç F, Köse M (1995): Konya yöresi koyunla- rında akciğer kılkurtlarının yayılışı. Veterinarium, 6, 79- 81.
 • Doğanay A, Burgu A, Toparlak M (1989): Ankara yöre- sinde koyunlarda metastrongylose. Etlik Vet Mikrobiol Derg, 5, 99-114.
 • Güçlü F, Dik B, Kamburgil K, Sevinç F, Aytekin H, Aydenizöz M (1996): Konya yöresi koyunlarında mide- bağırsak nematodlarının yayılışı ve mevsimsel dağılımları. Veterinarium, 7, 50-55.
 • Güralp N, Oğuz T, Burgu A, Doğanay A, Bürger HJ, Tınar R, (1986): Ankara yöresinde (Çubuk,Polatlı) koyun- lardaki mide-bağırsak nematod larvalarının mevsimsel ak- tivitesi. Turk J Vet Anim Sci, 10, 259-274.
 • Handemir E (1997): Konya Et ve Balık Kurumu (E.B.K) mezbahasında kesilen koyunlarda karaciğer trematod en- feksiyonları. T Parazitol Derg, 21, 311-316.
 • Kalkan A (1977-1978): Güney Doğu Anadolu’yu temsilen Diyarbakır koyun ve kuzularında paraziter fauna tespiti çalışmaları. Etlik Vet Mikrobiol Derg, 4, 64-87.
 • Kırcalı F (2004): Kazan mezbahasında kesilen hayvanla- rın kalınbağırsaklarında saptanan helmint türleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 51, 41-45.
 • Köroğlu E, Şimşek S, Dilgin N, Gültekin İ, Altaş MG (2001): Elazığ yöresi koyunlarında mide-bağırsak nematodlarının yaygınlığı. Fırat Üniv Sağlık Bil Derg, 15, 145-154.
 • Öncel T (2000): Güney Marmara bölgesindeki koyunlarda helmint türlerinin yayılışı. T Parazitol Derg, 24, 414-419.
 • Umur Ş (1997): Kars yöresi koyunlarının mide-bağırsak nematodları ve mevsimsel dağılımları. Turk J Vet Anim Sci, 21,57-65.
 • Umur Ş, Arslan MÖ (1998): Kars yöresi sığır ve koyun- larında akciğer kılkurtları. T Parazitol Derg, 22, 88-92.
 • Vuruşaner C, Tüzer E (1996): Trakya’da kıvırcık koyun- larında abomasum ve incebağırsak nematodları. T Parazitol Derg, 20, 443-455.
 • Vuruşaner C, Çetin B, Akkaya H, Gökçe R (1998): İstanbul’da kesilen koyunlardaki karaciğer kelebekleri üzerine bir araştırma. T Parazitol Derg, 22, 432-437.
 • Yıldız K, Aydenizöz M (2001): Kırıkkale yöresi koyunla- rında helmintlerin yayılışı. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 48, 179-182.
 • Zeybek H (1980): Samsun yöresi koyun ve kuzularında paraziter fauna saptama çalışmaları. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 27, 215-236.

Dışkı muayenesine göre Afyonkarahisar İli koyunlarında bulunan helmintlerin yayılışı

Yıl 2006, Cilt: 53 Sayı: 2, 137 - 140, 01.06.2006
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000069

Öz

Bu çalışmada dışkı muayenesi ile Afyonkarahisar İli koyunlarında bulunan helmint türleri ve bunların yayılışı belirlenmiştir. Araştırmada koyunların %79.15’i (355 baş koyunun 281’i) çeşitli helmint türleri ile enfekte bulunmuştur. Muayenesi yapılan koyunlarda Trichostrongylidae %75.21, Metastrongylidae %20.82, Moniezia sp. %12.67, Dicrocoelium dendriticum %10.70, Trichuris sp. %4.50 ve Strongyloides papillosus %3.38 bulunmuştur. Bakısı yapılan hayvanlarda akciğer kıl kurtlarından Cystocaulus ocreatus %7.88, Dictyocaulus filaria %5.91, Protostrongylus sp. %3.94, Muellerius capillaris %1.69, Neostrongylus linearis %1.40 belirlenmiştir. Trichostrongylidae ailesine bağlı helmintlerin yaygın olarak görüldüğü araştırmada yapılan dışkı kültürleri sonucunda, en fazla Trichostrongylus, Cooperia ve Haemonchus cinslerine rastlanmıştır

Kaynakça

 • Altaş MG, Sevgili M, Gökçen A, İriadam M (2003): Şanlıurfa’da koyunlarda karaciğer trematodlarının yay- gınlığı. T Parazitol Derg, 27, 195-198.
 • Aydenizöz M, Yıldız K (2002): Kırıkkale’de kesilen koyunlarda karaciğer trematodlarının yaygınlığı. T Parazitol Derg, 26, 317-319.
 • Bağcı Ö, Bıyıkoğlu G (2003): İstanbul’da değişik kombi- nalarda kesilen koyunlarda akciğer kıl kurtlarının yayılışı. T Parazitol Derg, 27, 139-143.
 • Celep A, Açıcı M, Çetindağ M, Gürbüz İ (1995): Sam- sun yöresi koyunlarında paraziter epidemiyolojik çalışma- lar. T Parazitol Derg, 19, 290-296.
 • Dik B, Sevinç F, Köse M (1995): Konya yöresi koyunla- rında akciğer kılkurtlarının yayılışı. Veterinarium, 6, 79- 81.
 • Doğanay A, Burgu A, Toparlak M (1989): Ankara yöre- sinde koyunlarda metastrongylose. Etlik Vet Mikrobiol Derg, 5, 99-114.
 • Güçlü F, Dik B, Kamburgil K, Sevinç F, Aytekin H, Aydenizöz M (1996): Konya yöresi koyunlarında mide- bağırsak nematodlarının yayılışı ve mevsimsel dağılımları. Veterinarium, 7, 50-55.
 • Güralp N, Oğuz T, Burgu A, Doğanay A, Bürger HJ, Tınar R, (1986): Ankara yöresinde (Çubuk,Polatlı) koyun- lardaki mide-bağırsak nematod larvalarının mevsimsel ak- tivitesi. Turk J Vet Anim Sci, 10, 259-274.
 • Handemir E (1997): Konya Et ve Balık Kurumu (E.B.K) mezbahasında kesilen koyunlarda karaciğer trematod en- feksiyonları. T Parazitol Derg, 21, 311-316.
 • Kalkan A (1977-1978): Güney Doğu Anadolu’yu temsilen Diyarbakır koyun ve kuzularında paraziter fauna tespiti çalışmaları. Etlik Vet Mikrobiol Derg, 4, 64-87.
 • Kırcalı F (2004): Kazan mezbahasında kesilen hayvanla- rın kalınbağırsaklarında saptanan helmint türleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 51, 41-45.
 • Köroğlu E, Şimşek S, Dilgin N, Gültekin İ, Altaş MG (2001): Elazığ yöresi koyunlarında mide-bağırsak nematodlarının yaygınlığı. Fırat Üniv Sağlık Bil Derg, 15, 145-154.
 • Öncel T (2000): Güney Marmara bölgesindeki koyunlarda helmint türlerinin yayılışı. T Parazitol Derg, 24, 414-419.
 • Umur Ş (1997): Kars yöresi koyunlarının mide-bağırsak nematodları ve mevsimsel dağılımları. Turk J Vet Anim Sci, 21,57-65.
 • Umur Ş, Arslan MÖ (1998): Kars yöresi sığır ve koyun- larında akciğer kılkurtları. T Parazitol Derg, 22, 88-92.
 • Vuruşaner C, Tüzer E (1996): Trakya’da kıvırcık koyun- larında abomasum ve incebağırsak nematodları. T Parazitol Derg, 20, 443-455.
 • Vuruşaner C, Çetin B, Akkaya H, Gökçe R (1998): İstanbul’da kesilen koyunlardaki karaciğer kelebekleri üzerine bir araştırma. T Parazitol Derg, 22, 432-437.
 • Yıldız K, Aydenizöz M (2001): Kırıkkale yöresi koyunla- rında helmintlerin yayılışı. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 48, 179-182.
 • Zeybek H (1980): Samsun yöresi koyun ve kuzularında paraziter fauna saptama çalışmaları. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 27, 215-236.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Feride Kircali Sevimli

Esma Kozan

Mustafa Köse

Mustafa Eser

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2006
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 53 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Sevimli, F. K., Kozan, E., Köse, M., Eser, M. (2006). Dışkı muayenesine göre Afyonkarahisar İli koyunlarında bulunan helmintlerin yayılışı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 53(2), 137-140. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000069
AMA Sevimli FK, Kozan E, Köse M, Eser M. Dışkı muayenesine göre Afyonkarahisar İli koyunlarında bulunan helmintlerin yayılışı. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2006;53(2):137-140. doi:10.1501/Vetfak_0000000069
Chicago Sevimli, Feride Kircali, Esma Kozan, Mustafa Köse, ve Mustafa Eser. “Dışkı Muayenesine göre Afyonkarahisar İli koyunlarında Bulunan Helmintlerin yayılışı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53, sy. 2 (Haziran 2006): 137-40. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000069.
EndNote Sevimli FK, Kozan E, Köse M, Eser M (01 Haziran 2006) Dışkı muayenesine göre Afyonkarahisar İli koyunlarında bulunan helmintlerin yayılışı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53 2 137–140.
IEEE F. K. Sevimli, E. Kozan, M. Köse, ve M. Eser, “Dışkı muayenesine göre Afyonkarahisar İli koyunlarında bulunan helmintlerin yayılışı”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 53, sy. 2, ss. 137–140, 2006, doi: 10.1501/Vetfak_0000000069.
ISNAD Sevimli, Feride Kircali vd. “Dışkı Muayenesine göre Afyonkarahisar İli koyunlarında Bulunan Helmintlerin yayılışı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53/2 (Haziran 2006), 137-140. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000069.
JAMA Sevimli FK, Kozan E, Köse M, Eser M. Dışkı muayenesine göre Afyonkarahisar İli koyunlarında bulunan helmintlerin yayılışı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2006;53:137–140.
MLA Sevimli, Feride Kircali vd. “Dışkı Muayenesine göre Afyonkarahisar İli koyunlarında Bulunan Helmintlerin yayılışı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 53, sy. 2, 2006, ss. 137-40, doi:10.1501/Vetfak_0000000069.
Vancouver Sevimli FK, Kozan E, Köse M, Eser M. Dışkı muayenesine göre Afyonkarahisar İli koyunlarında bulunan helmintlerin yayılışı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2006;53(2):137-40.