Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Branches and the common carotid artery in the guinea pig (Cavia porcellus)

Yıl 2006, Cilt: 53 Sayı: 2, 145 - 148, 01.06.2006
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000072

Öz

It is well-known that studies regarding anatomy of circulation system of the guinea pigs are limited in the literature. The study have been designed in this matter in order to support more evidence. Ten guinea pig (five male, five female) have been used for this study. It noted that the diameters internal carotid artery is smaller in comparison with other circulation system in mammalian. Even though there are insignificant differences of the distributions commun carotid artery in the guina pig, it has similar paths to other mammalians

Kaynakça

 • Barone R, Pavaux C, Blin PC, Cuq P (1973): Atlas D’anatomie Du Lapin., Second Ed. Masson and C, Paris.
 • Bugge J (1968): Arterial supply of the cervical viscerain the rabbit. Acta Anat, 67, 208-227.
 • Dursun N (2002): Veteriner Anatomi II, 8. Baskı, Medisan Yayınevi, Ankara.
 • Chiasson RB (1994): Laboratory Anatomy of the White Rat, Fifth Ed. WCB McGraw Hill, Boston.
 • Ellenbeger W, Baum H (1974): Handbuch Der Verleichenden Anatomie Der Haustiere. Eighth Ed, Springer-Verlag , Berlin.
 • Getty R (1975): The Anatomy of the Domestic Animals. Vol. 2, Fifth Ed. WB Saunders Company, Toronto.
 • Kabak M, Hazıroğlu RM (2003): Subgross investigation of vessels originating from arcus aortae in guinea Pig (Cavia porcellus).Anat Histol Embryol, 32, 362-366.
 • Koch T (1976): Lehrbuch Der Veteriner Anatomie,Band III, Threeth Ed, Fischer- Verlag, Berlin.
 • Majewska-Michalska E (1998): The vertebrobasilar arterial system in guinea pig as compared with dog and human .Folia Morphol , 57, 121-131.
 • McLaughlin CA, Chiasson RB (1990): Laboratory Anatomy of The Rabbit.Third Ed, Wm.C.Brown Publishers, Boston.
 • Nickel R, Schummer A, Seiferle E (1981): The Anatomy of The Domestic Animals. First Ed, Verlag P.Parey, Berlin.
 • Nomina Anatomica Veterinaria (1994): Published by the International Committees on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature. Fourth Ed, New York.
 • Öcal MK, Özer M (1992): The circulus arteriosus cerebri in the guinea pig.Ann Anat, 174, 259-260.
 • Shively MJ, Stump JE (1974): The systemic arterial pattern of the guinea pig:the head, thorax, and thoracic limb.Am J Anat. 139, 269-284.
 • Tıpırdamaz S, Yalçın H, Dursun N (1998): Macroanatomical investigations on the branches of the aortic arch in Kangal dogs. Turk J Vet Anim Sci, 14, 87- 90.
 • Yamasaki M (1995): Comparative anatomical studies on the thyroid and thymic arteries. III: guinea pig (Cavia cobaya). J Anat, 186, 383-93.
 • Walker WF, Homberger DG (1997): Anatomy Dıssection of the Rat.Third Ed, W.H. Freeman and Company, New York.

Kobayda (Cavia porcellus) arteria carotis communis ve dalları

Yıl 2006, Cilt: 53 Sayı: 2, 145 - 148, 01.06.2006
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000072

Öz

Kobay dolaşım sistemi anatomisi üzerinde yapılan araştırmaların sınırlı olduğu bilinmektedir. Kobaylarda dolaşım sistemi anatomisine katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmanın yapılmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Çalışmada ergin 10 (5 erkek, 5 dişi) adet kobay kullanıldı. A. carotis interna’nın ince olduğu, boyun bölgesinde bazı küçük farklılıkların bulunmasına karşılık kobayın a. carotis communis’inin verdiği kolların diğer memeli hayvanlar ile benzer özelliklere sahip olduğu belirlendi. Caviidae familyasından olan kobay, laboratuvar
hayvanı olarak kolay bulunabilirliği ve araştırmalarda
sağladığı yararlar açısından önemli bir yere sahiptir.
Kobay anatomisi üzerinde yapılan araştırmaların sınırlı
olduğu bilinmektedir. Kobaylarda dolaşım sistemi
anatomisine katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmanın
yapılmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. 

Kaynakça

 • Barone R, Pavaux C, Blin PC, Cuq P (1973): Atlas D’anatomie Du Lapin., Second Ed. Masson and C, Paris.
 • Bugge J (1968): Arterial supply of the cervical viscerain the rabbit. Acta Anat, 67, 208-227.
 • Dursun N (2002): Veteriner Anatomi II, 8. Baskı, Medisan Yayınevi, Ankara.
 • Chiasson RB (1994): Laboratory Anatomy of the White Rat, Fifth Ed. WCB McGraw Hill, Boston.
 • Ellenbeger W, Baum H (1974): Handbuch Der Verleichenden Anatomie Der Haustiere. Eighth Ed, Springer-Verlag , Berlin.
 • Getty R (1975): The Anatomy of the Domestic Animals. Vol. 2, Fifth Ed. WB Saunders Company, Toronto.
 • Kabak M, Hazıroğlu RM (2003): Subgross investigation of vessels originating from arcus aortae in guinea Pig (Cavia porcellus).Anat Histol Embryol, 32, 362-366.
 • Koch T (1976): Lehrbuch Der Veteriner Anatomie,Band III, Threeth Ed, Fischer- Verlag, Berlin.
 • Majewska-Michalska E (1998): The vertebrobasilar arterial system in guinea pig as compared with dog and human .Folia Morphol , 57, 121-131.
 • McLaughlin CA, Chiasson RB (1990): Laboratory Anatomy of The Rabbit.Third Ed, Wm.C.Brown Publishers, Boston.
 • Nickel R, Schummer A, Seiferle E (1981): The Anatomy of The Domestic Animals. First Ed, Verlag P.Parey, Berlin.
 • Nomina Anatomica Veterinaria (1994): Published by the International Committees on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature. Fourth Ed, New York.
 • Öcal MK, Özer M (1992): The circulus arteriosus cerebri in the guinea pig.Ann Anat, 174, 259-260.
 • Shively MJ, Stump JE (1974): The systemic arterial pattern of the guinea pig:the head, thorax, and thoracic limb.Am J Anat. 139, 269-284.
 • Tıpırdamaz S, Yalçın H, Dursun N (1998): Macroanatomical investigations on the branches of the aortic arch in Kangal dogs. Turk J Vet Anim Sci, 14, 87- 90.
 • Yamasaki M (1995): Comparative anatomical studies on the thyroid and thymic arteries. III: guinea pig (Cavia cobaya). J Anat, 186, 383-93.
 • Walker WF, Homberger DG (1997): Anatomy Dıssection of the Rat.Third Ed, W.H. Freeman and Company, New York.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Önder İsmail Orhan

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2006
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 53 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Orhan, Ö. İ. (2006). Kobayda (Cavia porcellus) arteria carotis communis ve dalları. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 53(2), 145-148. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000072
AMA Orhan Öİ. Kobayda (Cavia porcellus) arteria carotis communis ve dalları. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2006;53(2):145-148. doi:10.1501/Vetfak_0000000072
Chicago Orhan, Önder İsmail. “Kobayda (Cavia Porcellus) Arteria Carotis Communis Ve Dalları”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53, sy. 2 (Haziran 2006): 145-48. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000072.
EndNote Orhan Öİ (01 Haziran 2006) Kobayda (Cavia porcellus) arteria carotis communis ve dalları. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53 2 145–148.
IEEE Ö. İ. Orhan, “Kobayda (Cavia porcellus) arteria carotis communis ve dalları”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 53, sy. 2, ss. 145–148, 2006, doi: 10.1501/Vetfak_0000000072.
ISNAD Orhan, Önder İsmail. “Kobayda (Cavia Porcellus) Arteria Carotis Communis Ve Dalları”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53/2 (Haziran 2006), 145-148. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000072.
JAMA Orhan Öİ. Kobayda (Cavia porcellus) arteria carotis communis ve dalları. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2006;53:145–148.
MLA Orhan, Önder İsmail. “Kobayda (Cavia Porcellus) Arteria Carotis Communis Ve Dalları”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 53, sy. 2, 2006, ss. 145-8, doi:10.1501/Vetfak_0000000072.
Vancouver Orhan Öİ. Kobayda (Cavia porcellus) arteria carotis communis ve dalları. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2006;53(2):145-8.