Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Seroprevalance of bovine herpesvirus 1 infection in sheep in Turkey

Yıl 2006, Cilt: 53 Sayı: 2, 141 - 143, 01.06.2006
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000073

Öz

Bovine herpesvirus 1 (BHV-1), which primarily infect to cattle, may also affect the other ruminant species. This study was carried out to determine presence and prevalence of BHV-1 specific neutralising antibodies in sheep sera collected from different localities in Turkey. Virus neutralisation assay was employed for serological examinations. BHV-1 antibodies were detected in sera collected from 6 out of 14 provinces, and in 25 (2.44%) out of 1024 samples tested. Results of this study show that BHV-1 infection is not common in sheep population in Turkey. On the other side, it could be taken in account that small ruminants infected with BHV-1 may act as a virus source for cattle and may also interfere BHV-1 control schedules

Kaynakça

 • Ackerman M, Peterhans E, Wyler R (1982): DNA of bovine herpesvirus type 1 in the trigeminal ganglia of latently infected calves. Am J Vet Res, 43, 36-40.
 • Akça Y (1981): Türkiye’de Sığır ve Koyunlarda Enfeksiyöz Bovine Rhinotracheitis- Enfeksiyöz Pustular Vulvovaginitis (IBR-IPV) üzerine serolojik araştırmalar. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü- sü, Ankara.
 • Alkan F, Özkul A, Karaoğlu MT, Bilge S, Akça Y, Burgu I, Yeşilbağ K Oğuzoğlu TC (1997): Sığırlarda viral nedenli solunum sistemi enfeksiyonlarının seroepidemiyolojisi. Ankara Univ Vet Fak Derg, 44, 73- 80.
 • Barnard BJH, Collett MG (1994): Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular volvovaginitis. 932-941. In: JAW Coetzer, GR Thompson, RC Tustin (Ed) : Infectious Disease of Livestock. Oxford University Press, London.
 • Bilge-Dagalp S (1998): Kan ve süt serumlarında IBR-IPV antikorlarının nötralizasyon testi ile saptanması ve süt ör- neklerinden virus izolasyonu. Ankara Univ Vet Fak Derg, 45, 313-321.
 • Burgu İ, Öztürk F, Akça Y (1984): Tahirova devlet üretme çiftliği koyunlarında viral enfeksiyonlar üzerine serolojik araştırmalar. Ankara Univ Vet Fak Derg, 31, 167-179.
 • Burgu İ, Öztürk F, Akça Y, Toker A, Frey RH, Liess B (1990): Occurence and importance of bovine viral diarrhea virus infection in sheep in Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg, 37, 121-127.
 • Çabalar M, Akca Y (1994): Fertilite problemli ineklerde enfeksiyöz bovine rhinotracheitis infeksiyöz pustular vulvovaginitis (IBR-IPV) virus izolasyonu ve seroepidemiyolojisi. Ankara Univ Vet Fak Derg, 41, 337- 349.
 • Elazhary MASY, Silim A, Dea S (1984): Prevalence of antibodies to bovine respiratory syncitial virus, bovine vi- ral diarrhoea virus, bovine herpesvirus-1, and bovine pa- rainfluenza-3 virus in sheep and goats in Quebec. Am J Vet Res, 45, 1660-1662.
 • Frey HR, Liess B (1971): Vermehrungskinetik und verwendbarkeit eines stark zytopatogenen VD-MD virusstamnes für diagnostische untersuchungen mit der mikrotiter- method. Zbl Vet Med B, 18, 61-71.
 • Goyal SM, Khan MA, McPherson SW, Robinson RA, Boylan WJ (1988): Prevalance of antibodies to seven viruses in a flock of ewes in Minnesota. Am J Vet Res, 49, 464-467.
 • Lehmkul HD, Cutlip RC, Bolin, SR, Brogden KA (1985): Seroepidemiologic survey for antibodies to selected viruses in respiratory tract of lambs. Am J Vet Res, 46, 2601-2604.
 • Roizman B, Desrosiers RC, Flenkenstein B, Lopez C, Minson AC, Studdert M J (1992) : The family herpesviridae: An update. Arch Virol, 123, 425-449.
 • Singh RP, Bhat MN, Sastry KNN (2001): Studies on the prevalance of antibodies to BHV-1 in sheep. Indian Vet J, 78, 467-470.
 • Taylor WP, Okeke ANC, Shidali NN (1977): Prevalence of bovine viral diarrhea and infectious bovine rhinotracheitis antibodies in Nigerian sheep and goats. Trop Anim Health Prod, 9, 171-175.
 • Tikoo SK, Campos M, Babiuk LA (1995): Bovine herpesvirus 1 (BHV-1) biology, pathogenesis, and control. Adv Virus Res, 45, 191-223.
 • Trueblood MS, Swift BL, McHolland-Raymond A (1978): A bovine herpesvirus isolated from sheep. Can J Comp Med, 42, 97-99.
 • Wafula JS, Mushi EZ, Wamwayi H (1985): Reaction of goats to infection with infectious bovine rhinotracheitis virus. Res Vet Sci, 39, 84-86.
 • Yavru S, Öztürk F, Gürhan İ, Şimşek A, Ünver G, Duman R, Yapkıç O (1999). Koyunlarda solunum yolu viruslarının serolojik olarak araştırılması. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 9, 53-60.
 • Yeşilbağ K, Bilge-Dağalp S, Okur-Gümüşova S, Gün- gör B (2003) : Studies on herpesvirus infections of goats in Turkey: Prevalence of antibodies to bovine herpesvirus 1. Rev Med Vet 154, 772-774.

Koyunlarda bovine herpesvirus -1 enfeksiyonunun seroprevalansı

Yıl 2006, Cilt: 53 Sayı: 2, 141 - 143, 01.06.2006
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000073

Öz

Bovine herpesvirus 1 (BHV-1) primer olarak sığırlarda enfeksiyon oluşturmasına karşın diğer gevişgetiren türlerini de etkileyebilmektedir. Bu araştırmada, Türkiye’nin değişik bölgelerinde yetiştirilen koyunlardan toplanan kan serumu örneklerinde BHV-1’e spesifik nötralizan antikorların varlığı ve enfekiyonun yaygınlığı araştırıldı. Virus nötralizasyon testi ile yapılan çalışmada, örneklerin ait olduğu 14 ilden 6’sında ve test edilen toplam 1024 serum örneğinin 25’inde (%2.44) BHV-1’e spesifik nötralizan antikorlar belirlendi. Elde edilen bulgular ışığında, Türkiye’de koyunlardaki BHV-1 enfeksiyonu seroprevalansının düşük düzeyde olduğu belirlendi

Kaynakça

 • Ackerman M, Peterhans E, Wyler R (1982): DNA of bovine herpesvirus type 1 in the trigeminal ganglia of latently infected calves. Am J Vet Res, 43, 36-40.
 • Akça Y (1981): Türkiye’de Sığır ve Koyunlarda Enfeksiyöz Bovine Rhinotracheitis- Enfeksiyöz Pustular Vulvovaginitis (IBR-IPV) üzerine serolojik araştırmalar. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü- sü, Ankara.
 • Alkan F, Özkul A, Karaoğlu MT, Bilge S, Akça Y, Burgu I, Yeşilbağ K Oğuzoğlu TC (1997): Sığırlarda viral nedenli solunum sistemi enfeksiyonlarının seroepidemiyolojisi. Ankara Univ Vet Fak Derg, 44, 73- 80.
 • Barnard BJH, Collett MG (1994): Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular volvovaginitis. 932-941. In: JAW Coetzer, GR Thompson, RC Tustin (Ed) : Infectious Disease of Livestock. Oxford University Press, London.
 • Bilge-Dagalp S (1998): Kan ve süt serumlarında IBR-IPV antikorlarının nötralizasyon testi ile saptanması ve süt ör- neklerinden virus izolasyonu. Ankara Univ Vet Fak Derg, 45, 313-321.
 • Burgu İ, Öztürk F, Akça Y (1984): Tahirova devlet üretme çiftliği koyunlarında viral enfeksiyonlar üzerine serolojik araştırmalar. Ankara Univ Vet Fak Derg, 31, 167-179.
 • Burgu İ, Öztürk F, Akça Y, Toker A, Frey RH, Liess B (1990): Occurence and importance of bovine viral diarrhea virus infection in sheep in Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg, 37, 121-127.
 • Çabalar M, Akca Y (1994): Fertilite problemli ineklerde enfeksiyöz bovine rhinotracheitis infeksiyöz pustular vulvovaginitis (IBR-IPV) virus izolasyonu ve seroepidemiyolojisi. Ankara Univ Vet Fak Derg, 41, 337- 349.
 • Elazhary MASY, Silim A, Dea S (1984): Prevalence of antibodies to bovine respiratory syncitial virus, bovine vi- ral diarrhoea virus, bovine herpesvirus-1, and bovine pa- rainfluenza-3 virus in sheep and goats in Quebec. Am J Vet Res, 45, 1660-1662.
 • Frey HR, Liess B (1971): Vermehrungskinetik und verwendbarkeit eines stark zytopatogenen VD-MD virusstamnes für diagnostische untersuchungen mit der mikrotiter- method. Zbl Vet Med B, 18, 61-71.
 • Goyal SM, Khan MA, McPherson SW, Robinson RA, Boylan WJ (1988): Prevalance of antibodies to seven viruses in a flock of ewes in Minnesota. Am J Vet Res, 49, 464-467.
 • Lehmkul HD, Cutlip RC, Bolin, SR, Brogden KA (1985): Seroepidemiologic survey for antibodies to selected viruses in respiratory tract of lambs. Am J Vet Res, 46, 2601-2604.
 • Roizman B, Desrosiers RC, Flenkenstein B, Lopez C, Minson AC, Studdert M J (1992) : The family herpesviridae: An update. Arch Virol, 123, 425-449.
 • Singh RP, Bhat MN, Sastry KNN (2001): Studies on the prevalance of antibodies to BHV-1 in sheep. Indian Vet J, 78, 467-470.
 • Taylor WP, Okeke ANC, Shidali NN (1977): Prevalence of bovine viral diarrhea and infectious bovine rhinotracheitis antibodies in Nigerian sheep and goats. Trop Anim Health Prod, 9, 171-175.
 • Tikoo SK, Campos M, Babiuk LA (1995): Bovine herpesvirus 1 (BHV-1) biology, pathogenesis, and control. Adv Virus Res, 45, 191-223.
 • Trueblood MS, Swift BL, McHolland-Raymond A (1978): A bovine herpesvirus isolated from sheep. Can J Comp Med, 42, 97-99.
 • Wafula JS, Mushi EZ, Wamwayi H (1985): Reaction of goats to infection with infectious bovine rhinotracheitis virus. Res Vet Sci, 39, 84-86.
 • Yavru S, Öztürk F, Gürhan İ, Şimşek A, Ünver G, Duman R, Yapkıç O (1999). Koyunlarda solunum yolu viruslarının serolojik olarak araştırılması. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 9, 53-60.
 • Yeşilbağ K, Bilge-Dağalp S, Okur-Gümüşova S, Gün- gör B (2003) : Studies on herpesvirus infections of goats in Turkey: Prevalence of antibodies to bovine herpesvirus 1. Rev Med Vet 154, 772-774.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kadir Yeşilbağ

Seval Bilge Dağalp

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2006
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 53 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yeşilbağ, K., & Dağalp, S. B. (2006). Koyunlarda bovine herpesvirus -1 enfeksiyonunun seroprevalansı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 53(2), 141-143. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000073
AMA Yeşilbağ K, Dağalp SB. Koyunlarda bovine herpesvirus -1 enfeksiyonunun seroprevalansı. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2006;53(2):141-143. doi:10.1501/Vetfak_0000000073
Chicago Yeşilbağ, Kadir, ve Seval Bilge Dağalp. “Koyunlarda Bovine Herpesvirus -1 Enfeksiyonunun Seroprevalansı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53, sy. 2 (Haziran 2006): 141-43. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000073.
EndNote Yeşilbağ K, Dağalp SB (01 Haziran 2006) Koyunlarda bovine herpesvirus -1 enfeksiyonunun seroprevalansı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53 2 141–143.
IEEE K. Yeşilbağ ve S. B. Dağalp, “Koyunlarda bovine herpesvirus -1 enfeksiyonunun seroprevalansı”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 53, sy. 2, ss. 141–143, 2006, doi: 10.1501/Vetfak_0000000073.
ISNAD Yeşilbağ, Kadir - Dağalp, Seval Bilge. “Koyunlarda Bovine Herpesvirus -1 Enfeksiyonunun Seroprevalansı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53/2 (Haziran 2006), 141-143. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000073.
JAMA Yeşilbağ K, Dağalp SB. Koyunlarda bovine herpesvirus -1 enfeksiyonunun seroprevalansı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2006;53:141–143.
MLA Yeşilbağ, Kadir ve Seval Bilge Dağalp. “Koyunlarda Bovine Herpesvirus -1 Enfeksiyonunun Seroprevalansı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 53, sy. 2, 2006, ss. 141-3, doi:10.1501/Vetfak_0000000073.
Vancouver Yeşilbağ K, Dağalp SB. Koyunlarda bovine herpesvirus -1 enfeksiyonunun seroprevalansı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2006;53(2):141-3.