Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

The pharmacokinetics of enrofloxacin in broiler chickens fed with feed containing hydrate sodium calcium aluminosilicate

Yıl 2006, Cilt: 53 Sayı: 2, 111 - 115, 01.06.2006
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000071

Öz

This research was aimed to determine whether the pharmacokinetics of enrofloxacin would show any changes in broiler chickens fed with feed including 1.5% hydrate sodium calcium aluminosilicate (HSCAS) and normal feed (without HSCAS). For the study, 28-day old total 21 male chicks were used. Three main groups were designed and 7 animals were used in each group. The animals in Group 1 and Group 2 fed with normal feed (without HSCAS), in Group 3 fed with feed including 1.5 % HSCAS for three days. 10 mg/kg enrofloxacin was given to Group 1 intravenous, to Group 2 and Group 3 in drinking water. Following the drug administration, the blood samples were taken into heparinased tubes at 0.083 to 36 hours from Group 1, at 0.25 to 36 hours from Groups 2 and 3 in order to determine the plasma levels of the drug. The enrofloxacin concentration in plasma was determined by agar-gel disc diffusion method. The plasma concentration-time curve, determined after the administration of enrofloxacin intravenous, showed that the drug distributed according to two-compartment open model. It was concluded that HSCAS which was supplemented to feed as an adsorbent made significant decrease in the absorption of the drug

Kaynakça

 • Abd El-Aziz MI, Aziz MA, Soliman FA, Afify NA (1997): Pharmacokinetic evaluation of enrofloxacin in chickens. Brit Poult Sci, 38, 164-168.
 • Anadon A, Martinez-Larranagra MR, Diaz MJ, Brigas P, Martinez MA, Fernandez-Cruz ML, Fernandez MC, Fernandez R (1995): Pharmacokinetics and residues of enrofloxacin in chickens. Am J Vet Res, 56, 501-506.
 • Ellerbroek L (1991): Zum mikrobiologischen nachweis der chinoloncarbonsaure derivate enrofloxacin, ciprofloxacin und flumequin. Fleischwirtsch, 71, 2090- 2093.
 • Filazi A (1995): Kanatlılarda Bazı İki Değerli İz Mineral- lerin Florokinolon Grubu Antibakteriyel İlaçların Ağızdan Biyoyararlanımı Üzerine Etkileri. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Flammer K, Aucoin DP, Whitt DA (1991): Intramuscular and oral disposition of enrofloxacin in African grey parrots following single and multiple doses. J Vet Pharmacol Therap, 14, 359-366.
 • Garcia MA, Solans C, Aramayona JJ, Rueda S, Bregante MA, Jong A (1999): Simultaneous determination of enrofloxacin and its primary metabolite, ciprofloxacin, in plasma by HPLC with fluorescence detection. Biomed Chromatogr, 13, 350-353.
 • Kaya S (2000): Kemoterapötikler. 267-420. Alınmıştır: : S. Kaya, İ. Pirinçci, A. Bilgili (Editörler). Veteriner Uygu- lamalı Farmakoloji. Cilt 2. Baskı 2. Medisan Yayınevi. Ankara.
 • Kaya S, Yarsan E (1995): Yem ve yem hammaddelerinde küflenmenin önlenmesi ve mikotoksinlerle kirletilmiş bu tür yemlerin değerlendirilmesine yönelik uygulamalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 42, 111-122.
 • Kaya S, Baydan E, Bilgili A, Yarsan E, Şeker Y (1996): Etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği ve man- ganla enrofloksasin arasında emilme yönünden etkileşme. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 43,195-202.
 • Kaya S, Baydan E, Kurtdede A, Yarsan E, Börkü K, Pekkaya S (1998): Sağlıklı ve piyelonefritli köpeklerde enrofloksasinin farmakokinetiği üzerine çalışmalar. YYÜ Vet Fak Derg, 9, 73-76.
 • Kietzmann M, Knoll U, Glunder G (1997)
 • Pharmacokinetics of enrofloxacin in broiler chickens. J Vet Pharmacol Therap, 20, 181-218.
 • Knoll U, Glunder G, Kietzmann M (1999): Comparative study of the plasma pharmacokinetics and tissue concentrations of danofloxacin and enrofloxacin in broiler chickens. J Vet Pharmacol Therap, 22, 239-246.
 • Parlar A, Kaya S (2005): Etlik piliçlerde enrofloksasin içeren müstahzarların farmakokinetiği. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 52, 99-103.
 • Shumaker RC (1986): PKCALC. A basic interactive computer program for statistical and pharmacokinetic analysis of data. Drug Metabol Rev, 17, 331-348.
 • Stipkovitz L (1988): Studies on the efficiacy of Baytril in chicks after experimental infection with Mycoplasma gallisepticum and E. coli. Vet Med Rev, 59, 103-107.
 • Şahin T (2000): Mikotoksinler ve kontrol yolları. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı. Seminer.
 • Şanlı Y (2002): Veteriner Klinik Toksikoloji. 2. Baskı. Medipres Yayınevi. Malatya. 487-547.
 • Taylor DR (1999): Mycotoxin binders. Feedstuffs, January 18, 41-45.
 • Vancutsem PM, Babish JG, Schwark WS (1990): The fluoroquinolone antimicrobials: Structure, antimicrobial activity, pharmacokinetics, clinical use in domestic animals and toxicity. Cornell Vet, 80, 173-186.
 • Wagner JG (1979): Fundamentals of Clinical Pharmacokinetics. Illinois: The Hamilton Pres, Inc, USA. Geliş tarihi: 21.10.2005 / Kabul tarihi: 08.11.2005

Hidrate sodyum kalsiyum aluminosilikat içeren yemle beslenen etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği

Yıl 2006, Cilt: 53 Sayı: 2, 111 - 115, 01.06.2006
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000071

Öz

Bu çalışmada, yemlerinde %1.5 hidrate sodyum kalsiyum aluminosilikat (HSCAS) içeren ve HSCAS içermeyen yemle beslenen etlik piliçlerde, enrofloksasinin farmakokinetiğinin incelenmesi amaçlandı. Çalışmada 28 günlük 21 erkek civciv kullanıldı. Üç grup oluşturuldu ve her grupta 7 hayvan kullanıldı. Grup 1 ve Grup 2’deki hayvanlar HSCAS içermeyen, Grup 3’teki hayvanlar %1.5 HSCAS içeren yemle 3 gün beslendi. Enrofloksasin bütün gruplara 10 mg/kg dozda, Grup 1’deki hayvanlara damar içi, Grup 2 ve Grup 3’tekilere içme suyuna katılarak uygulandı. İlacın plazmadaki yoğunluklarının belirlenmesi amacı ile ilaç uygulamasını takiben, Grup 1’deki hayvanlardan 0.083-36 saatler arasında, Grup 2 ve 3’tekilerden 0.25-36 saatler arasında heparinli tüplere kan alındı ve plazmaları ayrıldı.Plazmada enrofloksasin yoğunluklarının tespitinde agar jel disk diffüzyon metodu kullanıldı.Enrofloksasinin damar içi verilmesini takiben belirlenen plazma yoğunluğu-zaman eğrisinden ilacın vücutta 2-bölmeli dışarıya açık modele göre dağıldığı anlaşıldı. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, içme suyu ile uygulanması durumunda, toksin bağlayıcı olarak yeme katılan HSCAS’ın ilacın emilimini büyük oranda engellediğini ortaya koymuştur

Kaynakça

 • Abd El-Aziz MI, Aziz MA, Soliman FA, Afify NA (1997): Pharmacokinetic evaluation of enrofloxacin in chickens. Brit Poult Sci, 38, 164-168.
 • Anadon A, Martinez-Larranagra MR, Diaz MJ, Brigas P, Martinez MA, Fernandez-Cruz ML, Fernandez MC, Fernandez R (1995): Pharmacokinetics and residues of enrofloxacin in chickens. Am J Vet Res, 56, 501-506.
 • Ellerbroek L (1991): Zum mikrobiologischen nachweis der chinoloncarbonsaure derivate enrofloxacin, ciprofloxacin und flumequin. Fleischwirtsch, 71, 2090- 2093.
 • Filazi A (1995): Kanatlılarda Bazı İki Değerli İz Mineral- lerin Florokinolon Grubu Antibakteriyel İlaçların Ağızdan Biyoyararlanımı Üzerine Etkileri. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Flammer K, Aucoin DP, Whitt DA (1991): Intramuscular and oral disposition of enrofloxacin in African grey parrots following single and multiple doses. J Vet Pharmacol Therap, 14, 359-366.
 • Garcia MA, Solans C, Aramayona JJ, Rueda S, Bregante MA, Jong A (1999): Simultaneous determination of enrofloxacin and its primary metabolite, ciprofloxacin, in plasma by HPLC with fluorescence detection. Biomed Chromatogr, 13, 350-353.
 • Kaya S (2000): Kemoterapötikler. 267-420. Alınmıştır: : S. Kaya, İ. Pirinçci, A. Bilgili (Editörler). Veteriner Uygu- lamalı Farmakoloji. Cilt 2. Baskı 2. Medisan Yayınevi. Ankara.
 • Kaya S, Yarsan E (1995): Yem ve yem hammaddelerinde küflenmenin önlenmesi ve mikotoksinlerle kirletilmiş bu tür yemlerin değerlendirilmesine yönelik uygulamalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 42, 111-122.
 • Kaya S, Baydan E, Bilgili A, Yarsan E, Şeker Y (1996): Etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği ve man- ganla enrofloksasin arasında emilme yönünden etkileşme. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 43,195-202.
 • Kaya S, Baydan E, Kurtdede A, Yarsan E, Börkü K, Pekkaya S (1998): Sağlıklı ve piyelonefritli köpeklerde enrofloksasinin farmakokinetiği üzerine çalışmalar. YYÜ Vet Fak Derg, 9, 73-76.
 • Kietzmann M, Knoll U, Glunder G (1997)
 • Pharmacokinetics of enrofloxacin in broiler chickens. J Vet Pharmacol Therap, 20, 181-218.
 • Knoll U, Glunder G, Kietzmann M (1999): Comparative study of the plasma pharmacokinetics and tissue concentrations of danofloxacin and enrofloxacin in broiler chickens. J Vet Pharmacol Therap, 22, 239-246.
 • Parlar A, Kaya S (2005): Etlik piliçlerde enrofloksasin içeren müstahzarların farmakokinetiği. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 52, 99-103.
 • Shumaker RC (1986): PKCALC. A basic interactive computer program for statistical and pharmacokinetic analysis of data. Drug Metabol Rev, 17, 331-348.
 • Stipkovitz L (1988): Studies on the efficiacy of Baytril in chicks after experimental infection with Mycoplasma gallisepticum and E. coli. Vet Med Rev, 59, 103-107.
 • Şahin T (2000): Mikotoksinler ve kontrol yolları. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı. Seminer.
 • Şanlı Y (2002): Veteriner Klinik Toksikoloji. 2. Baskı. Medipres Yayınevi. Malatya. 487-547.
 • Taylor DR (1999): Mycotoxin binders. Feedstuffs, January 18, 41-45.
 • Vancutsem PM, Babish JG, Schwark WS (1990): The fluoroquinolone antimicrobials: Structure, antimicrobial activity, pharmacokinetics, clinical use in domestic animals and toxicity. Cornell Vet, 80, 173-186.
 • Wagner JG (1979): Fundamentals of Clinical Pharmacokinetics. Illinois: The Hamilton Pres, Inc, USA. Geliş tarihi: 21.10.2005 / Kabul tarihi: 08.11.2005
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Seyhan Şahan

Sezai Kaya

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2006
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 53 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Şahan, S., & Kaya, S. (2006). Hidrate sodyum kalsiyum aluminosilikat içeren yemle beslenen etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 53(2), 111-115. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000071
AMA Şahan S, Kaya S. Hidrate sodyum kalsiyum aluminosilikat içeren yemle beslenen etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2006;53(2):111-115. doi:10.1501/Vetfak_0000000071
Chicago Şahan, Seyhan, ve Sezai Kaya. “Hidrate Sodyum Kalsiyum Aluminosilikat içeren Yemle Beslenen Etlik piliçlerde Enrofloksasinin farmakokinetiği”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53, sy. 2 (Haziran 2006): 111-15. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000071.
EndNote Şahan S, Kaya S (01 Haziran 2006) Hidrate sodyum kalsiyum aluminosilikat içeren yemle beslenen etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53 2 111–115.
IEEE S. Şahan ve S. Kaya, “Hidrate sodyum kalsiyum aluminosilikat içeren yemle beslenen etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 53, sy. 2, ss. 111–115, 2006, doi: 10.1501/Vetfak_0000000071.
ISNAD Şahan, Seyhan - Kaya, Sezai. “Hidrate Sodyum Kalsiyum Aluminosilikat içeren Yemle Beslenen Etlik piliçlerde Enrofloksasinin farmakokinetiği”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53/2 (Haziran 2006), 111-115. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000071.
JAMA Şahan S, Kaya S. Hidrate sodyum kalsiyum aluminosilikat içeren yemle beslenen etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2006;53:111–115.
MLA Şahan, Seyhan ve Sezai Kaya. “Hidrate Sodyum Kalsiyum Aluminosilikat içeren Yemle Beslenen Etlik piliçlerde Enrofloksasinin farmakokinetiği”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 53, sy. 2, 2006, ss. 111-5, doi:10.1501/Vetfak_0000000071.
Vancouver Şahan S, Kaya S. Hidrate sodyum kalsiyum aluminosilikat içeren yemle beslenen etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2006;53(2):111-5.