Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Distribution of traumatic hind limb lesions and clinical studies of treatment possibilities in dogs

Yıl 2006, Cilt: 53 Sayı: 1, 15 - 22, 01.03.2006
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000061

Öz

Fourthy dogs from different breed, age, and sex that have traumatic lesions on hind limb, which were referred to the clinics of Ankara University Veterinary Faculty Department of Surgery were conducted the materials of the present study. Hind limb fracture in 20 dogs, hip luxation in 8 dogs, rupture of cranial curiciate ligament in 9 dogs, bite wound in 2 dogs, foreign body wound in 1 dog, phlegmon in 2 dogs, soft tissue trauma in 1 dog and incision wound in 1 dog were diagnosed after clinical and radiological examinations. Appropriate treatments were done, and continued post operatively. The systemic examination was done according to the inspection and the history taken from the owner. The legs were compared according to pain, haematoma, ecchymose, abnormal movement, crepitation, deformation, and the asymmetric position with the other leg. If there was suspicion of the anterior cruciate ligament rupture, spesific tests were applied such as sitting test, drawer motion, tibial compression test, genu varum and genu valgus. After clinical examination, radiography in spesific position was taken in essential cases, for the exact diagnosis of fracture, luxation and cruciate ligament rupture. In conclusion, distribution of the traumatic lesions in dogs and their clinical results were evaluated. The least complicated method was chosen in the treatment. It was concluded that this study was contributed to the clinical practice

Köpeklerde arka ekstremite travmatik lezyonlarının dağılımı ve sağaltımı üzerine klinik çalışmalar

Yıl 2006, Cilt: 53 Sayı: 1, 15 - 22, 01.03.2006
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000061

Öz

Çalışmada, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Kliniklerine getirilen ve arka ekstremitelerinde travmatik lezyonları bulunan değişik ırk, yaş ve cinsiyetteki 40 köpek değerlendirilmiştir. Olguların klinik ve radyolojik muayeneleri sonrasında; 20 olguda arka ekstremite kemiklerinde kırık, 9 olguda genu ekleminde ön çapraz bağ kopuğu, 8 olguda art. coxae’da luksasyon, 2 olguda ısırık yarası, 1 olguda yabancı cisim yarası, 2 olguda flegmon, 1 olguda yumuşak doku travması ve 1 olguda kesik yarası belirlenmiş olup, gerekli sağaltımları yapılarak postoperatif kontrolleri sürdürülmüştür. Arka ekstremitede oluşan travmatik lezyonları nedeniyle getirilen olguların alınan anamnezleri ve inspeksiyon bulgularına göre sistemik muayeneleri yapıldı. İlgili ekstremite ağrı, sıcaklık, şişkinlik, deformite, anormal hareket, krepitasyon ve diğer ekstremite ile asimetri bulguları yönünden muayene edildi. Ön çapraz bağ kopuğu şüphesi olanlarda spesifik tanı yöntemlerinden oturma testi, öne çekmece hareketi ve tibial kompresyon testi, genu varum ve genu valgus testleri uygulandı. Klinik muayeneler sonrası gerekli olanlarda özel pozisyonlarda radyografiler alınarak kırık, luksasyon ve çapraz bağ kopuklarının kesin tanısı belirlendi. Sonuç olarak, köpeklerde arka ekstremitelerdeki travmatik lezyonların dağılımı ve bunların sağaltımı üzerine yapılan bu retrospektif çalışmada; veteriner cerrahide oldukça sık karşılaşılan lezyonların dağılımları ortaya konulmuş, en az olumsuzlukla sonuçlanabilecek sağaltım uygulamaları aktarılmıştır. Bu değerlendirmeleriyle çalışmanın klinik uygulamalarda yönlendirici bir katkı sağlayacağı kanısına varılmıştır

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cenk Süer

Mehmet Sağlam

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2006
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 53 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Süer, C., & Sağlam, M. (2006). Köpeklerde arka ekstremite travmatik lezyonlarının dağılımı ve sağaltımı üzerine klinik çalışmalar. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 53(1), 15-22. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000061
AMA Süer C, Sağlam M. Köpeklerde arka ekstremite travmatik lezyonlarının dağılımı ve sağaltımı üzerine klinik çalışmalar. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2006;53(1):15-22. doi:10.1501/Vetfak_0000000061
Chicago Süer, Cenk, ve Mehmet Sağlam. “Köpeklerde Arka Ekstremite Travmatik lezyonlarının dağılımı Ve sağaltımı üzerine Klinik çalışmalar”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53, sy. 1 (Mart 2006): 15-22. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000061.
EndNote Süer C, Sağlam M (01 Mart 2006) Köpeklerde arka ekstremite travmatik lezyonlarının dağılımı ve sağaltımı üzerine klinik çalışmalar. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53 1 15–22.
IEEE C. Süer ve M. Sağlam, “Köpeklerde arka ekstremite travmatik lezyonlarının dağılımı ve sağaltımı üzerine klinik çalışmalar”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 53, sy. 1, ss. 15–22, 2006, doi: 10.1501/Vetfak_0000000061.
ISNAD Süer, Cenk - Sağlam, Mehmet. “Köpeklerde Arka Ekstremite Travmatik lezyonlarının dağılımı Ve sağaltımı üzerine Klinik çalışmalar”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53/1 (Mart 2006), 15-22. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000061.
JAMA Süer C, Sağlam M. Köpeklerde arka ekstremite travmatik lezyonlarının dağılımı ve sağaltımı üzerine klinik çalışmalar. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2006;53:15–22.
MLA Süer, Cenk ve Mehmet Sağlam. “Köpeklerde Arka Ekstremite Travmatik lezyonlarının dağılımı Ve sağaltımı üzerine Klinik çalışmalar”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 53, sy. 1, 2006, ss. 15-22, doi:10.1501/Vetfak_0000000061.
Vancouver Süer C, Sağlam M. Köpeklerde arka ekstremite travmatik lezyonlarının dağılımı ve sağaltımı üzerine klinik çalışmalar. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2006;53(1):15-22.