Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sağlıklı Karayaka ırkı koyunlara ait bazı serum biyokimyasal değerleri

Yıl 2006, Cilt: 53 Sayı: 1, 57 - 59, 01.03.2006
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000063

Öz

Bu çalışma, Samsun İli Bafra, Alaçam, Çarşamba, Tekkeköy ve Ondokuzmayıs İlçeleri’nde bulunan, 2-3 yaşlı, klinik olarak sağlıklı 54 dişi ve 40 erkek olmak üzere toplam 94 adet Karayaka ırkı koyunda yapıldı. Bu hayvanlara ait kan serumlarında glikoz, total protein, albumin, total lipid, kolesterol, BUN, ürik asit, kreatinin, total bilirubin ve direkt bilirubin düzeylerinin ve AST, ALT, LDH, CK, ALP ve amilaz aktivitelerinin ölçümü biyokimya otoanalizörü kullanılarak gerçekleştirildi. Kan serumu biyokimyasal değerleri bakımından dişi ve erkek koyunlar arasındaki istatistiksel farklılığın anlamlı olmadığı saptandı (p>0.05)

Kaynakça

 • Akçapınar H (2000): Koyun Yetiştiriciliği. Yeni- lenmiş 2. Baskı, İsmat Matbaacılık, Ankara.
 • Altıntaş A, Fidancı UR (1993). Evcil hayvanlarda ve insanda kanın biyokimyasal normal değerleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 40, 173-186.
 • Brugere-Picoux J, Brugere H, Basset I, Sayad N, Vaast J, Michaux JM (1987): Biochimie clinique en pathologie aviaire. Intérét et limites des dosages enzymatiques chez la poule. Rec Méd Vét, 163, 1091-1099.
 • DİE (2004): Genel Tarım Sayımı. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara.
 • Ertuğrul M (1985): Karayaka Koyunlarının Tanımlayıcı Irk Özellikleri. Gelişmeye Ait Fenotipik ve Genetik Para- metreler. Doktora Tezi. Ankara Üniv Fen Bil Enst, Anka- ra.
 • Groff JM, Zinkl JG (1999): Hematology and clinical chemistry of cyprinid fish. Veterin Clin North Am Exotic Anim Pract, 2, 741-776.
 • Jenkins SJ, Green SA, Clark PA (1982): Clinical chemistry reference values of normal domestic animals in various age groups as determined on the ABA-100. Cornell Vet, 72, 403-415.
 • Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML (1997): Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 5th ed., Academic Press. Inc. California.
 • Mert N, Gündüz H, Akgündüz V, Akgündüz M (2003): Merinos melezi koyunlarda bazı biyokimyasal kan para- metreleri ile verim arasındaki ilişkiler. III- glikoz, alkali fosfataz, seruloplazmin. Turk J Vet Anim Sci, 27, 583-588.
 • Montogomery R, Conway TW, Spector AA (1990): Biochemistry. A case orianted Approach. Mosby Co., St Louis.
 • Rowland GI, Payne JM, Dew SM, Manston R (1974): Individuality and hereditability of the blood composition of calves with particular references to the selection of stock with improved growth potential. J Agricul Sci, 82, 473- 481.
 • Rushton B (1984): Veterinary Laboratory Data. BVA Publications, London.
 • Yalçın BC (1985): Türkiye’de koyun yetiştiriciliği ve problemleri. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 11, 87-97.

Some biochemical serum referens values in healthy Karayaka sheep

Yıl 2006, Cilt: 53 Sayı: 1, 57 - 59, 01.03.2006
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000063

Öz

This study was carried out on 54 ewes and 40 rams, 2-3 year-old which were all clinically healthy from the Bafra, Alaçam, Çarşamba, Tekkeköy and Ondokuzmayıs towns in Samsun province. Serum glucose, total protein, albumin, total lipid, cholesterol, BUN, uric acid, creatinine, total bilirubin, direct bilirubin levels and AST, ALT, LDH, CK, ALP and amylase activities were quantified by biochemistry aotoanalyzer. In these towns, glucose 56.9±9.7 and 53.9±7.8 mg/dL, total protein 7.1±0.6 and 7.3±0.6 g/dL, albumin 2.4±0.2 and 2.4±0.2 g/dL, total lipid 303.3±33.1 and 312.5±31.4 mg/dL, cholesterol 52.5±9.0 and 48.2±12.1 mg/dL, BUN 20.5±6.3 and 19.1±4 mg/dL 1, uric acid 1.1±0.4 and 0.9±0.7 mg/dL, creatinin 1.4±0.5 and 1.5±0.5 mg/dL, total bilirubin 0.37±0 and 0.37±0.1 mg/dL, direct bilirubin 0.16±0.06 and 0.16±0.04 mg/dL, AST 32.4±9.8 and 32.8±9.7 IU/L, ALT 9.2 ±3.3 and 8.9±2.3 IU/L, LDH 348.7±43.8 and 356.1±40.6 IU/L, CK 62.1±17.5 and 59.7±16.7 IU/L, ALP 62.8±20.0 and 59.5±23.5 IU/L, amylase 96.1±26.0 and 84.9±22.4 IU/L were found in ewes and rams, respectively. The levels of selected biochemical parameters did not differ between ewes and rams (p>0.05)

Kaynakça

 • Akçapınar H (2000): Koyun Yetiştiriciliği. Yeni- lenmiş 2. Baskı, İsmat Matbaacılık, Ankara.
 • Altıntaş A, Fidancı UR (1993). Evcil hayvanlarda ve insanda kanın biyokimyasal normal değerleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 40, 173-186.
 • Brugere-Picoux J, Brugere H, Basset I, Sayad N, Vaast J, Michaux JM (1987): Biochimie clinique en pathologie aviaire. Intérét et limites des dosages enzymatiques chez la poule. Rec Méd Vét, 163, 1091-1099.
 • DİE (2004): Genel Tarım Sayımı. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara.
 • Ertuğrul M (1985): Karayaka Koyunlarının Tanımlayıcı Irk Özellikleri. Gelişmeye Ait Fenotipik ve Genetik Para- metreler. Doktora Tezi. Ankara Üniv Fen Bil Enst, Anka- ra.
 • Groff JM, Zinkl JG (1999): Hematology and clinical chemistry of cyprinid fish. Veterin Clin North Am Exotic Anim Pract, 2, 741-776.
 • Jenkins SJ, Green SA, Clark PA (1982): Clinical chemistry reference values of normal domestic animals in various age groups as determined on the ABA-100. Cornell Vet, 72, 403-415.
 • Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML (1997): Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 5th ed., Academic Press. Inc. California.
 • Mert N, Gündüz H, Akgündüz V, Akgündüz M (2003): Merinos melezi koyunlarda bazı biyokimyasal kan para- metreleri ile verim arasındaki ilişkiler. III- glikoz, alkali fosfataz, seruloplazmin. Turk J Vet Anim Sci, 27, 583-588.
 • Montogomery R, Conway TW, Spector AA (1990): Biochemistry. A case orianted Approach. Mosby Co., St Louis.
 • Rowland GI, Payne JM, Dew SM, Manston R (1974): Individuality and hereditability of the blood composition of calves with particular references to the selection of stock with improved growth potential. J Agricul Sci, 82, 473- 481.
 • Rushton B (1984): Veterinary Laboratory Data. BVA Publications, London.
 • Yalçın BC (1985): Türkiye’de koyun yetiştiriciliği ve problemleri. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 11, 87-97.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cevat NİSBET


Gül YARIM


Gülay ÇİFTÇİ

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2006
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 53 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd600015, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2006}, volume = {53}, number = {1}, pages = {57 - 59}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000000063}, title = {Sağlıklı Karayaka ırkı koyunlara ait bazı serum biyokimyasal değerleri}, key = {cite}, author = {Nisbet, Cevat and Yarım, Gül and Çiftçi, Gülay} }
APA Nisbet, C. , Yarım, G. & Çiftçi, G. (2006). Sağlıklı Karayaka ırkı koyunlara ait bazı serum biyokimyasal değerleri . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 53 (1) , 57-59 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000000063
MLA Nisbet, C. , Yarım, G. , Çiftçi, G. "Sağlıklı Karayaka ırkı koyunlara ait bazı serum biyokimyasal değerleri" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53 (2006 ): 57-59 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/47518/600015>
Chicago Nisbet, C. , Yarım, G. , Çiftçi, G. "Sağlıklı Karayaka ırkı koyunlara ait bazı serum biyokimyasal değerleri". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53 (2006 ): 57-59
RIS TY - JOUR T1 - Sağlıklı Karayaka ırkı koyunlara ait bazı serum biyokimyasal değerleri AU - CevatNisbet, GülYarım, GülayÇiftçi Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000063 DO - 10.1501/Vetfak_0000000063 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 59 VL - 53 IS - 1 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000063 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000063 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Sağlıklı Karayaka ırkı koyunlara ait bazı serum biyokimyasal değerleri %A Cevat Nisbet , Gül Yarım , Gülay Çiftçi %T Sağlıklı Karayaka ırkı koyunlara ait bazı serum biyokimyasal değerleri %D 2006 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 53 %N 1 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000000063 %U 10.1501/Vetfak_0000000063
ISNAD Nisbet, Cevat , Yarım, Gül , Çiftçi, Gülay . "Sağlıklı Karayaka ırkı koyunlara ait bazı serum biyokimyasal değerleri". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 53 / 1 (Mart 2006): 57-59 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000063
AMA Nisbet C. , Yarım G. , Çiftçi G. Sağlıklı Karayaka ırkı koyunlara ait bazı serum biyokimyasal değerleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2006; 53(1): 57-59.
Vancouver Nisbet C. , Yarım G. , Çiftçi G. Sağlıklı Karayaka ırkı koyunlara ait bazı serum biyokimyasal değerleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2006; 53(1): 57-59.
IEEE C. Nisbet , G. Yarım ve G. Çiftçi , "Sağlıklı Karayaka ırkı koyunlara ait bazı serum biyokimyasal değerleri", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 53, sayı. 1, ss. 57-59, Mar. 2006, doi:10.1501/Vetfak_0000000063